Malmö – Miljöbästa kommun 2021 …!

Tar tillbaka förstaplatsen …!

Digitalplattformen Aktuell Hållbarhet för information om klimat, hållbarhet och miljö utser varje år Sveriges miljöbästa kommun. I år, 2021, tar Malmö kommun tillbaka förstaplatsen efter att ha legat etta både 2010, 2013 och 2014. Enligt kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh utmärker sig Malmö bland landets alla 290 kommuner genom att ha Agenda 2030 som ett toppstyrdokument, att ha modet att våga pröva nya idéer inom miljö- och klimatområdet och sist men inte minst att ha ett utvecklat samarbete med näringsliv, akademi och Malmöborna! Malmö är dessutom internationellt uppmärksammat inom klimatområdet genom att vara värdstad 2022 för ICLEI (Local Governments for Sustainability), ett internationellt nätverk för hållbar stadsutveckling. HEJA Malmö!