STADSODLING! – Tänk innanför BOXEN!

Freight-Farms-LGM-2-1125x635

Inuti en kylcontainer!

När Michael Bissanti i Cambridge, Massachusetts, USA startade sin restaurang Four Burgers letade han efter lokala råvaror såsom fräscha grönsaker , kryddor och liknande. Det var då han hittade Boston-företaget Freight Farms och deras s.k. ”Leafy Green Machines”. VAD är nu detta! Jo, det är stadsodling i kylcontainrar! Genom att tänka utanför boxen hamnade han inuti den istället!

Själva idén!

Stadsodling på tak och liknande har det experimenterats en hel del kring. Dylika projekt blir förhållandevis komplexa och kostsamma inte minst genom att hitta lämpliga takytor. Genom att odla i kylcontainrar får man en flexibel lösning till en bråkdel av kostnaden. Numera går Michael Bissanti bara ut på bakgården och hämtar färska grönsaker året om.

Fantastisk produktivitet!

Tack vare att man kan odla året om helt oberoende av vädret och med speciell odlingsteknik genom s.k. hydroponisk odling (odling i vatten och näringsämnen i slutna kretsar) och artificiellt ljus (LED-lampor) kan man odla lika mycket i en 12 meters container som på två tunnland (1 tunnland lika med 10000 m2) traditionell odlingsmark. Vattenförbrukningen per dygn blir inte större än dusch för en genomsnittsfamilj. HEUREKA! Arkimedes blev ju också eld och lågor när han kom på Arkimedes princip! Exemplet visar att utrymmet för nya idéer tog inte slut med de gamla grekerna! UTANFÖR BOXEN var ordet!