Svenskt elflyg spänner bågen …!

Heart Aerospace med sitt 4-motoriga elflygplan tar in ytterligare kapital bl.a. av den amerikanska flygbolagsjätten United Airlines för fortsatt utveckling!

300 miljoner …!

Göteborgsbaserade elflygsutvecklaren Heart Aerospace spänner bågen och tar in ytterligare 300 miljoner SEK för fortsatt utveckling av sitt plan ES-19! Planet är ett kortdistansplan för 19 passagerare. Bland investerarna finns den amerikanska flygbolagsjätten United Airlines. Företagets VD, Anders Forslund, meddelar också att United Airlines tillsammans med kortdistansbolaget Mesa Air Group har beställt 200 plan med option på ytterligare 100 plan. Den första provflygningen är planerad till 2024 och första leverans till 2026! OCH det bästa av allt! Förutom att vara helt utsläppsfritt blir planet både billigare och tystare att flyga än konventionellt kortdistansflyg! Läs mer om Heart Aerospace på http://climateforlife.se/flyga-med-el/.

Domstol – Australien måste skydda unga …!

Australiens miljöminister Sussan Ley har enligt domstol en skyldighet att ”vidta försiktighet” vid nya fossila bränslesatsningar för att inga barn och unga skall ta skada eller dö!

Förlorade …!

Regeringen i Australien förlorade i början på sommaren ett mål i den federala domstolen mot ungdomar som väckt åtal mot regeringen för planerna på att starta upp ett stort kolgruveprojekt i orten Boggabri i New South Wales. Domen följer av ett överklagande mot kolgruveprojektet väckt av 8 ungdomar och en nunna från området.

Historisk dom …!

Enligt en av målsägandena, 16-åriga Anj Sharma, är detta en historisk dom, som gör det svårare för politiker att fortsätta med att godkänna stora projekt som skyndar på klimatkrisen! BRAVO!

Fru Justitia …!

Fru Justitia flyttar fram sina positioner i kampen om framtiden mellan dagens ungdomar och mindre nogräknade regeringar och företag i dessas jakt på kortsiktiga vinster på klimatets bekostnad! Läs mer om att fru Justitia skipar rättvisa mot regeringar och företag för klimatet på http://climateforlife.se/fru-justitia-ditt-skyddshelgon/ respektive på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/

Fru Justitia skipar rättvisa i kampen för klimatet mot regeringar och företag i dessas jakt på kortsiktiga vinster på klimatets och de ungas bekostnad!

”Eine million E-fahrzeuge” …!

I Tyskland …!

Elbilsracet i Tyskland går nu för högvarv! För 10 år sedan satte dåvarande trafikminister Norbert Röttgen (CDU) upp målet att det skulle rulla en miljon elbilar på de tyska vägarna senast 2020. På den tiden ett mycket ambitiöst mål! MEN med några månaders försening, i juli i år, lyckades man uppnå målet! Knappt hälften av bilarna är rena elbilar medan resterande är plug-in-hybrider.

Rasande fort …!

Utvecklingen de senaste åren har gått rasande fort! Andelen försålda elbilar av den totala försäljningen i Tyskland låg för två år sedan bara på 2 %! NU under 2020/2021 ligger andelen på hela drygt 10 %! Var tionde såld bil är alltså en elbil! Andelen elbilar i den totala bilparken på ca 45 miljoner bilar är nu uppe i 2 %!

Andreas Scheuer …!

Nuvarande trafikminister Andreas Scheuer (CSU) konstaterar att ”Verkehrswende ist da”! Fritt översatt: Tippingpointen för elbilar har passerats! Det nya målet i Tyskland är nu, enligt Andreas Scheuer och hans experter, att 2030 skall minst 14 miljoner elbilar rulla på de tyska vägarna och antalet offentliga laddstationer ökas från nuvarande ca 50000 till en miljon! HEJA!!!

1 miljon elbilar i den tyska bilparken 2021 motsvarar ca 2 % av totalt ca 45 miljoner bilar, men redan 2030 skall man var uppe i en andel på minst 30 % motsvarande en ökningstakt på ca 35 % per år!

24-miljonersstaden Lagos snart obeboelig …!

De centrala delarna av 24-miljonersstaden Lagos i Nigeria vid Atlantkusten hamnade under vatten under sommarens skyfall!

Under radarn …!

Samtidigt som sommarens extremväder i form av översvämningar, skogsbränder extrema värmeböljor i Kanada, USA, Tyskland, Belgien m.fl. fick allt medieljus så gick rekordstora översvämningar i Afrikas största stad, Laos i Nigeria, under radarn! Regnperioden i Nigeria är normalt mellan mars och november. Nederbörden är som mest intensiv i september, men under mitten på juli kom rekordstora regnmängder och lade Lagos centrala delar under vatten.

Forskare varnar …!

Forskare varnar för att Lagos med sitt utsatta låglänta läge vid Atlantkusten snart kan vara obeboeligt till följd av kusterosion, extrem nederbörd och havsnivåhöjning både tillfälligt till följd av ökande Atlantstormar respektive till följd av den pågående avsmältningen av landisar globalt sett.

Lagos inte unikt …!

Tyvärr är inte Lagos utsatta läge för översvämningar inte unikt! Enligt en rapport från analysföretaget Central Climate publicerad i Nature Communications kan över 300 miljoner människor drabbas av samma öde inom tre decennier (!)! Det gäller stora befolkningskoncentrationer i kustnära lägen i Asien i huvudsak i Kina, Indien, Bangladesh, Vietnam, Indonesien och Thailand.

Översvämningar i Jakarta, Indonesien i februari 2017

Sensmoral …!

Medan vi i Europa och Nordamerika stirrar oss blinda på vad som händer i vårt närområde bl.a. till följd av det starka mediafokuset så pågår klimatförändringarna för fullt på global nivå med allt större konsekvenser. Den globala uppvärmningen känner inga nationsgränser. Rapporterande nyhetsmedia är ju närsynta av det enkla skälet att man söker uppmärksamhet hos sina läsare. DU och jag som nyhetskonsumenter måste dock lyfta blicken och också gå till mer neutrala bredare nyhetskällor för rapportering kring klimatfrågan!

Sensmoral forts …!

En annan sensmoral eller slutsats som kan dras av Lagos-exemplet respektive Central Climates rapport är att det är de sämst ställda som drabbas hårdast av klimatförändringarna! Befolkningarna i Afrika och Asien har inte ekonomiska resurser för dels anpassning av sin städer längs kusterna dels för en nödvändig klimatomställning. Om vi inte får stopp på klimatutsläppen i tid så kommer en sällan skådad migration att uppstå dels inom dessa länder, men även till andra länder med oöverskådlig social oro worldwide som följd!

Ödets ironi …!

Det är en form av ödets ironi att samtidigt som vi i västvärlden i hög grad har orsakat dessa möjliga katastrofala konsekvenser så har vi också fått nyckeln till att undvika dom. MEN tyvärr alldeles för sent! Nyckeln stavas Paris-avtalet! Avtalet säger dels att vart och ett av FN:s ca 190 länder skall skärpta sina klimatlöften vart femte år dels att de rika länderna skall avsätta 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till det fattiga länderna för klimatomställningen!

COP26 …!

Förutom faktiska realiteter i form av sommarens extremväder på olika platser i världen har FN:s klimatorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) lämnat sin rapport om klimatläget i världen under sommaren. Sammantaget pekar både extremvädret och IPCC:s rapport på att läget är akut! FN:s länder måste följaktligen agera med kraft i samband med kommande klimatmöte COP26 i Glasgow under november! Det gäller framförallt att skärpa sina klimatlöften respektive att komma igång med finansieringen av de fattiga ländernas klimatomställning.

Svenska, eldrivna, förarlösa lastbilar till USA …!

Svenska Einride …!

Göteborgsbaserade lastbilstillverkaren Einride utmanar de stora lastbilsjättarna med att ligga i framkant vad gäller tekniken genom sina förarlösa och eldrivna fordon. Under sommaren tecknade Einride ett samarbetsavtal med världens största däcktillverkare, japanska Bridgestone, för en gemensam lansering av Einride på USA-marknaden. Till en början skall Einride leverera 100 (!) fordon till Bridgestones logistiknätvek i USA! I samarbetet ingår utveckling av elektriska lastbilar i Tennessee, USA och en gemensam affärsplan på fem år för att skala upp elektriska och automatiserade transporter.  Läs mer om utmanaren Einride på http://climateforlife.se/coca-cola-kor-forarlost/

COP26 – Ingen respekt för Paris-avtalet…!

Stora länder fuskar …!

Under sommaren, den 30 juli, gick deadline ut för FN:s ca 190 länder vad gäller att lämna in nya klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) inför FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i november! Bara 80 av länderna lämnade in sina löften i tid! Stora utsläpparländer som Kina och Indien hör till de länder som ignorerade deadlinen. Kina är dessutom världens överlägset största utsläppare! Ignoransen resulterade i en skarp varning från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) till Kinas ledare lika med ett klart avsteg från IPCC:s normala roll som neutral utredare till FN!

Fler ögonhöjare …!

Andra stora utsläpparländer som Ryssland, Australien, Brasilien och Mexiko lämnade visserligen in sina NDC:s, men det var samma eller lägre mål i de inlämnade klimatlöftena som för fem år sedan! Förfarandet strider mot intentionerna i Paris-avtalet d.v.s. att länderna vart femte år successivt skall skärpa sina NDC:s!

Paris-avtalet frivilligt …!

Mot bakgrund av att vi under innevarande årtionde måste reducera utsläppen till hälften ger de stora utsläpparländernas ignorans av Paris-avtalet oss en tankeställare! Hur hänger detta ihop? Förklaringen kan sökas i att Paris-avtalet inte är tvingande d.v.s. villkoren kan betraktas som rekommendationer. Varje deltagarland (ca 190 länder) är autonomt och beslutar själva om sina klimatlöften!

Ändå en framgång …!

Ett frivilligt avtal kan måhända uppfattas som ett dilemma, men Paris-avtalet från 2015 kan ändå rent politiskt betraktas som en stor framgång! Den stora vinsten med avtalet är att alla världens länder är överens om att sätta fokus på klimatfrågan! I praktiken fungerar avtalet som ett effektivt påtryckningsmedel för världens länder att förhindra en allvarlig klimatkris.

Inte gossen Ruda …!

Inför en hotande planetär kris vill knappast något land sticka ut som gossen Ruda i strid med både vetenskap och internationella överenskommelser. Insatserna är alltför höga då klimatfrågan påverkar relationerna mellan länderna både politiskt, ekonomiskt och stabilitetsmässigt!

Ytterligare tankeställare …!

Den politiska hanteringen av Paris-avtalet inför COP26 sätter fingret på en bredare problematik! Hanteringen ger oss en ytterligare tankeställare och visar att politikersamfundet ensamt inte kommer att kunna lösa klimatfrågan! Alla måste hjälpas åt d.v.s. alla berörda aktörer alltifrån politiker till näringsliv, organisationer och enskilda individer! Vi måste alla bli en doer i klimatfrågan – en climateforlifedoer! Läs mer om hur JUST DU som enskild individ kan bli en climateforlifedoer! Läs på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Nu kommer elflygen …!

Elflygen är redan här! Planet på bilden tillverkas i Seattle, USA, av företaget Eviation och kan transportera 1000 kg gods eller 9 personer.

Badar i pengar…!

Nya startups för elflyg fullkomligt badar i pengar! På fem år har investeringarna via riskkapital och börsen ökat med 83 %. Bara under årets första 8 månader handlar det om ca 40 miljarder SEK. Enligt konsultföretaget Deloiette kommer marknaden runt 2035 att vara värd 1000 miljarder SEK per år och sysselsätta 280000 personer – bara i USA (!)! Till en början kommer elflygen förträdesvis att användas inom logistiksektorn.

DHL i framkant …!

Ett färskt och näraliggande exempel är logistikföretaget DHL Express, som har beställt 12 plan av det amerikanska företaget Eviation från Seattle för leverans under 2024. Planen med modellbeteckningen Alice kan frakta 1000 kilo gods alternativt 9 personer och har en räckvidd på ca 80 mil. DHL Express kommer att sätta in planen för godstransporter på sträckor i Kalifornien.

Sommarens hetaste …!

Skräckrapporten …!

FN:s utredningsorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kom i början på augusti med sin sjätte sammanfattning, AR6, om klimatläget. Rapporten har fokus på den vetenskapliga grunden till klimatförändringarna. Det är första gången sedan IPCC bildades i mitten på 90-talet som man med 100-%-ig sannolikhet kan konstatera ett samband mellan mänsklighetens påverkan och ett varmare klimat och dess konsekvenser i form av extremväder, havsnivåhöjning etc. Det är också första gången man tar till storsläggan mot politikerna! Det är dags att agera! Vi riskerar att överskrida Parisavtalets temperaturbegränsningar 1,5 grader redan på 2030-talet!

Larmklockorna …!

I rapporten ringer alla larmklockor! Det kan konstateras att den globala uppvärmningens hastighet saknar motstycke under i alla fall de senaste 2000 åren, att koldioxidhalten är den högsta på minst två miljoner år, att havsnivåhöjningen är den högsta på minst 1000 år, att glaciäravsmältningen är den högsta på minst 2000 år, att både extremvärme och skyfall har blivit vanligare och allvarligare, att torka har ökat i vissa regioner, att bränder har blivit vanligare samt att haven har blivit både varmare, mer försurade och mer syrefattiga.

Omvärldens reaktioner …!

The Guardians miljöredaktör Damian Carrington: ”Människan har genom sina handlingar, eller brist på sådana, överhettat planeten. Som en dom över mänsklighetens klimatkris kan IPCC:s rapport inte vara tydligare: Skyldig så in i helvete”!

BBC rapporterar att en grupp på ett 50-tal små stater, många av dem önationer, går ut med en en gemensam varning med anledning av IPCC:s rapport.

Mohamed Nasheed ex-president på Maldiverna. ” Vi står på gränsen till utrotning. Vi betalar med våra liv för kol som andra har släppt ut”!

FN-chefen Antonio Guterres: ”Den nya klimatrapporten signalerar kod röd för mänskligheten och måste betyda dödsstöten för användning av fossila bränslen. Ljudet från alarmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna kväver vår planet och utsätter miljarder människor för omedelbar fara”!

Christiana Figueres, som låg bakom det FN-fördrag som ledde till Parisavtalet 2015, till BBC: ”Den nya FN-rapporten ger den vetenskapliga bakgrunden till de extremväder som just nu äger rum på flera håll i världen. Det här är inte längre klimatförändringar, det är klimatkaos”

LKAB:s direktör för kommunikation och klimat, Niklas Johansson: ”Rapporten visar att det inte finns några alternativ till omställning och att det är bråttom”! 

M.fl. …..!

Diagrammet visar skillnaden mellan Jordens medeltemperatur under perioden 1850-1900 d.v.s under förindustriell tid och perioden därefter. Vi ligger nu på 1,2 graders uppvärmning d.v.s. farligt nära Parisavtalets 1,5 grader!