Mr Bond till ÅSA ROMSON- Tips nr 1!

Daddy

Romsons strategi för klimatanpassning!

Den 2 februari 2016 aviserade regeringen genom miljö- och klimatminister Åsa Romson att Sverige ligger före de klimatmål som satts upp till 2020. Regeringen och hon  vill nu höja ambitionsnivån genom att anta en nationell strategi för klimatanpassning. Till bakgrundsbilden hör också att Åsa Romson under klimat-förhandlingarna i Paris i december 2015 utmanade andra länder att följa  Sveriges exempel att ha som mål att bli den första klimatneutrala, västerländska demokratin. OBS! Till 2030! I praktiken innebär detta att varje svensk i genomsnitt skulle sänka sitt CO2-avtryck från f.n. 10 ton CO2 per år till 1 ton per år till 2030 HUGGHHHAA! Snacka om ett tufft mål!

Mr Bond ger tips!

Mr Bond sympatiserar med regeringens höga ambitioner, men reagerar negativt på Åsa Romsons höga tonläge. Den  hittills förda politiken på klimatområdet är tyvärr full av  motsägelser och kontraproduktiva beslut. Han har följt utvecklingen på energiområdet under flera regeringar och det är knappast någon överdrift att påstå att Mr Bond har blivit lätt cynisk och luttrad!

Tips nr1 – Lägg ner Energikommissionen!

De pågående diskussionerna över partigränserna om Sveriges framtida energipolitik inom ramen för en s.k. Energikommission är endast ett spel för galleriet. Från regeringskoalitionens sida har man inte velat diskutera konkreta frågor, t.ex. kärnkraftens roll, förrän man vet hur mycket energi vi behöver i framtiden. Innan Energikommissionen startades upp 2015 upprepade Stefan Löfven denna utgångspunkt mer eller mindre som ett heligt mantra. Utgångspunkten är rent trams eller i bästa fall taktisk partiretorik! Sveriges energibehov historiskt, nu och i framtiden är väl kartlagt. VI VET vårt energibehov! Den STORA frågan är snarare hur detta behov skall tillgodoses! I praktiken handlar hela diskussionen om hur man skall tämja den elefant som har funnits  i rummet hela tiden. HUR SKALL VI GÖRA MED KÄRNKRAFTEN? Till sist och syvendes kommer hela Energikommissionens arbete att sluta med allmänt käbbel om denna fråga! Så LÄGG NER!