Kategoriarkiv: konsekvenser

HALLOWEEN-tider!

1-hopwvmngjvldgswpckslgg

Nu skall jag skrämmas …..!

Mitt framför våra ögon, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år pågår en skrämmande utveckling. Som bekant kan skrämmande budskap framföras på ett humoristiskt sätt. Kolla följande spöklika galleri av karikatyrer om den globala uppvärmningen. Blev DU rädd? Det var faktiskt meningen att DU skulle bli riktigt rädd!!!

1-mkwvhn_cdq3k2dpg9uxb_q

1-pymqx5tqlax3z87678fzjg

1-yo_sgkbsb3mowx4vsk0jaa

1-lwsw5hfoekggmp1tqma92a

1-dmo53hn1zxma9krahc-vfa

1-esawzayprpuzz_bkbgsvtw

1-9icyhwmz-klqyoyfd6crnq

JORDEN svettas och töar!!!

1-dyl-BvzW8OlDkVKwtWT1xA

Värmerekord  3 år i rad!

Vi är redan på väg mot vägs ände! I fjor i december i Paris kom världens länder överens om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst ner mot 1,5 grader! I år 2016 är vi redan på väg mot 1, 3 grader! Kolla diagrammet! Hur hänger detta ihop? JO! Startsträckan för omställning är lång och full av fallgropar! TYVÄRR! Än så länge har inget konkret hänt för att uppfylla målet!

Vad MÅSTE ske!

För det första skall Paris-avtalet godkännas/ratificeras av ländernas regeringar motsvarande minst 55 % av utsläppen. För det andra MÅSTE det tuffaste kravet börja hanteras! D.v.s. SE TILL att merparten (ca 70 %) av Jordens fossila tillgångar (kol, olja och naturgas) stannar i marken.

Vem har pool position?

Kritiska länder är  de stora utsläpparna, som ofta också sitter på de stora fossila tillgångarna såsom USA och Kina. MEN även mindre länder kan ha betydelse som t.ex. Norge, ett litet land men med stora olje- och naturgastillgångar. Se http://climateforlife.se/just-en-snygg-norgehistoria/ ÄVEN SVERIGE! Sveriges beslut under sommaren att sälja Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland är synnerligen utmanande mot Parisavtalet! Sverige som ligger högt i alla internationella rankingar vad gäller hantering av miljöfrågor har verkligen trampat ordentligt i klaveret och sällat sig till de kritiska länderna! Se http://climateforlife.se/lofven-satter-paris-avtalet-ur-spel/

Hur kunde Sverige …….?

Hur kunde Sveriges regering gå emot Paris-avtalet, som man i stundens glädjeyra, där i Paris i december 2015, dessutom försökte ta åt sig äran av! ÄR minnet verkligen så kort ! ELLER har man inte förstått allvaret! Jorden är just nu på en rak kurs mot 4 grader! Helt ohållbart! Jorden svettas verkligen! Kolla bilden nedan, som visar juli 2016 jämfört med motsvarande månad under perioden 1951-1980!  Kolla Norra halvklotet och speciellt Arktis som uppvisar en temperaturökning i år med 7 (!) grader! HUUGHHHA! Jorden inte bara svettas utan töar också! Landisarna  i famförallt Arktis smälter i en allt snabbare takt. Det handlar nu om en resulterande havsvattennivåhöjning på flera meter fram till 2100!

1-BiO14C2v1sMcuYJECnH1QA

Under 2015 slog vi ”REKORDET” med råge!

NASA-2015

Nytt värmerekord!

Under 2015 slog vi ett föga smickrande rekord! Medeltemperaturen under 2015 var hela 0,2 grader högre än medel sedan mätningarna av Jordens medeltemperatur började på allvar för ca 100 år sedan. Historiskt sett är 0,2 grader ”mycket”.  Förändringarna brukar röra sig om några hundradelar av en grad! Totalt sett är vi nu uppe i en ökning av Jordens medeltemperatur på ca 1 grad jämfört med förindustriell tid! Vår fortsatta resa kräver ett annat tänk/mindset av DIG, mig och oss alla! Letar du efter HOPP och vägar ut ur  den nuvarande trenden? Se Johan Rockströms sammanfattning av superklimatåret 2015 på http://climateforlife.se/johan-rockstrom-gor-det-igen/

Sanning och konsekvens!!!

Sanningen är att all energi som till följd av våra CO2-utsläpp har ”laddats upp” i mark, luft och vatten redan nu ökar förekomsten av våldsamma väderfenomen. Högre havsvattentemperaturer innebär större avdunstning, högre lufttemperaturer innebär större förmåga att ta upp vatten från hav , mark djur och växter. I kombination med naturliga meteorologiska fenomen som kontinentala luft- och havsströmmar blir den ökande globala medeltemperaturen en farlig BRYGD. Se en kort resumé över våldsamma väderfenomen under 2015 på Youtube https://m.youtube.com/watch?v=feYJiZVTuHQ&time_continue=8&ebc=ANyPxKpwex1UpoarqWryJCo3LP48_aEAAE0mzUyJyuA-gFwtG9-rLOFeKzTLtGPXoTG8 . Konsekvensen för DIG, mig och oss alla är att denna typ av ”rekord”  bör fungera som en VÄCKARKLOCKA! Det är dags att vakna! Kolla  den globala medeltemperaturen under de senaste 100 åren nedan! Trenden ser inte bra ut! Huuugghhhhaa!

NOAA-2015-816x510

ALLMÄNNINGENS tragedi!

summary[1]

Allt som är gratis ….!

Allt som är gratis överutnyttjas t.ex. att dumpa CO2 ohämmat i atmosfären. Voila! ALLMÄNNINGENS tragedi i sin prydno! Eller annorlunda uttryckt: DU skitar ner någon annan betalar notan! Fram tills nu har denna anomali /motsägelse  även gällt CO2! MEN nu ser det ut som att det får räcka …..!

David mot Goliat!

Den peruanske bonden Saul Luciano Lliuya kräver det stora tyska kraftbolaget RWE på skadestånd i en stämningsansökan inlämnad till lokala domstolen i Essen tisdagen den 23 november. Han anklagar RWE för att utsätta hans egendom och hela hans by Huaraz i peruanska Anderna för en naturkatastrof!

Vad handlar det om?

Lucianos egendom och hela byn hotas av att smältvatten  från Andernas glaciärer. Byn är belägen på 3000 meters höjd ca 1500 meter nedanför Palcacocha-sjön. Vattennivån i sjön  ökar ständigt till följd av smältvattnet och de naturliga fördämningarna riskerar att brista. En eventuell flodvåg skulle utplåna hela byn och dess 50000 invånare. De peruanska myndigheterna har också bedömt risken för en naturkatastrof som hög.

RWE?!

Varför just RWE? Jo, det tyska kraftbolaget är en av världens största enskilda utsläppare av CO2 med ca 0,5 % av de globala utsläppen på sitt samvete och därmed starkt bidragande till smältande glaciärer bl.a. i Anderna! I den aktuella stämningen har RWE ålagts att bekosta förebyggande åtgärder vid Palcacocha för att undanröja risken för en naturkatastrof. Skadeståndsbeloppet mot RWE motsvarar deras andel av de totala globala utsläppen.

Sensmoral!

Det är första gången som den här typen av klimatmål testas skarpt i domstol d.v.s. att den som drabbas av den globala uppvärmningens konsekvenser väcker talan mot stora utsläppare i en helt annan världsdel.  MEN vi kan förvänta oss mycket mer av samma vara i framtiden! Var så säkra!

Ett annat exempel!

Ett av världens största oljebolag Exxon har kommit i skottgluggen för att ha undanhållit information om fossila bränslens klimatpåverkan samtidigt som man har sponsrat flera aktörer med stora summor  för att i media och andra sammanhang förneka att den globala uppvärmningen ens existerar. Interna rapporter kring fossila bränslens klimatpåverkan skall ha varit kända inom Exxon ända sedan 1977. Just nu förbereds ett mål i staten New York mot Exxon på initiativ från deras överåklagare Eric Schneiderman. I ett amerikanskt perspektiv kan detta jämföras med tidigare stat versus tobaksindustrin, som blev dyrt, mycket dyrt!

 

VISSTE DU ATT ….!

1 liter diesel/bensin gör stor skillnad!

Visste DU att energin i 1 liter bensin/diesel ger upphov till en växthuseffekt  som är 40 miljoner ggr större än det transportarbete den utför för dig och bilen här och nu!  DU läste rätt! Hur hänger detta ihop? Jo, merparten av CO2:n i avgaserna stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år! CO2:n lägger sig som ett lock och förhindrar värmeutstrålning från Jorden.  Det handlar alltså om den långa tid som locket ligger kvar.

GreenhouseEffect[1]

Obalans i systemet!

Om man skärskådar figuren ovan så finner man att instrålning och utstrålning är i balans.  D.v.s. 343 W/m2 flödar in i i form av solinstrålning och samma mängd flödar ut i form av reflekterad solinstrålning och värmestrålning!  MEN detta är bara i teorin! I själva verket är det obalans i systemet! Det flaggar på 1-2 W/m2 i praktiken! Det låter inte så mycket , men det handlar om stora energimängder!

Ofattbart stora energimängder!

En obalans på 1-2 W/m2 mellan jordens in-och utflöden av energi motsvarar energin i 400000 Hiroshimabomber per dygn. Jordens yta är ju stor, ca 500 miljoner kvadratkilometer, och 1-2 w på varje kvadratmeter ger alltså enorma energimängder! Sådana stora tal är svåra att ta till sig och relatera till. MEN konsekvenserna är lättare att förstå! Kolla grafen nedan som visar temperaturvariationerna på Jorden de senaste 12000 åren! OCH ”nu” sedan vi började använda fossila bränslen på allvar stiger kurvan rakt upp!

Global uppvärmning 12000 år

Sensmoral!

Vad lär vi oss av detta? Den första lärdomen är att vi alla, utan att vi tänker på det, är med och bidrar till den globala uppvärmningen på olika sätt, inte minst genom transporter! Den andra lärdomen är en känsla av hopplöshet! Jag menar vad kan DU och jag göra? Vi är ju fast i ett system som i stor utsträckning bygger på fossila transporter! Rätt! MEN …!

MEN nuvarande system är inte hugget i sten!

Om alla tar små steg i rätt riktning hela tiden så går det att ändra på! Till exempel: DU kan planera resandet och välja resalternativ utifrån ett klimatperspektiv utan att ge avkall på komfort. DU kan lägga in klimataspekten nästa gång DU skall byta bil. DU kan köra klimatanpassat! Du kan fråga DIG om jag egentligen behöver en egen bil. Den står ju ändå stilla i genomsnitt mer ån 90 % av tiden! Sa någon något om resursslöseri? Etc, etc, etc!

Politisk ambition!

Det finns också en väldigt tydlig politisk ambition att ändra på systemet. Inom EU sänker man successivt utsläppskraven avseende både CO2 och kväveoxider för nya bilar (glöm VW deras fatala och ödesdigra ”misstag” kommer aldrig mer att upprepas)!  Vad gäller CO2 innebär EU:s nya krav en skärpning från dagens 120 gram CO2 per km till 95 gram f.o.m. 2021. F.o.m. 2025 skärps kraven ytterligare till någonstans mellan 68 och 78 gram CO2 per km. I det svenska perspektivet finns det också en väldigt tydlig politisk ambition över partigränserna att ändra på systemet och göra transportsektorn till 80 % oberoende av fossila bränslen redan till 2035!

BERNIE SANDERS! – Klimatfrågan största hotet!

sandersquote-1024x623[1]

USA:s säkerhet hotad!

I en debatt mellan demokraternas presidentkandidater i onsdags den 14 oktober fick en av huvudkandidaterna, Bernie Sanders, frågan vad som är största hotet mot USA:s framtida säkerhet. Hans svar! Två ord! ”CLIMATE CHANGE”!

Kopplingen är inte ny!

Kopplingen mellan säkerhet i betydelsen nationell kris och klimatfrågan är inte ny! Det har t.ex. redan skrivits spaltmetrar om kopplingen mellan inbördeskriget i Syrien och klimatfrågan. Flera års torka resulterade i inflyttning till städerna från landsbygden med missnöjesyttringar mot regimen och därpå följande uppror och inbördeskrig som följd. Det finns alltså även ett klimatperspektiv på den pågående värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget! Kriget har säkert många andra orsaker också! MEN låt mig vara tydlig! Den migration vi ser nu över världen, 60 miljoner människor på flykt, är bara en västanfläkt av vad vi kommer att se om vi inte NU lyckas vända utsläppskurvan vad gäller växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader!

Även den arabiska våren!

Kopplingen mellan den s.k. arabiska våren och klimatfrågan har också varit uppe i analyserna! Missnöjesyttringarna i t.ex. Egypten 2011  har härletts till fördubblade vetepriser på världsmarknaden och Egyptens situation att behöva importera allt sitt vete. Världsmarknadspriset steg i höjden till följd av svår torka i Ryssland, som är en av världens största exportörer av vete.

shutterstock_247504552[1]

KINAS ÖMMA PUNKT – Kolet!

AP_500670131831-1024x692[1]

Luftföroreningarna är den utlösande faktorn!

Kina, som släpper ut lika mycket CO2 som USA och Europa tillsammans eller ca 1/3 av de globala utsläppen, har praktiskt taget under galgen tvingats inse att så här kan det inte fortsätta . Nya siffror på vad den förorenade luften i Kinas storstäder innebär för hälsan har nu sipprat ut. 4000 dödsfall PER DYGN! Omräknat i ett svenskt perspektiv skulle det innebära 30-40 dödsfall per dygn (jfr trafiken ca 1 dödsfall per dygn)!

Kina bromsar utsläppen!

Hösten 2014 gick man in i ett bilateralt avtal med USA om att minska sina utsläpp. Man åtog sig att peaka kolanvändningen till senast 2020 och bryta utsläppskurvan för CO2 till senast 2030. Läs mer på http://climateforlife.se/ett-ljus-i-tunneln/

Detta är en början, men inte alls tillräckligt!

Jämför med EU:s meddelade löfte inför klimatförhandlingarna i Paris i december 2015! EU åtager sig att minska CO2-utsläppen med 40 % i förhållande till 1990 års nivå till 2030. Eller ta Tyskland t.ex. som säger 40 % till 2020!  Kinas löfte att bryta kurvan för CO2-utsläppen senast 2030 får närmast ett löjets skimmer över sig i ljusets av EU:s löften! Det gäller framförallt om man kollar Kinas utsläppskurva. KOLLA! Det MÅSTE bli tuffa tag i Paris! Vad kan DU och jag göra då? Jo, vi kan vara med och bidra till att klimatförhandlingarna i Paris i december blir höstens snackis i fikarummen, i familjen, bland grannarna etc!!!

globalcarbonemissions[1]

 

MATTIAS KLUM! Se hans bilder!

safe_image[1]

Mattias Klum visar jordens skönhet och skörhet!

Mattias Klum, en av världens just nu främsta naturfotografer, visar i utställningen ”Världar av Liv” på Malmö Arena fram till den 13 oktober hur vi just nu håller på at förstöra allas vårt gemensamma hem ”The planet Earth”! GÅ och se den! Utställningen, som är hans hittills största, handlar om allt från klimatförändring, biodiversitet (förekomsten av olika arter inom växt-och djurliv), ingrepp i landsystemen (t.ex. skövling av regnskogar), tillgång till färskvatten etc. Inalles handlar det om ett antal ”planet boundaries” eller s.k. ”tipping points” som håller på att överskridas! HANS BUDSKAP! Alla kan göra något! Börja med att söka information! TIPS nr 1! Utställningen ”Världar av Liv! TIPS nr 2! Mattias Klums och Johan Rockströms bok ”Big World Small Planet”

OVERSHOOT DAY! – 13 augusti 2015!

overshoot-day[1]

I förra veckan tog Jordens resurser slut!

Den 13 augusti 2015 tog det slut! Vad då frågar man sig? Jo det ekologiska avtrycket från arten homo sapiens är nu så stort att vi från och med detta datum tömmer Moder Jord på resurser. Det yttrar sig genom avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och icke minst ackumulering av koldioxid i atmosfären. Koldioxidutsläppen motsvarar ca hälften av det ekologiska avtrycket. I ett globalt perspektiv kan man konstatera att det skulle behövas 1,5 Moder Jord för att leverera de resurser vi förbrukar. Skulle alla leva som vi gör i Sverige så skulle det dock behövas 3,7 Moder Jord! SMAKA PÅ DEN! Och det går med en rasande fart! På bara femton år har ”Overshoot Day” flyttats fram från oktober till augusti!

REKORDÅR 2014! – Allt gick snett!

Alla klimatrekord slogs 2014!

Enligt amerikanska NOAA:s årliga rapportering  ”State of the climate 2014” (NOAA= National Oceanic and Atmospheric Administration) lyckades vi tyvärr slå alla dåliga rekord under 2014 alltifrån ökning av jordens medeltemperatur till uttorkning av delar av jordens markyta och glaciärsmältning med efterföljande höjning av havsnivån.  Allt beror på våra rekordhöga utsläpp av växthusgaser där CO2 är den mest potenta! KOLLA det skrämmande resultatet av klimatförändringarna under 2014 i nedanstående ”collage”!

summary[1]

Hur allvarligt är detta?

Enligt  Dr James Hansen f.d. NASA är det mycket allvarligt! James Hansen tillhör toppen av vetenskaparna inom klimatområdet och var en av dom som redan för 30 år sedan varnade för människans ohämmade utsläpp av växthusgaser genom framförallt  förbränning av fossila bränslen! Tillsammans med 16 andra toppnamn har han nyligen, halvårsskiftet 2015, släppt en rapport i vilken riskerna utvärderas och framförallt GRADERAS!

 

Dr. Jim Hansen, director of NASA's Goddard Institute for Space Studies in New York, testifies before a Senate Transportation subcommittee on Capitol Hill in Washington, D.C., Monday, May 9, 1989.  Hansen told the committee that the Office of Management and Budget forced him to contradict, within his own prepared statement, his findings that a buildup of greenhouse effect gases would increase the likelihood of drought.  (AP Photo/Dennis Cook)
Dr. Jim Hansen, director of NASA’s Goddard Institute for Space Studies in New York, testifies before a Senate Transportation subcommittee on Capitol Hill in Washington, D.C., Monday, May 9, 1989. Hansen told the committee that the Office of Management and Budget forced him to contradict, within his own prepared statement, his findings that a buildup of greenhouse effect gases would increase the likelihood of drought. (AP Photo/Dennis Cook)

Största risken är havsnivåhöjningen!

Enligt James Hansen och hans medförfattare är  FN/IPCC:S bedömningar (2013) av en havsnivåhöjning på 1-2 m vid sekelskiftet 2100 grovt underskattade. Om vi inte lyckas hejda den globala uppvärmningen till max 2 grader (f.n. ca 1 Grad) så handlar det om en havsvattennivåhöjning på flera meter. Enligt ”State of the Art”-forskning kring jordens klimat miljontals år tillbaka motsvarar dagens CO2-halter i atmosfären (ca 400 ppm) en havsnivå som ärr 30-50 m högre än idag. HUR hänger detta ihop?  Jo, en stabilisering mellan CO2-halten och andra klimatparametrar har ännu inte hunnit ske. CO2-halten ligger före och och  jordens medeltemperatur, havsnivåer etc ligger efter, men är på väg upp helt oavsett om vi idag skulle stoppa alla utsläpp!

MEN……människan har väl alltid påverkat klimatet?

Jo, men nu är det extremt! KOLLA jordens medeltemperatur de senaste 11000 åren nedan!

Global uppvärmning 12000 år

Sedan förindustriell tid ca 1900 har temperaturen gått rakt upp (hittills ca 1 grad) jämfört med de tidigare 11000 åren! OCH den kommer att fortsätta att gå rakt upp (den röda kurvan) mot 4-6 grader, om vi inte agerar i tid d.v.s. ASAP!

Skräckscenario väntar!

James Hansen och hans medförfattare målar upp ett skräckscenario för 2050-2100 med en havsnivåhöjning på flera meter, om vi fortsätter med våra ohämmade utsläpp av växthusgaser. SE nedan ett oförskönat, saxat avsnitt av rapporten!

”Social disruption and economic consequences of such large sea level rise could be devastating. It is not difficult to imagine that conflicts arising from forced migrations and economic collapse might make the planet ungovernable, threatening the fabric of civilization.”

Huhhga! Är det detta vi kan förvänta oss?

Svaret är ja, om vi fortsätter att köra på! Kanske inte DU och jag hamnar i detta kaos utan kommande generationer och inte minst våra  barn och barnbarn! MEN det finns hopp! ALLA måste hjälpa åt! Det handlar om att alla tar små steg i rätt riktning hela tiden. INGEN kommer undan! DU kan inte resonera som alltför många har gjort hittills att någon annan får lösa detta t.ex. våra politiker! MEN hallå! Våra politiker är ju DU och jag!  Ett sådant cirkelresonemang håller alltså inte längre!

Lyssna på Johan Rockström!

Till alla som inte har hört Johan Rockströms sommarprat den 12 juli 2015 och önskar se lite ljus i tunneln riktar jag återigen en kraftfull rekommendation! GÖR DET! Se även inlägget om Johan Rockstöm på  http://climateforlife.se/snalla-lyssna-pa-johan-rockstrom/!  Och bli en PLANETSKÖTARE!