Bryter ny mark – i havet …!

Danmarks regering visar vägen mot ett fossilfritt samhälle både genom en kraftfull minskning av CO2-utsläppen och genom ett banbrytande initiativ för fortsatt exploatering av havsbaserad vindkraft!

Masterplan …!

Danmarks regering, med statsminister Mette Frederiksen i spetsen, har tagit fram en Masterplan för att Danmark skall kunna minska CO2-utsläppen med 70 % (!) till 2030! Planen är banbrytandet inte minst för att den innehåller två stora ”energiöar” för vindkraft i Östersjön respektive i Nordsjön. Öarna, med hamn och landningsbana, skall betjäna två gigantiska vindkraftparker på tillsammans 4000 MW lika med 4 megastora kärnkraftverk och drygt en tredubbling av dansk vindkraft! Initiativet att ”bryta ny mark i havet” är ett nytt revolutionerande steg för fortsatt exploatering av havsbaserad vindkraft! Hela Masterplanen är nu klart att behandlas i Folketinget. HEJA Danmark!

Vår tids hjältar …!

Bina och andra insekter arbetar för oss genom sina viktiga ekosystemtjänster – pollineringen!

VISSTE DU …?

Visste du att 80 % av all pollinering görs av vår tids hjältar – bina! Utan bina kollapsar matförsörjningen bokstavligt talat! Utan bina inget kaffe, inget vin, ingen frukt, inget djurfoder etc! Bina som vi i vardagen har en sorts hatkärlek till är dessvärre utrotningshotade! Ökad användning av bekämpningsmedel och den globala uppvärmningen är det stora hotet!. Detta är ett exempel av många som visar hur komplext vårt ekosystem är! Varje art har en viktigare roll än vad vi tänker på i vardagen! Våra bin behöver kärlek – inte hatkärlek!

ÄVEN …!

Visste du även att en miljon arter (!) motsvarande 25 % av alla arter har utrotats redan? Människan tar ett allt större utrymme och överutnyttjar Jordens resurser! OCH det går fort! Med den här takten så finns det om 45 år inga koraller eller vilda ryggradsdjur (?) kvar! Vi är på väg mot den sjätte massutrotningen efter dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Anm. Massutrotning definieras som att 75 % av alla arter utrotas under kort tid.

Vi är på god väg mot den sjätte massutrotningen efter dinosaurierna för 65 miljoner år sedan till följd av överutnyttjning av Jordens resurser och den globala uppvärmningen!

För långsamt …!

OBS! Av FN:s 17 st Agenda 2030-mål s.k SDG:s (Sustainability Development Goals) så tillhör bibehållande av den biologiska mångfalden och ekosystemet det grundläggande! Det går dock för långsamt! Det gäller DIG som individ, det gäller näringslivet och det gäller politikersamfundet! Biologisk mångfald och minskning av den globala uppvärmningen måste få mycket större utrymme än hittills! Inga av de andra Agenda 2030-målen kan uppnås annars!

En bröllopstårta …!

Föreställ er de 17 Agenda 2030-målen som en bröllopstårta! I det understa lagret ligger 4 olika delmål vad gäller balansen i ekosystemet! I nästa lager ligger de sociala målen såsom utrotad fattigdom, god hälsa, fred etc! I det översta lagret ligger de ekonomiska målen! OBS! Grunden är det viktiga! Som alltid!

FN:s Agenda 2030-mål symboliserade som en bröllopstårta visar hur ekosystem, samhälle och ekonomi hänger ihop!

Norsk olja under lupp …!

Unga klimataktivister anklagar i ett öppet brev Norges statsminister Erna Solberg för hot mot Arktis!

Ungdomar rasar …

Norska staten med statsägda oljebolaget Equinor (f.d. Statoil) i spetsen fortsätter att utmana klimatkrisen genom oljeborrning i känsliga områden i Barents hav och Arktis! Nyligen föreslog regeringen att flytta gränsen för tillåten oljeprospektering i Barents hav närmre iskanten i Arktis. Greta Thunberg och 13 andra unga klimataktivister från Frankrike, Tyskland, USA, Argentina m.fl. rasar! De skräder inte orden i ett öppet brev till statsminister Erna Solberg! De säger att Norge strider mot FN:s barnkonvention genom att medvetet förlänga klimatkrisen!

Högsta domstolen …!

Ett liknande ärende pågår sedan 4 år tillbaka i norska domstolar! Det har nu gått hela vägen upp till Högsta domstolen! Greenpeace och ”Natur og Ungdom” har i detta ärende stämt norska staten för miljöbrott genom att ge licenser för oljeborrning i Arktis. Man hävdar att det strider mot grundlagens paragraf 112. I korthet säger denna paragraf att ”staten skall värna om en god hälsa och miljö för kommande generationer”. En stödkampanj till rättsprocessen, ”People vs Arctic oil”, har hittills samlat över en halv miljon namn! Under lupp var ordet!

Ett utslag till Greenpeces och Natur og Undoms fördel skulle få stor betydelse för liknande pågende rättsprocesser världen över och inte minst för Norges fortsatta olje- och klimatpolitik!

Oljan har peakat …!

Flera faktorer talar för att efterfrågan på olja har peakat under coronakrisen!

Peak Oil …!

Den ständiga ökningen av oljeproduktionen har dödförklarats otaliga gånger! NU har dock Peak Oil sannolikt inträffat! Under coronakrisen, med världens ekonomier i viloläge, har efterfrågan på olja av naturliga skäl minskat. OBS! Vid kortvariga dippar har historien hittills visat att efterfrågan hämtar sig igen. Flera faktorer talar nu dock för motsatsen! Virtuella möten med minskat resande som följd har fått fäste! Elbilsrevolutionen har fått luft under vingarna! Allt fler har sett fördelarna av utsläppsfria städer! En grön återstart har hamnat högt på agendan! Oljeindustrin har stämplats som krisbransch! Peak Oil! Willkommen, Bienvenu, Welcome!!!

Amazonas i fara …!

Amazonas regnskogar är fortsatt på fallrepet efter oroväckande avverkning under årets första månader!

Skövlas …!

Skogsskövlingen i Brasiliens del av Amazonas har ökat med 55 % (!) under årets fyra första månader jämfört med motsvarande period förra året! En yta på ca 1200 kvadratkilometer, lika med 2,5 gånger Göteborg, har avverkats hittills i år! Det handlar om att få jordbruksmark till sojaodlingar och betesmark för nötkreatur! MEN det handlar också om klimathotet! Politisk makt för att tygla den oroväckande avverkningen fungerar inte i Bolsonaros Brasilien! Konsumentmakt är det enda som kan fungera! BUDSKAP! Köp inte sojabaserade produkter eller kött som kan spåras till Brasilien!

Svensk handel ….!

Coop, Ica och och Axfood har dessvärre kött och sojabaserade produkter från Brasilien i sina diskar! De hävdar dock att man har kontroll på leverantörskedjorna! Tyvärr förekommer det mycket fusk i kvalitetskontrollen och spårbarhetsprocesserna i dessa kedjor! Under rådande kaotiska förhållanden i Brasilien går dessa garantier inte att lita på! BUDSKAP! Köp inte sojabaserade produkter eller kött som kan spåras till Brasilien!

Svenska Finansinstitut …!

Flera banker som Nordea, SEB m.fl. och AP-fonderna har dessvärre placeringar i företag kopplade till skogsskövlingen i Amazonas. Det gäller de stora köttjättarna JBS och Minerva, sojabolagen Bunge och ADM samt riskkapitalbolaget Blackstone, som är engagerat i uppbyggnad av infrastruktur i Amazonas. Totalt handlar det om 3, 5 miljarder SEK. BUDSKAP! Ha inte dina tillgångar hos dessa finansinstitut om dom inte divesterar/ flyttar till andra placeringar!

Regnskogarna och CCS …!

Världens regnskogar behöver vara kvar för att genom naturens egen process, fotosyntesen, ta upp en del av den CO2 som vi släpper ut genom förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas! Vid sidan av CCS-system (Carbon Capture and Storage), d.v.s. koldioxidinfångning direkt vid källan från fossilbaserad tung industri respektive energiproduktion, är biosfären, framförallt regnskogarna, en viktig och avgörande komponent för att vi skall klara målen om nollutsläpp till 2050 respektive därefter gå mot negativa utsläpp!

”Big Five” …!

Hört talas om ”Big Five”? Säkert, men nu talar vi inte om lejon, elefant, noshörning, buffel eller leopard utan om de fem största klimatbovarna! Skövling av regnskogarna är en av dessa! Övriga i detta antropocena, mindre smickrande ”Big Five” är företeelser som vi alla nästan dagligen kommer i kontakt såsom Energiförsörjning, Transporter, Köttkonsumtion och Allmän konsumtion! SENSMORAL! Vi kan alla göra något åt ”Big Five”! Börja idag med att bojkotta sojaprodukter och kött från Brasilien!!!

Biosfären, framförallt regnskogarna, är en viktig komponent för att vi skall nå klimatmålen nollutsläpp till 2050 och därefter negativa utsläpp!

Grattis Vellinge …!

Mark-och miljödomstolen godkände i förra veckan att Vellinge Kommun får bygga en skyddsvall mot framtida översvämningar!

Klartecken …!

Grattis till Vellinge kommun och och alla berörda fastighetsägare på Näset! Mark- och miljödomstolen i Växjö har gett klartecken för att bygga en ca 20 km lång skyddsvall mot framtida översvämningar till följd av den globala uppvärmningen. Vellinge Kommun har jobbat med att förbereda detta projekt i 7 år!!! OBS! Kommunen har nu tagit ett första steg mot s.k. klimatanpassning NU är det er tur! Individer, företag och organisationer! För att klimatanpassning skall bli meningsfull krävs också s.k, klimat-omställning d.v.s. en kraftig begränsning av CO2-utsläppen! D.v.s. solidaritet, ansvar och långsiktighet långt utanför både Vellinge kommuns och Sveriges gränser!

Frankrike går före …!

Frankrike går före och kopplar stödåtgärder under och efter coronapandemin till klimatomställningen!

Vive la France …!

Frankrikes regering har beslutat att bistå AirFrance med ett stöd på 7 miljarder euro! Som motprestation kräver regeringen att AirFrance blir världens mest klimatvänliga flygbolag genom en rad åtgärder! Den kanske allra tuffaste! AirFrance får inte konkurrera med tåget på inrikes sträckor där restiden med tåg är under 2 timmar och 30 minuter! Dessutom gäller krav på förnybart flygbränsle, förnyelse av flygplansflottan och minskning av utsläppen med 50 % till 2030. MYCKET BRA!

MINDRE BRA …!

Sverige och Danmark fegar ur! De båda ländernas regeringar ger SAS en kreditgaranti på 3,3 miljarder utan motkrav på klimatåtgärder, vilket uppenbart strider mot de båda Klimat- och Miljöministrarnas uppfattning och uttalanden! Lyssna till Miljö- och Klimatminister Isabella Lövin! Citat! ”Efter den akuta krisen när vi ska bygga upp ekonomierna igen har vi varken råd eller tid att göra fel vägval. Grön återhämtning måste vara i centrum för de satsningar som görs”. Slutsats! Ingen ordning och reda ”i huset”!

Vid återstarten efter coronapandemoin är det inte läge att stoppa huvudet i sanden och återgå till ”Business as usual” utan stöd och stimulanspaketen MÅSTE kopplas till klimatomställningen!

Oönskat rekord …!

CO2-utsläppen till atmosfären kan liknas vid att fylla upp ett badkar utan dränering och utan möjlighet att stänga av kranen. När det är fullt så rinner det över!

CO2 …!

CO2-halten i atmosfären fortsätter att öka. Enligt den senaste noteringen från Mauna Loa-observatoriet på Hawaii ligger CO2-halten nu på 418,03 ppm (ppm= parts per million). CO2-halten i atmosfären har stadigt legat på 280 ppm under de senaste 800000 åren fram till i början på industrialismen i slutet på 1800-talet. Därefter har den kontinuerligt ökat till dagens värde ”påeldad” av fossila bränslen. Det skrämmande med CO2 i atmosfären är att den stannar kvar i 100-tals till 1000-tals år och bidrar till den globala uppvärmningen hela tiden.

Rinner över …!

Tillförsel av CO2 till atmosfären kan liknas vid att fylla upp ett badkar. Även om en del av CO2-partiklarna tas upp av biosfären och oceanerna så stannar den större delen kvar i atmosfären. D.v.s. även små mängder tillförd CO2 bidrar. Enligt den samlade klimatvetenskapen tar det ytterligare bara 10 -15 år innan badkaret är fullt med nuvarande utsläppstakt. Då rinner det över! OCH vi kommer att missa Paris-avtalets temperaturmål , lägre än 2 grader, med råge! Den globala uppvärmningen kommer att skena till 3-4 grader eller mer!

VAD göra …?

Betrakta det nya rekordet 418,03 ppm som en väckarklocka! Alla krafter på alla nivåer måste sättas in för en omvärdering av hur vi hushållar med Jordens resurser inklusive dess atmosfär! Att gå tillbaka till ”Business as usual” efter coronapandemin är ingen lösning!

Fyller på…!

Under innevarande år, 2020, kommer enligt prognose CO2-utsläppen att minska med 4-8 % huvudsakligen till följd av den pågående coronakrisen.. D.v.s. vi fyller trots allt fortfarande på ganska rejält i badkaret! OBS! I sammanhanget bör man då ta i beaktande att världsekonomin är och kommer att vara mer eller mindre lamslagen under 2020!

Megaproblem …!

Problematiken blir uppenbar då man betänker att det som krävs för att klara temperaturmålet, lägre än 2 grader, är en minskningstakt med 7 % per år fram till 2030 d.v.s betydligt mer än nuvarande ”konstlade” 4-8 % och dessutom uthålligt år för år!!!

Högt berg …!

Var och en förstår ju då att det är ett mycket högt berg vi har att bestiga! Som sagt! Alla krafter på alla nivåer kommer att behövas för att det här skall gå vägen. OM uttrycket ”att hålla två bollar i luften samtidigt” får anses vara relevant någon gång så är det nu!

Inga verktyg …!

Det gäller således att starta upp ekonomin efter coronapandemin på ett ordnat sätt och samtidigt förhindra en ännu större framtida kris! En klimatkris! Gör vi inget åt den parallellt pågående globala uppvärmningen NU så kommer vi att sakna verktyg i verktygslådan den dag då konsekvenserna blir akuta! OCH nota bene! Oreparerbara!

Med två parallellt pågående kriser, coronakrisen och klimatkrisen, gäller det att hålla två bollar i luften samtidigt!