MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 6!

Daddy

Tips nr 6 – Baxa fordonsflottan över blockgränsen!

Mr Bond tycker att det är hög tid att baxa utredningen om en fossilfri fordonsflotta över blockgränsen! Målet att ha en fossilfri fordonsflotta lades fast under alliansregeringen 2013/2014. Tiden går och vi kommer närmre och närmre målåret 2030. VAD händer? Det är ju faktiskt så att denna omställning förutsätter ett relativt komplicerat samspel mellan flera olika aktörer såsom samhället med dess infrastruktur, fordonsindustrin, politikerna och regelsystemen och sist men inte minst  fordonsanvändarna!

Bakgrunden!

Under förra regeringen, på uppdrag av dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt, tillsattes en utredning, den s.k. ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030”, under ledning av professor Thomas B Johansson. Utredningen presenterades under pompa och ståt av  Anna-Karin Hatt och Thomas B Johansson under våren 2014. De viktigaste resultaten gick ut på att genom en mix av åtgärder såsom ökad kollektivtrafik, energieffektivare fordon och övergång till biodrivmedel och eldrift minska fossilberoendet med 80 % till 2030 och med 100 % till 2050!

Sedan dess! Tystnad!

Sedan utredningen presenterades har det varit märkligt tyst! Kan det ha gått blockpolitik i frågan? Mr Bond undrar! Är det så trögt att flytta utredningsresultatet över blockgränsen? Eller vad handlar det om? Det har hörts ett lätt hummande från Stefvan Löfven om utredningens förslag om Bonus Malus-principen d.v.s. någon form av piska och morot, som innebär att fordon med ”höga” CO2-utsläpp beskattas och de med ”låga” utsläpp  subventioneras. MEN det lär rinna en del vatten innan ett sådant system sjösätts. OCH tid finns det inte gott om i det här fallet!

Börja baxa!

”Den osynliga handen”/marknaden räcker inte! DU, jag, Mr Bond! Ja, alla inklusive näringslivets företrädare vill ju veta hur vi skall förhålla oss till det uppställda målet i vardagen vid nästa fordonsköp, vid val av transportalternativ, vid resplanering, vid transportplanering etc. Alla transportbeslut som tas idag här och nu riskerar att gå i helt fel riktning. Så BÖRJA BAXA!