VARNINGSTEXT på macken!

Gas-Nozzle-in-Hand-1024x779[1]

Vancouver först i världen!

Vancouver i British Columbia i västra Kanada har som första stad i världen antagit en lag som tillåter varningstexter på bränslepumparna! Jfr tobak och spritdrycker! Idén kommer från en Toronto-baserad grupp ”Our Horizon” . Deras talesperson, Robert Shirkey, menar att vi vanligtvis tankar rent slentrianmässigt  samtidigt som vi pekar ut bensinbolagen som stora miljöbovar utan att tänka på att det är vi konsumenter som står för efterfrågan! TÄNKVÄRT! Läs mer om hur mycket ”1 liter” betyder och om att var och en av oss faktiskt kan hjälpa till att ändra på nuvarande system! Läs på http://climateforlife.se/visste-du-att-2/. YOU CAN DO IT!

Budskapet!

OBS! Budskapet är inte att DU skall köra ifrån macken när DU ser dessa s.k. stickers utan DU skall snarare få en tankeställare! Det skall anknyta till klimatfrågan i ett större perspektiv, men samtidigt ge DIG värdefulla tips genom hänvisning till en sajt med information (WeCanDoBetter.Me).  Ambitionen är att introducera idén över hela Nordamerika, sedan vidare till Europa etc. Robert Shirkey menar att  det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att sprida budskapet om klimatfrågan och samtidigt få en stor konkret påverkan!

Några exempel!

Label-Asthma-300x300[1]

Label-Caribou-300x300[1]

Label-Ocean-Acidification-300x300[1]