Kategoriarkiv: e) DU gör ….

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 7 …!

”Plus” 1 ton CO2 …! …!

Fel! Att släppa ut ytterligare 1 ton CO2 på marginalen kan för DIG som enskild individ tyckas vara gratis! Så är icke fallet! Bortsett från allt strängare utsläppsregler på kort sikt får DU betala ett mycket HÖGT pris på lång sikt! Det DU gör idag drabbar inte bara DIG själv utan även DIN familj, DINA barn, barnbarn och kommande generationer i form av en planeten Jorden i klimatkaos! Vi pratar om allmänningens tragedi! D.v.s. att belasta allas vår gemensamma CO2-budget idag och skicka notan till andra imorgon! Så! Tänk inte bara på DIG själv i nuet utan tänk även framåt! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 6 …!

”Jag” har inget ansvar …!

Fel! I stort sett alla utsläpp av växthusgaser faller till sist och syvende tillbaka på enskilda individer! Det gäller vare sig DU agerar som privatperson eller beslutsfattare i någon typ av organisation! Som enskild individ kan DU alltså inte skicka över ansvaret till någon annan högre upp i hierarkin t.ex. till politikerna! Nånannanism fungerar helt enkel inte! DITT ansvar gäller som konsument, vid valurnan och som beslutsfattare! Enskilda individers kollektiva ansvar är helt enkelt klimatomställningens heliga graal! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 5 …!

”Små” utsläpp …!

Fel! Sveriges utsläpp inom landet på ca 50 miljoner ton CO2 per år är ”små” i ett globalt perspektiv, vilket möjligen skulle kunna leda till tanken att Sveriges utsläpp är försumbara! Feltänk! Dubbelfel! För det första ligger Sverige högt i utsläppsligan om man räknar per capita (högre än Kina) med våra ca 10 ton per capita och år! För det andra så har Sverige tillsammans med FN:s övriga ca 200 länder skrivit under det s.k. Paris-avtalet från 2015, vilket innebär att varje land har förbundit sig att minska sina utsläpp! Det övergripande gemensamma målet är att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader! Så! Se över DINA utsläpp! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 4 …!

Att följa partilinjen …!

Fel! Klimatet har ingen politisk filosofi! Det handlar om ren vetenskap! Växthusgasen CO2 (koldioxid) från framförallt förbränning av fossila bränslen stannar i atmosfären i 100- till 1000-tals år! Växthusgaserna förhindrar delar av den utgående värmestrålningen respektive den reflekterande solinstrålningen från att lämna Jorden med global uppvärmning som följd. Vi sittter alla, inklusive alla politiska partier, i samma båt! Så! Var försiktig med att villkorslöst följa DITT partis hållning i klimatfrågan! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 3 …!

”Jag” kan inte, ”Jag” orkar inte …!

Fel! Att sätta sig in i klimatfrågan är en process och ingen ”quick fix”! Det sker alltså inte över en natt utan får ta sin tid! Det handlar om att PRIORITERA klimatfrågan i informationsflödet, att PRATA om den, att aktivt LÄRA sig något nytt hela tiden, att REFLEKTERA över DIN utökade kunskapsplattform och slutligen AGERA genom konkreta handlingar! Prioritera-Prata-Lära-Reflektera-Agera är DIN väg framåt! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 2 …!

Har inte tid …!

Fel! Klimatet tar ingen extra tid! Klimatfrågan berör DIN och alla andras vardag vare sig ni vill det eller ej! Klimatfrågan kommer in överallt i alla både små och stora beslut DU måste ta i din vardag som privatperson eller i andra mer professionella roller! Det krävs således ingen uppoffring i form av tid utan snarare ett nytt sätt att tänka – ett nytt mindset helt enkelt! Det handlar om DIN vardag och att ta små steg i rätt riktning hela tiden! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! -Climate for Life avlivar myter – Del 1 …!

”Jag” betyder inget …!

Fel! Alla kan göra något, men ingen kan göra allt! Gäller för alla på olika nivåer i samhället – i rollerna som politiker, befattningshavare i näringsliv och organisationer och för DIG som enskild individ! DU har makt att förändra antingen som privatperson eller i någon eller några av samhällets olika roller! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Black Friday …!

Planeten Jorden …!

Planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, räcker inte till! Som det är nu, med vår konsumtionsnivå i Sverige, skulle det behövas 4 (!) jordklot! Därför säger Climate for Life STOPP till konsumtion på Black Friday, fredagen den 26 november! Black Friday är ett importerat numera mossigt fenomen från USA lika med klämdagen/fredagen efter Thanksgiving. Köphets som Black Friday signalerar ligger definitivt inte i tiden om vi skall klara klimatomställningen. Snälla! När du tänker konsumera, vilket ju är nödvändigt, tänk då på de sedelärande 5 R:en! D.V.S. R:en lika med Refuse, Reduce, Reuse, Recycle och Rot i nu nämnd ordning. Eller annorlunda uttryckt: Konsumera med sans och balans för Sverige och planeten Jorden i tiden! LYCKA TILL!

Examen! I sommarskolan!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! NU är det dags för examen i Climate for Lifes sommarskola! Under sommaren har Climate for Life förmedlat kunskap och sammanhang i klimatfrågan som ett första viktigt steg för att bli en doer – en climateforlifedoer! Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Sista avsnittet blir DIN examen och handlar om ”Vad gör DU” och om nyckeln till hur DU kan integrera klimatfrågan i DIN vardag! OBS! Låt DIG också inspireras av Climate for Lifes egen doer, Mr Bond/Nils A Bond! DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-du/