Himalaya smälter …!

I exceptionell takt …!

Enligt en ny unik studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Nature”, smälter nu Himalaya i en exceptionell takt. Enligt studien, som sträcker sig ca 500 år bakåt i tiden från den s.k. lilla istiden (LIA lika med Little Ice Age) och framåt, så smälter Himalayas glaciärer mer än tio ggr snabbare sett över de senaste 50 åren jämfört med takten under århundraden tillbaka räknat från LIA. Fenomenet är ytterligare (utöver IPCC:s senaste rapport från hösten 2021) ett konkret bevis på den moderna människans påverkan på klimatet genom förbränning av fossila bränslen. Glaciärernas avsmältning i Himalaya är i första hand en allvarlig problematik för vatten- och livsmedelsförsörjningen för över 800 miljoner människor i regionen, bl.a. Indien, som via avrinningen i floder som Ganges, Indus och Brahmaputra är beroende av glaciärerna för sin överlevnad! Läs mer på http://climateforlife.se/himalaya-smalter-snabbt/

Grönt stål visar vägen …!

Boden levererar …!

Finska radiatortillverkaren Purmo m.fl. är tidigt ute och beställer svenskt grönt stål från H2GreenSteel i Boden! Den svenska startupen startades så sent som 2020 och är ett privat alternativ till statliga Hybrit (LKAB, SSAB och Vattenfall). Bakom H2GreenSteel (H2GS) står investmentbolaget Vargas plus ett antal övriga privata finansiärer från näringslivet som Scania AB, Altor Equity m.fl. Framtiden är redan här! Svenskt grönt stål visar vägen in i vätgassamhället!!!

Tekniken …!

Tekniken går ut på att ersätta kolkoksbränslet vid masugnstillverkningen med vätgas. H2GS planerar att etablera sin tillverkning i Bodens kommun i den lilla byn, Norra Svartbyn, inklusive en anläggning för vätgasframställning. Stålleveranserna till Purmo m.fl. är tänkt att påbörjas redan 2024 (!!!).

Vätgassamhället …!

Vätgassamhället! Tanken svindlar! MEN faktum är att den omställning som nu sker inom stålindustrin med stora behov av vätgas kan komma att fungera som en katalysator för vägen i in i vätgassamhället. Behoven är stora inte bara inom stålindustrin!

Sverige …!

Ta Sveriges elförsörjning som ett exempel! Med ett i stort sett fördubblat elbehov till ca 300 TWh inom ett par decennier till följd av industrins och transportsektorns behov i huvudsak baserat på förnyelsebar energi, främst vindkraft, kommer det att krävas extraordinära balanseringsmöjligheter av energisystemet. Vätgas tillverkad baserat på t.ex. vindkraft kan liksom vattenkraft lagras och användas för denna balansering.

Unika egenskaper …!

Förutom att vätgas kan lagras och som vattenkraften användas för balanssyften i elsystemet kan den också i sin grundform (kemisk energi), till skillnad från lägesenergin i vattenkraften, transporteras över stora avstånd antingen i rörsystem t.ex. i dagens naturgassystem (när naturgasen är utfasad) eller via mobila transporter. Vätgasen blir därför flexibel och kan komma närmre sina slutanvändare som i exemplet stålindustrin, men även inom transportsektorn.

Transportsektorn på tur …!

Den pågående elektrifieringen av transportsektorn kommer att kräva speciallösningar för godstransporter både till lands och till sjöss. Ren batteridrift kommer i huvudsak att vara tillämpbart för personbilstransporter främst av ekonomiska och räckviddsmässiga skäl. För tyngre transporter med lastbilar och fartyg kommer vätgas in i bilden i kombination med bränsleceller för omvandling av vätgasen till el.

Sammanfattningsvis …!

Den omställning som nu sker inom tung industri och transportsektorn genom att ersätta traditionella fossila bränslen med vätgas kan bli inkörsporten till vätgassamhället och en viktig dellösning i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle för kommande generationer! NU behövs alla goda krafter i alla led, i politikersamfundet, i näringslivet och på individnivå för att slå vakt om idag kända och skalbara tekniska lösningar för att begränsa den globala uppvärmningen och rädda ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer! Klockan är fem i tolv!!!

Vi måste agera NU för att rädda ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer!

Klimatkrisens fiende nr 1 …!

Likiltighet …!

Klimatkrisens fiende nr 1 är LIKGILTIGHET! Tre spaningar bekräftar!

(1) Johan Rockströms och Owen Gaffneys nya bok ”Jorden, vår planets historia och framtid”! I den uppmärksammar författarna att vi redan har alla tekniska lösningar, plus att dom är skalbara, för att lösa klimatkrisen. MEN istället möts lösningarna av ett ”Hav av likgiltighet” (författarnas ord).

(2) Filmen ”Don´t look up” med Leonardo di Caprio och Jennifer Lawrence! I den försöker de båda astronomerna professor Randall (di Caprio) och hans doktorand (Lawrence) förgäves övertyga USA:s president, Pentagon, m.fl. och media om att en asteroid inom 6 månader kommer att krocka med Jorden (allegori för klimatkris) och förstöra allt liv! MEN ingen lyssnar och tar det på allvar!

(3) Flygbolaget Lufthansa, EU, IATA m.fl.! Lufthansa har under vintern och pandemin på grund av stelbenta regler tvingats göra över 18000 flygningar med tomma plan, s.k. spökflygningar, för att få behålla sina start och avgångstider! MEN detta får bara fortgå mitt i en klimatkris!

LIKGILTIGHET var ordet!

Fru Justitia stoppar Shell …!

I Sydafika …!

Efter omfattande protester från lokalbefolkning och miljöorganisationer stoppade en domstol i Sydafrika den 28 december 2021 Shells exploatering efter olja och gas utanför Sydafrikas östkust! Efter ett tidigare godkännande i en domstol av lägre instans i början på december och med Sydafrikas regerings goda minne har Shell gjort seismiska prov (kraftiga ljudstötar var tionde sekund för lokalisering av fyndigheter) i det aktuella området. Förutom att en fortsatt utvinning av olja och gas får förödande konsekvenser för klimatet har Shells aktiviteter påverkat det marina livet och därmed en av lokalbefolkningens viktigaste näringar! Den omfattande proteströrelsen och klimatet har NU fått rätt med god hjälp av Fru Justitia! HEJA Fru Justitia!

Danmark går före …!

Fossilfritt flyg …!

Danmarks statsminister Mette Frederiksen lovade i sitt nyårstal att Danmarks inrikesflyg skall vara fossilfritt till 2030! Hon pekade inte ut någon speciell teknisk lösning , men påpekade att flera möjliga lösningar är på gång! I Sverige pågår exempelvis genom Heart Aerospace utveckling av ett eldrivet flygplan ES19, för 19 passagerare för introduktion redan 2026! Läs mer på http://climateforlife.se/flyga-med-el/. I England genom företaget ”Zero Petroleum” pågår utveckling av ett helt syntetiskt flygbränsle baserat på ”råvarorna” luft och vatten! Läs mer på http://climateforlife.se/flyga-pa-luft-och-vatten/. I Frankrike har flygplanstillverkaren Airbus signalerat att man håller på att utveckla sina flygplan för vätgas för introduktion 2035! etc, etc. HEJA Mette!

Frankrike går före …!

Den fossila bilreklamen i Frankrike blir hädanefter precis som för tobaks- och spritreklam försedd med bitext av innebörden ”kan användas på egen risk”!

Nya klimatrestriktioner …!

F.o.m. mars i år inför Frankrike nya restriktioner vad gäller reklam för fossilbilar! All reklam i tidningar, TV, på sociala medier etc måste också innehålla information om miljövänligare alternativ till fossilbilen! T.ex. uppmaningar till att cykla, gå, använda kollektiva transportmedel etc! Hashtaggen ”#SeDeplacerMoinsPolluer” (”lämna bilen och minska utsläppen”) måste alltid vara med i bilreklamen plus någon ytterligare standardiserad uppmaning till klimatvänligare persontransport. Företag som bryter mot de nya restriktionerna kan få böter upp till 500000 SEK! Dessutom blir reklam för tyngre fossilbilar, som SUV-modeller, helt förbjudet f.o.m. 2028! HEJA Frankrike! Vive la France!