ALLMÄNNINGENS tragedi!

summary[1]

Allt som är gratis ….!

Allt som är gratis överutnyttjas t.ex. att dumpa CO2 ohämmat i atmosfären. Voila! ALLMÄNNINGENS tragedi i sin prydno! Eller annorlunda uttryckt: DU skitar ner någon annan betalar notan! Fram tills nu har denna anomali /motsägelse  även gällt CO2! MEN nu ser det ut som att det får räcka …..!

David mot Goliat!

Den peruanske bonden Saul Luciano Lliuya kräver det stora tyska kraftbolaget RWE på skadestånd i en stämningsansökan inlämnad till lokala domstolen i Essen tisdagen den 23 november. Han anklagar RWE för att utsätta hans egendom och hela hans by Huaraz i peruanska Anderna för en naturkatastrof!

Vad handlar det om?

Lucianos egendom och hela byn hotas av att smältvatten  från Andernas glaciärer. Byn är belägen på 3000 meters höjd ca 1500 meter nedanför Palcacocha-sjön. Vattennivån i sjön  ökar ständigt till följd av smältvattnet och de naturliga fördämningarna riskerar att brista. En eventuell flodvåg skulle utplåna hela byn och dess 50000 invånare. De peruanska myndigheterna har också bedömt risken för en naturkatastrof som hög.

RWE?!

Varför just RWE? Jo, det tyska kraftbolaget är en av världens största enskilda utsläppare av CO2 med ca 0,5 % av de globala utsläppen på sitt samvete och därmed starkt bidragande till smältande glaciärer bl.a. i Anderna! I den aktuella stämningen har RWE ålagts att bekosta förebyggande åtgärder vid Palcacocha för att undanröja risken för en naturkatastrof. Skadeståndsbeloppet mot RWE motsvarar deras andel av de totala globala utsläppen.

Sensmoral!

Det är första gången som den här typen av klimatmål testas skarpt i domstol d.v.s. att den som drabbas av den globala uppvärmningens konsekvenser väcker talan mot stora utsläppare i en helt annan världsdel.  MEN vi kan förvänta oss mycket mer av samma vara i framtiden! Var så säkra!

Ett annat exempel!

Ett av världens största oljebolag Exxon har kommit i skottgluggen för att ha undanhållit information om fossila bränslens klimatpåverkan samtidigt som man har sponsrat flera aktörer med stora summor  för att i media och andra sammanhang förneka att den globala uppvärmningen ens existerar. Interna rapporter kring fossila bränslens klimatpåverkan skall ha varit kända inom Exxon ända sedan 1977. Just nu förbereds ett mål i staten New York mot Exxon på initiativ från deras överåklagare Eric Schneiderman. I ett amerikanskt perspektiv kan detta jämföras med tidigare stat versus tobaksindustrin, som blev dyrt, mycket dyrt!