Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 8 …!

Vindkraft eller kärnkraft …???

Fel! Det handlar inte om antingen/eller utan om både/och! Vindkraft och kärnkraft utgör ju redan, vid sidan av vattenkraften, grundstenarna i Sveriges elförsörjning! Frågan handlar snarare om hur Sverige skall klara ett historiskt snabbt fördubblat elbehov till ca 2030! OBS! I debatten används begreppet ”Ny kärnkraft” lite slarvigt! Det som avses är mindre mer anpassningsbara reaktorer s.k. SMR:s (Small Modular Reactors), som fortfarande är under utveckling! De kan dock bli aktuella i Sverige om tidigast 10-15 år! Så! Fastna inte i en överhettad politisk debatt där olika kraftslag ställs mot varandra utan hänsyn till tidsfaktorn! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!