USA! – Fullt ”krig” om klimatet!

AP_939027918114-1024x683[1]

Obama anför en av kombattanterna!

I ena ringhörnan har vi Obama, demokraterna, vetenskapen, klimatavtalet i Paris 2015 etc. I andra ringhörnan har vi republikanerna, fossilindustrin, ett fåtal s.k. ”science deniers” eller det s.k. ”Platta Jorden Sällskapet” (PJS).

Vad har hänt?

Allt som Obama-administrationen föreslår för att leva upp till USA:s klimatlöften i Paris stoppas okritiskt av republikanerna antingen i kongressen eller via juridiken. Det senaste är att Högsta Domstolen tills vidare har stoppat Obamas s.k. Clean Power Plan från 2015 som syftar till att fasa ut framförallt gammal kolkraft till 2030. Alla delstater (27 st) med republikansk majoritet har överklagat den nya lagen. Ett annat i dagarna kraftfullt Obama-initiativ i klimatfrågan den s.k. Clean Transportation Plan  , som handlar om grön skatteväxling på transportområdet har orsakat mycket upprörda känslor i den republikan-dominerade kongressen. Genom en CO2-skatt på olja på 10 dollar per fat (världsmarknadspriset på olja f.n. ca 30 dollar per fat) skall pengar överföras till grön infrastruktur.

”Krig” på flera fronter

Förutom på den federala politiska fronten pågår ”kriget” också ute i verkligheten. Uppe i nordvästra USA i staterna Washington och Oregon har bittra strider rasat för att stoppa fossilindustrins planer på att bygga exportterminaler för kol och olja bl.a. kol från den s.k. Powder River Basin i staterna Wyoming och Montana samt s.k. tar sands-olja (”tjära”) från Alberta i Kanada. Förhoppningen från fossilindustrin är att kunna exportera framförallt kol till Asien. Problemet är ”bara” att invånarna i de samhällen som berörs tillåter inte att terminalprojekten, raffinaderprojekten etc genomförs. Av 30 stora projekt de senaste 5 åren har 15 stoppats helt och resterande projekt kämpar med utdragna tillstånds-ärenden. Dessutom har världsmarknadspriset på kol rasat från 132 dollar per ton 2011 till 43 dollar per ton i december 2015. OCH icke att förglömma utvecklingen i Kina, världens största förbrukare av kol, där efterfrågan på kol har börjat minska sedan 2014.

Också på den finansiella fronten!

De flesta stora kapitalförvaltare drar bort sin placeringar från fossila bolag. Detta gäller t.ex världens största kapitalfond, den s.k. oljefonden i Norge! JA, Du läste rätt! Norge tror inte längre på sin egen produkt! MEN dom är inte den enda finansaktör som drar sig ur utan även flera aktörer i den s.k. Divestment-rörelsen t.ex. stora försäkringsbolag såsom tyska Allianz, franska AXA m.fl. Läs mer på http://climateforlife.se/divestment-rorelsen-vaxer/ .Turbulensen och aversionen  mot fossila bränslen kan även avläsas på aktiemarknaden! Ta t.ex. amerikanska Peabody, en av världens största kolaktörer, vars aktie har dalat med 90 % sedan 2011.

Varför är detta ”krig” så viktigt?

USA är näst efter Kina den största utsläpparen av CO2, ca 25 % av världens totala utsläpp, och den största utsläpparen ca 20 ton per år per capita (i Sverige ca 10 ton per capita) av världens utvecklade länder. Klarar inte USA att leva upp till sina löften i Parisavtalet 2015  går luften ur det globala klimatavtalet! MYCKET står på spel! Vem vinner ”kriget”? Svårt att säga vad gäller skådeplats USA! Mycket hänger på presidentvalet  i November! Om republikanerna vinner så blir det definitivt ett hack i kurvan. I det långa loppet och i ett globalt perspektiv har dock fossilindustrin ingen chans att ta hem fighten! Upp till kamp!  ”PLANETSKÖTARE i allen länder förenen eder!”