Världens bästa IKEA …!

På 6 år …!

IKEA skall fasa ut all fossilbaserad plast i sina förpackningar på 6 år till 2028! Satsningen ingår i IKEAs hållbarhetsstrategi ”People & Planet Positive” om 100 % cirkularitet till 2030! Läs mer om strategin från 2018 på http://climateforlife.se/ikea-omsar-skinn-heja-ikea/! IKEA lägger ut över 10 miljarder SEK på sina förpackningar motsvarande en miljon ton årligen. 10 % av denna mängd är plast. Resten är i huvudsak papper. Allt emballage, inklusive en begränsad mängd ny biobaserad typ av plast, skall återvinnas i enlighet med cirkulariteten. Med hänsyn till livsmedelssäkerheten kommer mat fortfarande att förpackas i plast, fast biobaserat. I kraft av sin storlek blir IKEA i och med denna satsning också en ”frontrunner worldwide” i kampen mot fossilbaserad plast! HEJA IKEA!!!

Black Friday …!

Planeten Jorden …!

Planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, räcker inte till! Som det är nu, med vår konsumtionsnivå i Sverige, skulle det behövas 4 (!) jordklot! Därför säger Climate for Life STOPP till konsumtion på Black Friday, fredagen den 26 november! Black Friday är ett importerat numera mossigt fenomen från USA lika med klämdagen/fredagen efter Thanksgiving. Köphets som Black Friday signalerar ligger definitivt inte i tiden om vi skall klara klimatomställningen. Snälla! När du tänker konsumera, vilket ju är nödvändigt, tänk då på de sedelärande 5 R:en! D.V.S. R:en lika med Refuse, Reduce, Reuse, Recycle och Rot i nu nämnd ordning. Eller annorlunda uttryckt: Konsumera med sans och balans för Sverige och planeten Jorden i tiden! LYCKA TILL!

EU stoppar skogsskövling …!

Sedan 1990 har 420 miljoner hektar skog försvunnit d.v.s på bara 30 år har 10 % (!) av världens skogar försvunnit motsvarande en yta större än hela EU!

Föreslår förbud …!

I samband med EU-kommissionens s.k. naturpaket i onsdags föreslogs ett förbud mot import av konsumentvaror, som ger upphov till illegal avskogning och framförallt skövling av regnskogar. Det föreslagna importförbudet handlar om sex populära produkter lika med kaffe, kakao, palmolja, sojabönor, nötkött och trävaror. Om förslaget går igenom i EU-parlamentet blir EU först i världen med konkreta åtgärder med syftet att indirekt stoppa illegal skogsskövling. Importförbudet kommer att träffa aktörer längre bak i kedjan som producenter och importörer. För att möjliggöra uppföljning och kontroll, för t.ex. satellitövervakning, måste dessa aktörer ange exakta koordinater på berörda plantager, skogar och betesmarker. Vi som konsumenter skall således kunna känna oss trygga utan att behöva ta ansvaret för hållbarheten på dessa produkter i butikerna! HEJA EU!

Shell och lagens långa arm …!

Flyttar …!

Shell flyttar till Storbritannien från Nederländerna för att undkomma en dom från juni 2021, som innebär att Shell måste minska sina CO2-utsläpp med 45 % till 2030 jämfört med 2019 års nivå d.v.s. i stort sett tvingas halvera sin verksamhet! Läs mer på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/! Officiellt motiverar Shell flytten med en ”mumbojumbo-förklaring” om förenkling av utdelningen till aktieägarna. Genom att flytta till Storbritannien byter man emellertid skattehemvist och hux flux så gäller inte domen längre! Shell, som i decennier har mörkat konsekvenserna av sin verksamhet i form av global uppvärmning (läs mer på http://climateforlife.se/shell-tvattar/), är nu tydligen också berett att smita från notan! Förr eller senare torde dock antingen lagens långa arm eller ”den osynliga handen” d.v.s. marknaden hinna ifatt!

COP26! – NU är det DIN tur …!

Dur eller moll …?

I lördags avslutades klimatkonferensen COP26 i Glasgow. Går slutomdömet i dur eller moll? Media och olika rapportörer verkar tävla om vem som har de ”bästa” rubrikerna huruvida konferensen var lyckad eller misslyckad! Sanningen är att INGEN VET! Det blir bara meningslösa spekulationer! Däremot så vet alla efter konferensen att det som krävs är att utsläppen måste halveras varje årtionde fram till 2050 för att vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader i enlighet med Paris-avtalet. Mantrat 1,5 grader har varit ett genomgående tema under konferensen, vilket är bra inte minst rent symboliskt! MEN nu är det DIN tur!

Börjar nu …!

NU börjar det verkliga arbetet, att kraftigt sänka utsläppen, för DIG som enskild individ, för DIG som aktiv i näringslivet och organisationer och för DIG som politiker på det nationella, regionala och kommunala planet! OBS! Slutavtalet, Glasgow Climate Pact, är bara ett golv för ambitionsnivån för att alla 195 deltagande länder skulle kunna skriva på avtalet! D.V.S. det är inte förbjudet att ha MYCKET högre ambitioner! Till sist och syvende torde det bli marknadskrafterna, den osynliga handen, som krossar den fortsatta användningen av fossila bränslen! OCH marknadskrafterna är inte minst DU, DIN konsumtion och DINA beslut i företag och vid valurnorna! Dagens barns och ungdomars framtid står på spel!!!

COP26! USA + Kina = sant …!

John Kerry har haft klimat- och miljöfrågor på agendan under ett flera decennier långt diplomatliv och kan nu under COP26 kröna sina diplomatansträngningar i klimatfrågan under senare år med en uppgörelse med Kina – mot alla odds!

Bakom kulisserna …!

John Kerry är klimathjälten bakom kulisserna! Efter ett långvarigt diplomatarbete under flera år, bl.a. i klimatets tjänst, nådde John Kerry, Vita Husets internationella klimatsändebud, under onsdagen på COP26 en uppgörelse med Kina om samarbete för att nå 1,5 graders-målet! Uppgörelsen är lika viktig som symbolisk då Kina och USA är världens två största utsläppare av växthusgaser. De står tillsammans för ca 40 % av världens totala utsläpp av växthusgaser på ca 55 miljarder ton (2019). Joe Biden hade under sin presidentkampanj en tydlig klimatagenda och gjorde vid sitt tillträde ett schackdrag när han utsåg den tidigare Vietnamveteranen och f.d. utrikesministern i Obamas administration till sitt klimatsändebud! Läs mer på http://climateforlife.se/joe-steppar-upp/

Mot alla odds …!

Uppgörelsen med Kina är i själva verket en bragd av John Kerry! En sådan uppgörelse är mot alla odds med tanke på de svala diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kina efter Donald Trumps 4 år i Vita Huset! Kerrys ansträngningar att få till stånd ett klimatsamarbete med Kina sträcker sig flera år tillbaka i tiden! Redan när Kerry tillträde som utrikesminister 2013 under Obamas andra period som president förstod han vikten av att bygga diplomatiska broar mot Kina i klimatfrågan.

Trump raserade …!

Hans diplomati resulterade i två olika högnivåmöten mellan Kinas president Xi Jingping och president Obama (tillsammans med Kerry) både 2014 och 2015 om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen. Sedan kom Donald Trump in i bilden och rev ner alla relationer!

Revanschen …!

När Kerry återkom in under Joe Biden 2021 handlade det minst sagt om en brant uppförsbacke! Men John Kerry var ute efter revansch! Han gjorde två resor till Kina, både i april och september, och hade fram till COP26 inte mindre än 12 möten (!) i olika former med sin motsvarighet Xie Zsenhua! Kinas hållning var dock hela tiden att klimatfrågan inte kan bli föremål för en separat uppgörelse vid sidan av alla andra utestående frågor! Uppgörelsen på COP26 i onsdags är därför ännu mer bragdartad och inte minst oväntad! John Kerry fick sin revansch!!!

SAS blir grönt …!

SAS, Vattenfall, Shell, Lanzatech …!

SAS, Vattenfall, Shell och det amerikanska bolaget Lanzatech har startat ett unikt samarbete! Om planerna går i lås skall man enligt en gemensam avsiktsförklaring framställa grönt flygbränsle redan 2026 med en kapacitet som räcker till 25 % (!) av SAS samlade globala flyg 2030!!! Det handlar om grön kemi på högsta nivå! CO2 samlas in från Vattenfalls biobränsleeldade kraftvärmeverk i Uppsala, blandas med vätgas från elektrolys med fossilfri el och omvandlas till grönt flygbränsle med Lanzatechs patenterade teknik ”Alcohol till Jet” d.v.s. en process i två steg – först etanol och sedan jetbränsle! Shell skall stå för bränsleproduktion och logistik. Nu håller vi tummarna för att alla pusselbitar ramlar på plats i de fortsatta analyserna och planerna! HEJA!

COP26 – Indien överraskar …!

Modi överraskar …!

Indien och premiärminister Norendra Modi överraskade alla under sitt 3 minuter långa tal på COP26:s första dag! Indien har hittills vägrat att lämna in förnyade klimatlöften, i förhållande till de ursprungliga löftena enligt Paris-avtalet 2015. Trots påtryckningar från USA och flera andra länder har man ihärdigt vägrat att skärpa sina ursprungliga klimatlöften med hänvisning till att man först vill komma ikapp andra länder vad gäller ekonomisk tillväxt. Modi överraskade dock alla genom att komma med fem konkreta klimatlöften!

Nollutsläpp m.m. …!

Förutom ett övergripande klimatmål om nollutsläpp till 2070 meddelade han ytterligare fyra mer konkreta klimatlöften! (1) Hälften av Indiens energitillförsel skall vara förnyelsebar till 2030 (f.n. dominerar kol med en andel på 70 %)! (2) Sol och vind skall byggas ut med 500 GW till 2030 (1 GW = 1000 MW, vilket effektmässigt motsvarar 1-2 gigantiska kolkraftverk)! (3) De beräknade CO2-utsläppen till 2030 skall minskas med 1 miljard ton (Indien är idag, efter Kina USA och EU, den 4:e största utsläpparen av CO2 med 3-4 miljarder ton per år)! (4) Koldioxidintensiteten i ekonomin skall halveras till 2030, vilket innebär att Indien kan öka sin ekonomiska tillväxt utan motsvarande ökning av utsläppen!

Modi sätter press …!

De nya klimatlöften från Indien satte enligt observatörerna på plats en inledande positiv ton för COP26! Vidare bedöms Modis överraskande och positiva besked sätta extra press på Kina, som hittills mer eller mindre bojkottat COP26! Indien och Modi visar nu att Kina kan räkna med konkurrens om rollen som klimatledare för tillväxtländerna där flera saknar egna resurser för att på allvar ta tag i klimatomställningen/-anpassningen!

Förnyade klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) har lämnats in till FN inför COP26 av alla länder förutom av några stora utsläppare som Kina (nr 1)och Ryssland (nr 5)!

Till COP26! – rapport från rymden …!

Astronaut vittnar …!

Den franske astronauten Thomas Pesquet vittnar om den pågående klimatkrisen från sin utsiktspunkt 400 km från Jorden på den internationella rymdstationen ISS! Från ISS kunde han se hur skogsbränder och cykloner härjade på Jorden! Vi pratar alltså KRIS och vi pratar NU!!! I sin rapportering till den franska nyhetsbyrån AFP säger Pesquet: ”Vi har aldrig sett så massiva skogsbränder och så stora tropiska cykloner som under det senaste halvåret. Man kunde praktiskt taget se in i cyklonernas öga! Det är slående att tänka på vilken energi cyklonerna och skogsbränderna gav ifrån sig och den skada de orsakade människor som kom i dess väg”! Kan det bli tydligare än så? COP26! Kom igen!