Vita Huset inför domstol!!!

Unga stämmer ….!

Den 5 februari 2018 får Trump och Vita Huset försvara sig för att ha brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att den federala regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö. Enligt de unga, ett 20-tal ungdomar på mellan 9 och 21 år under parollen ”#YouthvGov”, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag.

Flera överklaganden …!

Anklagelsen har framförts sedan drygt ett år tillbaka,  d.v.s. även under Obama-administrationen, men har blivit ytterligare relevant med den nya administrationen. Stämningen har överklagats i olika distanser från Vita Husets och fossilindustrins sida. Men nu har slutligen distriktsåklagare i Oregon, Ann Aiken, avslagit det senaste överklagandet från Vita Huset och beslutat att ärendet skall upp i domstol den 5 februari 2018  i Eugene, Oregon.