Kategoriarkiv: e) DU gör ….

Black Friday …!

Planeten Jorden …!

Planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, räcker inte till! Som det är nu, med vår konsumtionsnivå i Sverige, skulle det behövas 4 (!) jordklot! Därför säger Climate for Life STOPP till konsumtion på Black Friday, fredagen den 26 november! Black Friday är ett importerat numera mossigt fenomen från USA lika med klämdagen/fredagen efter Thanksgiving. Köphets som Black Friday signalerar ligger definitivt inte i tiden om vi skall klara klimatomställningen. Snälla! När du tänker konsumera, vilket ju är nödvändigt, tänk då på de sedelärande 5 R:en! D.V.S. R:en lika med Refuse, Reduce, Reuse, Recycle och Rot i nu nämnd ordning. Eller annorlunda uttryckt: Konsumera med sans och balans för Sverige och planeten Jorden i tiden! LYCKA TILL!

Examen! I sommarskolan!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! NU är det dags för examen i Climate for Lifes sommarskola! Under sommaren har Climate for Life förmedlat kunskap och sammanhang i klimatfrågan som ett första viktigt steg för att bli en doer – en climateforlifedoer! Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Sista avsnittet blir DIN examen och handlar om ”Vad gör DU” och om nyckeln till hur DU kan integrera klimatfrågan i DIN vardag! OBS! Låt DIG också inspireras av Climate for Lifes egen doer, Mr Bond/Nils A Bond! DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Lifes sommarskola – Del 7 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Sjunde avsnittet, Del 7, handlar om ”Vad gör Sverige”, d.v.s. vad gör Sverige som politisk aktör för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-sverige/ 

Climate for Lifes sommarskola – Del 6 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Sjätte avsnittet, Del 6, handlar om ”Vad gör EU”, d.v.s. vad gör EU och länderna inom EU för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-eu/

Climate for Lifes sommarskola – Del 5 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Femte avsnittet, Del 5, handlar om ”Vad gör FN och Världssamfundet”, d.v.s. vad gör världens länder via FN och på egen hand för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-fn-och-varldssamfundet/

Climate for Lifes sommarskola – Del 4 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Fjärde avsnittet, Del 4, handlar om ”Konsekvenser” lika med hur följdeffekterna av ett varmare hav och en varmare atmosfär påverkar levnadsbetingelserna på Jorden! DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/konsekvenser/

Climate for Lifes sommarskola – Del 3 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Tredje avsnittet, Del 3, handlar om ”Människornas påverkan” och hur vi genom de fem klimatbovarna, Big Five, lika med Energitillförsel, Transporter, Köttkonsumtion, Allmän konsumtion och Skövling av regnskogar, sitter fast i ett beteende som bidrar till den globala uppvärmningen! DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/manniskornas-paverkan

Climate for Lifes sommarskola – Del 2 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Andra avsnittet, Del 2, handlar om ”Växthuseffekten” och den vetenskapliga bakgrunden till varför våra utsläpp av CO2 höjer temperaturen på planeten Jorden! DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vaxthuseffekten

Climate for Lifes sommarskola – Del 1 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Första avsnittet, Del 1, handlar om ”Jordens medeltemperatur” och vilka faktorer som påverkar temperaturen på planeten Jorden! DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/jordens medeltemperatur

Glad midsommar …!

Eftertanke …!

Climate for Life önskar en Glad Midsommar med förhoppningen att det blir rika tillfällen till både avkoppling och eftertanke! Skänk gärna då också tankar om hur DU kan bli en doer för klimatet – en ”climateforlifedoer” helt enkelt. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om! Att bli en climateforlifedoer görs steg för steg genom att prioritera, prata, lära, reflektera och agera! OCH Climate for Life finns där för DIG för att DU skall kunna bli en doer – en climateforlifedoer!