Kategoriarkiv: klimatproblemet

ROCKSTRÖM – ”No business on a dead planet”!

Asteroid på väg mot Jorden ???

I ett inlägg i Dagens Industri måndagen den 20 mars liknar Johan Rockström, vår internationellt erkände forskare inom klimatförändringar, den globala uppvärmningen med att  en kilometerbred asteroid med 98 % sannolikhet är på väg rakt mot Jorden. OBS! Förra gången detta hände, för ca 65 miljoner år sedan, utplånades dinosarierna , Jorden rubbades i sitt jämviktsläge och gick in i ett helt nytt klimattillstånd. Lyckligtvis är detta bara en liknelse!

Den globala uppvärmningen lika allvarlig …!

MEN den globala uppvärmningen kan få minst lika stora konsekvenser inom detta århundrade! Rockströms poäng är att det går att undvika om världens alla länder kommer överens om att avsätta 1-2 % av Jordens samlade BNP för att ställa om till ett mer attraktivt och hållbart samhälle. Han säger vidare att det är ett dubbelfel att inte göra det d.v.s. (1) att blunda för en katastrof och (2) att missa chansen till att göra Jorden till en bättre plats!

VARFÖR GÖR VI INTE DET … ???

Nationalekonomernas modeller håller inte!!! Den kortsiktiga ekonomiska vinsten med ”Business as usual” är helt enkelt större än att avstå från 1-2 % av BNP! Rockströms SLUTSATS! De ekonomiska modellerna fungerar inte för olinjära stora förändringar i ekonomin d.v.s. det som händer vid s.k. ”tipping points” såsom att Jordens korallrev försvinner (på god väg att hända) eller att havsnivån höjs med flera meter! Rockström menar att vad gäller den globala uppvärmningen så rör vi oss bortom ekonomin och är inne på statsvetenskapens, moralens och etikens område. Han konstaterar också krasst/utanför modellerna ”there´s no business on a dead planet”!

DIN och min SLUTSATS ….!

Världen behöver starka politiska ledare, som alla ställer sig bakom Paris-avtalet från 2015! Det gäller alltså att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader! PLUS! Och här kommer det viktigaste! DU och jag och alla våra brödrar och systrar måste, direkt eller indirekt via val, ställa krav på våra politiska ledare. Det politiska spelet är ju tyvärr också kortsiktigt! Men DU och jag och våra eventuella barn och barnbarn kan ju inte acceptera ett kortsiktigt politiskt spel utan måste se på Jorden och dess förutsättningar på lång sikt! Att inte säga något uppfattar de på korta mandat sittande politiska ledarna som ett tyst medgivande till fortsatt kortsiktigt tänkande!

ALEXANDER GRAHAM BELL visselblåsare…!

Varnade för växthuseffekten ….!

För precis 100 år sedan, 1917, varnade telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell för att ett ohämmat användande av  olja och kol skulle leda till en s.k. växthuseffekt och en global uppvärmning. Han insåg också att fossila bränslen var en ändlig resurs och propagerade för förnyelsebar energi och energieffektivisering. Han uppfann dock inte begreppet ”Växthuseffekten”. Begreppet myntades 1909 av den engelska fysikern John Henry Poynting baserat på experiment av den irländske forskaren Henry Tyndall redan på 1850-talet. Även den SVENSKE nobelpristagaren (1896) Svante Arrhenius, som genom sin forskning kunde härleda sambandet mellan koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen bidrog. Svante Arrhenius förutsåg att temperaturen på Arktis skulle rusa om koldioxidhalten i atmosfären skulle öka med en faktor 2,5 till 3,0 i förhållande till dåtidens nivå. Vi är nästan där redan NU! Vi kan tyvärr konstatera att hans förutsägelser var riktiga! Under vinterhalvåret 2016/2017 har temperaturen i Arktis varit 20 grader högre än normalt!

Så formas en KLIMATFÖRNEKARE!

160930klimatskeptiker

På förekommen anledning …..!

I en ny avhandling i psykologi från Uppsala Universitet har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar. Läs följande utdrag från slutsatserna NOGA! ”Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. Signalementet verkar bekant på något vis! Läs också! http://climateforlife.se/trump-you-never-walk-alone/

Stabilt i 20000 år! – NU händer det!

Global uppvärmning 12000 år

Jordens temperatur ”stabil” tills nu!

Sedan förra istiden, för ca 20000 år sedan, har Jordens medeltemperatur ändrats mycket långsamt. Från en medeltemperatur på ca minus 4 grader under istiden, då stora delar av Norra Europa och Nordamerika var täckt av ett kilometertjockt istäcke, till kring 0 grader i modern tid. De senaste 100 åren har Jordens medeltemperatur ökat med 1 grad  på grund av människans direkta påverkan genom förbränning av fossila bränslen, skövling av regnskogar etc. OBS! OBS! OBS! Förändringen i Jordens medeltemperatur har skett 50 gånger snabbare de senaste 100 åren än de tidigare 5000 åren! HUUUGGHHHHAA! För att få en översikt av hela utvecklingen sedan förra istiden för 20000 årsedan kolla följande supervirala  populärversion genom att klicka på följande länk! Timeline Of Earth’s Average Temperature 

 

 

HÅRDA FAKTA om CO2-utsläpp!

BathtubEarthEPA

Ropa inte hej ….!

En del ”optimister” ropar hurra och hänvisar till att CO2-utsläppen har planat ut de senaste 2 åren.  MEN så här ligger det till! Kolla badkaret!  Så länge kranen är fullt öppen (utsläpp och skogsskövling) och avloppet är igenkorkat (hav och land som tar upp CO2) så stiger nivån i badkaret (CO2-halten i atmosfären) oroväckande fort! Om CO2-halten i atmosfären, överhuvudtaget skall minska, d.v.s. nivån i badkaret,  så måste ”vi” minska utsläppen genast med 80 % .

Orealistiskt!

Att minska så drastiskt från den ena dagen till den andra är orealistiskt! Den samlade vetenskapen säger att för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader måste vi av en massa rent både praktiska och vetenskapliga skäl tillåta oss  en måttlig ökning av CO2-halten i atmosfären (nivån i badkaret) från nuvarande ca 400 ppm (parts per million) till ca 500 ppm. Detta betyder å andra sidan att vi successivt måste minska utsläppen (skruva ner kranen) med ca 80 % till 2050 och med 100 % till 2100.

Reptrick???

Låter ju enkelt! Bara att skruva på kranen!TYVÄRR! Det finns inga enkla trick! Hårda fakta är att merparten av idag kända tillgångar av kol, olja och naturgas måste stanna i marken! Här ligger den stora utmaningen för världens politiker, näringsliv och alla oss som idag utnyttjar de nyttigheter som hänger samman med fossila bränslen. Idag kända tillgångar motsvarar hisnande 15000 miljarder ton CO2. Endast 900 miljarder ton av dessa får utnyttjas om vi skall hålla oss under 2 grader! Men Parisavtalet 2015 då?  ”Optimisten” dyker upp igen! NEJ och åter nej!!! De åtaganden som gjordes i Paris är bara inledningen på en början! Skulle vi nöja oss med Paris hamnar vi på 3,5 grader! HUUUGHHHAA!

CI-INDC-3.5c-816x929[1]

 

Oljebolagen leder utsläppsligan – MEN ….!

Infographic-top-five-investor-owned-carbon-producers_full-size-638x359

5 bolag i topp!

Nära två tredjedelar av alla samlade industriella CO2-utsläpp d.v.s. ända från industrialismens barndom på 1800-talet och framåt kan spåras till endast 90 bolag. Av dessa är flertalet, 83 st, bolag som utvinner kol, olja och naturgas. Återstående 7 st tillhör cementindustrin. Följande 5 bolag, alla oljebolag, tillhör topp fem d.v.s. Shell, ExxonMobil, BP Petroleum, Conoco Phillips och Chevron. Deras sammanlagda utsläpp hittills utgör hela 12,5 % av alla industriella utsläpp!

Lögn, förbannad dikt och statistik!

Det sägs att man kan få fram vilka sanningar som helst med statistik! Så även i det här fallet! Man kan lätt förledas att tro att de utpekade bolagen är de stora bovarna i sammanhanget! Så är det ju dock inte!  Alla vi som nyttiggör oss av dessa bolags produkter i form av bekvämlighet, materiellt välstånd etc är lika goda  kålsupare i klimatproblematiken. VAD som krävs nu är en omvärdering av hur vi både producerar och konsumerar energi i form av värme, el och transporter. Klimatavtalet i Paris har satt en gräns för fortsatt utvinning av fossila bränslen! 70- 80 % av idag kända tillgångar måste stanna i marken! Här har politiken ett stort ansvar för övergripande regleringar t.ex. genom en global CO2-skatt. MEN! KOM IHÅG! Till sist och syvendes har vi alla ett ansvar genom att se över hur vi konsumerar energi i framtiden!

 

VISSTE DU ATT ….!

shutterstock_33361513[1]

160 000 liter i sekunden!

Visste DU att vi gör av med 160 000 liter råolja i sekunden? Den globala uppvärmningen på hittills ca 1 grad har skett under de senaste 100 åren d. v. s. sedan vi på allvar började använda  fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Utvinning av olja påbörjades i liten skala på 1850-talet i USA. Sedan dess har oljeutvinningen ökat från några 100 tusen fat per dygn i början på 1900-talet (1 fat är ca 150 liter) till 90 miljoner fat per dygn i våra dagar.

IAEA tror inte på vetenskapen!

Enligt IAEA:S (International Energy Agency) senaste World Energy Outlook 2015 kommer ökningen att fortsätta till över 100 miljoner fat per dygn till 2040 framförallt beroende på en ökande efterfrågan i Kina, Indien och övriga utvecklingsländer. VERKAR inte som IAEA tror på vetenskapens slutsatser att 2/3 av kända fossiltillgångar måste stanna i marken om vi skall klara 2 gradersmålet!!!  ELLER så räknar man blint med att allt skall fortsätta som tidigare och bortser från människans självbevarelsedrift och inneboende innovationskraft! Jag vet inte! MEN här ligger minst en hund begraven!

SNÄLLA- Lyssna på Johan Rockström!

Lyssna på Johan Rockströms sommarprat den 12 juli!

Johan Rockström. professor i miljövetenskap på Stockholms universitet, sommarpratade i söndags om klimatfrågan. Han tillhör en mycket exklusiv skara i forskarvärlden, som kan förklara allvaret i klimatproblematiken och samtidigt peka ut vägen framåt på ett mycket pedagogiskt och hoppfullt sätt. Han vänder sig både till DIG och mig  och till världens alla ledare!

Budskapet är enkelt!

Redan 1990 nådde vi gränsen för vad vår planet kan klara av! Sedan dess har framförallt forskarvärlden, bland annat genom årliga sammanställningar i FN/IPCC:s regi, redovisat framsteg varje år. Det har dock inte hänt så mycket i ”det verkliga livet”! Vi har bara kört på! I år är dock sista chansen! 2015 är ett s.k. superår! Världens ledare (ca 200 länder)  kommer att träffas 3 ggr för att lägga fast en annan väg än hittills! Denna vecka händer det i Etiopien i Addis Abebah, i september händer det i New York och slutligen händer det i Paris inom ramen för COP-21-mötet. FÖR GUDS SKULL lyssna på Johan Rockströms sommarprat! Med hans förmedlade insikter i bagaget kan DU vara med och lägga grunden för vår planet i balans! Han uppmanar DIG att bli en PLANETSKÖTARE!

Daddy

DET SKALL VI FIRA världsmiljödagen!

Börja DIN klimatresa idag!

Vad passar inte bättre än att börja lära sig mer om klimatproblematiken idag! Världsmiljödagen den 5 juni är ett resultat av världsmiljökonferensen i Stockholm 1972. Med tanke på den globala uppvärmningen hittills på 0,85 grader kan man säga att resan hittills har väl gått sådär. En bra början på DIN klimatresa är att följa Climate for Life på webben/facebook  och sprida budskapet vidare! BÖRJA IDAG!!!

Daddy