GLOBAL UPPVÄRMNING – Spårat ur

Global uppvärmning – Spårat ur!

Visste DU att obalansen mellan jordens in-och utflöden av energi, framförallt som följd av utsläpp av koldioxid, motsvarar 400000 Hiroshimabomber per dygn 365 dagar per år! Jo, du läste rätt! Uppgiften är svår att ta till sig och relatera till. MEN konsekvenserna är lättare att förstå! Kolla grafen nedan som visar temperaturvariationerna på jorden de senaste 12000 åren!

Global uppvärmning 12000 år

 

VAD ser DU?

Jo, du ser att temperaturvariationerna före förindustriell tid, säg  före1900, är långsamma förlopp utsträckta över flera tusen år.  I modern tid, framförallt från 1950 och framåt går grafen rakt upp.  Vi befinner oss alltså på den blåa delen av grafen. Sedan 1950 har jordens medeltemperatur ökat med knappt 2 grader F, vilket motsvarar ungefär 1 grad C. Det mest skrämmande är att grafen fortsätter rakt upp (den röda delen). Detta indikerar en temperaturhöjning vid sekelskiftet 2100 på minst 4 grader C.  D.v.s. vi är långt utanför gränsen 2 grader C! Denna gräns är satt för att vi och framförallt kommande generationer skall kunna leva under drägliga förhållanden!

BREAKING NEWS! – Tickande miljöbomb!

Tickande miljöbomb!

Svenska staten sitter på en tickande miljöbomb genom helägda Vattenfall, som under 2000-talet hittills har expanderat sin verksamhet i Europa, framförallt i Tyskland, inom fossilbaserad kraftproduktion. Svenska staten (vi) släpper därmed ut dubbelt så mycket koldioxid i Tyskland som alla utsläpp i Sverige tillsammans.

Hur har vi hamnat här?

I början på 2000-talet ändrades Vattenfalls strategi från att operera enbart i Sverige till att utöka marknadsområdet till hela Europa.  Expansionen skedde framförallt inom fossil kraftproduktion och  eldistribution (elnät). Med facit i hand kan man konstatera att den politiska styrningen av Vattenfall har varit alldeles för svag sett i ett miljöperspektiv. Inget speciellt politiskt parti kan pekas ut. Alla regeringar har varit med om att styra Vattenfall. Alltifrån Persson-regeringen fram till 2006, Reinfeldt-regeringen fram till 2014 och från och med hösten 2014 och tills vidare Löfven-regeringen. Problematiken har blivit kraftigt uppmärksammad på senare tid och Löfven-regeringen har nu att styra Vattenfall mot ansvarsfulla beslut!

Hur stort är utsläppsproblemet?

I ett svenskt miljöperspektiv är problemet JÄTTESTORT. Vattenfall äger och driver 4 stora brunkolskraftverk inklusive fem dagbrott för brunkolsbrytning med koncessioner fram till 2025.  För brunkolsbrytning efter denna tidpunkt planerar man att utnyttja exploateringsrättigheter för ytterligare fem dagbrott  motsvarande 25 ggr Sveriges årliga koldioxidutsläpp. Sammantaget motsvarar  kolengagemanget i Tyskland inklusive det nybyggda och under 2015 idrifttagna stenkolskraftverket Moorburg i Hamburg betydande utsläpp, som sagt, långt utöver Sveriges samlade utsläpp!

VAD GÖRA?

Vattenfalls styrelseordförande har valt den lätta vägen och definierar problematiken som ett imageproblem för Vattenfall. Han menar att om vi säljer brunkolsverksamheten blir vi av med problemet och med råge uppfyller våra mål att minska koldioxidutsläppen till 2020. Följaktligen har Vattenfalls operativa ledning lämnat ut brunkolsverksamheten till försäljning under 2015. MEN hallå! Detta löser ju inte problemet utan man bara flyttar det till andra aktörer. Detta är faktiskt inte att ta ansvar för den nödvändiga klimatomställningen och en dräglig tillvaro för kommande generationer! Så frågan är helt klart tillbaka på den politiska nivån och Löfven-regeringen.  Skall Vattenfall i fortsättningen styras med lika lösa tyglar som hittills??? Till saken hör även att en eventuell försäljning förmodligen handlar om kapitalförstöring av stora mått. Den tyska regeringen  har under december 2014 lagt fast en strategi att brunkolsverksamhet skall avvecklas i Tyskland genom successivt ökade pålagor för koldioxidutsläpp. Det blir knappast några höga bud på den aktuella försäljningen, helt bortsett från det förkastliga i att inte ha en genomtänkt miljöstrategi för problematiken!

VAD kan DU göra!

Följ utvecklingen på bloggen och sprid budskapet att svenska staten/vi/Löfven-regeringen och Vattenfall måste hantera denna fråga på ett ansvarsfullt sätt!!!