Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 9 …!

Leva som tidigare …?

Fel! Det går inte att köra huvudet i sanden och tro att det går att leva som tidigare! Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste världens utsläpp halveras redan inom detta årtionde! Det säger sig självt att om vi i Sverige och övriga västvärlden skall gå före och minska våra utsläpp från dagens ca 10 ton per capita och år ner till ca 2 ton för att kunna bidra till denna halvering så krävs ändrade beteenden! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 8 …!

Vindkraft eller kärnkraft …???

Fel! Det handlar inte om antingen/eller utan om både/och! Vindkraft och kärnkraft utgör ju redan, vid sidan av vattenkraften, grundstenarna i Sveriges elförsörjning! Frågan handlar snarare om hur Sverige skall klara ett historiskt snabbt fördubblat elbehov till ca 2030! OBS! I debatten används begreppet ”Ny kärnkraft” lite slarvigt! Det som avses är mindre mer anpassningsbara reaktorer s.k. SMR:s (Small Modular Reactors), som fortfarande är under utveckling! De kan dock bli aktuella i Sverige om tidigast 10-15 år! Så! Fastna inte i en överhettad politisk debatt där olika kraftslag ställs mot varandra utan hänsyn till tidsfaktorn! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 7 …!

”Plus” 1 ton CO2 …! …!

Fel! Att släppa ut ytterligare 1 ton CO2 på marginalen kan för DIG som enskild individ tyckas vara gratis! Så är icke fallet! Bortsett från allt strängare utsläppsregler på kort sikt får DU betala ett mycket HÖGT pris på lång sikt! Det DU gör idag drabbar inte bara DIG själv utan även DIN familj, DINA barn, barnbarn och kommande generationer i form av en planeten Jorden i klimatkaos! Vi pratar om allmänningens tragedi! D.v.s. att belasta allas vår gemensamma CO2-budget idag och skicka notan till andra imorgon! Så! Tänk inte bara på DIG själv i nuet utan tänk även framåt! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 6 …!

”Jag” har inget ansvar …!

Fel! I stort sett alla utsläpp av växthusgaser faller till sist och syvende tillbaka på enskilda individer! Det gäller vare sig DU agerar som privatperson eller beslutsfattare i någon typ av organisation! Som enskild individ kan DU alltså inte skicka över ansvaret till någon annan högre upp i hierarkin t.ex. till politikerna! Nånannanism fungerar helt enkel inte! DITT ansvar gäller som konsument, vid valurnan och som beslutsfattare! Enskilda individers kollektiva ansvar är helt enkelt klimatomställningens heliga graal! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 5 …!

”Små” utsläpp …!

Fel! Sveriges utsläpp inom landet på ca 50 miljoner ton CO2 per år är ”små” i ett globalt perspektiv, vilket möjligen skulle kunna leda till tanken att Sveriges utsläpp är försumbara! Feltänk! Dubbelfel! För det första ligger Sverige högt i utsläppsligan om man räknar per capita (högre än Kina) med våra ca 10 ton per capita och år! För det andra så har Sverige tillsammans med FN:s övriga ca 200 länder skrivit under det s.k. Paris-avtalet från 2015, vilket innebär att varje land har förbundit sig att minska sina utsläpp! Det övergripande gemensamma målet är att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader! Så! Se över DINA utsläpp! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 10 …!

Naturliga orsaker …!

Fel! Jordens medeltemperatur har i ett historiskt perspektiv ökat extremt snabbt! På drygt 100 år över 1 grad! Att denna snabba ökning skulle ha naturliga orsaker såsom variationer i Jordens omloppsbana eller ändringar i jordaxelns lutning är ett feltänk! Vid ändringar i Jordens medeltemperatur i ett astronomiskt perspektiv talar vi om betydligt längre tidscykler på 10000-tals år, vilka definierar Jordens istider och mellanistider! Nuvarande snabba globala uppvärmning har istället sin orsak i våra utsläpp av växthusgaser, främst CO2! Detta är känt och vetenskapligt belagt i modern tid av FN:s klimatpanel och dess över 3000 forskare världen över! Så! Se över DINA utsläpp! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!