Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 9 …!

Leva som tidigare …?

Fel! Det går inte att köra huvudet i sanden och tro att det går att leva som tidigare! Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste världens utsläpp halveras redan inom detta årtionde! Det säger sig självt att om vi i Sverige och övriga västvärlden skall gå före och minska våra utsläpp från dagens ca 10 ton per capita och år ner till ca 2 ton för att kunna bidra till denna halvering så krävs ändrade beteenden! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!