DIVESTMENT-rörelsen växer!

AP694780888831-1125x635[1]

Allianz gör det, AXA gör det, norska oljefonden gör det….!

Allt fler finansaktörer avvecklar sina engagemang (aktieinnehav, lån etc) i företag med starka kopplingar till fossila bränslen! Senast i raden är det stora tyska försäkringsbolaget Allianz. Kollegan i branschen AXA i Frankrike var en av de första som gjorde det! DIVESTMENT-rörelsen växer nu starkt över hela världen. Norska oljefonden är en av de största aktörerna (världens största oberoende investeringsfond) som har gjort det! Läs mer på http://climateforlife.se/norge-visar-vagen-lamnar-kolet/. Flera utländska universitet, med stora kapitaltillgångar har gjort det! Svenska kyrkan har gjort det! Etc, etc, etc!

Varför?

Det handlar om omtanke om miljön och att skydda sina tillgångar. Vad som är hönan och ägget kan diskuteras! Till syvende och sist gäller det trots allt att inte sitta med svartepetter och en massa s.k ”stranded assets” när sanningens minut närmar sig . TY ur vetenskaplig synvinkel är det grundligt och övertygande klarlagt att för att hålla tvågradersmålet så måste 2/3-delar av idag kända fossiltillgångar stanna i marken.

Hur har fossilmarknaden reagerat?

Jo, aktieägare inom kolgruve- och kolbaserade energiföretag är numera ett prövat släkte.  Aktieägare i allmänhet flyr marknaden är det korta svaret! Det gäller ägare i alla jättar i branschen såsom BHP Billiton, Rio Tinto, Peabody Energy, Consol Energy, Yanzhoy Coal Mining etc. Alla ”stranded” aktieägare i dessa företag har fått se sina aktier minska med långt över 50%. Bottennappet är amerikanska Peabody Energy, en av världens största kolaktörer, som förutom en stor kolexport förser USA med 10 % av sin elenergi. Peabodys aktie har från nyåret 2011 minskat från 1091 dollar till för närvarande 12 dollar. En minskning med 99 %! Snacka om ”stranded assets” respektive ”stranded” aktieägare!

Ännu fler lämnar …!

Symboliken i bilden från Paris där demonstranterna bokstavligt talat satte skorna och i en tyst protest signalerade att ”NU lämnar vi också det fossila” är ytterst talande för vad som är på gång i fossilbranschen!

23318401581_0e71fa61bc_o-638x425[1]