Tysk effektivitet …!

Generalplan …!

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz meddelade i söndags den 5/2 att man kommer att ta ett helhetsgrepp på utbyggnaden av vindkraften genom en övergripande generalplan fram till 2030! Nuvarande installerade effekt på ca 60000 MW, motsvarande 60 stora kärnkraftverk, skall ökas till det dubbla till 2030! Ökningen innebär att 4-5 verk per dag (!) behöver färdigställas! Uppföljningen av planen kommer att ske genom att respektive förbundsstat får redovisa framstegsrapporter varje månad! Utbyggnadstakten kontrolleras! Vid avvikelser korrigeras takten! Tysk effektivitet var ordet! HEJA!