BREAKING NEWS! – Arktis smälter!

arctic-983917_960_720-580x387

20 grader varmare ….!

Normalt vid den här årstiden är det minus 20 grader i Arktis! NU ligger det på nollan! 20 grader varmare än normalt! Uppemot 10 % av havsisen har smält det senaste årtiondet!  Forskarna är chockade och pratar om en ”point of no return”  d.v.s. utvecklingen går inte att stoppa och kommer snarare att accelerera! Dom står handfallna och kan i nuläget ej förklara fenomenet. Den grundläggande orsaken är ju den globala uppvärmningen till följd av våra växthusgasutsläpp (se även http://climateforlife.se/visste-du-att-2), men kända förstärkningseffekter vid jordens poler borde inte vara så stora! En av förstärkningseffekterna är den s.k. albedoeffekten d.v.s. ju mer havsis som försvinner desto mindre blir den solstrålning som reflekteras tillbaka från polarisen.

BLACK FRIDAY! – Svart dag för klimatet!

1-mef-ahjlvgklcz6pcxamyw

Patagonia protesterar!

Idag fredagen den 25/11, den s.k. Black Friday i USA, demonstrerar Patagonia mot konsumtionshetsen! Patagonia, en global varuhuskedja inom utomhus och fritid, skänker hela överskottet från Black Friday till miljöorganisationer som Earth Guardians, Save the Earth, WWF och liknande, d.v.s. till 24/7-organisationer som ägnar varje timme, dag, vecka, år ut och år in till att rädda Jorden, allas vårt gemensamma hem!

Apropå Black Friday!

Företeelsen, som i USA är en klämdag mellan Thanksgiving och lö+sö och därför blivit en stor shopping-dag, har även kommit till Sverige! Tanken är att på denna dag vända röda siffror i resultatet till svarta . Svensk handel har liksom bara hakat på utan att egentligen veta varför! Konsumtionshetsen griper omkring sig! Hur var det nu igen? Är det inte så att svensken överkonsumerar och förbrukar årligen 4 jordklot! Säg så här! Black Friday är en svart dag för klimatet och borde egentligen heta Red Friday d.v.s. säg STOPP och tänk efter!

Så formas en KLIMATFÖRNEKARE!

160930klimatskeptiker

På förekommen anledning …..!

I en ny avhandling i psykologi från Uppsala Universitet har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar. Läs följande utdrag från slutsatserna NOGA! ”Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. Signalementet verkar bekant på något vis! Läs också! http://climateforlife.se/trump-you-never-walk-alone/

Marrakech! – Brevet till ELEFANTEN i rummet!

 

trumphat-1024x682-1024x682

Ett brev betyder så mycket …!

Igår, onsdag 16/11, damp det ner ett brev till COP22, klimatförhandlingarna i Marrakech. Det var egentligen adresserat till USA:s nya ”President-Elect”, Donald Trump! Han är ju inte där, men hans ande symboliserar ändå den s.k elefanten i rummet på alla möten och förhandlingar. Brevet var undertecknat av 350 st av USA:s mest tongivande företrädare för den amerikanska ekonomin alltifrån storföretag till finansiella institutioner som banker, försäkringsbolag etc. Ett utdrag:

Implementing the Paris Climate Agreement will enable and encourage businesses and investors to turn the billions of dollars in existing low-carbon investments into the trillions of dollars the world needs to bring clean energy prosperity to all. Failure to build a low-carbon economy puts American prosperity at risk.”

Fritt översatt: Mr Trump! Make America great again! – Fullfölj Parisavtalet!

 

Veckans GNÄGG ….!

horse-smiling-580x435

Mr Trump får ursäkta….!

Veckan som har gått, v45, har innehållit en hel del positiva nyheter om klimatet! (1) Australien, som har varit motstridiga hittills, har ratificerat klimatavtalet, (2) Samtidigt har man beslutat att stänga ett av världens smutsigaste kolkraftverk, Hazlewood, i mars nästa år, (3) Svenskarna älskar klimatsmarta bussar! 80 % av alla bussar i kollektivtrafik går på fossilfria bränslen! (4) Vattenfall bygger Nordens största vindkraftpark, Kriegers flak, ca 3 mil utanför Skånes sydkust! Proppen ur kan man säga! Kriegers flak har diskuterats i ca 10 år! (5) Kalifornien föregångare igen! Förbjuder plaspåsar i mataffärer! (6) DONG (Dansk Olie og Naturgass), Danmarks största energiföretag, har beslutat att lämna sin ursprungliga affärsidé och satsa på att bli världsledande på förnybart!  OBS! ”New President-Elect”, Mr Trump! Tåget är igång och går inte att stoppa!

TRUMP! – You never walk alone!

trumphat-1024x682-1024x682

Trump! Parisavtalet gäller!

USA har ratificerat Parisavtalet tillsammans med hittills ca 120 av FN:s ca 200 länder som gick in i överenskommelsen i Paris i december 2015. I praktiken kan Donald Trump anmäla att USA drar sig  ur avtalet när han inträder i sitt nya ämbete i början på nästa år. MEN enligt artikel 28 i Parisavtalet är varje part i avtalet bunden till avtalet i 3 år. Därefter tar det ytterligare 1 år innan ett dylikt frånträde vinner laga kraft. I slutet på hans ämbetsperiod kan USA alltså allra tidigast lämna avtalet rent juridiskt!

Kommer inte att hända ……

MEN detta kommer inte att hända! Donald Trump (eller hans rådgivare) kommer att inse att om man går ur ett sådant unikt, världsomfattande avtal så kan USA glömma alla sorts framtida bilaterala avtal. Ingen skulle lita på att USA står fast vid internationella överenskommelser! Ytterligare en reflektion! Alla världens 195 st ledare har enligt Parisavtalet indirekt bekräftat vetenskapen bakom den globala uppvärmningen! UTOM EN mycket snart! Donald Trump! I detta ljus får lyriken i Gerry and the Pacemakers låt från 1963, ”You never walk alone” ett helt nytt ansikte! HETT TIPS! USA kommer under överskådlig tid att vara kvar i Parisavtalet!

NU laddar vi för Marrakech!

climateforlife-logo10

COP22 börjar idag!

FN.s årliga klimatmöte, COP22 (COP= Collaboration Of Parties), börjar idag och kommer att pågå i 2 veckor i Marrakech, Marocko. Vad står på spel? MYCKET! Nu gäller det att gå från ord till handling! Klimatavtalet från Paris 2015 har trätt i kraft (i fredags) så juridiken är på plats!  OBS!  Det är ett faktum att de klimatlöften som FN:s ca 200 länder lämnade i Paris 2015 ej räcker till för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Vår egen ”rockstjärna” på området professor Johan Rockström på Stockholm Resilience Center, har sammanfattat på ett övergripande sätt vad som behöver göras, vilket visar på de utmaningar som väntar!

Rockström efter Parisavtalet …..

(1) Gör världen fossilfri till 2040 och därefter gör  CO2-utsläppen negativa.  (2) Fördela kvarvarande CO2-budget på 900 miljarder ton rättvist mellan fattiga och rika länder. Med nuvarande utsläppstakt, hos framförallt rika länder, är denna budget slut om ca 15 år. (3) Sluta med att subventionera fossila bränslen på uppemot 600 miljarder USD per år. (4) Inför en  global CO2-skatt. (5) Etablera nya affärsmodeller baserade på delad och cirkulär ekonomi. (6) Avsätt medel till FN:s gröna fonder motsvarande 100 miljarder USD per år f.o.m. 2020. (7) Ta hänsyn till de planetära gränserna och s.k. tipping points.

Ingen lek ….!

Att dessa övergripande mål inte är en lek ser man om man översätter det till  verkligheten i västvärlden. Vi i västvärlden måste minska våra utsläpp radikalt från ca 10 ton per capita till 1-2 ton på 10 -20 år för att den kvarvarande budgeten på 900 miljarder ton skall räcka till de fattiga ländernas utveckling. Detta visar också på den inbyggda politiska spänningen som råder mellan de rika och fattiga länderna i den här frågan. Om DU vill veta mer om hur Johan Rocksröm ser på en sådan radikal utsläppsminskning för de rika länderna ända ner på individnivå, d.v.s. hur DU och jag kan göra, så fortsätt och läs ….

Livsrevision….!

Börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! HEJ! DU har precis blivit en PLANETSKÖTARE!

climateforlife-logo10

Idag den 4/11 – En HISTORISK dag!

Daddy

Parisavtalet träder i kraft!

Idag fredagen den 4/11, 2016 är en historisk dag för politiker, för företag, för vetenskapssamfundet, för DIG och mig, kort sagt för alla  som försöker göra något åt den globala uppvärmningen! Nu har det gått 1 månad sedan villkoren för Parisavtalet uppfylldes (ratificering av minst 55 länder motsvarande minst 55 % av utsläppen), vilket i praktiken innebär att avtalet automatiskt träder i kraft denna dag. OCH det är inte vilket avtal som helst! I ett globalt perspektiv är det unikt! I avtalet står att vi alla tillsammans skall rädda livsbetingelserna på Jorden, vårt gemensamma hem! OBS! FN:s alla ca 200 länder har skrivit på! Ingen kommer undan! Och DU! INGEN kan göra allt, men ALLA kan göra något! Så bli en PLANETSKÖTARE även DU!!!

Sol och vind går om ”King Coal”!

mtrmrinfographic

Sol och vind har tagit över!

I tisdags i förra veckan 25/10 presenterade IEA (International Energy Agency) sin marknadsrapport för utvecklingen på energimarknaden de närmaste 5 åren. Det mest iögonfallande i rapporten är tillväxten för förnyelsebar elgenerering. Redan under 2015 gick sol och vind om den hittills största energikällan för ny elkapacitet! ”King Coal” var namnet! OCH denna utveckling kommer bara att fortsätta! Kolla figuren ovan! Det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solceller varje timme under de närmaste 5 åren! OCH 2021 kommer elgenereringen från förnyelsebara energikällor att vara 28 % av världens elförbrukning motsvarande USA + EU!