Målsättning

CFL:s övergripande målsättning är att bidra till klimatomställningen och därmed till ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer. På det individuella planet är målsättningen att medverka till att DU blir en DOER för klimatet – en climateforlifeDOER. Genom att bli en climateforlifeDOER lovar DU att lyssna på barns och ungdomars rop på hjälp till vuxenvärlden att rädda klimatet. DU lovar också att ta in klimatet i vardagen i DINA konsumtionsbeslut, i DIN yrkesroll och i DINA politiska ställningstaganden. Som climateforlifeDOER har DU också insett att hur vi agerar i vardagen, med alla vardagens både små och stora beslut, har en avgörande betydelse. Alla kan göra något, men ingen kan göra allt! DU har också insett du inte löser klimatfrågan över en natt utan allt handlar om riktning i vardagens många delbeslut.

You can do it!