Tack för i år …!

Ni betyder allt…!

Climate for Lifes (CFL) läsare och följare betyder allt för CFL:s fortsatta inspiration och kamp för klimatomställningen! Ett STORT tack för det här året och en varm tillönskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!! Vår förhoppning för det nya året är att det skall bli Klimatåret med stort ”K” och att vi gör upp med coronapandemin, drar viktiga lärdomar från denna och på allvar tar itu med klimatomställningen!

Coronapandemin har visat att världens regeringar kan vidtaga snabba och kraftfulla åtgärder i samband med allvarliga kriser, ett beteende som nu i ökande utsträckning MÅSTE spilla över på klimatet på alla nivåer i samhället!

A big NO NO …!

Svenska banker bidrar aktivt till oljeborrningar i Arktis genom att låna ut uppemot 100 miljarder SEK till bl.a. Lundin Energy!

Mammon …!

Mammon förblindar! Kortsiktigt och egoistiskt ekonomiskt tänkande kännetecknar de svenska banker som lånar ut uppemot 100 miljarder SEK till oljeexploatörer, bl.a. svenska Lundin Energy, för borrning efter olja i Arktis. Bankerna ifråga är SEB, Nordea, Danske bank och Swedbank. Ytterst vilar dock ansvaret tungt på norska staten som har släppt till dessa tillstånd. Läs mer om att norska staten därför har hamnat i Högsta domstolen! Läs på http://climateforlife.se/vi-haller-andan/! A big NO NO och en STOR skämskudde till norska staten, de svenska bankerna och Lundin Energy m.fl.!!!

Katastrof …!

Förutom att ta upp mer olja är som att slänga bensin på brasan i den pågående klimatkrisen skulle en eventuell oljeolycka innebära en katastrof för djur- och växtliv. Enligt forskare, bl.a. meterologiprofessor Michael Tjernström vid Stockholms Universitet, skulle en olycka (Jfr BP:s exploderande oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska golfen 2010) betyda en oreparerbar katastrof i dessa orörda, marina områden mellan Nordnorge och Svalbard.

En olycka vid eventuella oljeborrningar i Arktis skulle innebära oreparerbara skador på djur- och växtliv i dessa unika och orörda marina områden!

”Red Alert”…!

Antonio Gueterres …!

På FN:s digitala klimatmöte ”Climate Ambition Summit” i lördags, på 5-årsdagen av Parisavtalet manade Antonio Gueterres, FN:s generalsekreterare, världens länder, världens städer, världens banker och världens företag till att utlysa klimatnödläge! Många länder och städer har redan gjort det, men nu krävs att ALLA gör det!

För långsamt …!

Utvecklingen mot klimatneutralitet går för långsamt! Hittills handlar det mesta om vackra ord! Vi är fortfarande efter 5 år sedan Paris-avtalet på väg mot 3-4 grader! MEN avtalet fungerar trots allt! Tack vare avtalet har världens länder nått sjukdomsinsikt! Även om det har tagit tid! Sjukdomsinsikt är det första och avgörande steget mot förändring! Sanningens minut närmar sig dock nu till årsskiftet då världens länderskall lämna in nya skärpta utsläppsmål s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) i enlighet med reglerna i Paris-avtalet!

Tuff ”deal” …!

Här är ”dealen” ! Världens länder måste tillsammans öka sina NDC:s lika med bidrag för minskning av utsläppen under nästa 5-årsperiod i avtalet med en faktor fem, 5 gånger, för att nå 1,5-gradersmålet och med en faktor tre, 3 gånger, för att nå 2-gradersmålet. Denna tuffa ”deal” framgår av UNEP.s (United Nations Environmental Program) senaste årsrapport från den 9 december om hur världens länder ligger till i förhållande till utfästelserna i Paris-avtalet från 2015.

Fler ögonhöjare …!

En annan ögonhöjare i rapporten är att världens rikaste 1 % av befolkningen står för lika mycket av utsläppen som 50 % av de fattigaste. En ytterligare ögonhöjare är att två tredjedelar av världens utsläpp är konsumtionsbaserade d.v.s. utsläppen faller tillbaka på DIG och mig och våra beteenden! Det ojämlikt fördelade utsläppen mellan rika och fattiga innebär vidare att om du tillhör den rikaste procenten måste du minska ditt CO2-avtryck med en faktor trettio, 30 gånger! OCH! Trots allt tal om gröna investeringar under och efter coronapandemin är det endast en liten del (en fjärdedel) av G20-länderna som lever upp till dessa ambitioner, fast enligt UNEP fortfarande i otillräcklig omfattning!

Coronapandemin har visat att världens regeringar kan vidtaga snabba och kraftfulla åtgärder i samband med allvarliga kriser, ett beteende som nu i ökande utsträckning MÅSTE spilla över på hantering av klimatkrisen efter UNEP:s kraftiga varningssignaler!

En bild säger mer …

Klimatkampen …!

Bilden är hämtad från söndagsnumret av DN den 6 december, då Greta Thunberg var chefredaktör för DN för en dag. Bilden visar att vi hittills har fört en ojämn kamp mot att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader! I söndags vid DN:s pressläggning var det endast (!) 7 år, 343 dagar, 11 timmar, 46 minuter, 0 sekunder tills vi är vid ”point of no return” lika med 1,5 grader, förutsatt att vi fortsätter att kasta in handduken i klimatkampen! Anm. Hela söndagsnumret och alla nr av DN:s nätversion kan läsas gratis fram till den 30 december 2020.

David o Greta …!

Sir David Attenborough och Greta Thunberg intervjuades i DN under Greta Thunbergs tillfälliga chefredaktörsskap söndagen den 6 december 2020!

Ingen saga …!

Nej! Detta är ingen saga likt sagovärldens och bröderna Grimms ”Hans o Greta” utan rena rama krassa verkligheten! Läs när DN intervjuar Greta Thunberg och sir David Attenborough om klimatkrisen! Läs på följande länk https://www.dn.se/kultur/sir-david-attenborough-det-maste-finnas-en-stor-skara-som-sager-gor-nagot/ eller läs hela DN från söndagen den 6 december, dagen då Greta Thunberg tog över chefredaktörsposten från Peter Wolodarski för en dag. Under intervjun uppstår ren magi mellan läromästaren, som ägnat hela sitt liv från barnsben åt folkbildning om planeten Jorden genom sina naturfilmer och dokumentärer, och eleven Greta Thunberg, som ju är på väg att ta över stafettpinnen!

”Gör något” …!!!!!!

”Gör något, gör något, gör något” vädjar David Attenborough i intervjun lätt desperat till DIG, alla individer, alla företag, alla politiker kort sagt till hela mänskligheten! Han, som 1937 vid 11 års ålder påbörjade sin framgångsrika bana och nu över 80 år senare kan konstatera att (1) då var CO2-halten i atmosfären 280 ppm och nu är den 415 ppm, (2) då var 60 % av planeten Jorden vildmark och nu är andelen nere i 35 % och (3) ”den naturliga världen håller på att försvinna, bevisen finns överallt runtomkring oss, det har hänt under min livstid, jag har sett det med mina egna ögon!

Sir David Attenboroughs senaste film ” A life on our planet” finns på Netflix och är ett levande bevis på att vi, Homo Sapiens, håller på att såga av den gren vi sitter på!

En udda oceanfågel …!

Oceanbird …!

Wallenius-rederiernas nya skapelse, Oceanbird, är ett storskaligt segelfartyg för godstransport i ett helt nytt tekniskt koncept! Fartyget har inga traditionella segel utan vingar som kan skjutas upp och ner 45-100 m över havet som ett teleskop. Enligt Per Tunell, chief operating officer på Wallenius Marine, ligger skapelsen på ritbordet konstruerad och klar. En prototyp på 7 m är under byggnad och nära testning.

Framtidsplanerna …!

I fullskala kommer fartyget att bli ca 200 meter och kunna frakta 7000 personbilar, ett specialsegment för Wallenius sedan 60-talet, och minska CO2-utsläppen med 90 % jämfört med ett dieselfartyg!. Redan nästa år räknar man med att kunna ta upp beställningar med sikte på att ha skapelsen ute på världshaven 2024!

Oceanbird sätter tonen för framtidens segelfartyg och ersätter dieseldrift på världshaven!

Joe steppar upp …!

F.d. utrikesminister John Kerry i Obamas administration 2013-2017 kommer att spela en framträdande roll i USA:klimatpolitik i och med den nya utnämningen!

Högsta prioritet …!

Klimatet har fått högsta prioritet vid sidan av pandemin och ekonomin i Joe Bidens kommande administration! Biden har utsett f.d. utrikesminister John Kerry till klimatminister med fokus på det internationella perspektivet! Ett stort steg för klimatet! Biden har uppenbarligen ambitionen att återuppta den ledande roll i klimatarbetet som USA hade med Obama vid rodret. USA var då starkt bidragande till Paris-avtalet 2015/2016, där Kerry hade en framträdande roll. Under Bidens presidentkampanj var Kerry tillsammans med kongressledamoten Alexandria Ocasio Cortez (initiativtagare till Green New Deal) ansvarig för att lägga upp strategin för Bidens klimatpolicy.