Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 5 …!

”Små” utsläpp …!

Fel! Sveriges utsläpp inom landet på ca 50 miljoner ton CO2 per år är ”små” i ett globalt perspektiv, vilket möjligen skulle kunna leda till tanken att Sveriges utsläpp är försumbara! Feltänk! Dubbelfel! För det första ligger Sverige högt i utsläppsligan om man räknar per capita (högre än Kina) med våra ca 10 ton per capita och år! För det andra så har Sverige tillsammans med FN:s övriga ca 200 länder skrivit under det s.k. Paris-avtalet från 2015, vilket innebär att varje land har förbundit sig att minska sina utsläpp! Det övergripande gemensamma målet är att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader! Så! Se över DINA utsläpp! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!