Kategoriarkiv: d) Sverige gör ….

Johan Rockström varnar …!

För att illustrera bredden i klimatpolitiken har Climate for Life lånat en metafor från djurriket – Big Five!

Big Five …!

Johan Rockström, internationellt erkänd forskare inom klimatområdet, sänder ut en kraftig varningssignal till Regeringen vad gäller dess klimatpolitik! Uttryckt i klartext säger han: ”Tidöavtalet räcker inte! Att ensidigt fokusera på elektrifiering är helt otillräckligt. Klimatproblematiken är betydlig bredare än så!” Climate for Life (CFL) instämmer helt! Vi har valt att låna en metafor från djurriket – Big Five – för att beskriva den nödvändiga bredden i klimatproblematiken! Det handlar om de fem största klimatbovarna lika med Energiförsörjningen, Transporter, Skövling av regnskogar, Köttkonsumtion och Konsumtion i allmänhet!

Det bästa av allt …!

Det bästa av allt är att DU kan påverka alla klimatbovarna genom att göra smarta val i vardagen! DU kan påverka Energiförsörjningen genom att spara på el och värme och välja elavtal baserat på förnyelsebar energi! DU kan påverka Transporter genom att åka mer kollektivt, samåka, ta tåget istället för flyget, köra förnyelsebart med el eller biobränsle! DU kan påverka Skövlingen av regnskogar  genom att undvika importerade livsmedel såsom t.ex. palmolja, sojaprodukter m.m. från icke certifierade ursprungsleverantörer (över hälften v Borneos regnskogar har fått lämna plats för palmoljeväxter)! DU kan påverka Köttkonsumtionen genom att dra ner på köttätandet och välja kött med mindre klimatpåverkan såsom fågel eller fisk! DU kan påverka Konsumtion i allmänhet  genom att utgå  från de ”5 R:en” lika med Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot i nämnd ordning!

DU …!

Klimatpolitiken! Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån bristerna i Regeringens klimatpolitik, men genom att anamma ett mindset baserat på metaforen ”Big Five” kan DU göra verklig skillnad samtidigt som Du sprider budskapet i dina sociala sfärer! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Bäst i Europa …!

Sverige producerade mer el än någonsin under 2022!

Bäst …!

Sverige är bäst på elexport i Europa! Förra året producerades 170 TWh el i Sverige, varav exporten utgjorde 33 TWh enligt siffror från Svenska Kraftnät! Tack vare vinden! El från vindkraft går dock inte att lagra med dagens teknik i det svenska elsystemet och måste följaktligen förbrukas i samma ögonblick som den förbrukas! OBS! Elexporten går till länder där den ersätter fossil el med stora CO2-utsläpp! Enligt Naturvårdsverket motsvarade den svenska elexporten under 2022 minskade CO2-utsläpp i Europa på 10-15 miljoner ton! Lika mycket som hela den svenska personbilstrafiken släpper ut! Heja Sverige!

Aurora mot staten …!

Gått i mål…!

NU har det s.k. Aurora-målet gått i mål! Under fredagen i förra veckan den 25 november tågade ett tusental ungdomar från Mynttorget till Stockholms tingsrätt för att lämna in en stämningsansökan mot svenska staten för att den inte gör tillräckligt för att minska klimatutsläppen. ”Aurora mot staten” stöder sig på Barnkonventionen, Klimatlagen och Europakonventionen. Liknande rättsprocesser har drivits i Frankrike, Nederländerna, Belgien och Tyskland där ungdomarna har fått rätt och där regeringarna har tvingats att höja sina klimatmål och skärpa sin klimatpolitik.

Bryter mot lagen …!

Stämningen handlar om att svenska staten inte uppfyller sin juridiska skyldighet enligt lagen och gällande konventioner. Talespersonerna för Aurora 23-åriga juridikstudenter Ida Edling och 20-årige Anton Foley säger att målet inte riktar sig speciellt till nuvarande regering utan även mot tidigare regeringar d.v.s. rätt och slätt mot svenska statens bristande förmåga att ta klimatkrisen på tillräckligt stort allvar! Läs mer om Aurora-målet på http://climateforlife.se/malet-mot-svenska-staten/

DU…!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån den här typen av rättsprocesser, men du behöver inte gå längre än till att titta dig omkring i den egna familjekretsen! Aurora-målet gäller i praktiken dina eventuella barn, barnbarn och kommande generationer! Så! Bli en bra förebild i vardagen för dagens unga! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Klimatförnekare i riksdagen …!

SVT Nyheter …!

I en enkät från SVT Nyheter vägrar flera Sverigedemokrater i riksdagen att skriva under på att det pågår en klimatkris. Av SD:s 73 ledamöter i riksdagen är det endast 8 st som har svarat! Av dessa är det 6 st (!) som svarar ”håller inte alls med” och 2 st ”håller endast delvis med”. Även partiledaren Jimmie Åkesson är skeptisk: ”Jag har inte sett något vetenskapligt stöd för att det är så”!!! OBS! All denna förnekelse samtidigt som världens länder just nu möts på FN:s klimatmöte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten för att hantera den akuta klimatkrisen! Red Alarm från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres: ”Dagens politik kommer att innebära en fullständig katastrof”!

Red Alarm från ö-länderna …!

Ö-länderna hotas av havsnivåhöjningarna och ligger självfallet långt ifrån Jimmie Åkessons och SD:s position! Vi citerar premiärministern av Tuvalo, ett ö-land i Polynesien i sydvästra Stilla havet:

Dear friends,
I’m writing to you with an urgent message as the Prime Minister of Tuvalu: Our country is sinking! My homeland could be one of the first nations to be wiped off the map due to climate change. But we won’t give up. We will fight! In a few hours, I’m addressing the climate summit in Egypt to call for a new global treaty to phase out fossil fuels and help vulnerable countries cope with climate devastation. Join my urgent call to world leaders now!

Smältande glaciärer …!

Smältande glaciärer ligger också långt ifrån Jimmie Åkessons och SD:s position! Enligt en ny rapport av FN-organet Unesco kommer några av världens mest kända glaciärer såsom Kilimanjaro i Tanzania och Dolomiterna i italienska alperna att smälta bort till 2050 oavsett vilket klimatscenario man tillämpar!

Kilimanjaro i Tanzania kommer att smälta bort till 2050 enligt Unesco!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som om DU befinner DIG långt ifrån COP27 och den politiska maktens korridorer! NEJ! DU kan påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp att vi befinner oss i en klimatkris och att vi har klimatförnekare i Sveriges riksdag, som dessutom ingår i den sittande regeringens parlamentariska underlag genom Tidö-avtalet! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Smältande glaciärer …!

Rim och reson för el …!

Ingen verklighetsförankring …!

Det politiska spelet kring hur Sverige skall klara sin del av Paris-avtalet respektive tillfredsställa industrins och transportsektorns behov av ny, grön el saknar helt enkelt verklighetsförankring. Elektrifieringen av industrin i norra Sverige i form av ersättning av kol och koks i ståltillverkningen med grön vätgas, ny el till batteritillverkning och ny el för omställning av transportsektorn kräver uppemot 100 TWh ny el redan till 2030! D.V.S. redan om 8 år!!! Läs mer om industrin i norra Sverige och dess ökade elbehov på http://climateforlife.se/svenskt-stal-biter/! Hemläxa för Sveriges nya regering! Generalplan för el efterlyses!!!

Rim och reson …!

Den politiska hanteringen av elförsörjningen hittills saknar helt rim och reson! Det historiskt sett dramatiskt ökade elbehovet från nuvarande ca 150 TWh till 250-300 TWh på kort tid (2030) hanteras som om det vore en ren blockpolitisk fråga! FEL! Det politiska maktspelet måste snarast brytas upp! Frågan kan inte längre få tillåtas handla om vem som skall ha makten i Sveriges riksdag eller om vilket parti som har den ”bästa” klimat- och energipolitiken! Nota bene! Frågan om Sveriges framtida elförsörjning handlar i mångt och mycket istället om delar av svensk exportindustris överlevnad och framgång på en globalt konkurrensutsatt marknad!

Till Sveriges nye statsminister …!

I samband med regeringstillträdet har DU nämnt nyckelord som samsyn och ödmjukhet inför uppgiften. DU har också lyft fram att vissa framtida tunga frågor såsom anslutningen till Nato och utrikespolitiken är viktiga att hantera partiöverskridande! Snälla! Lägg även till behovet av att snabbt elektrifiera industrin och transportsektorn! Att bara ropa kärnkraft som svar på alla frågor eller som förra regeringen ropa havsbaserad kärnkraft är som att ropa i öknen d.v.s rakt ut i tomheten! Ingen hör er!

Stora krav …!

Den, i historiska mått mätt, extremt snabba utbyggnaden av det svenska elsystemet ställer stora krav på regeringen inklusive dess myndigheter! Man måste ta ledartröjan och genom lämplig reglering skapa stabila förutsättningar för näringslivet så att berörda aktörer är beredda att ta nödvändiga risker, både finansiellt och resursmässigt, för att klara av utbyggnaden av ny nätinfrastruktur respektive ny elproduktion.

Även partipolitiken …!

Även den svenska inrikespolitiken i sin helhet d.v.s., oavsett parti eller block, måste ta sitt ansvar och tona ner retoriken, framförallt vad gäller låsningar kring enskilda kraftslag, som används som tillhygge i debatten, vare sig det nu gäller havsbaserad vindkraft eller kärnkraft . Det politiska etablissemanget måste nu ta sig samman, se sanningen i vitögat och ställa sig frågan: ”Vilka teknologier står till buds för att bygga ut det svenska elsystemet för näringslivets och transportsektorns behov av el till 2030”!

Vi befinner oss i en akut klimatkris och kortsiktig parti- och blockpolitik får inte äventyra levnadsvillkoren för våra barn, barnbarn och kommande generationer!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som om DU befinner DIG långt ifrån den politiska maktens korridorer! NEJ! DU kan påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp att klimatet inte har en egen filosofi utan handlar om ren vetenskap och att det därför är orimligt att klimatet skall få ge vika för politiskt maktspel! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Svenska banker finansierar Norges oljehyckleri …!

SEB, Nordea och Swedbank …!

Sedan juli 2020 har SEB, Nordea och Swedbank lånat ut 43 miljarder SEK för att finansiera Norges oljeprospektering i Arktis enligt en undersökning av Fair Finance Guide! Här pratar vi om ett gigantiskt dubbelfel! Dels så spär bankerna på klimatkrisen och dels så bidrar man till att sätta igång en tung industri med mycket stora miljörisker i ett stycke helt orörd natur! På sina hemsidor lyfter bankerna fram sina klimatlöften, men verkligheten är tvärtom! Det handlar istället om att de är klimatsabotörer! SKÄMS!!!

Norges oljehyckleri …!

År 2016 blev Norge det första industrialiserade landet i världen att skriva under Paris-avtalet, som strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samma år (!) öppnade man upp ett helt nytt område i Barents hav/Arktis för prospektering av olja. Ett tiotal internationella fossilbolag fick licenser att borra, bland dem svenska Lundin Energy. Logiken? Den finns inte!

Skyller ifrån sig …!

Alla aktörer alltifrån oljestater, som Norge, till oljebolag, raffinaderier och finansiärer skyller ifrån sig genom att flytta fram ansvaret för klimatutsläppen längre fram i kedjan! Till användarna! ”Så länge det finns en marknad så prospekterar och säljer vi till sista droppen”! ”Om inte vi gör det så tar någon annan vår plats”! Så lyder de tunna officiella argumenten! I själva verket handlar det om ignorans och ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande på bekostnad av levnadsvillkoren för kommande generationer!

Norge, Arktis och oljan …!

För sex år sedan stämde miljöorganisationerna Greenpeace och Natur og Ungdom norska staten. Planerna på att borra efter mer olja i Arktis ansågs bryta mot den norska grundlagens skrivningar om att skydda människor och miljö. Efter att ha förlorat i Norges högsta domstol ligger fallet nu hos Europadomstolen. Sedan man öppnade upp Barents hav för prospektering 2016 har nya oljefält hunnit tillkomma som ”Johan Castberg” (tas i drift nästa år) och ”Wisting”, världens nordligaste oljefält, är på gång (byggbeslut i Stortinget våren 2023)! Området kring ”Wisting”, inte långt från polarisen, kallas ”Norges lilla regnskog” på grund av sin unika biologiska mångfald. Det ligger också nära naturreservatet Björnön där några av världens största fågelkolonier finns och man bland annat kan hitta lunnefågel.

DU …?

Vad kan du göra!? Det kan synas som om att DU är långt från händelsernas centrum! MEN DU är bara ett knapptryck från DIN bank! Mejla och reagera på deras klimatsabotage! DU kan också ta upp bankernas och oljeaktörernas agerande i DINA sociala nätverk – på jobbet, i familjen, i bekantskapskretsen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Sverige först i världen …!

CFL:s påskägg 2022 …!

I Climate for Lifes (CFL) påskägg 2022 serverar vi nyheten att Sverige blir det första landet i världen som väger in utsläppen från konsumtionen i sina nationella utsläpp! Hittills räknar världens länder inklusive Sverige enligt Paris-avtalet endast in sina territoriella utsläpp d.v.s. utsläpp från de varor och tjänster som produceras inom landet. Klimatminister Annika Strandhäll mottog i förra veckan Miljömålsberedningens slutbetänkande där samtliga riksdagspartier står bakom att utsläppen från konsumtionen, d.v.s. även utsläppen från importerade varor och tjänster, skall ner till nettonoll 2045. Först i världen! Sverige förebild! HEJA!

Talande statistik …!

I mars …!

Enligt statistikorganet Vroom (för data om bilbranschen) ökade antalet nyregistrerade rena elbilar under mars med 252 % (!) jämfört med samma period förra året! Av totala antalet nyregistrerade personbilar under mars var 56 % (!) laddbara. Mer än hälften av dessa (32,2 %) var rena elbilar. Efterfrågan på laddhybrider har dock gått ner med 54 % jämfört med mars förra året. Denna trend är föga förvånande då laddhybrider endast kan betraktas som en övergångslösning i avvaktan på den tekniska utvecklingen för helt fossilfria personbilar. Enligt statistiken är vi tydligen redan där! Fossilfritt, per favore! HEJA!

Frihetsenergi …!!!

Vindkraften hastar …!

Inte minst den djupt tragiska utvecklingen i Ukraina till följd av Rysslands rättsvidriga angreppskrig visar tydligt behovet av att så snabbt som möjligt frikoppla sig från fossilbaserade energimarknader vare sig det gäller naturgas, olja eller kol. Angriparen Ryssland är en stor exportör av energi till europeiska energimarknader, framförallt av olja och naturgas, men även av kärnbränsle (bl.a. till svenska kärnkraftverk). Allt talar också för att Ryssland även kan komma att använda energivapnet för att svara på västvärldens sanktioner! För Sveriges del är det framförallt havsbaserad vindkraft som ligger i korten för att skapa frihetsenergi!

Inte bara geopolitik …!

OCH det är inte bara geopolitiska faktorer som trycker på! Industrin med utveckling av fossilfri stålproduktion i spetsen har flyttat fram sina positioner och kräver uppemot 100 TWh ökning av elproduktionen redan till 2030 d.v.s. lika med en historiskt snabb 70%-ig ökning av Sveriges nuvarande elförbrukning på ca 150 TWh! Läs mer på http://climateforlife.se/svenska-stalet-biter/

Enda möjligheten …!

Enda realistiska möjligheten att snabbt få till stånd både en frigörelse från en nyckfull exportör av klimatförstörande energi som Ryssland och att tillgodose svensk industris dramatiskt ökade efterfrågan på fossilfri el är med hjälp av havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft har alla vinnarkorten på sin sida – (1) Ekonomin, (2) Storskaligheten och (3) Snabbheten!

Politiken agerar …!

Den svenska politiken har tagit sitt ansvar i sammanhanget bl.a. genom att via Regeringen ge Havs- och Vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram s.k. havsplaner för vindkraften. Än så länge har havsplaner på 20-30 TWh (februari 2022) presenterats och ytterligare 90 TWh ligger i korten för att kunna presenteras om drygt 1 år.

Snabbare handläggning …!

Vidare har två olika utredningar initierats för att snabba upp de långdragna tillståndsprocesserna i samband med nya vindkraftparker! Dels handlar det om att se över den rent administrativa handläggningen vid tillståndsprövningen, bl.a. det s.k. kommunala vetot! Dels handlar det om att se över möjligheten att ge berörda kommuner en ekonomisk kompensation för att öka motivationen och därmed få ner antalet överklaganden!

Norr banar väg för …!

100 mil …!

Industrin i norr och en 100 mil lång pipeline, runt Bottenviken från Umeå till Brahestad i Finland, banar väg för inträdet i vätgassamhället! Ledningen utreds f.n. av forskningsinstitutet RISE, dess motsvarighet i Finland VTT och Luleå Tekniska Universitet med statligt stöd från Vinnova. Bakgrunden är de pågående stora gröna industrisatsningarna i norr, som kräver stora mängder vätgas, dels för att ersätta fossila bränslen i ståltillverkningen och dels för elproduktion som balans för variationerna i vindkraftens tillgänglighet . Läs mer på http://climateforlife.se/gront-stal-visar-vagen/ Enligt Rikard Gebart, professor på Luleå Tekniska Universitet, kan en utbyggnad av ledningen gå snabbt (senast 2030) när väl alla utredningar är klara! Välkommen till framtiden och Vätgassamhället!