Länkar

För Dig som vill ta ytterligare ett steg och fördjupa Din kunskap rekommenderas följande websiter och bloggar!

Internationellt

  1. www.thinkprogress.org/climate
  2. www.realclimate.org

Kommentar

Båda siterna är s.k. blogsiter och oberoende.  Inläggen på realclimate.org är skrivna ur ett strikt vetenskapligt perspektiv  av personer från vetenskapliga sammanhang på ideell basis. Inläggen på thinkprogress.org/climate är skrivna med ett bredare fokus och innehåller förutom kommentarer till klimatvetenskap även kommentarer  kring klimatpolitik och klimatlösningar. Bloggen ha r en mer journalistisk touch och drivs av ett team under ledning av Joe Romm, en sedan många år känd bloggare i klimatfrågor.

Sverige och EU

  1. www.climate-kic.org
  2. www.fourfact.se

Kommentar

Siten climate-kic.org är ett EU-initiativ och handlar om ”KIC” d.v.s. Knowledge, Innovation och Community inom klimatfrågor och rapporterar huvudsakligen om olika EU-projekt. Den andra siten fourfact.se är företaget Fourfacts hemsida, som också innehåller en blogg för kommentarer kring huvudsakligen Sveriges och EU:s energipolitik med speciellt fokus på energieffektivisering.

Tips!

www.CO2.climate-kic.org

Om man vill följa den uppmätta CO2-halten i atmosfären just nu och historiskt i olika tidsperspektiv rekommenderas att gå in på denna site, som också innehåller en hel del matnyttig information för en första introduktion i klimatproblematiken!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You can do it!