USA! – Fullt ”krig” om klimatet!

AP_939027918114-1024x683[1]

Obama anför en av kombattanterna!

I ena ringhörnan har vi Obama, demokraterna, vetenskapen, klimatavtalet i Paris 2015 etc. I andra ringhörnan har vi republikanerna, fossilindustrin, ett fåtal s.k. ”science deniers” eller det s.k. ”Platta Jorden Sällskapet” (PJS).

Vad har hänt?

Allt som Obama-administrationen föreslår för att leva upp till USA:s klimatlöften i Paris stoppas okritiskt av republikanerna antingen i kongressen eller via juridiken. Det senaste är att Högsta Domstolen tills vidare har stoppat Obamas s.k. Clean Power Plan från 2015 som syftar till att fasa ut framförallt gammal kolkraft till 2030. Alla delstater (27 st) med republikansk majoritet har överklagat den nya lagen. Ett annat i dagarna kraftfullt Obama-initiativ i klimatfrågan den s.k. Clean Transportation Plan  , som handlar om grön skatteväxling på transportområdet har orsakat mycket upprörda känslor i den republikan-dominerade kongressen. Genom en CO2-skatt på olja på 10 dollar per fat (världsmarknadspriset på olja f.n. ca 30 dollar per fat) skall pengar överföras till grön infrastruktur.

”Krig” på flera fronter

Förutom på den federala politiska fronten pågår ”kriget” också ute i verkligheten. Uppe i nordvästra USA i staterna Washington och Oregon har bittra strider rasat för att stoppa fossilindustrins planer på att bygga exportterminaler för kol och olja bl.a. kol från den s.k. Powder River Basin i staterna Wyoming och Montana samt s.k. tar sands-olja (”tjära”) från Alberta i Kanada. Förhoppningen från fossilindustrin är att kunna exportera framförallt kol till Asien. Problemet är ”bara” att invånarna i de samhällen som berörs tillåter inte att terminalprojekten, raffinaderprojekten etc genomförs. Av 30 stora projekt de senaste 5 åren har 15 stoppats helt och resterande projekt kämpar med utdragna tillstånds-ärenden. Dessutom har världsmarknadspriset på kol rasat från 132 dollar per ton 2011 till 43 dollar per ton i december 2015. OCH icke att förglömma utvecklingen i Kina, världens största förbrukare av kol, där efterfrågan på kol har börjat minska sedan 2014.

Också på den finansiella fronten!

De flesta stora kapitalförvaltare drar bort sin placeringar från fossila bolag. Detta gäller t.ex världens största kapitalfond, den s.k. oljefonden i Norge! JA, Du läste rätt! Norge tror inte längre på sin egen produkt! MEN dom är inte den enda finansaktör som drar sig ur utan även flera aktörer i den s.k. Divestment-rörelsen t.ex. stora försäkringsbolag såsom tyska Allianz, franska AXA m.fl. Läs mer på http://climateforlife.se/divestment-rorelsen-vaxer/ .Turbulensen och aversionen  mot fossila bränslen kan även avläsas på aktiemarknaden! Ta t.ex. amerikanska Peabody, en av världens största kolaktörer, vars aktie har dalat med 90 % sedan 2011.

Varför är detta ”krig” så viktigt?

USA är näst efter Kina den största utsläpparen av CO2, ca 25 % av världens totala utsläpp, och den största utsläpparen ca 20 ton per år per capita (i Sverige ca 10 ton per capita) av världens utvecklade länder. Klarar inte USA att leva upp till sina löften i Parisavtalet 2015  går luften ur det globala klimatavtalet! MYCKET står på spel! Vem vinner ”kriget”? Svårt att säga vad gäller skådeplats USA! Mycket hänger på presidentvalet  i November! Om republikanerna vinner så blir det definitivt ett hack i kurvan. I det långa loppet och i ett globalt perspektiv har dock fossilindustrin ingen chans att ta hem fighten! Upp till kamp!  ”PLANETSKÖTARE i allen länder förenen eder!”

OTROLIGT MEN SANT- Sol på väg!

photovoltaik-platten-lkw

Nu kommer Wattway!

I Frankrike har miljöminister, Ségolène Royal, beslutat att 1000 km landsväg/gator skall beläggas med solceller i ett projekt som sträcker sig över de närmaste 5 åren. Företaget som tillverkar solcellerna, franska Colas (specialister på trafikinfrastruktur), garanterar hållbarhet i klass med asfalt! Solcellerna läggs direkt på befintlig vägbana! 1 (!) km räcker för att försörja t.ex. gatubelysningen i ett mindre samhälle på 5000 personer. JOO! Detta är sant! I förlängningen, uppger företaget Colas, kan det ”solifierade” vägnätet komma att driva framtidens elbilar genom kontaktlös eller s.k.  induktiv överföring mellan vägbana och fordon! NÅGON som sa något om att tänka utanför boxen???

MR BOND köper elbil!? – Del 2

Mr Bonds Dilemma!

I förra avsnittet hamnade han i ett dilemma! Han står i begrepp att avveckla den ena eller båda av familjens fossilbilar. Bakgrunden är att Mr Bond känner dåligt samvete för bilarna, som är fossila både på grund av bränsle och ålder! Hur skall han göra? Familjens hittillsvarande livsmönster säger fortsätt med två bilar och byt ut den ena. Mr Bonds samvete präglat av klimatinstinkt säger dock avveckla båda fossilbilarna!

Mr Bonds strategi!

Grunden för Mr Bonds strategi är familjens förutsättningar d.v.s. hur transportbehovet ser ut. Ingen av hushållets två vuxna medlemmar behöver pendla, men livsmönstret är ändå så att det förekommer ett relativt frekvent behov av två bilar! Så på kort sikt går Mr Bond på livsmönstret och satsar på två bilar! På längre sikt handlar det sannolikt om en bil! Samvetet dövar han genom att familjen planerar att använda fossilbilen så lite som möjligt!

Hans käpphäst nr 2 – Kapitalförstöring!

Han måste också tackla argumentet att oavsett om det handlar om pendlingsbilar eller ”intermittenta” bilar så säger statistiken att i genomsnitt utnyttjas inte bilen mer än högst en av dygnets 24 timmar! Ren kapitalförstöring alltså! Plus en väldigt dålig investering ur ett privatekonomiskt perspektiv! HUR löser Mr Bond det då?

Bilpool prio 1!

Ur kapitaförstöringssynpunkt har Mr Bond redan argumentet klart för den kvarvarande fossilbilen! Här handlar det om en befintlig bil och således en redan inträffad kapitalförstöring både vad gäller materialåtgång och s.k. ”sunk costs”. Det blir värre med den nya bilen! OK han kan satsa på en begagnad ickefossil bil för att tackla problematiken med materialåtgång, men han löser ju inte problemet med en dålig investering! Han blir ganska snabbt klar över att det är någon form av bilpool som är prio 1 för familjens ”andrabil”! OCH med  senaste teknik!

Nästa avsnitt- Del 3

I nästa avsnitt av ”MR BOND köper elbil!? – Del 3” berättar Mr Bond om sin research om bilpooler, som svarar upp mot familjens krav på tillgång till två bilar utifrån villkoren om nuvarande livsmönster och minsta möjliga kapitalförstöring! Hans krav på senaste teknik utesluter definitivt vissa om än miljövänliga alternativ som bygger på ren muskelkraft!

AP760106026778-638x391[1]

 

 

KOLET! – Regeringen och Vattenfall mot väggen!

sand-head-e1442955908669[1]

Fortfarande med huvudet i sanden!

Försäljningen av Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland har gått in i ett nytt skede. Anbud kom in i samband med årsskiftet. Enligt de senaste signalerna lutar det mot att Regeringen och Vattenfall måste betala för att  ”bli av” med kolet! Än så länge har man stoppat huvudet i sanden och trott/bedragit sig själv med att dels bli CO2-fri, genom att sälja tillgångarna, och dels få en bra slant för ”besväret”!

Kolets begränsade framtid i Tyskland!

Den tyska koalitionsregeringen SPD/CDU har sedan klimatavtalet i Paris i december 2015 diskuterat en totalavveckling av kolet, både stenkol och brunkol, till allra senast 2050, dock troligtvis inom 25 år d.v.s. till 2040. Enligt lagar och regler i Tyskland, som omgärdar både kolbrytning och elproduktion baserat på kol, är anläggningshavarna skyldiga att återställa de ingrepp i naturen som av nödvändighet följer med en sådan verksamhet. Här pratar vi STORA pengar.

Regeringen och Vattenfall ställda mot väggen!

Vattenfall har på regeringens uppdrag drivit en försäljningsprocess  avseende sina brunkolstillgångar i Tyskland en längre tid. Anbud har kommit in och skall utvärderas under våren.  I media har förhoppningar om en ersättning i storleksordningen 20 till 40 miljarder SEK figurerat.  Med tanke på att strategin att bli CO2-fri genom att sälja kolet för att drivas vidare av en annan aktör är ytterst tveksam på gränsen till oseriös och att brunkolstillgångarna, som ligger först i kön i avvecklingen, i praktiken kan betraktas som värdelösa kan man med fog ifrågasätta Regeringens och Vattenfalls strategi.

Vattenfall måste betala!

Enligt Gerd Lippold i den tyska delstaten Sachsens parlament måste Vattenfall enligt det tjeckiska kolbaserade elbolaget CEZ, som är en av anbudsgivarna, tänka sig att få betala för att sälja. Skälet är att de tyska miljöreglerna drar ner priset rejält genom att anläggnings-havarna måste stå för alla återställningskostnader när verksamheen avvecklas. Det bör noteras att uttalandet från CEZ kan ha ett visst drag av partsinlaga över sig, men indikationen om det verkliga värdet är tydlig! När utvärderingen av anbuden blir klar under våren får vi ju veta hur hela den här farsen/affären slutar!

Stefan Löfven i Riksdagen!

I fredags fick Stefan Löfven, apropå de nya signalena om ett negativt värde på brunkolstillgångarna, en rak fråga i Riksdagen! Är det inte  läge att behålla koltillgångarna och successivt avveckla dom i harmoni med den tyska inrikespolitiken? Svaret blev väl mer eller mindre ett JASÅ!  Citat: ”En sak skall vi ha klart för oss varken Vattenfall eller Regeringen har makt att styra över den tyska energipolitiken”! MEN HALLÅ! Varken  Sverige eller någon annan aktör behöver göra det sett ur ett kolperspektiv! Tyskland har ju redan bestämt sig för att avveckla kolet! Att sälja tillgångarna till etablerade kolaktörer, typ tjeckiska CEZ, skulle däremot bli synnerligen kontraproduktivt gentemot den tyska energipolitiken! CEZ skulle streta emot en avveckling i det längsta!

 

WORLD ECONOMIC FORUM! – Att såga den gren …!

Leonardo DiCaprio på scenen!

Förra veckan sammanstrålade världens politiker och näringslivsledare i Davos i Schweiz för att titta in i den ekonomiska kristallkulan inför 2016. Under dag 3 höll  skådespelaren och miljökämpen Leonardo DiCaprio ett bejublat anförande om nuvarande ekonomis koppling till  klimatfrågorna. Citat: “We simply cannot allow the corporate greed of the coal, oil, and gas industries to determine the future of humanity. Fossil fuels must be kept in the ground to avoid catastrophic climate change. Enough is enough. You know better. The world knows better.” 

VAD händer dag 4?

Som sagt ett bejublat framträdande! MEN vad händer? Under dag 4 var delar av samma auditorium, WEF Advisory Group,  överens om ett eget statement ”The Arctic Investment protocol”.  Protokollet och dess riktlinjer syftar ytterst till att dra igång exploateringen av Arktis, en av Jordens hittills ”orörda” zoner. Det handlar om att isarna i Arktis smälter undan i allt snabbare takt och att området därför blir mer lättillgängligt för utvinning av olja, naturgas och mineraler. Mer fossilt ger global uppvärmning, ger smältande isar, ger högre havsvattennivå! TÄNKTE INTE PÅ DET!!! Snacka om att såga den gren man sitter på!

klima-card-stack[1]

 

Under 2015 slog vi ”REKORDET” med råge!

NASA-2015

Nytt värmerekord!

Under 2015 slog vi ett föga smickrande rekord! Medeltemperaturen under 2015 var hela 0,2 grader högre än medel sedan mätningarna av Jordens medeltemperatur började på allvar för ca 100 år sedan. Historiskt sett är 0,2 grader ”mycket”.  Förändringarna brukar röra sig om några hundradelar av en grad! Totalt sett är vi nu uppe i en ökning av Jordens medeltemperatur på ca 1 grad jämfört med förindustriell tid! Vår fortsatta resa kräver ett annat tänk/mindset av DIG, mig och oss alla! Letar du efter HOPP och vägar ut ur  den nuvarande trenden? Se Johan Rockströms sammanfattning av superklimatåret 2015 på http://climateforlife.se/johan-rockstrom-gor-det-igen/

Sanning och konsekvens!!!

Sanningen är att all energi som till följd av våra CO2-utsläpp har ”laddats upp” i mark, luft och vatten redan nu ökar förekomsten av våldsamma väderfenomen. Högre havsvattentemperaturer innebär större avdunstning, högre lufttemperaturer innebär större förmåga att ta upp vatten från hav , mark djur och växter. I kombination med naturliga meteorologiska fenomen som kontinentala luft- och havsströmmar blir den ökande globala medeltemperaturen en farlig BRYGD. Se en kort resumé över våldsamma väderfenomen under 2015 på Youtube https://m.youtube.com/watch?v=feYJiZVTuHQ&time_continue=8&ebc=ANyPxKpwex1UpoarqWryJCo3LP48_aEAAE0mzUyJyuA-gFwtG9-rLOFeKzTLtGPXoTG8 . Konsekvensen för DIG, mig och oss alla är att denna typ av ”rekord”  bör fungera som en VÄCKARKLOCKA! Det är dags att vakna! Kolla  den globala medeltemperaturen under de senaste 100 åren nedan! Trenden ser inte bra ut! Huuugghhhhaa!

NOAA-2015-816x510

Vi e röde, vi e vide! – NYTT VÄRLDSREKORD!

 

shutterstock_43932949-1024x681

Heja Danmark!

Under 2015 satte dansk vindkraft världsrekord! Nästan hälften av all el under 2015, 42 % (!), producerades med vindkraft. ETT ANNAT REKORD! Under en enda enskild dag under 2015, den 15 juni, producerade Danmark 140 % av sin el med vindkraft. Danmarks långsiktiga mål är att bli helt förnyelsebart till 2050.  Målet att bli 30 % förnyelsebart till 2020 har man alltså redan uppfyllt med råge!

Danmark tidigt ute!

Danmark var tidigt ute med vindkraften! Redan vi de första oljekriserna på 70-talet byggde man sina första kommersiella vindkraftverk. Framgångssagan har sedan bara fortsatt och lagt grunden för en hel industrigren inom vindkraft. Danska Vestas är en av världens numera största tillverkare av vindkraftverk med 10-15 % andel av världsmarknaden! FINNS det en hake! Ja, i viss mån genom att ca hälften av Danmarks elbehov fortfarande baseras på kol och naturgas. MEN som sagt det skall bort till 2050!

MR BOND köper elbil !? – Del 1!

AP217601193260-638x424[1]

Världens transporter suger!

OBS!! OBS! OBS! Över en fjärdedel av världens energi går åt för att  flytta varor människor och material från punkt A till punkt B! OCH praktiskt taget alla mobila transporter är fossila! Kort sagt : Världens transporter suger! Transportsektorn är följaktligen en av de största utmaningarna i klimatomställningen! NU ger Mr Bond/Nils A Bond sig in i leken genom att visa hur han resonerar inför nästa egna bilinköp- en elbil!? Läs mer om Mr Bond och hans motto ” Allt vad Mr Bond gör kan DU göra” på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bondnils-a-bond/

Mr Bond inventerar frågorna!

Frågorna kring nästa bilinköp ställs vi ju alla inför förr eller senare! Situationen är minst sagt komplicerad, eller borde åtminstone vara det, tycker Mr Bond. I hans värld är dock en sak säker! Så lite fossilt som möjligt! Helt oavsett tornar dock frågorna upp sig! Vilken teknik skall jag välja av elhybrid, ren elbil, bränslecell, biogas, annat biobränsle etc? Hur ser mitt behov ut? Är det min första bil? Är det min andra bil? Nytt eller begagnat? Äga eller leasa? Skall jag gå med i någon form av bilpool? Tillgång till bil ”on demand” typ Audis senaste giv ”Join the circle”? Ja frågorna är många! Mr Bond menar att det gäller att i första hand tänka igenom sin preferenser! OCH han menar också att det handlar det om ett helt nytt mindset! Undvik att titta i backspegeln! Se framåt och vilka krav som ställs på DIG av Moder Jord! Glöm inte att vara en av PLANETSKÖTARNA!

Mr Bonds preferenser!

Han och hans familj äger för närvarande två fossilbilar. De är fossila både med tanke på bilarnas ålder och bränslet. Ingen av bilarna är egenligen regelrätta pendlingsbilar! Han mår ganska dåligt av sitt bilinnehav främst av miljöskäl. Han står alltså i begrepp att göra något åt saken! Att det skall vara så fossilfritt som möjligt är självklart. En av bensinbilarna är lite äldre och står närmast i tur för att avvecklas!

Mr Bonds dilemma!

En samvetsfråga dyker genast upp i hans huvud! Behöver familjen egentligen en andra bil? Svaret är JA  om man bara skulle gå på behovet baserat på ”av hävd” eller invant livsmönster! Svaret är NEJ om man skall tänka framåt och också betänka det faktum att  genomsnittsbilen idag är dött kapital mer än 23 av dygnets 24 timmar. Så hur löser han nu detta dilemma? Skall han rentutav avveckla båda bilarna och skära ner bilinnehavet till en bil? Eller skall han utnyttja någon form av bilpool för den invanda bekvämligheten att ha tillgång till en andra bil! Mr Bond funderar och redovisar sin slutsats i nästa avsnitt ”MR BOND köper elbil?! – Del2!”

KLOCKAN klämtar för kolet!

AP_070430155203-1024x768[1]

Gruva i konkurs!

USA:s näst största kolgruveföretag, Arch Coal, lämnade in en ansökan om rekonstruktion i veckan. Efter Peabody Energy är Arch Coal största aktör i USA inom detta utrotningshotade gebit.  Fler och fler investerare flyr numera kolet! Se också tidigare inlägg om de dalande aktiekurserna för kolbaserade företag  på http://climateforlife.se/divestment-rorelsen-vaxer/! USA-baserade Peabody Energy, ett av världens största kolbaserade energiföretag, har fått se sin aktiekurs dala från 1091 dollar 2011 till 12 dollar 2115. En minskning med 99 %! Arch Coal har haft samma resa från 260 dollar till 1(!) dollar.

TECKEN I SKYN!

Ja, absolut! USA har under 2015 lagt fast en s.k. Clean Power Plan, som säger att alla ”gamla” kolkraftverk skall vara avvecklade till 2030. Tyskland diskuterar just nu  att avveckla kolet till 2040, som en direkt följd av klimatavtalet i Paris. Kina har redan börjat minska sin kolkonsumtion, under galgen visserligen till följd av luftföroreningarna,  men i alla fall! ALLA positiva tecken mottages med tacksamhet! Enligt investmentbanken Golman Sachs senaste prognos från 2013 har ”peak Coal” redan inträffat 2013! OCH enligt vetenskapstidskriften Nature måste 80 % av idag kända kolreserver stanna i marken om två grader skall hållas!

Svenska regeringen med skägget i brevlådan?

OBS! Sverige, svenska regeringen och dess energibolag Vattenfall sitter i en svår sits med brunkoltillgångarna i Tyskland! Sälja eller inte sälja är frågan! Anbud på brunkolet har kommit in i samband med årsskiftet 2015/2016. Utvärdering skall ske under våren 2016. Enligt Vattenfalls koncernchef, Magnus Hall, är det sedan slutligen regeringen, som har att ta beslut i frågan. Man kan misstänka att anbuden ligger en bra bit under förväntningarna, som uppgetts vara någonstans i intervallet 2-4 miljarder euro!

JOHAN ROCKSTRÖM gör det igen!

GPSReport_5576_CoverImg[1]

Johan Rockstöm i ”Vinter P1”

I mellandagarna körde Sveriges Radio en programserie med rubriken ”Vinter P1”. HALLÅ! För den som inte lyssnade på Johan Rockström,  föreståndare för Stockholm Resilience Center och en av Sveriges mest kända vetenskapare i miljö- och klimatfrågor, den 28 december 2012! GÅ in och gör det i efterhand! Bilda DIG en egen uppfattning! I annat fall här kommer min version av Johan Rockströms resumé av klimatåret 2015!

Hans BUDSKAP nr1- Klimatåret 2015!

Under 2015 har FN:s alla länder gjort hattrick i sina ansträngningar att rädda planeten! Inom ramen för UNCCC (United Nations Convention of Climate Change) har tre betydelsefulla sammankomster genomförts. Först mötet i Addis Abeba i juli där FN:s 17 st  s.k. Sustainable Development Goals, SDG:s, diskuterades. Syftet med dessa SDG:s är att lägga fast ramarna för fortsatt utveckling inom planetens gränser. Bl.a. skall fattigdomen för fortfarande ca 800 miljoner människor utrotas till 2030. Mötet blev en klar framgång och följdes upp med ett andra möte i New York i september där samtliga 17 st SDG:s klubbades. Till sist det tredje mötet och kronan på verket! Klimatavtalet i Paris i december! Världens ledande politiker är genom detta historiska avtal nu överens om att alla måste bli PLANETSKÖTARE! I själva verket befinner vi oss på en knivsegg där det gäller att välja mellan antingen Armageddon eller en Ny Logik för vår fortsatta utveckling inom ramen för planetens gränser. Beträffande den globala medeltemperaturen har vi sedan förra istiden, för ca 20000 år sedan, rört oss i en s.k. säkerhetskorridor på +/- 1 grad. OBS! Redan nu tangerar vi 1 grad på plussidan. Förra gången vi överskred denna gräns var havsnivån 6 m högre!!!

Hans BUDSKAP nr2- Paris!

Slutresultatet av förhandlingarna och avtalet är att det är en formidabel en succé! 4 av 5 mål som forskarvärlden har ställt upp i ett s.k. Earth Statement blev uppfyllda! Portalmålet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader finns med i avtalet, att hushålla och rättvist fördela en återstående budget för de fortsatta tillåtna CO2-utsläppen (900 miljarder ton) finns med, att ta hänsyn till de s.k. planetära gränserna (tipping points) för hav, mark, mångfald och atmosfär finns med, att lägga pengar på bordet för finansiering av utvecklingsländernas hållbara utveckling finns med! Den vanligast invändningen att  avtalet innehåller mycket retorik och lite verkstad kan han förstå! MEN det helt överskuggande är att världen nu har förstått att vi har ett problem och att världens länder har bestämt sig för att  för att lösa problemet. I en intervju med BBC (vad är vetenskapens dom) bemötte/avfärdade han kritiken, men var samtidigt tydlig med att avtalet förpliktigar! ”Vi” måste böja utsläppskurvan redan under perioden 2015-2020 och göra världen fossilfri till 2040, om vi skall uppfylla temperaturmålet! OBS! Kolla utsläppskurvan med de klimatlöften som världens länder hittills bakat in i avtalet! Här måste det hända grejer redan NU!!!

CI-INDC-3.5c-816x929[1]

 

Hans BUDSKAP nr3- Hur skall detta gå till?

Mitt i ett hav av hittills till synes ignorans och Business as usual gäller det nu att kavla upp ärmarna och göra jobbet! Han använder metaforen tävling och menar att vetenskapen har fortfarande den gula ledartröjan, näringslivet kommer tätt bakom i klungan och därefter kommer politikerna och jagar klungan. För att lämna slagorden och metaforerna därhän så menar han med skärpa att följande bör ske! (1) För att nå 1,5 grader bör världen vara fossilfri till 2040 och därefter bör CO2-utsläppen vara negativa. S.k. kolinlagring bör ske med hjälp av biosfären (växtlighet) och infångning av CO2 från kolkraftverk. Det senare är värt att notera då kolkraft framförallt i Kina och Indien förväntas behövas även efter 2040. Teknologin för CCS (Carbon Capture System) finns men har hittilss visat sig ”olönsam”. Här behövs alltså en betydande skärpning, internationella överenskommelser m.m. (2) Den resterande CO2-budgeten på 900 miljarder ton måste fördelas rättvist. (3) Västvärlden måste sluta med att subventionera fossila bränslen på uppemot 600 miljarder USD per år. Notera att ca 1,3 miljarder människor saknar el idag. För en investering på 230 miljarder USD kan man förse alla dessa människor med solel! (4) En  global CO2-skatt måste införas. CO2-skatter finns på många ställen idag bl.a. inom EU. MEN problemet är s.k. ”carbon leakage” d.v.s.  företag flyttar tillverkning etc till länder utan CO2-skatter. (5) Nya affärsmodeller måste etableras baserade på delad och cirkulär ekonomi. (6) Mer pengar på bordet till FN:s gröna fonder motsvarande100 miljarder USD per år f.o.m. 2020 för att finansiera utbyggnaden av förnyelsebar energi i utvecklingsländerna. (7) Sist men inte minst måste hänsyn tas till de planetära gränserna och s.k. tipping points.

Hans BUDSKAP nr 4 – Sverige och DIN roll!

Den stora frågan är hur en globala bilden skall översättas till praktisk verklighet för Sverige, DIG och mig? Johan Rockström och hans Stockholm Resilience Center kastade redan i sitt sommarprat 2015 fram utmaningen till de svenska politikerna att Sverige skulle kunna bli den första fossilfria västerlänska demokratin till 2030!!!. Denna utmaning har satt sig hos det politiska etablissemanget och upprepades av vår statsminister, Stefan Löfven, i ett tal i Almedalen i somras. Vidare ställde sig Åsa Romson upp i plenum under klimatförhandlingarna i Paris i december och utmanade andra länder att hoppa på detta tåg! VAD innebär då detta?  Sverige orsakar ca 60 miljoner CO2 per år, vilket i medeltal betyder ca 10 ton per år och capita. Varje svensk skall alltså minska  från 10 ton till säg 1 ton per år till 2030. Enligt Johan Rockström borde detta var möjligt! Börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! HEJ! DU har precis blivit en PLANETSKÖTARE!

Daddy