Kategoriarkiv: goda exempel

Världens bästa IKEA …!

På 6 år …!

IKEA skall fasa ut all fossilbaserad plast i sina förpackningar på 6 år till 2028! Satsningen ingår i IKEAs hållbarhetsstrategi ”People & Planet Positive” om 100 % cirkularitet till 2030! Läs mer om strategin från 2018 på http://climateforlife.se/ikea-omsar-skinn-heja-ikea/! IKEA lägger ut över 10 miljarder SEK på sina förpackningar motsvarande en miljon ton årligen. 10 % av denna mängd är plast. Resten är i huvudsak papper. Allt emballage, inklusive en begränsad mängd ny biobaserad typ av plast, skall återvinnas i enlighet med cirkulariteten. Med hänsyn till livsmedelssäkerheten kommer mat fortfarande att förpackas i plast, fast biobaserat. I kraft av sin storlek blir IKEA i och med denna satsning också en ”frontrunner worldwide” i kampen mot fossilbaserad plast! HEJA IKEA!!!

SAS blir grönt …!

SAS, Vattenfall, Shell, Lanzatech …!

SAS, Vattenfall, Shell och det amerikanska bolaget Lanzatech har startat ett unikt samarbete! Om planerna går i lås skall man enligt en gemensam avsiktsförklaring framställa grönt flygbränsle redan 2026 med en kapacitet som räcker till 25 % (!) av SAS samlade globala flyg 2030!!! Det handlar om grön kemi på högsta nivå! CO2 samlas in från Vattenfalls biobränsleeldade kraftvärmeverk i Uppsala, blandas med vätgas från elektrolys med fossilfri el och omvandlas till grönt flygbränsle med Lanzatechs patenterade teknik ”Alcohol till Jet” d.v.s. en process i två steg – först etanol och sedan jetbränsle! Shell skall stå för bränsleproduktion och logistik. Nu håller vi tummarna för att alla pusselbitar ramlar på plats i de fortsatta analyserna och planerna! HEJA!

Klimatets våta dröm …!

Det relativt nykomponerade (2020) företaget bestående av japanska Hitachi och schweiziska ABB det s.k. Hitachi ABB Power Grids har tagit en order på en kraftlänk för högspänd likström (HVDC), som kan bli första steget i ett kraftutbyte mellan tre kontinenter baserat på sol, vind och vatten!

Startskottet …?

Startskottet för klimatomställningens våta dröm? Att koppla ihop Afrikas och Mellanösterns sol med Europas vatten och vind! Det kan nu bli verklighet! I början på oktober togs första steget i en sådan möjlig utveckling! Företaget Hitachi ABB Power Grids landade då en order på en 135 mil lång kraftlänk för högspänd likström (HVDC) mellan Saudiarabien och Egypten. Kraftlänken skall stå klar 2025. Den skall till en början användas för utbyte av framtida förnyelsebar kraft mellan dessa båda länder. Den aktuella kraftlänken blir världens första interkontinentala kraftlänk och kan ses som startskottet på en storskalig satsning på förnyelsebar energi i regionen! I den bästa av världar kan den också ses som första steget i en kraftlänk mellan ”Nord”, ”Öst” och ”Syd” där sol, vind och vatten balanseras mellan tre kontinenter! Klimatets våta dröm!!!

Cake utmanar tjuvjägare …!

Cake är en Stockolmsbaserad svensk startup från 2016 för lätta motorcyklar på el för både city-, pendlings- och terrängtrafik. Företaget tog nyligen in 500 miljoner SEK i ytterligare riskkapital, bl.a. av AMF, för fortsatt utveckling och expansion.

Ljudlöst …!

”Elmotorcyklarnas TESLA”, svenska Cake, vars produkter rör sig ljudlöst i svår terräng, utmanar nu tjuvjägare i Afrika! Tjuvjakten på vilda djur i Afrika är ett stort problem och riskerar att utrota flera arter. Ett 50-tal av de specialbyggda motorcyklerna har redan levererats till SAWC (Southern Africas Wildlife College, en organisation som bedriver antitjuvjakt, bl.a. på motorcykel, i 25 vildjursparker på Afrikas savanner). Motorcyklarna till SAWC är specialbyggda för svår terräng och kan ladda sig själv genom ett eget solcellspaket. Därmed är två av de största problemen med dagens antitjuvjakt med motorcykel lösta d.v.s. en bensindriven motorcykel hörs på långt håll och ute i det vilda behövs helikopter för bensin! HEJA Cake! Anm. I sammanhanget kan noteras att just nu pågår i Kumming i Kina en världskonferens i FN:s regi kring hoten mot den biologiska mångfalden!

Laddade nyheter …!

Good Old Britain m.m. …!

I Storbritannien går man före och blir det första landet inom G7 som lagstiftar om att alla nya hem och kommersiella lokaler f.o.m. 2022 måste ha egna laddstationer! I bakgrunden ligger Storbritanniens beslut att förbjuda nyförsäljning av bensin- och dieselbilar f.o.m. 2030. Trenden i elbilsracet är tydlig! OCH drivmedelsbolagen i Sverige hakar på! Förutom Circle K, som varit igång med snabbladdning i Sverige sedan 4-5 år tillbaka, så gick OKQ8 under 2020 ut med att man tillsammans med Skellefteå Kraft skall bygga ut snabbladdning på 800 av sina stationer. Vidare meddelade Preem nyligen att man också skall erbjuda snabbladdning i samarbete med laddningsoperatören Recharge på hundratals stationer. Det politiska målet i Sverige är att det skall finnas snabbladdning minst var tionde mil längs de större vägarna. Elbilsracet fortsätter! Mer om racet på http://climateforlife.se/eine-million-e-fahrzeuge/

Svenskt elflyg spänner bågen …!

Heart Aerospace med sitt 4-motoriga elflygplan tar in ytterligare kapital bl.a. av den amerikanska flygbolagsjätten United Airlines för fortsatt utveckling!

300 miljoner …!

Göteborgsbaserade elflygsutvecklaren Heart Aerospace spänner bågen och tar in ytterligare 300 miljoner SEK för fortsatt utveckling av sitt plan ES-19! Planet är ett kortdistansplan för 19 passagerare. Bland investerarna finns den amerikanska flygbolagsjätten United Airlines. Företagets VD, Anders Forslund, meddelar också att United Airlines tillsammans med kortdistansbolaget Mesa Air Group har beställt 200 plan med option på ytterligare 100 plan. Den första provflygningen är planerad till 2024 och första leverans till 2026! OCH det bästa av allt! Förutom att vara helt utsläppsfritt blir planet både billigare och tystare att flyga än konventionellt kortdistansflyg! Läs mer om Heart Aerospace på http://climateforlife.se/flyga-med-el/.

”Eine million E-fahrzeuge” …!

I Tyskland …!

Elbilsracet i Tyskland går nu för högvarv! För 10 år sedan satte dåvarande trafikminister Norbert Röttgen (CDU) upp målet att det skulle rulla en miljon elbilar på de tyska vägarna senast 2020. På den tiden ett mycket ambitiöst mål! MEN med några månaders försening, i juli i år, lyckades man uppnå målet! Knappt hälften av bilarna är rena elbilar medan resterande är plug-in-hybrider.

Rasande fort …!

Utvecklingen de senaste åren har gått rasande fort! Andelen försålda elbilar av den totala försäljningen i Tyskland låg för två år sedan bara på 2 %! NU under 2020/2021 ligger andelen på hela drygt 10 %! Var tionde såld bil är alltså en elbil! Andelen elbilar i den totala bilparken på ca 45 miljoner bilar är nu uppe i 2 %!

Andreas Scheuer …!

Nuvarande trafikminister Andreas Scheuer (CSU) konstaterar att ”Verkehrswende ist da”! Fritt översatt: Tippingpointen för elbilar har passerats! Det nya målet i Tyskland är nu, enligt Andreas Scheuer och hans experter, att 2030 skall minst 14 miljoner elbilar rulla på de tyska vägarna och antalet offentliga laddstationer ökas från nuvarande ca 50000 till en miljon! HEJA!!!

1 miljon elbilar i den tyska bilparken 2021 motsvarar ca 2 % av totalt ca 45 miljoner bilar, men redan 2030 skall man var uppe i en andel på minst 30 % motsvarande en ökningstakt på ca 35 % per år!

Svenska, eldrivna, förarlösa lastbilar till USA …!

Svenska Einride …!

Göteborgsbaserade lastbilstillverkaren Einride utmanar de stora lastbilsjättarna med att ligga i framkant vad gäller tekniken genom sina förarlösa och eldrivna fordon. Under sommaren tecknade Einride ett samarbetsavtal med världens största däcktillverkare, japanska Bridgestone, för en gemensam lansering av Einride på USA-marknaden. Till en början skall Einride leverera 100 (!) fordon till Bridgestones logistiknätvek i USA! I samarbetet ingår utveckling av elektriska lastbilar i Tennessee, USA och en gemensam affärsplan på fem år för att skala upp elektriska och automatiserade transporter.  Läs mer om utmanaren Einride på http://climateforlife.se/coca-cola-kor-forarlost/

Nu kommer elflygen …!

Elflygen är redan här! Planet på bilden tillverkas i Seattle, USA, av företaget Eviation och kan transportera 1000 kg gods eller 9 personer.

Badar i pengar…!

Nya startups för elflyg fullkomligt badar i pengar! På fem år har investeringarna via riskkapital och börsen ökat med 83 %. Bara under årets första 8 månader handlar det om ca 40 miljarder SEK. Enligt konsultföretaget Deloiette kommer marknaden runt 2035 att vara värd 1000 miljarder SEK per år och sysselsätta 280000 personer – bara i USA (!)! Till en början kommer elflygen förträdesvis att användas inom logistiksektorn.

DHL i framkant …!

Ett färskt och näraliggande exempel är logistikföretaget DHL Express, som har beställt 12 plan av det amerikanska företaget Eviation från Seattle för leverans under 2024. Planen med modellbeteckningen Alice kan frakta 1000 kilo gods alternativt 9 personer och har en räckvidd på ca 80 mil. DHL Express kommer att sätta in planen för godstransporter på sträckor i Kalifornien.

CO2 som råvara …!

I betongtillverkning …!

Det kanadensiska företaget Carboncure har utvecklat en metod för att injicera CO2 vid tillverkning av betong och därmed bidra till att minska andelen cement i betongen. OBS! Cement är ur klimatsynpunkt boven i dramat vid betongtillverkning! Nära 10 % av världens CO2-utsläpp kan härledas till cementtillverkning. Enligt företagets hållbarhetschef Christie Gamble är visionen att minska CO2-utsläppen med 500 miljoner ton per år till 2030. Vinsten med metoden blir dubbel! Dels kan betongen användas som kolsänka för infångad CO2. Dels minskar man användning av den stora klimatboven! Cement! Tekniken har hittills tillämpats i begränsad skala i USA och nu står en uppskalning och en export, framförallt till Europa. för dörren! HEJA Carboncure! Anm. Världens totala CO2-utsläpp ligger idag på ca 35 miljarder ton per år, men förväntas enligt övergripande politiska mål halveras till 2030!