Statoil lämnar oljan …!

Börjar lämna fossilt …!

Statoil, Norges olje- och gasexploatör, inser att oddsen är emot de fossila bränslena. Nu satsar man stort lika med100 miljarder NOK till 2030! Man satsar framförallt på vind, men även på sol!

Världens största ….!

Statoil planerar att bygga världens största havsbaserade vindkraftpark. Det handlar om en utbyggnad med 300 megastora vindkraftverk på den brittiska delen av Doggers bankar. Totaleffekten kommer att uppgå till 3600 MW (motsvarar 5-10 stora kolkraftverk eller 3 stora kärnkraftverk).

Brittiska marknaden …!

Den producerade energin räcker till 3,5 miljoner hushåll d.v.s till betydligt fler än Norges ca 2,4 miljoner hushåll. Hela produktionen kommer dock att erbjudas till brittiska kunder, där efterfrågan på förnyelsebar el är betydligt större!

Norges oljedilemma …!

Norges statsbudget  är starkt beroende av exploatering av fossila bränslen (45 % av exporten är oljeinkomster) samtidigt som man har satt upp målet att var koldioxidneutrala till 2030! HALLÅ! Hur hänger denna ekvation ihop? Läs mer om Norges dubbelmoral på http://climateforlife.se/just-en-snygg-norgehistoria/

Oljepanik …!

Förutom att Statoil nu börjar lämna oljan har på senare tid oljepanik utbrutit i Norge! Man dumpar olje- och gasaktier från oljefonden motsvarande 300 miljarder NOK, man säljer oljelicenser för exploatering av naturkänsliga områden i Arktis och man har dragits inför domstol av ungdomar för att bryta mot paragraf 112 i grundlagen. Allt detta handlar om att rädda det som räddas kan!!! ELLER mer cyniskt! Sug ut varenda krona ur oljan oavsett hur det påverkar det globala 2-gradersmålet!