EU stoppar greenwashing …!

Hälften fuskar …!

Enligt en undersökning från 2021 av EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter sysslar nära hälften av europeiska företag med greenwashing d.v.s. att göra sig grönare än vad man är! NU inför EU nya regler för att stoppa utsläppsfusket! De nya reglerna kräver att företagens miljöpåståenden skall skall kunna styrkas genom ett s.k. Product Environment Footprint baserat på en typ av livscykelanalyser. EU följer därmed Danmarks exempel. Läs mer om Danmarks initiativ på http://climateforlife.se/danmark-stoppar-grontvatt/.

Kreativ bokföring …!

Problematiken med kreativ bokföring vad gäller CO2-utsläpp gäller dock inte bara företagen inom EU utan beteendet är generellt förekommande i hela storleksspektrat av företag och på global basis!

Bara tre godkända …!

Enligt en undersökning av 25 av världens största bolag gjord av New Climate Institute och Carbon Market Watch var det endast 3 bolag som fick någorlunda godkänt – Maersk, Vodafone och Deutsche Telekom! OBS nr 1! Bara 8 av bolagen hade en tillräcklig nivå på rapporteringen av sina CO2-utsläpp! OBS nr 2! Hela 18 av de 25 bolagen baserade sina reduktionsmål i huvudsak på klimatkompensering d.v.s. inte på reella utsläpp från den egna verksamheten! Kreativ bokföring var ordet!

Lockdown för kolet …!

Sol och vind har konkurrerat ut Australiens största kolkraftverk ”Eraring” i New South Wales enligt ägaren Origin Energy!

I Australien …!

Energiföretaget Origin Energy meddelade i förra veckan att man stänger kolkraftveket ”Eraring” i New South Wales, redan 2025 d.v.s. 7 år tidigare än planerat! Kraftverket är Australiens största kolkraftverk på 2880 MW, effektmässigt motsvarande ca tre stora kärnkraftverk! OBS! Verkligheten har nu hunnit ikapp kolet även i Australien, en av världens största kolanvändare och kolexportörer! Enligt Origin Energys CEO, Frank Calabria, går det inte att konkurrera med sol och vind i kombination med olika lagringsmöjligheter längre!

Tagna på sängen …!

Den federala regeringen med premiärminister Scott Morrison och energiminister Angus Taylor i spetsen har blivit tagna på sängen av kraften i det förnyelsebara! De beklagar Origins beslut, men måste nu, efter att ha skyddat kolet i det längsta, se sanningen i vitögat! Nota bene! Även de australiska energiföretagen EnergyAustralia och AGL har aviserat nedläggning av kolet tidigare än planerat! Renewables! Here we Come!!!

Norr banar väg för …!

100 mil …!

Industrin i norr och en 100 mil lång pipeline, runt Bottenviken från Umeå till Brahestad i Finland, banar väg för inträdet i vätgassamhället! Ledningen utreds f.n. av forskningsinstitutet RISE, dess motsvarighet i Finland VTT och Luleå Tekniska Universitet med statligt stöd från Vinnova. Bakgrunden är de pågående stora gröna industrisatsningarna i norr, som kräver stora mängder vätgas, dels för att ersätta fossila bränslen i ståltillverkningen och dels för elproduktion som balans för variationerna i vindkraftens tillgänglighet . Läs mer på http://climateforlife.se/gront-stal-visar-vagen/ Enligt Rikard Gebart, professor på Luleå Tekniska Universitet, kan en utbyggnad av ledningen gå snabbt (senast 2030) när väl alla utredningar är klara! Välkommen till framtiden och Vätgassamhället!

Opel tar spets …!

Från 2024 …!

OBS! Redan från 2024 kommer Opel att erbjuda eldrift för alla sina modeller. F.o.m. 2028 kommer man inte att sälja varken bruks- eller personbilar med förbränningsmotorer, enligt Opel-chefen Uwe Hochgeschurtz. Opel tar därmed spetsen i elbilsracet för traditionella biltillverkare i Europa! Övriga tyska biltillverkare har liknande mål, men inte så forcerade som Opel! Audi har t.ex. satt 2033 som slutdatum för sina fossilbilar. Mercedes-Benz och VW har inte varit lika specifika, men har signalerat en bit in på 2030-talet. Den nya regeringen i Tyskland och dess ambitiösa mål att elektrifiera nästan halva personbilsparken på ca 50 miljoner fordon till 2030 jämte EU:s skärpta avgaskrav sätter stark press på bilindustrin i Europa! Elbilsracet fortsätter med full styrka!

Svenska stålet biter …!

SSAB skärper …!

SSAB skärper sina klimatmål betydligt! Istället för att bli koldioxidfria till 2045 flyttar man nu fram positionerna! Den nya tidplanen landar nu på 2030!!! SSAB är för närvarande Sveriges största utsläppare av koldioxid med 5 ca miljoner ton CO2 per år motsvarande ca 10 % av Sveriges totala utsläpp. Enligt koncernchefen Martin Lindqvist kommer investeringarna att kunna egenfinansieras och uppgår till 45 miljarder SEK fram till 2030! HEJA SSAB!

Omställningen …!

SSAB:s omställning handlar om att ersätta nuvarande koks och kol med vätgas för masugnarna inom ramen för projektet HYBRIT, i samarbete med LKAB och Vattenfall, respektive om investeringar i nya elektriska s.k. ljusbågsugnar. Enligt Martin Lindqvist förutsätter den nya planen tillgång till stora mängder fossilfri el, motsvarande flera tiotals %:s ökning av Sveriges nuvarande elbehov på 150 TWh per år, och en betydande förstärkning av elnäten till anläggningarna.

Anläggningarna …!

Förutom anläggningar i Sverige i Oxelösund, Luleå, och Borlänge så berörs även anläggningarna i Finland i finska Raahe och Hämeenlinna. Totalt kommer investeringarna i Sverige och Finland att innebära att utsläppen minskar med över 8 miljoner ton CO2 per år motsvarande ca 10 %:s minskning i vardera landet.

Sätter press …!

Den pressade tidplanen från SSAB:s sida ställer stora krav på berörda samhällsaktörer och näringslivet. Detta gäller både Svenska Kraftnät, som måste se till att elkraften kommer från kraftgenereringen till anläggningarna, och aktuella aktörer inom näringslivet engagerade i utbyggnaden av den nya elproduktionen. Den kritiska parametern i detta sammanhang är sannolikt att få till stånd en effektivisering av dagens tillståndsprocesser både vad gäller ny elnätsinfrastruktur och ny elproduktion

Fler sätter press …!

Förutom SSAB är det fler aktörer som sätter press på en snabb omställning av elsystemet redan till 2030 både vad gäller produktion och distribution av el. H2GreenSteel har liknande planer som SSAB d.v.s att tillverka fossilfritt stål i sin planerade anläggning i Boden före 2030. Vidare kräver både omställning av transportsektorn och Northvolts batteritillverkning i Göteborg och Skellefteå stora mängder fossilfri el m.m., m.m.

Slutsats …!

I och med SSAB:s tidigareläggning plus övriga aktörers planer på en snabb elektrifiering har den tidsmässiga spelplanen för förnyelse av det svenska elsystemet ändrats på ett dramatiskt sätt! Planerna indikerar ett ökat elbehov på uppemot 100 TWh redan till 2030 d.v.s. en 70 %-ig ökning av dagens elbehov på ca 150 TWh! Nota bene! På mindre än 8 år!!!

Stora krav …!

Den, i historiska mått mätt, extremt snabba utbyggnaden av det svenska elsystemet ställer stora krav på regeringen inklusive dess myndigheter! Man måste ta ledartröjan och genom lämplig reglering skapa stabila förutsättningar för näringslivet så att berörda aktörer är beredda att ta nödvändiga risker, både finansiellt och resursmässigt, för att klara av utbyggnaden av ny nätinfrastruktur respektive ny elproduktion.

Även politiken …!

Även den svenska inrikespolitiken måste ta sitt ansvar och tona ner polemiken, framförallt vad gäller låsningar kring enskilda kraftslag, som används som tillhygge i debatten, vare sig det nu gäller havsbaserad vindkraft eller kärnkraft . Det politiska etablissemanget måste nu ta sig samman, se sanningen i vitögat och ställa sig frågan: ”Vilka teknologier står till buds idag för att bygga ut det svenska elsystemet för näringslivets behov av el till 2030”!

Alternativ till Uber …!

Ta en Wisk …!

Vad sägs om att kalla på en Wisk-taxi istället för en Uber-taxi? Vad är skillnaden? Wisk tar raka vägen från A till B utan förare i lufthavet! OCH färden går ljudlöst utan onödiga trafikstockningar! Visionen kan bli verklighet inom 5 år! Wisk Aero är en startup från 2019 inom flygtaxi genom ett samarbete mellan Boeing och Google-grundaren Larry Page. Välkommen till framtiden!!!

Mer om Wisk …!

Wisks flygtaxis är av s.k. eVTOL-typ d.v.s. fungerar enligt principen ”electrical Vertical Take Off and Landing”, i praktiken en mindre helikopter för en handfull passagerare. Färden styrs av autopilot övervakad genom en operatör på marken! Boeing har nyligen investerat ytterligare ca 4 miljarder SEK för att nå målet att trafikera över 20 större världsstäder globalt med 14 miljoner turer per år!

Danmark stoppar gröntvätt …!

Skärper regler …!

Den danske konsumentombudsmannen skärper nu reglerna mot greenwashing/gröntvätt, d.v.s. regler mot att med vaga miljöpåståenden göra sig bättre än vad man är! OBS! Enligt det internationella konsumentnätverket ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) sysslar över 40 % av företagen inom EU med greenwashing! Så det är inget litet problem! Sverige är inget undantag! Läs t.ex. om Arla och deras matbluff på http://climateforlife.se/arla-tvattar-gront/!

I bräschen …!

MEN nu går Danmark i bräschen för att stoppa klimatfusket! De skärpta danska reglerna kommer fortsättningsvis att innehålla krav på att företagen skall kunna bevisa sina miljöpåståenden med hjälp av oberoende expertis respektive krav på livscykelanalyser för sina produkter i syfte att underlätta inträdet i det cirkulära samhället! HEJA Danmark!

Stoppar även fossilflyget …!

Danmark går även före vad gäller att göra inrikesflyget fossilfritt! Enligt statsminister Mette Frederiksens nyårslöfte skall inrikesflyget i Danmark vara fossilfritt till 2030! Läs mer på http://climateforlife.se/danmark-gar-fore/

Arla tvättar grönt …!

Årets matbluff …!

Arla gör dubbelfel! Dels har Arla anmälts till marknadsföringsdomstolen av KO för att använda vilseledande reklam och dels har Arla fått priset ”Årets matbluff” av konsumentföreningen ”Äkta vara”! Bakgrunden är att Arla i sin marknadsföring påstår att deras mjölk, fil och grädde ger ”noll klimatavtryck”! Felet Arla gör är att man inte samtidigt säger att man använder klimatkompensering för att minska sina klimatavtryck!

Omtvistat …!

Klimatkompensering är ett omtvistat och något diffust begrepp, som innebär att man minskar utsläppen i andra projekt på andra ställen i världen. I praktiken blir en sådan strategi i bästa fall ett nollsummespel d.v.s. de totala utsläppen varken ökar eller minskar. Det är ju dock minskningar man vill åt! Klimatkompensering rätt tillämpat är inte någon felaktig metod, men bör användas i sista hand då reducering i den egna verksamheten inte räcker till.

Utbrett problem …!

Greenwashing i likhet med Arla-exemplet är tyvärr ett utbrett problem! Man skönmålar/tvättar grönt genom att inte redovisa alla sina utsläpp! Enligt internationell redovisningsstandard, det s.k. GHG-protokollet, skiljer man på direkta (scope 1) och och indirekta utsläpp (scope 2 och 3). Problematiken handlar om att många företag inte tar med de indirekta utsläppen d.v.s de utsläpp som görs i företagens leverantörskedjor eller i samband med användningen av företagens produkter. Oftast är det de indirekta utsläppen som dominerar, vilket sannolikt är fallet i Arla-exemplet!

Arla-exemplet …!

Av den kommunikation från Arla som hittills offentliggjorts har det inte framgått hur man beräknar sina utsläpp, men man kan föreställa sig/anta att Arla inte har tagit med de indirekta utsläppen i sin leverantörskedja d.v.s. de utsläpp som sker hos bönderna som levererar råmjölken! Anm. Animaliska utsläpp framförallt från nöt- och mjölkkreatur är en av lantbrukets stora utsläppskällor till följd av matsmältningsmekanismen hos dessa djur.

Klimatavtrycket från boskapsnäringen, framförallt nöt- och mjölkkreatur, tillhör på det globala planet de s.k. Big Five d.v.s. en av de fem stora utsläppskällorna!