Kategoriarkiv: konsekvenser

Billigt på HM, Zara m.fl. – NEJ!

Bangladesh betalar….!

Se följande video (tysktalande text!)https://youtu.be/Hha9aG9UWVo. Fråga DIG sedan nästa gång DU handlar på HM, Zara, etc om det är billigt och varför! JO! Textilarbetarna i låglöneländerna betalar med sin hälsa när de tvingas att leva på svältlöner knappt 2 Euros per dag! En svensk praktikantlön för skolungomar ligger uppemot 10 Euro per timme!

Klimatfråga ….!

VAD har detta med klimatomställningen att göra? JO! Det finns inte en chans att dessa länder i likhet med Bangladesh skall kunna klara klimatomställningen på egen hand. Enligt Paris-avtalet skall den rika delen av världen avsätta 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 för att stödja omställningen till ett fossilfritt samhälle i de fattiga länderna. Pengarna skall komma från FN:s ca 200 länder som undertecknat Parisavtalet, från privatpersoner och företag. HM, Zara och liknande företag har här ett stort ansvar att bidraga och i viss mån kompensera för att man utnyttjar dessa länders prekära situation!

Del 2 av videon …!

Orkar DU, trots skildringen av de miserabla förhållandena, även se del 2 av videon så kommer den här: https://youtu.be/lde_JthXrQ8

Antarktis! – ”Isflak” på drift!

Två Gotland…!

Ett ”isflak” nästan 20 mil långt, 5 mil brett och ca 300 meter (!) tjockt har brutit sig loss (”isen kalvar”) i nordvästra Antarktis från det s.k. Larsen C-fältet omkring den 12 juli i år. Isflaket i sig har ingen betydelse för en ökad havsvattennivå! MEN i och med att Larsen C (och tidigare ”kalvande” Larsen A och B) blir mindre och mindre så snabbas avsmältningen av landbaserade glaciärer upp! Det handlar om en havsnivåhöjning på ca 10 cm ”i närtid” enligt forskarna!

10 cm kan bli problem …!

Denna nivåhöjning kan tyckas liten i förhållande till ett antal meter vid seklets slut om ”vi” inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen. OBS! All landis på enbart västra Antarktis motsvarar en havsvattennivåhöjning på 6 (!) meter! 10 cm är dock tillräckligt för att ställa till stora problem för ett antal lågt liggande ö-grupper (Samoa-öarna t.ex.) med konsekvenser för hundratusentals människor!

”Isflak” på drift …!

Isflaket är nu på drift med en nordostlig bana i riktning mot södra Gorgien. Flaket innehåller enorma mängder is! Det kan antingen brytas sönder i mindre flak på sin bana norrut eller förbli intakt medan det smälter. Avsmältningen för ett flak av den här storleken handlar om ett antal år (3-8 år).

 

USA – Flygplan kan inte lyfta!

Över 120 F/49 C ……!

I sydvästra USA från Kalifornien till Arizona var det så varmt i början av förra veckan att flygplan inte kunde lyfta! För mindre passagerarplan går gränsen vid 118 F/48 C.  American Airlines (större plan) fick ställa in ett 40-tal flygningar från Phoenix, Arizona. Sambandet mellan extrem värme och den globala uppvärmningen har klarlagts i ett flertal vetenskaplig studier.

En tredjedel av Jordens befolkning …..!

I en ny studie utförd av University of Hawaii har man kommit fram till att en tredjedel (!) av Jordens befolkning utsätts för livsfarliga värmeböljor med koppling till den globala uppvärmningen i minst 20 dagar varje år! ”Att dö i en värmebölja är som att bli långsamt kokt! Det är ren tortyr!”, säger studiens författare, Camilo Mora till amerikanska the Guardian!

Sydvästra USA …….!

Sydvästra USA är speciellt utsatt. Om den globala uppvärmningen ignoreras går vi i närtid mot extrema temperaturer. Sydvästra USA riskerar att bli en s.k. ”dust bowl” d.v.s. en plats där ingen kan bo och ingenting kan växa. Kolla prognosen för utvecklingen av uttorkningen på land inom detta århundrade nedan. De bruna och mörkbruna områdena är är i stort sett inte odlingsbara längre! Halva USA!.  Mr Trump och hans (skräck)-kabinett spelar verkligen ett högt spel både med sin egna invånare och världen i övrigt som insats.

Klimatförändringar i SVT!

Vetenskapens värld om klimatet….!

Missa inte Vetenskapens värld ikväll måndagen den 10/4 på SVT2, kl 2000! I Piilijärvi utanför Kiruna pendlar temperaturen våldsamt mellan plus åtta och minus trettiosju samma dygn. Vid Australiens kust dör korallreven samtidigt av rekordvarmt vatten och de tropiska glaciärerna är snart ett minne blott i Afrika.

STORA BARRIÄRREVET hotat!

Andra året med  koralldöd …!

För andra året i följd har en utbredd koralldöd inträffat på Stora Barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust. Stora Barriärrevet tillhör världsarvet vid sidan av t.ex. Venedig, Stonehenge och Galapagosöarna. Under 2016 har över 90 % av revet, till ytan lika stort som Italien, i varierande grad drabbats av s.k. blekning. Detta har i sin tur inneburit att ca 25 % av korallerna har dött!

Blekning ….

Blekningen beror på förhöjda vattentemperaturer, som i sin tur kan härledas till klimatförändringarna. En temperaturökning på enbart 1 grad räcker för att processen skall komma igång. OBS! Den globala uppvärmningen är redan uppe i ca 1  grad. OCH Barriärrevet är redan hotat! Enligt Parisavtalet måste ”vi” hålla oss väl under 2 grader för att Jorden i allmänhet skall kunna klara drägliga levnadsvillkor. Det skrämmande är att vi är på väg mot 3-4 grader! Åter till blekning!  Korallerna är levande organismer som lever av en viss typ av mikroalger på dess yta. Algerna ger även korallerna dess färg.  När havstemperaturen ökar blir korallerna stressade och stöter bort algerna. Korallerna bleknar, får ingen näring och dör efter ett par månader.

Varför bry sig….?

Som sagt Stora Barriärrevet tillhör världsarvet. Det är lika självklart som andra unika platser som Sydpolen och Nordpolen eller att det skall finnas vilda lejon i Afrika. Ur ett mer konkret perspektiv så hotar döende korallrev den biologiska mångfalden i världshaven. På Stora Barriärrevet lever t.ex. över 1600 olika fisksorter, ca 130 sorters hajar och rockor och ett 30-tal olika valar och delfiner. Faunan kring dessa havsfenomen utgör i slutändan också mat för miljoner människor. Och vi blir inte färre! Från dagens ca 7 miljarder invånare på Jorden pekar prognosen på 9-10 miljarder ”redan” 2050!

Sensmoral …!

Tyvärr detta ”vansinne” får pågå för att  den moderna människan av naturliga skäl har svårt för att se sambanden mellan hur vi lever vårt dagliga liv och de långsiktiga konsekvenserna av detsamma på platser långt borta från vår vardag. Det är samma psykologiska fenomen som varför vi inte på allvar  reflekterar över skövling av regnskogar (står för ca 20 % av koldioxidutsläppen) eller avsmältningen av landis på Arktis och Antarktis (innebär i nuvarande takt havsvattennivåhöjningar på 3-5 meter 2100). Ibland brukar man kalla det för ”Allmänningens tragedi”! D.v.s. vi tillåter oss att förorena i luft och vatten så länge det inte kostar något direkt! I det här fallet med den globala uppvärmningen är kostnaden hög, nota bene, för Världssamfundet redan nu men framförallt för kommande generationer d.v.s. för våra eventuella barn och barnbarn. Jorden brinner bokstavligen talat!

VAD har Kina och Norge gemensamt?

Förorenad luft!

Idag, 17/1- 2017, förbjuder Oslo dieselfordon i innerstan! Enligt Oslos talesperson, Kristine Solbakken, är förbudet tillfälligt , men luften i Oslo är just nu hälsovådlig. Under de senaste dagarna handlar det om Europas farligaste luft, till följd av bl.a. kväveoxider från bilavgaser. Dieselmotorer och kväveoxider hänger ihop! Tänk bara på Volkswagen och tidernas största greenwashing-affär! Greenwashing (att framställa sig grönare än vad man är) har funnits länge i företagens årsredovisningar, men spåren från VW borde avskräcka! Att luften är förorenad i Kinas större städer är ett känt faktum! Enligt uppskattningar dör 4000 människor varje dygn i Kina till följd av luftföroreningar främst till följd av astma- och allergibesvär.

Johan Rockström varnar!

Arktis i sommarläge!

Professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, och hans kollegor inom klimatvetenskapen är i chock! Samtidigt som han och hans kollegor presenterade sin rapport om s.k. ”tipping points” (gränser avseende klimat, polarisar, minskning av mångfald inom djur och natur etc som ej får överskridas) för Arktiska rådet i december 2016 kom nyheten att Arktis är 20 grader varmare än normalt! Havsisarna i Arktis minskar normalt sett fram till september för att sedan växa till sig igen. MEN i år har Arktis fastnat i ett sommarläge! Klimatvetenskapen är mycket konfunderad och har i nuläget egentligen ingen förklaring. Johan Rockström säger att det är den skarpaste varning som planeten Jorden har utfärdat till oss hittills!

Globala uppvärmningen mot ”tipping point”!

Vi är faktiskt på god väg mot en ”tipping point” vad gäller den globala uppvärmningen till följd av våra växthusgasutsläpp. Vi har  sedan industtrialismens genombrott för ca hundra år sedan redan ökat medeltemperaturen med ca 1 grad efter det att temperaturen varit stabil sedan förra istiden för 12000 år sedan. Enligt vetenskapen ligger denna ”tipping point” för Jordens medeltemperatur på 1,5-2 grader, en yttersta gräns som också ligger till grund för de överenskommelser som FN:s ca 200 länder gjorde i samband med det s.k. Parisavtalet i  december 2015.

Vetenskapens dom är hård!

Läget är mycket allvarligt! I princip skulle det enligt Rockström och hans kollegor behövas ett program liknande det tidigare Apolloprogrammet i USA d.v.s. då dåvarande president Kennedy beslutade att i stort sett från noll sätta den första människan på månen inom 10 år. Rockström menar att Parisavtalet och gränsen 1,5-2 grader måste vara överordnat allt annat. Tillväxt och ekonomi måste alltså komma i andra hand. Miljöfrågan borde nu på allvar få samma tyngd som terror, krig och kärnvapen-hantering!

Oändligt gap!

En sådan resa måste av nödvändighet börja hos politikerna! Just nu kan man konstatera att det tyvärr föreligger ett oändligt gap mellan vetenskapen och politikerna. Rockström säger att världen behöver en ”carbon roadmap”  d.v.s.  liknande ett Apolloprogram, dock inte med tidsperspektivet 10 år utan fram till 2050-2060 då världen måste vara fossilfri! Just nu är planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, ”on fire” !!!

BREAKING NEWS! – Arktis smälter!

arctic-983917_960_720-580x387

20 grader varmare ….!

Normalt vid den här årstiden är det minus 20 grader i Arktis! NU ligger det på nollan! 20 grader varmare än normalt! Uppemot 10 % av havsisen har smält det senaste årtiondet!  Forskarna är chockade och pratar om en ”point of no return”  d.v.s. utvecklingen går inte att stoppa och kommer snarare att accelerera! Dom står handfallna och kan i nuläget ej förklara fenomenet. Den grundläggande orsaken är ju den globala uppvärmningen till följd av våra växthusgasutsläpp (se även http://climateforlife.se/visste-du-att-2), men kända förstärkningseffekter vid jordens poler borde inte vara så stora! En av förstärkningseffekterna är den s.k. albedoeffekten d.v.s. ju mer havsis som försvinner desto mindre blir den solstrålning som reflekteras tillbaka från polarisen.

HALLOWEEN-tider!

1-hopwvmngjvldgswpckslgg

Nu skall jag skrämmas …..!

Mitt framför våra ögon, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år pågår en skrämmande utveckling. Som bekant kan skrämmande budskap framföras på ett humoristiskt sätt. Kolla följande spöklika galleri av karikatyrer om den globala uppvärmningen. Blev DU rädd? Det var faktiskt meningen att DU skulle bli riktigt rädd!!!

1-mkwvhn_cdq3k2dpg9uxb_q

1-pymqx5tqlax3z87678fzjg

1-yo_sgkbsb3mowx4vsk0jaa

1-lwsw5hfoekggmp1tqma92a

1-dmo53hn1zxma9krahc-vfa

1-esawzayprpuzz_bkbgsvtw

1-9icyhwmz-klqyoyfd6crnq

JORDEN svettas och töar!!!

1-dyl-BvzW8OlDkVKwtWT1xA

Värmerekord  3 år i rad!

Vi är redan på väg mot vägs ände! I fjor i december i Paris kom världens länder överens om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst ner mot 1,5 grader! I år 2016 är vi redan på väg mot 1, 3 grader! Kolla diagrammet! Hur hänger detta ihop? JO! Startsträckan för omställning är lång och full av fallgropar! TYVÄRR! Än så länge har inget konkret hänt för att uppfylla målet!

Vad MÅSTE ske!

För det första skall Paris-avtalet godkännas/ratificeras av ländernas regeringar motsvarande minst 55 % av utsläppen. För det andra MÅSTE det tuffaste kravet börja hanteras! D.v.s. SE TILL att merparten (ca 70 %) av Jordens fossila tillgångar (kol, olja och naturgas) stannar i marken.

Vem har pool position?

Kritiska länder är  de stora utsläpparna, som ofta också sitter på de stora fossila tillgångarna såsom USA och Kina. MEN även mindre länder kan ha betydelse som t.ex. Norge, ett litet land men med stora olje- och naturgastillgångar. Se http://climateforlife.se/just-en-snygg-norgehistoria/ ÄVEN SVERIGE! Sveriges beslut under sommaren att sälja Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland är synnerligen utmanande mot Parisavtalet! Sverige som ligger högt i alla internationella rankingar vad gäller hantering av miljöfrågor har verkligen trampat ordentligt i klaveret och sällat sig till de kritiska länderna! Se http://climateforlife.se/lofven-satter-paris-avtalet-ur-spel/

Hur kunde Sverige …….?

Hur kunde Sveriges regering gå emot Paris-avtalet, som man i stundens glädjeyra, där i Paris i december 2015, dessutom försökte ta åt sig äran av! ÄR minnet verkligen så kort ! ELLER har man inte förstått allvaret! Jorden är just nu på en rak kurs mot 4 grader! Helt ohållbart! Jorden svettas verkligen! Kolla bilden nedan, som visar juli 2016 jämfört med motsvarande månad under perioden 1951-1980!  Kolla Norra halvklotet och speciellt Arktis som uppvisar en temperaturökning i år med 7 (!) grader! HUUGHHHA! Jorden inte bara svettas utan töar också! Landisarna  i famförallt Arktis smälter i en allt snabbare takt. Det handlar nu om en resulterande havsvattennivåhöjning på flera meter fram till 2100!

1-BiO14C2v1sMcuYJECnH1QA