PARISSAMTALEN – Good News och Bad News!

Bra nyheter! Avtalsutkast på bordet!

Nu när Paris går in på sin andra vecka skall det 42-sidiga utkastet till avtal diskuteras och förhandlas mellan ländernas miljöministrar. En av de stora knäckfrågorna är hur utvecklingsländernas klimatomställning skall finansieras. MEN att ett avtalsutkast ligger på bordet, frammanglat av alla FN:s ca 200 länder under den första veckan, får betraktas som ett STORT framsteg!

Dåliga nyheter! Inte ens slutet på början!

Ser man på innehållet i avtalsutkastet kan man dock konstatera att ländernas frivilliga bidrag till minskning av CO2-utsläppen, s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined Contributions) till 2030 inte är tillräckliga! OBS!!! Vi är på väg mot 3,5 grader! Det krävs alltså betydande krafttag under åren fram till 2030 för att vi ens skall hamna på 2,7 grader, en siffra som flitigt använts i upptakten till Parissamtalen och nästintill betraktats som ett faktum.

Desinformation på hög nivå!

Siffran 2,7 grader har mer eller mindre medvetet felaktigt marknadsförts både av FN och berörda statschefer som konsekvenser av nuvarande INDC:s! Den i sammanhanget välrenommerade analysfirman Climate Interactive och forskare på MIT Sloan School of Business har kalkylerat konsekvenserna av tre olika scenarier (1) Nuvarande INDC:s, (2) 2,7 grader och (3) 2 grader!

(1) Nuvarande INDC:s !

CI-INDC-3.5c-816x929[1]

(2) 2,7 grader!

CI-2c-post-2030-v2-816x916[1]

(3) 2 grader!

2C-Pathway[1]

Slutsats!

Det behövs alltså betydande krafttag redan NU och på den fortsatta resan fram till 2030! Förhandlarna är väl medvetna om detta och sliter hårt för att hitta ett system för att dels mäta och dels följa upp utsläppsminskningarna under resans gång. Ett tidsintervall på 5 år har diskuterats. Det är inte heller svårt att se att den verkliga utsläppsproblematiken ligger i utvecklingsländerna där framförallt Kina väger mycket tungt!