ZERO IMPACT! – Måste ses!

Fortsätta att stoppa huvudet i sanden, eller…???

Fyra familjers CO2-avtryck granskas fyra onsdagar i rad  i TV-programmet Zero Impact. Första familjen ut i onsdags, 22/2, var Stockholmsfamiljen från Östermalm. Enligt FN måste vi ner till 2 ton per person och år för att klimatavtalet i Paris från 2015 skall kunna uppfyllas.  CO2-avtrycket från oss i Sverige är f.n.  i genomsnitt 8 ton per person och år. Familjen fick inledningsvis veta att deras avtryck var hela 16 ton per person och år. Familjen, 2 vuxna och två tonårsbarn, hade INGEN ANING. Hela programidén går ut på att visa just detta! OCH att man med enkla beteendeåtgärder kan ”koldioxidbanta” ner till FN-nivåerna. Familjen fick åka till Ghana, inte ont anande, för att se vilka konsekvenser vår överkonsumtion får i de fattiga länderna.  Familjen fick besöka en soptipp för elektronikskrot (våra kasserade apparater exporteras illegalt bl.a. till Ghana), där barn från 5 år och uppåt ”arbetade” med återvinning av komponenter under vidriga förhållanden! Efter hemkomsten från Ghana var familjen extremt motiverade och minskade sitt avtryck från 18 ton till 2,8 ton per person!!! MÅSTE SES! Gå in på SVT Play eller bänka dig nästa onsdag kl 2100!

BREAKING NEWS! – Revolution på vägen!

Nu går det fort…!

(1) ”Made in China”! Sedan 10 månader tillbaka gör den nya biltillverkaren FMC (Future Mobility Corporation) en allvarlig satsning på att bli ett nytt Apple, fast inom elfordonsindustrin. Bakom satsningen står dels nyckelpersoner från etablerad bilindustri (BMW, Daimler och Tesla). internetgiganten Google och framförallt kinesiskt storkapital och den högsta politiska makten i Peking. (2) Norge leder elbilsracet! Förra månaden, januari 2017, var 37 % av nybilsförsäljningen i Norge rena elbilar. Målet att uppnå 100 %  till 2025 räknar man att uppnå utan subventioner, även om försäljning av fossilbilar är förbjudna då i Norge. (3) Elbilsprognos revideras! De nya prognoserna pekar på att var fjärde personbil som säljs i världen 2030 kommer att vara en elbil.

Answer the question, jerk!

Svara på frågan …..!

För alla som har följt tennissporten är denna ”oneliner” klassisk! I semifinalen i Stockholm Open mellan Anders Järryd och John McEnroe i slutet på 80-talet fick McEnroe en boll bortdömd. Han protesterade högljutt mot den svenske domaren, Leif Åke Nilsson, och fällde då dessa även utanför tenniskretsar över hela världen klassiska ord. Vad har då detta med klimatproblematiken att göra? Jo, en liknande situation inträffade i förra veckan när 10-åriga Hannah Bradshaw ställde klimatförnekaren, republikanen och kongressmannen Jason Chaffetz från Utah mot väggen med sina två frågor (1) Vad gör du för att skydda miljön åt min och kommande generationer? och (2) Tror du på vetenskapen?  Han blev precis som tennisdomaren Leif Åke Nilsson mållös fast av helt olika skäl. Leif Åke höll sig bara till de strikta domarreglerna medan Jason Chaffetz  inte svarade på grund av en mix av okunskap och Trumpistiska dogmer baserade på alternativa fakta. SENSMORAL: Hannah Bradshaw och hennes generation är de verkliga offren för klimatförändringarna! OCH vi vuxna personer idag är i allmänhet väldigt dåliga på att tillvarata deras intressen!!!

DEN OSYNLIGA HANDEN dödar oljan och kolet!

Oljan och kolet peakar…!

Marknaden/Den osynliga handen sköter avvecklingen av oljan och kolet på egen hand enligt en ny studie i förra veckan av Grantham Institute (London School of Economics). Efterfrågan på olja och kol peakar redan 2020 och faller sedan brant efter 2030! För kolets del har detta redan skett i USA! En 10 %-ig minskning av efterfrågan på kol inom amerikansk kolindustri gjorde att den kollapsade redan för 3-4 år sedan. Världsmarknadspriset på kol minskade från ca 130 dollar per ton 2011 till ca 40 dollar per ton 2015. Sedan 2015 har tre av världens största, amerikanska kolexploatörer, Peabody Energy, Arch Coal och Alpha Natural Resources ansökt om konkurs.  Läs mer på http://climateforlife.se/kolbrickorna-faller-en-efter-en/

Donald Trump på hal is ….!

Att Donald Trump lovade att återinföra jobben inom kolindustrin är alltså bara TRAMS!  Förutom till följd av en kraftigt minskad efterfrågan på kol för export till Kina, Indien och Europa har jobben försvunnit, från ca 250000 arbetstillfällen omkring 1980 till 50000 idag,  framförallt till följd av en ökad mekanisering inom kolindustrin.

Elbilarna dödar oljemarknaden…!

Vad gäller oljans kollaps är det framförallt ökningen av antalet nollutsläppsbilar (elbilar, vätgasbilar etc) som blir tungan på vågen. Redan 2025 visar prognoserna att efterfrågan på olja kommer att minska med 2 miljoner fat (fat=150 l) per dygn. I förhållande till dagens produktion på ca 90 miljone fat per dygn är detta tillräckligt för att rubba marknaden rejält. Tunga investerare har givetvis insett detta och skyr nu investeringar i fossilindustrin som elden. Läs mer på http://climateforlife.se/investerare-flyr-fossilt-gar-mot-skrapaktier/

Mr BOND köper elbil – Del 3!

Nu har det hänt….!

Mr Bond köpte elbil i förra veckan efter en grundlig research av marknaden och efter att ha tacklat alla de frågor han ställde upp från början. Vilken teknik? Ren elbil, hybridbil, laddhybrid etc? Hur ser familjens framtida transportbehov ut? Bilpool? Finansiering? Hur hantera familjens befintliga bilar? Som i många andra komplexa beslutssituationer har även Mr Bond fått kompromissa med sina ideal. IDEALET: Ren elbil med räckvidd och pris som en fossilbil i partnerskap med likasinnade PLANETSKÖTARE.

Marknaden …!

Eftersom Mr Bond ganska snabbt kom fram till att gå ”all in” och satsa på en ren elbil handlade det om ett relativt begränsat utbud på marknaden som i någon mån har närmat sig idealet. Vad gäller rena elbilar finns det 3-4 bilmärken i medelbils- till småbilsklassen med räckvidd på 20-30 mil att välja på. Men utvecklingen går fort och redan om 1-2 år kommer det att dyka upp fler alternativ med något längre räckvidd såsom bl.a. GM:s Bolt i form av Opel Ampera-E och Tesla modell 3. Men Mr Bond är rädd om sin image som PLANETSKÖTARE och kan inte vänta!

Hur har Mr Bond tacklat frågorna?

Den svåraste frågan att tackla för Mr Bond har onekligen varit frågan om kapitalförstöring  och att en bilinvestering i grunden är en privatekonomisk dålig affär. I de allra flesta fall står en bil oanvänd en större del av dygnets 24 timmar. OBS! Motivet till bilinvestering finns ju ändå i många fall antingen genom att bilen används som ett arbetsredskap eller för pendling. I Mr Bonds och hans familjs fall gäller dock inte denna situation. Hur göra? Eftersom familjen bor i Skanör utanför egentligt storstadsområde är etablerade bilpooler som Audis ”Join the circle”, Sunfleet, Move it etc inte aktuellt! Mr Bond har därför osökt kommit in på att i egen regi arrangera ett mera löst bilpoolskoncept baserat på intressenter inom familjen och den närmaste bekantskapskretsen.

Komplex beslutssituation…!

Som nämnts inledningsvis har Mr Bond ställts inför en komplex beslutssituation, vilket i vissa fall kräver besvärande kompromisser! Ett eget bilpoolskoncept har tyvärr inte gått att få ihop. Rent allmänt finns det ett intresse, men det stupar på en hel del praktiska frågor. Gemensamt privat ägande över familjegränser är inte så lätt att lösa!

Mr Bond kompromissar…!

Mr Bond gör därför trots allt en investering i en ny ren elbil! Han väljer dock att finansiera köpet genom privatleasing. Med denna finansieringsform begränsas risken för en riktigt dålig privatekonomisk affär. Andrahandssvärdet kan bli riktigt dåligt med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen på elbilsområdet! Den ena av familjens två fossilbilar säljs direkt. Den andra behålls under en övergångsperiod tills den nya situationen har satt sig. Den säljs sannolikt också ganska snart! Kapitalförstöringsargumentet jobbar Mr Bond vidare på. Planen är att få till ett bilutbyte inom den närmaste familjekretsen med målet att bara ha en bil per familj.

Selektering av bilmärke…..!

Det finns ett antal kriterier att ta hänsyn till såsom pris, räckvidd, design, prestanda, körkomfort, laddmöjligheter, driftskostnader etc. Priset har naturligtvis i de allra flesta fall betydelse! Baserat på det märkesutbud som företligger kan man säga att privatleasing-avgiften ligger mellan 4000-6000 SEK per månad. I Mr Bonds fall balanseras denna avgift i stort sett av drift- och underhålls-kostnader och avskrivning för den bil som säljs. Räckvidd och laddmöjligheter är i stort sett likvärdigt för samtliga aktuella bilmärken, åtminstone sett ur Mr Bonds perspektiv. Några mil hit eller dit har ingen betydelse så länge räckvidden åtminstone är över 20 mil. Man får ändå planera sin körning med hänsyn till batterikapaciteten! Några tiondelar av en sekund i acceleration har inte heller haft någon betydelse! Förutom priset har det i Mr Bonds fall framförallt handlat on design och körkomfort d.v.s. som alltid när allt annat är på plats handlar det om ren KÄNSLA!!!

 

SVERIGE säkrar klimatfrågan politiskt!

Ingen kommer undan …. !

I förra veckan säkrade Sveriges politiker klimatfrågan över blockgränserna genom ett förslag att upphöja den till lag.  Om man så vill kan man säga att Sverige har fått ett eget Paris-avtal d.v.s. alla inblandade parter är överens om de långsiktiga målen. Vindflöjelpolitik eller Trumpism där nytillträdande regeringar med ett enkelt penndrag kan kullkasta allting är ute ur bilden! Undertecknandet av förslaget gjordes också med en talande blinkning till Trumpismens/patriarkatets företrädare. Denna subtila demonstration har för övrigt blivit viral på sociala medier över hela världen!

Vad innebär förslaget…?

Det nya svenska, politiska ramverket kring klimatfrågan innebär i korthet att den blir en övergripande fråga för alla departement. Hanteringen av frågan skall redovisas varje år inför höstbudgeten (med facit i hand kan man säga att Näringsdepartementets hantering av Vattenfall och brunkolsfrågan sannolikt hade fått ett helt annat utfall). Ett klimatpolitiskt råd bestående av utomstående experter skall ”övervaka” departementens löpande arbete med klimatfrågan. Inför varje ny mandatperiod måste den sittande regeringen upprätta en handlingsplan för de kommande 4 åren. De konkreta klimatpolitiska målen innebär att Sverige skall ha minskat sina CO2-utsläpp från trafiken med 70% till 2030 och totalt sett med 85 % till 2045 i förhållande till 1990 års nivå.

Hur skarpt är det…?

Ur ett EU-perspektiv eller i förhållande till Paris-avtalet är målen inte särskilt anmärkningsvärda utan detta är vad som minst krävs för att Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader skall innehållas! Förslaget kommer att leda till en proposition i mars 2017 till grund för ett riksdagsbeslut före sommaren och ett ikraftträdande 1 januari 2018. Man kan förutse att det blir en svår politisk diskussion kring vilka åtgärder som skall leda oss mot målen. Helt oavsett kan man dock säga att den stora vinsten med förslaget är att man över blockgränserna har lyft klimatfrågan över alla andra frågor. BRA JOBBAT!!!

 

ELBILEN här på allvar!

Tack vare batteripriset   !

De senaste 2 åren har batteripriserna varit i fritt fall! Priserna har halverats från 600 dollar per lagrad kwh (förbrukningen per mil för elbilen ligger på ca 1,5 kWh per mil) till under 300 kr/kWh. Enligt den ansedda analysfirman BNEF (Bloomberg New Energy Finance) kommer elbilen  att kunna konkurrera ekonomiskt med fossilbilen när batteripriset  ligger på 300 kr/kWh. 2012 förutspådde BNEF att detta skulle komma att inträffa 2020. Vi är redan där och batteripriserna kommer att fortsätta rasa. Enligt BNEF:s prognos kommer utvecklingen av antalet elbilar att explodera de närmaste åren till följd av att utbudet av elbilar med priser kring 40000 dollar  med räckvidd kring 30 mil är tillgängliga redan idag. Kolla prognosen nedan!

Putin och Trump har en affär!

Dödskyssen för kommande generationer!

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att förstå vad denna affär handlar om! Pengar! Enligt både CIA, FBI och NSA infiltrerade Putin det amerikanska valet och hjälpte Trump till makten. I utbyte vill Putin att USA lyfter sanktionerna mot Ryssland till följd av annekteringen av Krim, Ukraina. Den planerade affären mellan  världens största oljebolag amerikanska Exxon och ryska Rosneft avseende exploatering av oljetillgångarna i ryska delen av Arktis skulle därmed kunna genomföras. Värde 500 miljarder dollar!  Första steget i denna process är redan taget genom att Trump har föreslagit Exxons f.d. chef, Rex Tillerson, som USA:s utrikesminister. Priset betalas av kommande generationer! Rena rama dödskyssen! För att vi skall klara 2-gradersmålet enligt Paris-avtalet måste 70-80 % av alla fossila tillgångar stanna i marken. Men I Trumps alternativa värld gäller ju inte detta! ALLA sunt tänkande människor måste nu reagera!!! Det gäller DIG våra barn och barnbarn!