Målsättning

CFL:s övergripande målsättning är att bidra till klimatomställningen och ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer. För DIG som enskild individ är vår målsättning att DU skall bli en DOER för klimatet – en ”ClimateDoer by CFL”! Som ClimateDoer lovar DU att lyssna på barns och ungdomars rop på hjälp till vuxenvärlden och att ta in klimatet i vardagen i DINA konsumtionsbeslut, i DIN yrkesroll och i DINA politiska ställningstaganden. DU har också insett att hur vi agerar i vardagen, med alla vardagens både små och stora beslut, har en avgörande betydelse d.v.s allt handlar om riktning – att ta små steg i rätt riktning hela tiden.

You can do it!