Kunskapsplattform

Utan insikt om klimatfrågan i ett större perspektiv och hur den på ett naturligt sätt kan integreras i vardagen blir det nästintill omöjligt att agera rationellt för DIG som enskild individ! För att DU snabbt skall skaffa DIG kunskaper och sammanhang i klimatfrågan för att kunna agera som en ClimateDoer erbjuder CFL ett snabbspår till en kunskapsplattform. I ett specialanpassat utbildningsdokument för blivande ClimateDoers beskrivs på ett populärvetenskapligt och lättfattligt sätt de grundläggande faktorerna bakom orsak och verkan vad gäller den globala uppvärmningen respektive vad olika aktörer gör för att minska klimatutsläppen. DU kan ta del av dokumentet och även ladda ner det via länken https://www.dropbox.com/scl/fi/7vn3muevheag4me2ynfsq/CFL-Kunskapsplattform.pdf?dl=0&rlkey=rkl8mo9m3lgltjn73auq48vxp….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You can do it!