Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 10 …!

Naturliga orsaker …!

Fel! Jordens medeltemperatur har i ett historiskt perspektiv ökat extremt snabbt! På drygt 100 år över 1 grad! Att denna snabba ökning skulle ha naturliga orsaker såsom variationer i Jordens omloppsbana eller ändringar i jordaxelns lutning är ett feltänk! Vid ändringar i Jordens medeltemperatur i ett astronomiskt perspektiv talar vi om betydligt längre tidscykler på 10000-tals år, vilka definierar Jordens istider och mellanistider! Nuvarande snabba globala uppvärmning har istället sin orsak i våra utsläpp av växthusgaser, främst CO2! Detta är känt och vetenskapligt belagt i modern tid av FN:s klimatpanel och dess över 3000 forskare världen över! Så! Se över DINA utsläpp! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!