Hårda fakta/Alternativa fakta/Lögn!

Lögnen med nytt ansikte…!

Nu har lögnen fått ett nytt ansikte! ALTERNATIVA FAKTA! Den nya definitionen låter som ett eko ur George Orwells bok, ”1984” från 1949.  I denna framtidsvision bestämde ”Sanningsministeriet” vad som är sant och falskt! . Med Trump och hans administration är vi nu, 2016, där! I praktiken har Trump inlett en häxprocess/apartheid mot vetenskapen om växthuseffekten! I fallet med den globala uppvärmningen står en enig vetenskap bakom orsak och verkan. Hela mekanismen kan du läsa mer om här: http://climateforlife.se/visste-du-att-2/.  Jordens medeltemperatur har de facto ökat de senaste drygt 100 åren med ca 1 grad till följd av våra utsläpp av CO2. Andelen CO2 i atmosfären har under samma tid ökat från 275 ppb (parts per billion) till över 400 ppb. Detta, mina vänner, är  HÅRDA FAKTA  verifierat genom temperaturmätningar från mätpunkter över hela Jorden och CO2-mätningar från Mauna Loa på Hawai!

Dansk dynamit!

Köpenhamn satsar!

Efter skyfallen 2011 då det föll 150 mm regn på två timmar med stora vattenskador som följd, motsvarande skador för 7 miljarder DKK, bestämde sig köpenhamnarna! Aldrig mer! Sedan des har över 300 projekt satts igång för att säkra Köpenhamn mot översvämningar. Totalt satsar man över 11 miljarder DKK. Projekten kommer att pågå de närmaste 15-20 åren. Man har förvandlat stora mängder asfalt till grönytor, som på ett bättre sätt kan ta hand om hastiga skyfall. BRAVO! Sjukdomsinsikt och  handlingskraft/dansk dynamit är en bra kombination och ett recept att ta efter!

Platta Jorden Sällskapet intar Vita Huset!!!

VARNING för Trump  …!

Idag, 20 januari 2017, installeras Donald Trump som ny president i USA tillsammans med en administration som saknar motstycke vad gäller att blunda för världens samlade kunskap om den globala uppvärmningen. Läs mer om hela sällskapet här http://climateforlife.se/monsieur-trumps-skrackkabinett/.  Enligt USA:s egna myndigheter,  rymdstyrelsen NASA och väder-myndigheten NOAA, är det i och med 2016 tredje året i rad som den globala medeltemperaturen slår värmerekord. Vi är redan nu uppe i en temperaturökning på 0.94 grader  i förhållande till medeltemperaturen under 1900-talet. OBS! Gränsen för vad planeten Jorden tål har av världens samlade ca 200 FN-länder satts till 1,5-2 grader.  På norra halvklotet är vi sannolikt redan där! Se själv! Huughhaa!

VAD har Kina och Norge gemensamt?

Förorenad luft!

Idag, 17/1- 2017, förbjuder Oslo dieselfordon i innerstan! Enligt Oslos talesperson, Kristine Solbakken, är förbudet tillfälligt , men luften i Oslo är just nu hälsovådlig. Under de senaste dagarna handlar det om Europas farligaste luft, till följd av bl.a. kväveoxider från bilavgaser. Dieselmotorer och kväveoxider hänger ihop! Tänk bara på Volkswagen och tidernas största greenwashing-affär! Greenwashing (att framställa sig grönare än vad man är) har funnits länge i företagens årsredovisningar, men spåren från VW borde avskräcka! Att luften är förorenad i Kinas större städer är ett känt faktum! Enligt uppskattningar dör 4000 människor varje dygn i Kina till följd av luftföroreningar främst till följd av astma- och allergibesvär.

Al Gore med ny film!

10 år senare …!

10 år efter den f.d. vicepresidenten i USA Al Gores nydanande film, slide shows och presentationer om klimatet med den tunga titeln, An Incovenient Truth, kommer uppföljaren! Notera att Al Gore fick Nobels fredspris 2006 för sina insatser i den här frågan! Under 2017 i samband med Sundance Film Festival släpps den nya filmen. Filmbolaget Paramount Pictures planerar också att släppa filmen under slutet av 2017. Namnet på filmen är inte klart, men det är samma producent, Jeff Skoll, som i den första filmen. Han säger: ”Det är inte samma domedagsstämning som i den första filmen. Den nya filmen visar att : En fossilfri värld är inom räckhåll, men det krävs stora uppoffringar för att det skall bli verklighet!” 

Johan Rockström varnar!

Arktis i sommarläge!

Professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, och hans kollegor inom klimatvetenskapen är i chock! Samtidigt som han och hans kollegor presenterade sin rapport om s.k. ”tipping points” (gränser avseende klimat, polarisar, minskning av mångfald inom djur och natur etc som ej får överskridas) för Arktiska rådet i december 2016 kom nyheten att Arktis är 20 grader varmare än normalt! Havsisarna i Arktis minskar normalt sett fram till september för att sedan växa till sig igen. MEN i år har Arktis fastnat i ett sommarläge! Klimatvetenskapen är mycket konfunderad och har i nuläget egentligen ingen förklaring. Johan Rockström säger att det är den skarpaste varning som planeten Jorden har utfärdat till oss hittills!

Globala uppvärmningen mot ”tipping point”!

Vi är faktiskt på god väg mot en ”tipping point” vad gäller den globala uppvärmningen till följd av våra växthusgasutsläpp. Vi har  sedan industtrialismens genombrott för ca hundra år sedan redan ökat medeltemperaturen med ca 1 grad efter det att temperaturen varit stabil sedan förra istiden för 12000 år sedan. Enligt vetenskapen ligger denna ”tipping point” för Jordens medeltemperatur på 1,5-2 grader, en yttersta gräns som också ligger till grund för de överenskommelser som FN:s ca 200 länder gjorde i samband med det s.k. Parisavtalet i  december 2015.

Vetenskapens dom är hård!

Läget är mycket allvarligt! I princip skulle det enligt Rockström och hans kollegor behövas ett program liknande det tidigare Apolloprogrammet i USA d.v.s. då dåvarande president Kennedy beslutade att i stort sett från noll sätta den första människan på månen inom 10 år. Rockström menar att Parisavtalet och gränsen 1,5-2 grader måste vara överordnat allt annat. Tillväxt och ekonomi måste alltså komma i andra hand. Miljöfrågan borde nu på allvar få samma tyngd som terror, krig och kärnvapen-hantering!

Oändligt gap!

En sådan resa måste av nödvändighet börja hos politikerna! Just nu kan man konstatera att det tyvärr föreligger ett oändligt gap mellan vetenskapen och politikerna. Rockström säger att världen behöver en ”carbon roadmap”  d.v.s.  liknande ett Apolloprogram, dock inte med tidsperspektivet 10 år utan fram till 2050-2060 då världen måste vara fossilfri! Just nu är planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, ”on fire” !!!

Google 100 % förnybara 2017!

Google bäst i världen!

Google går från 44 % förnybar el 2015 till 100 % förnybart 2017! All el som man använder i sina datacenters och kontor över hela världen kommer från sol- och vindprojekt som man själva har investerat i. Man bidrar alltså direkt till den förnyelsebara utbyggnaden! Hittills har man investerar 3,5 miljarder dollar i förnyelsebara projekt motsvarande en installerad effekt på 2600 MW. Inom bolagsvärlden worldwide är man överlägset störst. Vårt svenska IKEA har samma filosofi som Google, genom att satsa på egna sol- och vindprojekt, och är uppe i en femtedel av Googles satsning. För att sätta satsningarna från dessa båda giganter på området i ett sammanhang kan man relatera till Sveriges nuvarande mål för sol och vind på 30 TWh till 2025 motsvarande ca 15000 MW installerad effekt. Googles respektive IKEA:s satsning motsvarar redan ca 20 % respektive 4 % av Sveriges mål till 2025!  Kolla positionerna för Google respektive IKEA i grafen nedan! Vilka giganter!