Kategoriarkiv: Mr Bond utmanar

Mr Bond delar ut julklappar!!!

Mr Bond …!

Mr Bond, Nils A Bond, ser tillbaka på året som gått med fokus på klimatet! Han delar här ut både hårda (han dissar!) och mjuka (han hissar!) julklappar!

Först hårda …!

(1) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)! Får en hård julklapp för att ni även i år på klimatmötet i Bonn skjuter de viktiga frågorna framför er såsom hur de rika länderna skall finansiera de fattiga länderna och hur s.k. INDC:S (Intended Nationally Determined Contributions) skall realiseras d.v.s. genomförande av varje lands klimatlöfte!

(2) Donald Trump! Får en hård för beslutet i juli att hoppa av Paris-avtalet och för att han fortsätter att montera ner allt som den tidigare Obama-administrationen byggde upp för att skydda miljön och rädda klimatet!

(3) Sveriges politiker! Får en hård kollektivt för att både ni inom den rödgröna regeringen och ni i den borgerliga alliansen gör partipolitik av klimatfrågan! OBS! Löven o Co och Kristersson o Co! Klimatfrågan är gränsöverskridande  och är varken vänster eller höger! Skärpning! Klimatlagen som ni kom överens om ifjor skall nu verkställas! Inget mer partitjäbbel!!!

(4) Norge! Får en hård för att ni fortsätter att spela ett dubbelspel vad gäller oljan! Å ena sidan divesterar ni enorma summor (300 miljarder NOK) från oljefonden i form av försäljning av värdepapper baserade på fossila bränslen! Å andra sidan pumpar ni upp olja för glatta livet ur Nordsjön och skäms inte för att sälja nya exploateringslicenser i känsliga Arktis och er del av Barendts hav! Fy! Hur långt kan man gå för att rädda den sista norska kronan på klimatets bekostnad!

Mjuka …!

(1) Donald Trump! Får också en mjuk för att du fortsätter att vara Tjalle Tvärvigg i klimatfrågan! Ditt motstånd och förnekelse av både vetenskap och konsekvenser enar alla oss andra! Du blundar och vi ser och agerar! I år har vi ju sett flera bevis på konsekvenser av  klimatförändringarna såsom orkaner i Florida och i den karibiska övärlden (Harvey, Irma, Maria m.fl), skogsbränder i Kalifornien och inte minst all pågående migration, uppemot 100 miljoner på flykt, till följd av direkta och indirekta konsekvenser av klimatförändringarna!

(2) Alla entreprenörer inom ny energi! Får en extramjuk för att ni har satt igång en revolution inom vind, sol, batteritillverkning, energieffektivisering etc. Idag byggs det minst 3 stora vindkraftverk och installeras minst 30000 solceller VARJE TIMME! OCH 90 % av alla nyinvesteringar inom energiförsörjningen fram till 2040 kommer att gå till förnyelsebara akternativ!

(3) Alla vardagshjältar! Ingen nämnd ingen glömd! Får en extraextramjuk  för allt det arbete och all den passion ni lägger ner för att lyfta fram klimatfrågan som en av de stora ödesfrågorna i vår tid! Bra jobbat alla ni som arbetar för förändringarför att uppfylla 2-gradersmålet i er yrkesroll, inom ideella organisationer och inte minst i vardagen! OCH tack för att ni lever som ni lär och är förebilder för en ständigt växande folkrörelse i klimatfrågorna!

Climate for Life …!

Climate for Life och Mr Bond önskar er alla trogna läsare på webben, facebook och instagram under året en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Mr BOND: Nu får det vara nog!

sand-head-e1442955908669[1]

Löfven/Lövin dubbelfel!

Nu kan inte Mr Bond vara tyst längre! OBS!  Vill DU veta mer om mr Bond och hans mission läs på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bondnils-a-bond/. Mr Bonds reaktion: ” Först utmanar regeringen Löfven klimatavtalet i Paris genom att lättvindigt sälja av Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland för fortsatt ohämmad exploatering.  Sedan visar paret Löfven/ Lövin återigen sitt förakt (förhoppningsvis oförstånd) för Parisavtalet genom att godkänna en straffskatt på solenergi.”

Den s.k. ”idiotskatten”    !

Alla solcellsanläggningar för el till privat bruk större än en viss storlek (250 kW) skall åläggas att betala energiskatt. Skall man betala skatt för den el man producerar till sig själv??? Hallå! Nu får det ändå vara nog!  Verkar som Löfven/Lövin har fått allting om bakfoten! D.v.s. dom har under den senaste tiden i handling visat att Mammon styr i första hand! Det där med miljön och den globala uppvärmningen sparar vi till kommande generationer!

Omvändelse under galgen ???

Mr Bond har dock noterat att en del tecken tyder på att Regeringen Löfven tvingas att tänka om i den här frågan! Protesterna från näringsliv, miljörörelser etc har varit unisona sedan skatten infördes för ca 2 månader sedan! Finansminister Magdalena Andersson meddelade idag onsdag 31 augusti att skatten skall ses över och att man jobbar för fullt med få ner skatten till den lägsta nivån (!?) Vad nu det betyder! I det här fallet finns det bara två alternativ – antingen skatt (oavsett nivå) eller ingen skatt!

Mr Bond om kolförsäljningen!

För att vi överhuvudtaget skall ha en chans att begränsas den globala uppvärmningen till under 2 grader måste merparten av idag kända koltillgångar stanna i marken. Punkt! Tilltaget att genom reella tunga politiska beslut utmana Parisavtalet är värre än Donald Trumps valtaktiska demagogi att bryta upp Parisavtalet, att idiotförklara alla som tar den globala uppvärmningen på allvar etc, etc. Läs mer om den tankeväckande liknelsen mellan  Löfven och Trump på http://climateforlife.se/lofven-satter-paris-avtalet-ur-spel/

MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 7!

Daddy

Tips nr 7 – Dags för VERKSTAD!

Åsa Romson utmanade andra länder under klimatförhandlingarna i Paris i december 2015 till att följa  Sveriges exempel att ha som mål att bli klimatneutrala till (OBS!) 2030.  I praktiken innebär detta att varje svensk i genomsnitt skulle sänka sitt CO2-avtryck från f.n. 10 ton CO2 per år till 1 ton per år under de närmaste 15 åren. Mr Bond säger HUGGHHHAA! Tufft mål!

Mr Bond pekar på Johan Rockström!

Johan Rockström,  föreståndare för Stockholm Resilience Center och en av Sveriges mest kända vetenskapare i miljö- och klimatfrågor, menar att målet att varje svensk skall minska  från 10 ton till säg 1 ton per år till 2030 är möjligt. I själva verket är det Johan Rockström som har planterat detta mål i både Stefan Löfvens och Åsa Romsons huvuden!

Rockströms recept!!!

Rockström rekommenderar att börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! Kort och gott! Bli en PLANETSKÖTARE!

Åsa Romsons recept???

Mr Bond sympatiserar med angreppssättet att vända sig direkt till gräsrotsnivån, men utan en övergripande politiskt förankrad klimatstrategi går det inte! D.v.s. nu vill vi se Stefan Löfvens och Åsa Romsons recept! Varje dag utan en sammanhållen och realistisk klimatstrategi knaprar på den korta tid som står till förfogande oavsett om det handlar om 15 eller 25 år! Så! LÄGG NER SNACKET! DAGS FÖR VERKSTAD!

MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 6!

Daddy

Tips nr 6 – Baxa fordonsflottan över blockgränsen!

Mr Bond tycker att det är hög tid att baxa utredningen om en fossilfri fordonsflotta över blockgränsen! Målet att ha en fossilfri fordonsflotta lades fast under alliansregeringen 2013/2014. Tiden går och vi kommer närmre och närmre målåret 2030. VAD händer? Det är ju faktiskt så att denna omställning förutsätter ett relativt komplicerat samspel mellan flera olika aktörer såsom samhället med dess infrastruktur, fordonsindustrin, politikerna och regelsystemen och sist men inte minst  fordonsanvändarna!

Bakgrunden!

Under förra regeringen, på uppdrag av dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt, tillsattes en utredning, den s.k. ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030”, under ledning av professor Thomas B Johansson. Utredningen presenterades under pompa och ståt av  Anna-Karin Hatt och Thomas B Johansson under våren 2014. De viktigaste resultaten gick ut på att genom en mix av åtgärder såsom ökad kollektivtrafik, energieffektivare fordon och övergång till biodrivmedel och eldrift minska fossilberoendet med 80 % till 2030 och med 100 % till 2050!

Sedan dess! Tystnad!

Sedan utredningen presenterades har det varit märkligt tyst! Kan det ha gått blockpolitik i frågan? Mr Bond undrar! Är det så trögt att flytta utredningsresultatet över blockgränsen? Eller vad handlar det om? Det har hörts ett lätt hummande från Stefvan Löfven om utredningens förslag om Bonus Malus-principen d.v.s. någon form av piska och morot, som innebär att fordon med ”höga” CO2-utsläpp beskattas och de med ”låga” utsläpp  subventioneras. MEN det lär rinna en del vatten innan ett sådant system sjösätts. OCH tid finns det inte gott om i det här fallet!

Börja baxa!

”Den osynliga handen”/marknaden räcker inte! DU, jag, Mr Bond! Ja, alla inklusive näringslivets företrädare vill ju veta hur vi skall förhålla oss till det uppställda målet i vardagen vid nästa fordonsköp, vid val av transportalternativ, vid resplanering, vid transportplanering etc. Alla transportbeslut som tas idag här och nu riskerar att gå i helt fel riktning. Så BÖRJA BAXA!

 

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 5!

Daddy

Tips nr 5 – Dags att slakta heliga kor!

Mr Bond rekommenderar att riksdagsbeslutet från 1993 om Sveriges älvar d.v.s. att skydda Sveriges 4 st hittills outbyggda s.k. nationalälvar rivs upp. Det har hänt mycket de senaste decennierna! Bl.a. har den globala uppvärmningen tagit fart och hotar levnadsvillkoren för vårt gemensamma hem – planeten Jorden. Ca 200 länder har förbundit sig att via klimatavtalet i Paris i december 2015 stoppa upp takten i den globala uppvärmningen. Utvecklingsländerna  förväntar sig solidaritet av de utvecklade länderna i västvärlden och ett ansvarstagande för minskning av de globala CO2-utsläppen.

Sverige i guldläge!

Sverige befinner sig i ett guldläge ur CO2-synpunkt i och med att vårt energisystem, exklusive transporter, f.n. är praktiskt taget koldioxidfritt. Ur elsynpunkt sker energitillförseln  baserat på vattenkraft och kärnkraft. Ur uppvärmningssynpunkt handlar det i huvudsak om biobaserad fjärrvärme, spillvärme, värmepumpar etc. Vi har till och med mage att kosta på oss lyxen att diskutera en förtida avställning av kärnkraften.

Använd älvarna!

Mot bakgrund av den sedan 1993 betydligt ändrade omvärldsbilden och det faktum att Sverige praktiskt taget badar i energitillgångar är det synnerligen cyniskt att inte ifrågasätta riksdagbeslutet om de outbyggda nationalälvarna. Det handlar om Kalix älv, Torne älv, Pite älv och Vindelälven. Sammantaget representerar dessa älvar en energitillgång i samma storleksordning som hälften av kärnkraften! Mr Bond kan bara konstatera att förr eller senare måste kärnkraften ersättas! Att ersätta med ny kärnkraft är inte politiskt gångbart om man ser till historiken! Så nu ÄR DET DAGS ATT SLAKTA HELIGA KOR!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 4!

Daddy

Tips nr 4 – Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol!

Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol i Tyskland innan det blir pinsamt! Mr Bond m.fl. har reagerat på regeringen och Åsa Romsons, framförallt i ljuset av hennes roll som klimatminister, hantering av Vattenfalls/Sveriges CO2-utsläpp i Tyskland. Sverige/Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket CO2 i Tyskland som de samlade totala utsläppen i Sverige! Jo! DU läste rätt! Det handlar om ca 100 miljoner ton CO2 per år!

En perfekt lösning!!! ???

Med Åsa Romsons goda minne har regeringen via Näringsdepartementet och Mikael Damberg gett Vattenfall i uppdrag att sälja brunkolet i Tyskland. Mr Bond förstår inte logiken! Problemet med CO2-utsläppen försvinner ju inte för att t.ex. en tjeckisk kolbaserad energiproducent,CEZ, (en av dom som lämnat anbud) tar över. Snarare försvårar man för den inhemska tyska politiken i dess ansträngningar att avveckla allt kol till 2035-2040!

Vad handlar det om då?

Mr Bond har för länge sedan insett att det inte handlar om att värna om våra och kommande generationers levnadsförhållanden genom att begränsa den globala uppvärmningen, en av vår tids största ödesfrågor. Nej! DET HANDLAR OM EKONOMI!!! ”It´s the economy, stupid …!” Förhoppningen när man startade upp försäljningsprocessen för Vattenfalls brunkol i Tyskland var att få anbud i storleksordningen 30-40 miljarder SEK! Med tanke på att man inrikespolitiskt har beslut att avveckla brunkolen i första hand och därefter stenkolen till 2040 är denna ersättning bara en from förhoppning! Redan 2017 måste några av Vattenfalls brunkols-kraftverk inklusive tillhörande gruvdrift stänga ner och ligga i reserv i 4 år och därefter avvecklas helt!

Hugade spekulanter???

Vem betalar den förväntade köpeskillingen på 30-40 miljarder SEK? Svar! INGEN! Mycket talar för att Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland är helt värdelösa. Det kan t.om. visa sig att dom har ett negativt värde! Vid en avveckling måste anläggnings-ägaren obegränsat svara för alla kostnader inklusive återställning av landskapet efter gruvdriften. Så STOPPA VATTENFALLS FÖRSÄLJNING innan det blir pinsamt!!!!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 3!

Daddy

Tips nr 3 – Håll ordning i klassen!

Mr Bond rekommenderar  att Åsa Romson tar ett allvarligt snack med sin ministerkollega Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht. Häromveckan gick han ut i media och skapade en hel del upprörda känslor kring köttkonsumtion. Han demonstrerade en total okunnighet kring vilken roll livsmedelsförsörjning och framförallt köttkonsumtion spelar i den totala bilden vad gäller CO2-utsläpp. Frågar DU Mr Bond så handlar de globala CO2-utsläppen i grova drag om 4 st ungefär lika stora ”bovar” d.v.s. (1) delar av livsmedelsförsörjningen, (2) skövling av regnskogar, (3) fossila transporter och (4) fossil energiförsörjning. Den pedagogiska nivån behöver faktiskt inte vara högre för att man skall förstå att köttkonsumtion spelar in!

VAD sa han egentligen?

Bakgrunden är att Regeringen håller på att ta fram en ny Livsmedelsstrategi. I en intervju i Sveriges Radio hävdade Sven Erik Bucht att svensk köttkonsumtion inte är något problem och att han inte tänker lägga sig i vad svenska folket har på tallriken. Mr Bond håller med om att pekpinnar inte fungerar. MEN signalvärdet i ett slarvigt/klumpigt/respektlöst uttalande blir ju helt uppåt väggarna! Det minsta man kan begära från våra ministrar är ju att man sätter in frågor med koppling till klimatproblematiken i ett större sammanhang. Sedan är det upp till var och en att ta till sig information och eventuellt ändra sitt ”mindset”!

Provinsiellt tänkande!

OBS! Provinsiellt tänkande fungerar inte vad gäller den globala uppvärmningen. Det gäller varken för köttkonsumtion eller för regeringens hantering av  Vattenfalls brunkol i Tyskland eller hur Sverige hanterar sina koldioxidfria energitillgångar såsom kärnkraft och vattenkraft.  Alltså! Hög tid att lyfta blicken utöver Sveriges gränser! Så HÅLL ORDNING I KLASSEN inte bara på Sven-Erik Bucht utan på hela ministerkollegiet!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 2!

Daddy

Tips nr 2 – Sluta tjafsa om kärnkraften!

OBS! Det finns grader i hel…..! Mr Bond har stor respekt för att det kan finnas en allmän oro kring kärnkraften avseende säkerhetsfrågor, hanteringen av det högaktiva avfallet, subtila kopplingar till Hiroshima etc. MEN Sverige har framgångsrikt använt detta energisystem i 30-40 år! Det har tjänat Sverige väl och är framförallt KOLDIOXIDFRITT! Att lägga ner t.ex. Ringhals 1 och 2 i förtid är snudd på rent nonsens, men framförallt ett hån mot de länder i 3.e världen ”som sitter med svartepetter”  hotade av förödande havsvattennivåhöjningar, extrem torka, alltmer frekventa orkaner och stormar etc.

”It´s the economy idiot…!”  Eller???

För Vattenfall, som driver Ringhals 1 och 2, är de  låga elpriserna i kombination med den s.k. effektskatten det akuta och  trängande problemet. Effektskatten infördes av förra regeringen under en period när elpriset var dubbelt så högt som idag (ca 50 öre/kWh kontra 25 öre/kWh). Effektskatten på ca 6 öre/kWh blir således ordentligt kännbar i nuvarande prisläge på el. Vattenfalls ledning har t.o.m. gått ut och ”hotat” i massmedia att om politikerna ej tar bort effektskatten så stänger vi ner alla våra kärnkraftverk! Hotet kan ju tyckas lite övermaga i och med att Vattenfall ”bara” är förvaltare av berörda kärnkraftverk på uppdrag av svenska staten och dess politiker!

Klimatstrategi var ordet!

Sett i ett längre perspektiv är hårklyverierna kring en effektskatt endast en skendebatt. Vara eller icke vara är endast ett nollsummespel. Det handlar ju om statens kassa oavsett vilket alternativ man väljer. MEN, ta bort den för husfridens skull! Det verkliga problemet är ju hur vi klarar övergången till ett koldioxidfritt samhälle på ett rationellt och solidariskt sätt.  Ca 2 miljarder i förlorade skatteintäkter är trots allt en ”liten” uppoffring  jämfört med vad t.ex. Tyskland satsar i sin klimatomställning. OCH en spottstyver i förhållande till de förluster på 100-tals miljarder som Vattenfall hittills har förlorat till följd av sin expansiva fossilbaserade Europasatsning! Så SLUTA TJAFSA

Mr Bond till ÅSA ROMSON- Tips nr 1!

Daddy

Romsons strategi för klimatanpassning!

Den 2 februari 2016 aviserade regeringen genom miljö- och klimatminister Åsa Romson att Sverige ligger före de klimatmål som satts upp till 2020. Regeringen och hon  vill nu höja ambitionsnivån genom att anta en nationell strategi för klimatanpassning. Till bakgrundsbilden hör också att Åsa Romson under klimat-förhandlingarna i Paris i december 2015 utmanade andra länder att följa  Sveriges exempel att ha som mål att bli den första klimatneutrala, västerländska demokratin. OBS! Till 2030! I praktiken innebär detta att varje svensk i genomsnitt skulle sänka sitt CO2-avtryck från f.n. 10 ton CO2 per år till 1 ton per år till 2030 HUGGHHHAA! Snacka om ett tufft mål!

Mr Bond ger tips!

Mr Bond sympatiserar med regeringens höga ambitioner, men reagerar negativt på Åsa Romsons höga tonläge. Den  hittills förda politiken på klimatområdet är tyvärr full av  motsägelser och kontraproduktiva beslut. Han har följt utvecklingen på energiområdet under flera regeringar och det är knappast någon överdrift att påstå att Mr Bond har blivit lätt cynisk och luttrad!

Tips nr1 – Lägg ner Energikommissionen!

De pågående diskussionerna över partigränserna om Sveriges framtida energipolitik inom ramen för en s.k. Energikommission är endast ett spel för galleriet. Från regeringskoalitionens sida har man inte velat diskutera konkreta frågor, t.ex. kärnkraftens roll, förrän man vet hur mycket energi vi behöver i framtiden. Innan Energikommissionen startades upp 2015 upprepade Stefan Löfven denna utgångspunkt mer eller mindre som ett heligt mantra. Utgångspunkten är rent trams eller i bästa fall taktisk partiretorik! Sveriges energibehov historiskt, nu och i framtiden är väl kartlagt. VI VET vårt energibehov! Den STORA frågan är snarare hur detta behov skall tillgodoses! I praktiken handlar hela diskussionen om hur man skall tämja den elefant som har funnits  i rummet hela tiden. HUR SKALL VI GÖRA MED KÄRNKRAFTEN? Till sist och syvendes kommer hela Energikommissionens arbete att sluta med allmänt käbbel om denna fråga! Så LÄGG NER!

 

PARTILEDARDEBATTEN! – Mr Bond finner fem fel!

shutterstock_114524698-1024x585[1]

Partiledardebatten och klimatfrågan! HUUGHA!

Mr Bond som har ambitionen att vara en förebild i klimatomställningen med mottot ”vill du vara klimatsmart så gör som Mr Bond” har även tagit som sin uppgift att kritiskt granska den politiska makten t.ex. bevaka klimatfrågan i partiledardebatter. Och HALLÅ! Efter att uppmärksamt ha lyssnat på partiledardebatten i söndags den 11 oktober på SVT kan han inte hålla tillbaka sin frustration!

Mr Bond finner fem fel!

(1) Majoriteten av partiledarna vill sälja Vattenfalls brunkols-verksamhet i Tyskland bl.a. för att förstärka den svenska statskassan! FEL! Tyskland har redan bestämt att brunkol skall avvecklas. De största brunkolsverken skall läggas i en effektreserv under 4 år och därefter avvecklas. Tillgångarna är således i stort sett värdelösa och försäljningen är på sin höjd ett spel för galleriet! Däremot så väntar stora nedskrivningar av tillgångarna!

(2) Jonas Sjöstedt påstår att en försäljning av brunkols-verksamheten innebär att köparen kommer att släppa ut 23 gånger så mycket CO2 som hela Sveriges årliga utsläpp! FEL! Påståendet faller på sin egen orimlighet i och med att det redan är bestämt att brunkol skall avvecklas på kort sikt d.v.s. en eventuell försäljning gör varken från eller till ur utsläppssynpunkt!

(3) Jan Björklund påstår, apropå att Tyskland har beslutat att lägga ner kärnkraften , att man därför måste starta nya kolkraftverk! FEL!  Vattenfall, som är en stor aktör i Tyskland, har sedan länge haft ett större stenkolskraftverk i Hamburg under byggnation på väg att startas. MEN att starta detta kraftverk hänger inte samman med beslutet om nedläggningen av kärnkraften. Det handlar istället om den situation som gällde när investeringsbeslutet togs för mer än 10 år sedan. D.v.s. beslutet togs långt innan kärnkraftolyckan i Fukushima 2011 och det därpå följande inrikespolitiska ställnings-tagandet att lägga ner kärnkraften. För övrigt gäller att även stenkol skall avvecklas på sikt i Tyskland!

(4) Stefan Löfven påstår att Sverige skall dra sitt strå till stacken i klimatomställningen genom att bl.a. bygga smarta bostäder (alltså i Sverige)!!! FEL! Detta är ett alldeles för provinsiellt tänkande och i totalt avsaknad av vett och sans i klimatfrågan! Han och övriga partiledare måste inse att klimatfrågan är global och agera därefter. Ett första steg borde vara att utnyttja fungerande kärnkraftverk så länge det går! All fossilfri el behövs i ett övergångsskede mot ett förnyelsebart energisystem! Den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och 2 strider på ett flagrant sätt mot ett globalt klimattänkande. Den slapphänta styrningen av Vattenfall och brunkolsfrågan är ett annat paradexempel på provinsiellt tänkande!

(5) Anna Kinberg Batra påstår att om vi lägger ner Ringhals 1 och 2  i förtid så har vi ingen el för omställning av Sveriges fordonsflotta! FEL! Det föreligger inget samband mellan Ringhals 1 och 2 och omställning av fordonsflottan till eldrift. Ringhals 1 och 2 skall under alla omständigheter tas ur drift några år in på 2020-talet av åldersskäl d.v.s. långt innan en betydande omställning av fordonsflottan till bl.a. eldrift kan bli verklighet!

Mr Bond hittade ytterligare tre fel!

(6) Gustav Fridolin påstår att de nya stödformer regeringen etablerat för landsbygden vad gäller produktion av biogas för fordonsbränsle skulle ha betydelse för att minska Sveriges beroende av import av rysk olja! FEL! Skolministern rekommenderas att läsa på mängdlära årskurs 3 och 4, eftersom den ryska oljan för den svenska fordonsflottan handlar om kvantiteter av en helt annan storleksordning!

(7) Jimmy Åkesson påstår att det är fel att inte bygga ut kärnkraften! FEL! Det kan i förstone låta rätt sett ur ett klimatperspektiv! Men för ett land som Sverige med en sådan turbulent historik vad gäller ifrågasättandet av kärnkraften är det fel väg! Det är bara att konstatera att de bästa hjärnorna har lämnat kärnkraften för länge sedan. Kompetensen har helt enkelt urholkats genom åren. Numera handlar det bara om att hålla igång kärnkraften på ett säkert sätt! Detta kan vara nog så svårt med hänsyn till aktuella signaler om förtida avveckling både från Vattenfall och Eon! Mr Bond frågar sig med rätta vem som vill stanna inom/ söka sig till till en sådan bransch ???  Problematiken kring svensk kärnkraft ligger snarare i att kunna  driva den vidare på ett säkert sätt inom ramen för dess tekniska livslängd! I så fall  är den ett utmärkt verktyg  för överbryggning mot ett förnyelsebart energisystem!

(8) Stefan Löfven påstår att det är förra regeringens fel att Vattenfalls brunkolsverksamhet måste säljas! Han hänvisar till att ”det var dom”, som skapade nuvarande ägardirektiv! FEL! Skulle  styrningen av Vattenfall i stora, tunga, ödesmättade frågor bara hänga på byråkratiska hinder i form av ägardirektiv???  I så fall är det väl ”bara” för regeringen, som företräder svenska staten i dess egenskap av att vara ensam ägare, att ändra i direktiven! Snacka om politisk pajkastning!!!

Ingen ”rocket science”!

Med hänvisning till den aktuella  debattnivån känner Mr Bond sig tvingad att påpeka att klimatproblematiken inte är så komplicerad och definitivt ingen ”rocket science”! Den är inte svårare än att känna till att jorden snurrar kring sin egen axel och att tyngdlagen gäller här på jorden! 97 % av vetenskapssamfundet har kommit fram till att vi går mot en global uppvärmning på 3-4 grader med förödande konsekvenser för levnadsvillkoren här på jorden! OCH de vetenskapliga sambanden finns sammanfattade i kortversion för politiska makthavare i FN/IPCC:s rapporter! Så det är bara att läsa på!!!

Mr Bond ger ledtrådar och betyg!!!

Kära partiledare! Skall det vara så svårt att driva en politik som bottnar i, (1) att ni måste tänka globalt och agera lokalt ( den globala uppvärmningen känner ju inga nationsgränser), (2) att ställa om från fossila bränslen till andra alternativ ( 70 % av alla kända tillgångar av naturgas, olja och kol måste stanna kvar i marken/haven), (3) att förhindra fortsatt skövling av jordens regnskogar (regnskogarna är viktiga som s.k. kolsänkor i och med att biosfären (all växtlighet) tar hand om en betydande del av den CO2 som förorsakas av mänsklig aktivitet), etc., etc., etc.  ALLT finns att läsa i förenklad politikerversion i FN/IPCC:s rapporter! Så Löfven, Fridolin, Sjöstedt, Åkesson, Busch-Tor, Olsson (ersättare för Annie Löf), Björklund och Batra! Nästa gång ni skall debattera klimatfrågan så läs på innan! Av Mr Bond får ni klart underkänt! En sådan debattnivå borde inte få tillåtas samtidigt som vårt gemensamma hem, planeten Jorden, riskerar att stå i lågor redan inom vår, våra barns och barnbarns livstid!!!

shutterstock_33361513[1]