Ödesvalet …!

Vem av de båda kombattanterna Joe Biden och Donald Trump som tar hem USA-valet den 3 november kommer att ha stor betydelse för att klara det övergripande klimatmålet att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader!

4 dagar kvar …!

Nu är det 4 dagar kvar till valet i USA! Joe Biden eller Donald Trump? Utgången blir helt avgörande för klimatet! En fortsättning med Trump och klimatförnekelse på tvärs mot övriga världen! Eller Joe Biden med återgång till Paris-avtalet och ambitionen att göra USA klimatneutralt till 2050! Läs mer om skillnaderna mellan de båda på http://climateforlife.se/allt-eller-inget/ OBS! Utsläppssiffrorna för USA i nuläget förskräcker!

Den STORA klimatboven …!

USA är den stora klimatboven!!! Man släpper idag ut mest CO2 per capita, ca 20 ton per person och år! Jfr med Sveriges 10 ton per capita! MEN Sveriges siffror är också på tok för höga! Notera att de stora utsläpparländerna måste radikalt minska sin utsläpp ner mot 1-2 ton CO2 per capita och år för att ”klimatekvationen” skall gå ihop!

USA och Kina …!

På nationsnivå släpper Kina ut mest beroende på folkmängd, men har dock som mål att bli klimatneutrala till 2060 och bryta sin utsläppskurva till senast 2030. USA ligger tvåa i den nationella utsläppsligan, dock utan uttalade mål om minskning. Sett i retroperspektiv och ackumulerat över en period från 1750 har den stora klimatboven USA släppt ut överlägset mest lika med ca 400 miljarder ton med Kina på andra plats med ca 200 miljarder ton!

Tiden rinner ut …!

OBS! Tiden håller på att rinna ut! Atmosfären tål inte mer än ca 1000 miljarder ton CO2 om vi skall kunna begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader! USA:s och övriga länders historiska utsläpp innebär att vi endast har knappt halva utsläppsbudgeten kvar! Det stora problemet är att den också är förbrukad om ca 10 år med nuvarande årliga globala utsläpp på ca 35 miljarder ton per år!

Liten klimatskola …!

Utsläppen av CO2 och andra s.k. växthusgaser lägger sig som ett lock runt Jorden och hindrar del av den utgående värmestrålningen att lämna vår atmosfär! Det uppstår en obalans mellan inkommande och utgående energiflöden med global uppvärmning som följd! Merparten av energiöverskottet (ca 90 %) tas upp av världshaven och resten av omgivningsluften. F.n. har den globala medeltemperaturen ökat med drygt 1 grad (uppvärmningen vid polerna är dock 2-3 ggr större). Läs mer om växthuseffekten på http://climateforlife.se/visste-du-att-2/

Figuren visar principen bakom växthuseffekten d.v.s. mer energi tillförs genom solinstrålningen än vad som går ut i form av reflekterande solinstrålning respektive utgående infraröd strålning/ värmestrålning.

Greta på DN …!

DN:s redaktion med Peter Wolodarski i spetsen diskuterar Greta Thunbergs nya jobb!

Chefredaktör för en dag …!

Greta Thunberg tar över chefredaktör Peter Wolodarskis jobb som chefredaktör på DN under en dag i början på december! Bakgrunden är att Greta var inbjuden till DN:s redaktion i mitten på september för att ge sin syn på rapporteringen om klimatfrågan. Hennes kritik var svidande! Den gick ut på att medias hantering är alltför ytlig och fokuserar på klimatförändringarnas symptom (skogsbränder, smältande isar, orkaner etc) snarare än som på den grundläggande problematiken! D.v.s.! Utsläppen bara fortsätter och snart tål inte atmosfären mer CO2 om uppvärmningen skall kunna begränsas till väl under 2 grader! Den kritiska parametern är Tiden, som håller på att rinna ut!!!

Vattenfall på offensiven …!

Vattenfall lägger ner det koleldade miljardkraftverket Moorburg i Hamburg i förtid!?

Kolet skrotas …!

Vattenfall har ansökt hos tyska staten om att lägga ner sitt kolkraftverk Moorburg i Hamburg långt i förtid! Kraftverket är ett s.k. megakraftverk idrifttaget så sent som 2015! Vattenfall har investerat 30 miljarder SEK i Moorburg, men har nödgats att göra stora avskrivningar från dag 1 på grund av olönsamhet! Vattenfall kräver ersättning från tyska staten för att lägga ner! Den tyska politiska agendan vad gäller kolet i energimixen är att det skall vara avvecklat till senast 2038! Vattenfall går nu på offensiven och vill snabba på processen och lägga ner Moorburg redan 2021! HEJA Vattenfall!

Duckande partiledare …!

Lågvattenmärke …!

I partiledardebatten i söndags 11/10 i SVT fick 8 partiledare en öppen fråga! ”Hur måste vi som privatpersoner ändra vårt beteende för att klara klimatkrisen?” Samtliga partiledare duckade denna fråga. Svaren/reaktionerna kan kokas ner till ett ”jaså” eller ett ”goddag yxskaft”! D.V.S. som om frågan inte berör DIG och DIN vardag! SÅ ÄR DET INTE!!! Vi måste ändra våra beteenden i grunden! Vi måste göra helt andra val än hittills! OCH det är inte svårt! OCH det innebär inte försämrad livskvalitet! Det rör dina transporter, din energianvändning , din konsumtion och ditt förhållningssätt till klimatfrågan!

Dina transporter …!

(1) Nästa gång du byter bil så välj en laddbar, helst ren el! Anm. Det finns redan en uppsjö av laddbara alternativ! Snart är inköpspriset i nivå med fossilbilarnas pris till följd av den snabba batteriutvecklingen. EBT:s kommentar under partiledardebatten om priser på ”en miljon och uppåt” är fake news avsett att vilseleda från ett påstått berättigande av fossilbilar i norra Sverige!

(2) Utnyttja kollektivtrafiken mer!

(3) Cykla eller gå mer!

(4) Flyg mindre! Anm. Att flyga till vissa fysiska affärsmöten kan och bör ersättas med distansmöten! Om flyg är nödvändigt så klimatkompensera! Välj alternativa resmål för nöjesresor som gör dig oberoende av flyg! SL:s kommentar under debatten om elflyg är till att raljera och förminska problematiken! Elflyg för kortare inrikes resor är under utveckling, men är inget som kan utnyttjas här och nu!

En prisvärd ekonomisk ren elbil med lång räckvidd!

Din energianvändning …!

Anm. Det korta rådet är att hushålla och använda rätt sorts energi! Din direkta konsumtion av energi är i huvudsak knuten till din bostad och behovet av el och värme. Här kommer 6 handfasta råd!

(1) Sänk inomhustemperaturen! Anm. Hellre en extra tröja än en hög energiräkning!.

(2) Följ upp din energianvändning! Anm. Utan att veta kan du inte styra!

(3) Byt ut glöd- och halogenlampor till LED!

(4) Vid förnyelse av elektrisk apparatur inklusive hushållsmaskiner så välj hög/högsta energiklass!

(5) Välj elavtal baserat på förnyelsebar el!

(6) Producera din egen el! Anm. Bor du i villa med rätt förutsättningar vad gäller väderstreck och tillgänglig takyta så är solceller ett möjligt och ekonomiskt alternativ! Bor du i lägenhet kan du gå med i antingen ett vindkrafts- eller solcellskollektiv. OBS! Tyvärr är kollektivvarianten än så länge diskriminerad ur energiskattesynpunkt!

Använd rätt sorts energi antingen indirekt via ditt elavtal eller direkt genom att ta del i produktionen!

Din konsumtion …!

Anm. Det korta rådet är att vara återhållsam och konsumera rätt produkter och tjänster! Förutom konsumtion av transporter och energi enligt det föregående handlar din konsumtion i huvudsak om områdena livsmedel och övriga förnödenheter. Här kommer 4 handfasta råd!

(1) Byt ut animaliska livsmedel mot vegetariska! Anm. Bytet behöver inte drivas in absurdum utan byt ut en kötträtt mot en vegetarisk en eller ett par gånger i veckan. Var extra återhållsam med nötkött som bidrar till den globala uppvärmningen i dubbel bemärkelse både vad gäller djurens matsmältning och behovet av betesmarker!

(2) Handla ”lokalt”! Anm. Vissa livsmedel transporteras runt långa sträckor i produktionsprocessen och har då de slutligen hamnar i butiken redan en stor transportskuld.

(3) Bannlys vissa livsmedel! Anm, Vissa livsmedel som delar av det importerade nötköttet, palmoljan, sojan, kakaon etc kan kopplas ihop med skövling av regnskogar, vilket i sin tur utgör en av de stora klimatbovarna, och bör därför undvikas!

(4) Tillämpa strategin ”De fem R:en” för din konsumtion i allmänhet! Anm. Strategin innebär ”Refuse. Reduce, Reuse, Recycle och Rot” i nu nämnd ordning!

Tänk efter före i butiken och bli mer återhållsam och lite grönare!

Ditt förhållningssätt …

(1) Det korta och enda rådet är att gräva där du står och agera! Anm. Att som JÅ hävdade under paneldebatten i söndags att någon annan skall göra jobbet eftersom du som privatperson, företag, kommun eller hela Sverige för den delen betyder så lite i det stora hela är direkt förödande och demoraliserande! OBS! Varje land har enligt FN och det s.k. Paris-avtalet förbundit sig att minska sina inhemska utsläpp genom att vart 5.e år se över och presentera sina s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions). Det går alltså inte att flytta över ansvaret på ”någon annan”!

Att prioritera klimatfrågan är detsamma som att ta ansvar och överlämna en frisk planeten Jorden till kommande generationer!

Prins William och ”Nobelpriset” …!

Dessa båda herrar, erfarenhet och ungdom i skön förening, vill göra skillnad för planeten Jorden med det nya gröna priset ”Earthshot Prize”!

Grönt ”Nobelpris” …!

Engelska kungahuset blandar sig nu in i kampen för miljön och klimatet! Prins William och världens mest kände naturfilmare, Sir David Attenborough, har intagit scenen som frontpersoner för ett grönt ”Nobelpris” det s.k. ”Earthshot Prize”. Priset är på ca 11 miljoner SEK inom 5 olika klasser och skall delas ut årligen under de närmaste 10 åren med start 2021. Priset har hämtat inspiration från f.d. president Kennedys och hans utmanande Moonshot-plan på 60-talet — en människa på månen före 60-talets slut! ”Earthshot Prize” vill också göra det ”omöjliga”, fast på Jorden, genom att reparera vår planet! OBS! David Attenboroughs beskriver det oroväckande tillståndet för planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, i sin senaste film ”A life on our planet” på Netflix!

Gossen RUDA …!

Distribution och försäljning av el kan bli nästa stora affärsområde för Elon Musk och hans Tesla!

Kliver in …!

Nu kliver superentreprenören Elon Musk in på en ny marknad i Västeuropa. Som den värsta gossen Ruda utmanar han de stora elefanterna Vattenfall och Eon på elmarknaden med början i Tyskland! Idén är att sälja el till konkurrenskraftiga priser till Teslas laddstationer och hemmabatterier. Som läget är nu säljs t.ex. el från Ionitys laddstationer (Mercedes, BMW, Ford och VW i samarbete med etablerade elbolag) för 8-10 kr/kWh , vilket gör att elbilarnas konkurrensfördel av att vara billigare i drift försvinner. Ett annat motiv för Elon Musk är att säkra förnybar el för sin bilfabrik under byggnad utanför Berlin. Det nya bolaget bildades i juni i år genom en licens ansluten till elhandelsplatsen Parisbaserade EPEX-spot. Han har också sökt liknande licenser i Storbritannien och Australien! HEJA Elon! Hero of our time!

Halv seger …!

Nya klimatmål och klimatlag …!

I veckan röstade EU-parlamentet igenom den nya klimatlagen plus höjda klimatmål! EU skall minska sina CO2-utsläpp med 60 % till 2030 jämfört med 1990 respektive bli klimatneutralt till 2050! De nya klimatmålen innebär en höjning av EU- kommissionens förslag på 55% plus en avsevärd höjning jämfört med tidigare 40 %! En seger för klimatet, men bara en halv seger! Besluten skall först behandlas av ministerrådet och respektive medlemsländers regeringar innan det kan fastställas. Vidare återstår en del knäckfrågor som t.ex. skall målen vara bindande och hur skall målen i så fall följas upp. Än så länge en halv seger för klimatet!

Sverige går före …!

Sveriges klimatpolitiska ramverk, bestående av klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd, är en bra förebild! Ramverket beslutades 2017 med bred majoritet över partigränserna. Jämfört med 1990 skall de inhemska CO2-utsläppen minskas med 63 % till 2030 och klimatneutralitet uppnås till 2045! Sittande regering skall göra en klimatredovisning varje år och en klimatpolitisk handlingsplan vart fjärde år. Vidare gäller att regeringens klimatarbete mot de uppställda målen skall granskas varje år av ett oberoende klimatpolitiskt råd.

VEM stoppar …?

Efterlysning …!

Skövlingen av världens regnskogar fortsätter med oförminskad hastighet! Det senaste i nyhetsflödet, enligt en rapport från Greenpeace; är planerna på att avverka 60000 hektar (!) regnskog i Centralafrika! Bakom projektet står det kamerunska företaget ”Camvert”. Regnskogen skall ersättas med en gigantisk palmoljeodling! Skövling av regnskogar är en av de största klimatbovarna och ett allvarligt hot mot biodiversiteten! Läs mer på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/! EFTERLYSNING! Vem stoppar detta vansinne! OBS! Till syvende och sist handlar det om en kamp mellan Mammon å ena sidan och dig, mig och våra folkvalda representanter å andra sidan!