CLIMATE FOR LIFE önskar en God Jul och ett Gott Nytt År!!

AP_986212021679-1024x683[1]

Tomten kom tidigt….!

Lördagen den 12 december kl 1927 fick vi alla en tidig julklapp! Då kom världens länder överens om ett nytt globalt klimatavtal. Ett helt unikt avtal genom att alla FN:s ca 200 länder nu har lovat att successivt minska sina utsläpp av växthusgaser! VISSTE DU att det nya temperaturmålet ”Långt under 2 grader och helst 1,5 grader” innebär att all användning av kol, olja och naturgas måste upphöra inom  5 (!) år! Huugghha! Här måste det ju hända grejer??!! Alla med lite sans och vett inser dock att detta inte går utan vi får vara glada om vi klarar 2 grader! VAD kan DU och jag göra? OBS! Det handlar om ett helt nytt mindset! Alla måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! Alltså! ”You can do it” ! OCH tack så hemskt mycket för troget läsande av denna blogg under det gångna året! Jag lovar att återkomma med nya fräscha inlägg nästa år. Min värde kollega  Mr Bond, Nils A Bond, har också lovat att återkomma! Han har ju som ambition att genom eget agerande visa vad DU kan göra! VAD jag har förstått har han planer på att fokusera på den nya s.k. delningsekonomin och speciellt på hur vi löser transportfrågan på ett lite smartare sätt än hittills! Som sagt en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

KLIMATAVTALET efteranalys!

AP_986212021679-1024x683[1]

Det bästa med avtalet… !

Det bästa med klimatavtalet  är inte vad det innehåller utan vad det inte innehåller! Ser man till innehållet kan man konstatera att det innehåller stora löften, men ingen plan för hur man skall nå dit. MEN detta är också poängen med att få alla länder till att ställa upp på avtalet. Tvingande avtal med fasta utsläppstak för alla länder har visat sig inte fungera. Kyoto-avtalet är ett bra exempel på detta, där inget av de stora utsläpparländerna gick med.

Ambitiöst temperaturmål!

Avtalet  säger att den globala uppvärmningen skall begränsas till en bra bit under två grader med ambitionen att nå ett tak på 1,5 grader! Detta är en betydande skärpning, som i förhandlingarna har framtvingats av de s.k. ö-länderna i Stilla havet. Små ö-länder såsom Tuvalo, Salomonöarna etc riskerar att översköljas av stigande havsnivåer. FRÅGAN är om förhandlarna överhuvudtaget har insett vad detta innebär i praktiken i form av skärpta s.k. INDC:s d.v.s. frivillga utsläppsminskningar. Kolla vad nuvarande INDC:s innebär för den globala uppvärmningen. OBS! 3,5 grader!!!

CI-INDC-3.5c-816x929[1]

Hur går detta ihop?

Hela finessen med ett avtal utan konkret färdplan är att länderna successivt själva skall skärpa sina INDC:s på frivillig basis vart 5:e år med start 2018. En ytterligare finess är att det finns inga sanktioner i avtalet. Det land som inte ställer upp på den successiva skärpningen kommer att ”straffas” av marknaden helt enligt principen ”shame and blame”!

Sverige  riskerar att straffas för NIMBY!

Skall man dra ut konsekvenserna av avtalets skärpta temperaturmål för Sveriges räkning så är det bara för Löfven-regeringen att glömma försäljningen av Vattenfalls brunkol i Tyskland. Läs mer på  http://climateforlife.se/vattenfall-herrelos-farkost-pa-oppet-hav/. Vidare är krumbukterna kring en förtida avstängning av delar av svensk kärnkraft synnerligen utmanande i sammanhanget. Dessa två svenska exempel andas NIMBY (Not In My Backyard) lång väg om de hittillsvarande planerna fullföljs. Frågan är hur mycket ”shame and blame” som landar på Löfvenregeringen i så fall. NOTERA att Tyskland och Angela Merkel har redan satt igång en diskussion om snabbavveckling av kolet, 15-20 år, som följd av klimatavtalet

 

MUSIKHJÄLPEN räddar klimatet!

GPSReport_5576_CoverImg[1]

Ingen skall behöva fly …!

Musikhjälpen, som i år sänds från Linköping, samlar in pengar för att hjälpa alla människor som just i detta nu behöver fly undan klimatet! Snälla! Lämna ett bidrag! Visste DU att varannan SEKUND flyr en människa undan klimatet. Dom flyr från torka, extrema oväder och till och med klimatrelaterade krig (läs Syrien). Viste DU att Parisavtalets ökade ambition 1,5 grader är ett direkt tillsmötesgående till de s.k. ö-länderna i Stilla havet som Tuvalo, Salomonöarna etc, som riskerar att översköljas av stigande havsnivåer! MUSIKHJÄLPEN var ordet!

KLIMATMASKINEN – Nyheter på ett enklare sätt!

För klimatskeptiker och dess gelikar!

Bildschirmfoto-2015-12-07-um-10.27.59-620x375[1]

Apropå de pågående Parissamtalen publicerade Washington Post i söndags den s.k. Klimatmaskinen. Med hjälp av gårdagens teknik förklarar man för klimatskeptikerna i USA, ungefär 50 % av befolkningen i huvudsak republikaner, hur allt hänger ihop! Kanske också något för Löfvenregeringen! Med tanke på hur man hittills har behandlat brunkolsfrågan och Vattenfall behöver man nog en uppdatering om de globala sambanden! Läs mer på http://climateforlife.se/vattenfall-herrelos-farkost-pa-oppet-hav/

PARISSAMTALEN – Good News och Bad News!

Bra nyheter! Avtalsutkast på bordet!

Nu när Paris går in på sin andra vecka skall det 42-sidiga utkastet till avtal diskuteras och förhandlas mellan ländernas miljöministrar. En av de stora knäckfrågorna är hur utvecklingsländernas klimatomställning skall finansieras. MEN att ett avtalsutkast ligger på bordet, frammanglat av alla FN:s ca 200 länder under den första veckan, får betraktas som ett STORT framsteg!

Dåliga nyheter! Inte ens slutet på början!

Ser man på innehållet i avtalsutkastet kan man dock konstatera att ländernas frivilliga bidrag till minskning av CO2-utsläppen, s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined Contributions) till 2030 inte är tillräckliga! OBS!!! Vi är på väg mot 3,5 grader! Det krävs alltså betydande krafttag under åren fram till 2030 för att vi ens skall hamna på 2,7 grader, en siffra som flitigt använts i upptakten till Parissamtalen och nästintill betraktats som ett faktum.

Desinformation på hög nivå!

Siffran 2,7 grader har mer eller mindre medvetet felaktigt marknadsförts både av FN och berörda statschefer som konsekvenser av nuvarande INDC:s! Den i sammanhanget välrenommerade analysfirman Climate Interactive och forskare på MIT Sloan School of Business har kalkylerat konsekvenserna av tre olika scenarier (1) Nuvarande INDC:s, (2) 2,7 grader och (3) 2 grader!

(1) Nuvarande INDC:s !

CI-INDC-3.5c-816x929[1]

(2) 2,7 grader!

CI-2c-post-2030-v2-816x916[1]

(3) 2 grader!

2C-Pathway[1]

Slutsats!

Det behövs alltså betydande krafttag redan NU och på den fortsatta resan fram till 2030! Förhandlarna är väl medvetna om detta och sliter hårt för att hitta ett system för att dels mäta och dels följa upp utsläppsminskningarna under resans gång. Ett tidsintervall på 5 år har diskuterats. Det är inte heller svårt att se att den verkliga utsläppsproblematiken ligger i utvecklingsländerna där framförallt Kina väger mycket tungt!

DIVESTMENT-rörelsen växer!

AP694780888831-1125x635[1]

Allianz gör det, AXA gör det, norska oljefonden gör det….!

Allt fler finansaktörer avvecklar sina engagemang (aktieinnehav, lån etc) i företag med starka kopplingar till fossila bränslen! Senast i raden är det stora tyska försäkringsbolaget Allianz. Kollegan i branschen AXA i Frankrike var en av de första som gjorde det! DIVESTMENT-rörelsen växer nu starkt över hela världen. Norska oljefonden är en av de största aktörerna (världens största oberoende investeringsfond) som har gjort det! Läs mer på http://climateforlife.se/norge-visar-vagen-lamnar-kolet/. Flera utländska universitet, med stora kapitaltillgångar har gjort det! Svenska kyrkan har gjort det! Etc, etc, etc!

Varför?

Det handlar om omtanke om miljön och att skydda sina tillgångar. Vad som är hönan och ägget kan diskuteras! Till syvende och sist gäller det trots allt att inte sitta med svartepetter och en massa s.k ”stranded assets” när sanningens minut närmar sig . TY ur vetenskaplig synvinkel är det grundligt och övertygande klarlagt att för att hålla tvågradersmålet så måste 2/3-delar av idag kända fossiltillgångar stanna i marken.

Hur har fossilmarknaden reagerat?

Jo, aktieägare inom kolgruve- och kolbaserade energiföretag är numera ett prövat släkte.  Aktieägare i allmänhet flyr marknaden är det korta svaret! Det gäller ägare i alla jättar i branschen såsom BHP Billiton, Rio Tinto, Peabody Energy, Consol Energy, Yanzhoy Coal Mining etc. Alla ”stranded” aktieägare i dessa företag har fått se sina aktier minska med långt över 50%. Bottennappet är amerikanska Peabody Energy, en av världens största kolaktörer, som förutom en stor kolexport förser USA med 10 % av sin elenergi. Peabodys aktie har från nyåret 2011 minskat från 1091 dollar till för närvarande 12 dollar. En minskning med 99 %! Snacka om ”stranded assets” respektive ”stranded” aktieägare!

Ännu fler lämnar …!

Symboliken i bilden från Paris där demonstranterna bokstavligt talat satte skorna och i en tyst protest signalerade att ”NU lämnar vi också det fossila” är ytterst talande för vad som är på gång i fossilbranschen!

23318401581_0e71fa61bc_o-638x425[1]

OBAMA sätter tonen i Paris!

AP_939027918114-1024x683[1]

Tiden rinner ut!

Obama sätter tonen bland stats- och regeringschefer i Paris måndag 30 november 2015:

”For I believe, in the words of Dr. Martin Luther King, Jr., that there is such a thing as being too late. And when it comes to climate change, that hour is almost upon us!”

Fritt översatt: Kära kollegor! Åk hem efter det här mötet och lyft den här frågan överst på agendan! De tendenser vi ser ute i världen just nu såsom inbördeskriget i Syrien, de stora flyktingströmmarna, allt våldsammare och mer frekventa extrema väder i form av orkaner, skyfall, utbredd torka etc kan alla kopplas till klimatfrågan. OCH än så länge har den globala uppvärmningen ”bara” nått 1 grad. Vi är ju på väg mot 3-4 grader!