Norr banar väg för …!

100 mil …!

Industrin i norr och en 100 mil lång pipeline, runt Bottenviken från Umeå till Brahestad i Finland, banar väg för inträdet i vätgassamhället! Ledningen utreds f.n. av forskningsinstitutet RISE, dess motsvarighet i Finland VTT och Luleå Tekniska Universitet med statligt stöd från Vinnova. Bakgrunden är de pågående stora gröna industrisatsningarna i norr, som kräver stora mängder vätgas, dels för att ersätta fossila bränslen i ståltillverkningen och dels för elproduktion som balans för variationerna i vindkraftens tillgänglighet . Läs mer på http://climateforlife.se/gront-stal-visar-vagen/ Enligt Rikard Gebart, professor på Luleå Tekniska Universitet, kan en utbyggnad av ledningen gå snabbt (senast 2030) när väl alla utredningar är klara! Välkommen till framtiden och Vätgassamhället!