MGT Powersupport

MGT Powersupport är en tankesmedja och ett innovationsföretag inom konsultnätverket MGT (Många Goda Tankar), ett idédrivet företagskoncept vars övergripande mission är ett bättre EnergiSverige, en bättre miljö och en bättre kommunikation i företag och samhälle. Powersupport har de senaste tio åren fungerat som katalysator för industrins klimatengagemang dels genom vindkraftkoncepet CPI (Cleantech Power Investments) avseende brukarägd vindkraft och dels genom de egenutvecklade riskanalysverktygen Climate Master för mätning av företagens finansiella exponering för risken att organisationen inte tar tillräcklig hänsyn till klimatomställningen. Vidare driver vi sedan 4 år tillbaka den webbaserade  infokampanjen Climate for Life riktad till allmänheten med mottot ” You can do it”!

You can do it!