Sol och vind tar över …!

IEA rapporterar …!

IEA (International Energy Agency) rapporterar i sin senaste 5-årsprognos 2023-2028 att sol och vind tar över tillväxten i den globala eltillförseln! Tillväxten för ny el formligen exploderar! Under den kommande 5-årsperioden är tillväxten inom enbart sol och vind lika stor som tillväxten av sol, vind och vattenkraft under de senaste 100 åren! Den underliggande drivkraften är både politisk och marknadsmässig genom allt lägre kostnader för sol och vind! Några hållpunkter framåt! (1) 2024 blir sol och vind större än vattenkraften, (2) 2025 blir förnybart inklusive vattenkraft större än kol, (3) 2026 blir sol och vind större än kärnkraft och (4) 2028 har sol och vind fördubblats till 25 % av den globala eltillförseln och är tillsammans med vattenkraft lika med 42 % av totalen!

Fru Justitia stoppar norska oljan …!

Stoppar oljan …!

Greenpeace och norska ungdomar inom organisationen ”Natur og Ungdom” vann nyligen en stor seger i Oslo tingsrätt över Norges Regering och Energidepartement! Domen handlade om att Regeringen felaktigt har lämnat tillstånd för att exploatera tre nya oljefynd i norska Arktis! Enligt en tidigare dom i Högsta domstolen 2020 kan inte Regeringen ge tillstånd för ny exploatering utan att grundligt utreda miljökonsekvenserna d.v.s. såväl för havsmiljön som för klimatet! Då detta inte har skett enligt domen fick Greenpeace och ungdomarna rätt på alla punkter, vilket förutom ersättning för rättegångskostnader på drygt 3 miljoner NOK innebär att fortsatt exploatering stoppas omedelbart!

Stor seger …!

Domen är en STOR seger inte bara för Greenpeace och ungdomarna i just detta rättsfall utan för att det kan bli ett prejudikat för att stoppa Norge och andra oljeaktörer i Arktis! Exploatering i känsliga havsmiljöer är förenat med stora risker för såväl det lokala ekosystemet som för klimatet! Förbränning av av olja och gas från de tre aktuella fyndigheterna, Breidablikk, Tyrving och Yggdrasil, skulle innebära utsläpp av ca 470 miljoner ton CO2-utsläpp d.v.s. 10 gånger mer än Norges årliga utsläpp!

Norges oljehyckleri …!

År 2016 blev Norge det första industrialiserade landet i världen att skriva under Paris-avtalet, som strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samma år (!) öppnade man upp ett helt nytt område i Barents hav/Arktis för prospektering av olja. Ett tiotal internationella fossilbolag fick licenser att borra, bland dem svenska Lundin Energy. Logiken? Den finns inte!

Skyller ifrån sig …!

Alla aktörer alltifrån oljestater, som Norge, till oljebolag, raffinaderier och finansiärer skyller ifrån sig genom att flytta fram ansvaret för klimatutsläppen längre fram i kedjan! Till användarna! ”Så länge det finns en marknad så prospekterar och säljer vi till sista droppen”! ”Om inte vi gör det så tar någon annan vår plats”! Så lyder de tunna officiella argumenten! I själva verket handlar det om ignorans och ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande på bekostnad av levnadsvillkoren för kommande generationer!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Norges och andra oljeaktörers hyckleri att skjuta över ansvaret för oljans CO2-utsläpp på användarna, men så är icke fallet! Genom att sprida budskapet att hyckleriet genom den aktuella domen i Oslo tingsrätt nu håller på att genomskådas så lever DU upp till din roll som en ClimateDoer! DU kan naturligtvis också som enskild individ säga stopp genom att skära ner på eller helt lämna diesel/ bensin! Läs mer om hur DU blir en ClimatDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

2023 – varmast hittills …!

Värmerekord …!

Enligt EU:s väderlekstjänst Copernicus så har temperaturen på Jorden troligen inte varit så hög på 100000 år! Den globala medeltemperaturen hamnade på 1,48 grader, d.v.s. väldigt nära Paris-avtalets 1,5 grader, jämfört med temperaturen under förindustriell tid. Sedan juni slogs värmerekord på värmerekord varje månad jämfört med motsvarande månad tidigare sedan mätningarna startade! Allt handlar om klimatförändringarna, CO2-halten i atmosfären och växthuseffekten!!!

CO2-halten …!

CO2- halten i atmosfären ligger nu (13 januari) på 424,96 ppm som är 4,25 ppm högre än för ett år sedan. Under förra året ökade den nästan dubbelt så mycket som det senaste decenniets årliga genomsnitt. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och har inte befunnit sig på den nivån på flera miljoner år och vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. Samtidigt är det viktigt att veta att CO2-halten är en viktig och direkt avgörande pusselbit i vetenskapen kring den globala uppvärmningen eller den s.k. växthuseffekten.

Växthuseffekten …!

Växthuseffekten är synonymt med den globala uppvärmningen och syftar på att energibalansen mellan solen och Jorden är i obalans. Till Jorden tillförd energi genom solstrålning är större än utgående energi i form av reflekterad solstrålning och infraröd strålning (värmestrålning) från jordytan. Grundproblemet med obalansen är att en del av den infraröda strålningen från jordytan absorberas/reflekteras tillbaka till Jorden på de s.k. växthusgaser, främst koldioxid (CO2) som ansamlats i atmosfären till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Läs mer på http://climateforlife.se/vaxthuseffekten/! Kolla även grafiken nedan!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka påverka kommande värmerekord och CO2-halten i atmosfären, men så är icke fallet! DU kan som enskild person påverka dina egna utsläpp genom att prioritera klimatfrågan i samband med vardagens alla små och stora beslut! MEN DU kan även utvidga din roll som en ClimateDoer genom att påverka andra till att göra samma sak! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du!

Vestas sätter världsrekord …!

Vindracet fortsätter …!

Det danska vindkraftsföretaget Vestas fick strax före nyår sin hittills största onshore order på 1100 MW i USA av Pattern Energy i New Mexico! Det handlar dessutom om världens hittills största enskilda landbaserade vindkraftpark! Den blir i storleksordningen som ett storskaligt konventionellt kärnkraftverk och består av 242 st V163-4,5 MW turbiner. De första leveranserna skall inledas under första kvartalet 2025 med uppstart första halvåret 2026. HEJA Vestas!

Bronsåldern, skogen, klimatet och EU …!

Skogen och övrig markanvändning är ett viktigt fokusområde i EU:s klimatarbete då dessa båda områden binder kol via växtprocessen som genom fotosyntesen tar tillbaka en del av den CO2 vi släpper ut till följd av förbränning av fossila bränslen.

Redan under bronsåldern …!

Redan under bronsåldern för 2500 år sedan d.v.s. långt, långt före vi började använda ”moderna” fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas existerade global uppvärmning skapad av människan! Enligt en nyligen publicerad studie från SMHI:s forskningsenhet ökade Europas medeltemperatur med hela 1,5 grader till följd av den stora avskogning som skedde för jordbruk och boskapsskötsel tusentalet år före bronsåldern. Idag har vi andra behov än på bronsåldern, men skogen som en viktig kolsänka är icke desto mindre fortsatt hotad både i ett europeiskt och internationell perspektiv! EU har tagit tag i detta med kvantifierade krav på medlemsländerna!

EU säger …!

Inom ramen för EU:s klimatpaket ”Fit for 55”, d.v.s minskning av CO2-utsläppen med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå, gäller skärpta regler för hur medlemsländerna kan hantera sina skogar och sin markanvändning. Enkelt uttryckt handlar det i praktiken om att öka skogens roll som kolsänka, återställa våtmarker och i övrigt tillvarata ett modernt jordbruks förmåga att lagra kol. För hela EU gäller kravet att öka kolbindningen från 220 miljoner ton per år 2019 till 310 miljoner ton år till 2030.

Återställa våtmarker …!

Mekanismerna bakom och syftet med att binda kol i biosfären genom växande skog och växter är numera väl spridd . Det är dock inte lika tydligt vad gäller syftet med att återställa våtmarker! Till saken hör att våtmarker, d.v.s. växtdelar som förmultnat under tusentals år, är mycket kolrika. Så fort vattenmiljön försvinner t.ex. till följd av utdikning så ökar avgången av CO2 kraftigt till följd av en annan syremiljö! Den f.d. våtmarken har då förvandlats till en tickande bomb för klimatet! OBS! I Sverige, med en av världens största tillgångar på våtmarker varav ca 25 % är utdikade, så släpper våtmarkerna ut lika mycket CO2 som hela personbilstrafiken!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både EU:s skogspolitik och återställning av våtmarker, men så är icke fallet. Genom att öka din medvetenhet stärker DU din position som en ClimateDoer! DU blir bättre på följa debatten och dess motstridiga intressen! DU blir också bättre på att verka som en ClimateDoer och dela med dig till andra! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/