HILLARY CLINTON! – Hon gör som Mr Bond!

AP_746126947784-1024x631[1]

Hillary Clinton satsar på sol!

På ett upptaktsmöte i Iowa igår kväll 2015-07-26, inför valet av demokraternas presidentkandidat, gav Hillary två tunga vallöften! ENKELT UTTRYCKT! Hon gör som Mr Bond! Satsar på sol! Läs mer om Mr Bond och solceller i tidigare blogginlägg!  Om hon blir vald till president 2016 utlovar hon att en halv miljard solpaneler skall vara installerade i USA till slutet av hennes första mandatperiod d.v.s. till 2020! En ökning med 700 %!  Hon utlovar också  att alla hushåll i USA skall försörjas med förnybar el om 10 år! Löftena är sensationella! USA är ju av alla länder den per capita överlägset största utsläpparen av CO2! Heja Hillary! GÖR som Mr Bond och Hillary Clinton!

ADDIS ABEBA!- Superåret lämnar startgroparna!

Addis Abeba!- Ett av tre avgörande FN-möten under 2015

Under föregående vecka träffades ca 200 länder i Addis Abeba i Etiopien i FN:s regi för att diskutera finansiering av FN:s 17 s.k.  uthållighesmål  lika med SDG:S (Sustainable Development Goals). Mötet är det första i raden av tre för klimatet viktiga FN-möten under 2015. Addis Abeba handlar om hur målen skall finansieras. Nästa möte blir i New York i september. Slutligen kommer det för ett globalt klimatavtal så viktiga mötet COP 21 i Paris i december.

Fattigdomen i världen halverad sedan millenieskiftet!

FN-processen att uppnå vissa uthållighetsmål, SDG:s, startades vid millenieskiftet. Den innehöll då som ett av sina tyngsta mål att utrota fattigdomen i  världen till 2015.  Nu är vi där! HUR gick det? Ja, inte helt, men världsfattigdomen har trots allt halverats på denna i sammanhanget ganska korta tid! Resultatet visar två saker! Dels visar det att Världssamfundet rätt organiserat kan göra skillnad. Dels visar det att det är viktigt att sätta upp tydliga och höga mål kombinerat med att korrigera under resans gång. Nu i Addis Abeba har man som följd av att  inte ha nått ända fram därför tvingats förlänga den ursprungliga perioden med 15 år d.v.s. till 2030.  MEN man har också kommit fram till att …….

Klimatförändringarna styr allt!

Ett av de viktigaste insikterna på mötet i Addis Abeba är att det inte går att uppnå fattigdomsmålen, jämställdhetsmålen, försörjningsmålen etc utan att stoppa den globala uppvärmningen. Att begränsa koldioxidutsläppen och hålla ökningen av jordens medeltemperatur under 2 grader styr allt! Förutom finansiering krävs ren energi! En ohämmad ökning av fossilbaserad energi blir synnerligen kontraproduktivt! VEM tror att det går att upprätthålla en försörjning av en värld med omkring 10 miljarder  människor efter 2050 med bl.a. utbredd torka? Kolla hur det kommer att se ut i Nordamerika! De bruna områdena är i stort sett ej odlingsbara längre!

rcp8.5_soilmoisture-638x464[1]

FN:s finansieringsfond får nyckelroll!

Redan vid det s.k. COP15 i Köpenhamn 2009 beslutades att de utvecklade länderna skall bidra med 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 för utveckling av ett rent energisystem i utvecklingsländerna. Inom FN:s ram har man därför arrangerat en fond GCF (Green Carbon Fund) för detta ändamål. I Addis Abeba  kom man fram till att detta kräver bidrag från alla aktörer d.v.s. stater, näringsliv och privata givare. FANTASTISKT! Både DU och jag, Stefan Löfven, Angela Merkel, Obama m.fl. får chansen att hjälpa till! Bli en PLANETSKÖTARE! (IGEN! Lyssna på Johan Rockströms sommarprat den 12 juli!)

Daddy

SNÄLLA- Lyssna på Johan Rockström!

Lyssna på Johan Rockströms sommarprat den 12 juli!

Johan Rockström. professor i miljövetenskap på Stockholms universitet, sommarpratade i söndags om klimatfrågan. Han tillhör en mycket exklusiv skara i forskarvärlden, som kan förklara allvaret i klimatproblematiken och samtidigt peka ut vägen framåt på ett mycket pedagogiskt och hoppfullt sätt. Han vänder sig både till DIG och mig  och till världens alla ledare!

Budskapet är enkelt!

Redan 1990 nådde vi gränsen för vad vår planet kan klara av! Sedan dess har framförallt forskarvärlden, bland annat genom årliga sammanställningar i FN/IPCC:s regi, redovisat framsteg varje år. Det har dock inte hänt så mycket i ”det verkliga livet”! Vi har bara kört på! I år är dock sista chansen! 2015 är ett s.k. superår! Världens ledare (ca 200 länder)  kommer att träffas 3 ggr för att lägga fast en annan väg än hittills! Denna vecka händer det i Etiopien i Addis Abebah, i september händer det i New York och slutligen händer det i Paris inom ramen för COP-21-mötet. FÖR GUDS SKULL lyssna på Johan Rockströms sommarprat! Med hans förmedlade insikter i bagaget kan DU vara med och lägga grunden för vår planet i balans! Han uppmanar DIG att bli en PLANETSKÖTARE!

Daddy

”ALFRED NOBEL” – Går igen!

Nobelpristagare

Först påven sedan Nobel-Laurets!

Påven har gjort det! NU har även tidigare nobelpristagare gjort det! Skickat ett budskap! NU är det allvar! Båda aktörerna har en stark röst som når långt i världssamfundet! På den lilla ön MAINAU i Bodensjön i södra Tyskland undertecknade i fredags den 3 juli 36 tidigare nobelpristagare en deklaration mot fortsatta utsläpp av CO2! Man uppmanar alla tidigare nobelpristagare världen över att skriva på deklarationen. Den skall sedan överlämnas till FN/IPCC senare i december i samband med COP 21 i Paris. Innebörden i deklarationen är precis som i påvens fall att DU, jag och alla med makt i klimatfrågan egentligen inte har tagit den på tillräckligt stort allvar! ALLA måste hjälpas åt! PARIS är sista chansen! SNÄLLA hjälp ”Alfred Nobel” , påven och Climate for Life att sprida detta budskap!