Kunskapsplattform

Utan insikt om klimatfrågan i ett större perspektiv och hur den på ett naturligt sätt kan integreras i vardagen blir det nästintill omöjligt att agera rationellt för DIG som enskild individ! För att DU snabbt skall skaffa DIG kunskaper och sammanhang i klimatfrågan och komma igång som en climateforlifeDOER erbjuder CFL ett snabbspår till kunskapsplattform i ett dokument om orsak och verkan vad gäller den globala uppvärmningen. DU kan ta del av dokumentet via länken http://climateforlife.se/snabbspar-till-kunskapsplattform!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You can do it!