Regeringen, Vattenfall och KOLET – Verkligheten ikapp!

shutterstock_427191-1024x681[2]

Försäljningen på finalen!

Försäljningen av Vattenfalls och därmed svenska statens brunkolstillgångar i Tyskland närmar sig finalen! Igår onsdag, 16 mars, lämnades de slutliga anbuden in. Enligt tysk nyhetspress bl.a. F.A.Z. (Frankfurter Allgemeiner Zeitung) har 2 av 4 anbudsgivare hoppat av i form av tjeckiska CEZ och tyska Steag. Två tjeckiska anbudsgivare återstår. Problemet är att det  helt enkelt inte går att precisera ett anbud med så många osäkerhetsfaktorer kring kolet,  framförallt brunkolet, där inrikespolitiken i Tyskland har stakat ut en snabbavveckling.

Snygg sorti på gång!

Att Vattenfall skulle göra en gynnsam affär är uteslutet! Tvärtom har allt fler signaler indikerat att Vattenfall måste betala för att bli av med brunkolet. Vi får snart veta! Vattenfalls ordförande, Lars G Nordström, har i intervjuer pressats på information. Han säger att ärendet hamnar på styrelsens bord på fredag, 18 mars. Han säger vidare att ”vi kommer inte att rekommendera en dålig affär”!  MEN HALLÅ! En s.k. affär har varit dödsdömd från början. Vad det verkligen handlar om är att Regeringen skall ta sitt miljömässiga ansvar och välja en inriktning som harmonierar med den tyska inrikespolitiken. d.v.s. att avveckla! ATT överlåta tillgångarna på någon av de återstående, tjeckiska, koldominerade anbudsgivarna är helt kontraproduktivt med hänsyn till den globala uppvärmningen – vår tids ödesfråga!!!