Kategoriarkiv: vem gör vad …..

IMORGON! Nej till Black Friday …!

Säg NEJ …!

Säg NEJ till ”Black Friday” och överkonsumtion!TIPSET är istället att gå på de fem R:en! Refuse! Reduce! Reuse! Recycle! Rot! Tillämpa denna strategi inte bara på fredag den 24 november utan mer som ett pågående mantra i vardagen! Anm. ”Black Friday” är i praktiken en helt onödig import från USA och grundar sig på att det har blivit en klämdag dagen efter helgdagen ”Thanksgiving”. Handeln har då sett sin chans att locka lediga amerikaner till affärerna! Säg NEJ! Låt istället årets ”Black Friday” bli startpunkten för DIN resa som en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Varning! Dimridåer inför COP28 …!

Sultan Ahmed Al Jaber …!

Chefen för det kommande klimatmötet COP28 i Dubai, Ahmed Al Jaber från Förenade Arabemiraten, tillika chef för ett av världens största oljebolag Adnoc , förfäktar idén att vi skall klara våra CO2-utsläpp genom koldioxidinfångning! D.V.S! Fortsätt med att släppa ut och ta bort det senare! Denna omvända logik är inte helt överraskande! Det är en känd dimridå från flera aktörer i oljebranschen och dess oljelobby! Al Jabers eget bolag Adnoc visar på orimligheten i resonemanget! Med den kapacitet för avlägsnande av CO2 som Adnoc f.n. besitter skulle det ta 340 (!) år räknat på deras oljeproduktion bara under de närmaste 6 åren! VARNING! Se upp för falska påståenden under COP28!

Fossil överkonsumtion …!

Inspel COP28 …!

Vi överkonsumerar fossila bränslen, olja,kol och gas långt utanför Paris-avtalets temperaturgänser d.v.s. mindre än 2 grader men helst 1,5 grader! Detta är ett viktigt inspel inför FN:s klimatmöte COP28 i Dubai i början på december! I rapporten ”Production Gap Report” från FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Program) konstateras att pågående och planerad utvinning av fossila bränslen till 2030 är mer än dubbelt så stor som krävs för att vi skall klara Paris-avtalets 1,5-gradersmål!

OBS…!

Resultaten i årets Production Gap Report går på tvärs med FN:s klimatpanel IPCC, vars senaste rapport (http://climateforlife.se/iea-ger-ros-och-ris/) säger att all fortsatt exploatering av fossila bränslen d.v.s. såväl planer som pågående projekt måste överges! Detsamma gäller de senaste resultaten ( http://climateforlife.se/kolbudgeten-krymper/) från forskningen kring den kolbudget vi har kvar för fortsatta utsläpp av växthusgaser innan Paris-avtalets temperaturgränser överskrids!

Vi kan inte vänta …!

De växthusgaser, främst frän förbränning av fossila bränslen, vi släpper ut stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år och bidrar till den globala uppvärmningen! Vi kan därför inte vänta då i praktiken följande gäller – ” en gång i atmosfären alltid i atmosfären”!

CO2-halten …!

Ren fysikaliskt så ökar CO2-halten i Jordens atmosfär huvudsakligen till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Ca 90 % av våra utsläpp hamnar i atmosfären och resten tas upp av världshaven och biosfären såsom världens skogar! OBS! I våras slogs nytt rekord då mänskligheten för första gången passerade en CO2-halt på 425 ppm! Halten uttrycks i ppm (”parts per million”) och är lika med andelen CO2-molekyler i atmosfären.

Ökande …!

Samtidigt kan konstateras att den underliggande trenden är ökande! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år och ökande. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög liknande den som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. OBS! Detta får inte bli vårt arv till kommande generationer utan utvecklingen måste vändas NU!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som om Du befinner dig långt ifrån COP28 och CO2-halten i atmosfären, men så är icke fallet! Vi sitter alla i samma båt! Den globala uppvärmningen drabbar alla både direkt och indirekt! Vi är på väg mot ett globalt klimatkaos! På den privata och lokala nivån kan DU bidra med att i dina nätverk sprida budskapet att vi just nu är på väg åt helt fel håll. På den politiska nivån i Sverige, i EU och i FN handlar det om att DU, via olika organisationer, media etc, kan sätta press på politikersamfundet! COP28 i Dubai i början på december, då nya klimatlöften från världens länder skall avges, blir viktigare än någonsin! Så! Bli en ClimateDoer och sprid dessa viktiga budskap! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Coca Cola m.fl. tvättar grönt …!

100 % återvinning…???

Coca Cola, Nestlé och Danone greenwashar sina Pet-flaskor genom texten att flaskorna återvinnes till 100 %! Enligt den europeiska konsumentorganisationen BEUC (Bureau Européen des Union de Consommateurs) är detta en omöjlighet! Ett klagomål har nu skickats in till EU-kommissionen! Tilltaget kan jämföras med svenska Arla som efter KO-anmälan till marknadsföringsdomstolen fick backa från sina texter på mjölkpaketen om att deras produktion var klimatneutral! OBS! Det blir det tuffare och tuffare att tvätta grönt inom EU efter beslut om att alla publika påståenden om hållbarhet måste kunna styrkas! Läs mer på http://climateforlife.se/sluttvattat/! Heja EU!

IEA ger ros och ris …!

IEA levererar viktiga inspel till FN:s klimatmöte COP28 senare i år!

IEA rosar …!

Det internationella energirådet IEA (International Energy Agency) har uppdaterat sin rapport från 2021! Den stora positiva nyheten i den uppdaterade rapporten är enligt IEA-chefen Fatih Birol att investeringarna i förnybar energi, elbilar och batteriutveckling har ökat med 40 % sedan 2021! Enligt Birol är detta en häpnadsväckande utveckling! Han ser nu ljuset i tunneln! Fortsätter denna utveckling, menar han, så ligger vi i linje med Paris-avtalets 1,5-gradersmål! MEN allt hänger på att det fossila stoppas! NU!!!

IEA risar …!

I förra rapporten (http://climateforlife.se/iea-kraver-stopp/) från 2021 varnade IEA för att det fossila måste stanna i marken! I den uppdaterade utgåvan skärper IEA tonen! Nu handlar det inte bara om att nyexploateringen måste stoppas utan även om att pågående utvinningsprojekt måste avbrytas! IEA-chefen dundrar vidare och hävdar att detta inte kan ske utan politiska regleringar. En minskad efterfrågan via marknadskrafterna till följd av den gröna omställningen räcker helt enkelt inte till! Detta är, trots de positiva signalerna om det förnybara, den uppdaterade IEA-rapportens viktigaste medskick till COP28 och politiken inför det stundande klimatmötet i Dubai i början på december!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du befinner dig långt ifrån FN:s stundande klimatmöte COP28, men så är icke fallet! Mötets resultat berör alla människor på planeten Jorden! Det handlar bl.a. om att världens länder skall förnya sina klimatlöften. Att omsätta klimatlöftena i praktiken, d.v.s. att stoppa det fossila och satsa på det förnybara, är den stora utmaningen, vilket är vad IEA:s inspel handlar om! Genom att följa rapporteringen från COP28 den 30/11-12/12 senare i år så utökar DU din kunskapsplattform som en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Racet fortsätter ….!

Jättekliv …!

Enligt det internationella energiorganet IEA:s senaste rapport tar världen ett jättekliv mot det förnyelsebara elsamhället! IEA (International Energy Agency) menar att elektrifieringen är nyckelfaktorn för att klara FN:s klimatmål enligt Parisavtalet. De bedömer att elproduktionen globalt sett kommer att öka med 165 % (!) till 2050! Sol och vind kommer att öka från nuvarande 12 % 2022 till 70 % 2050! Solkraft, f.n. 1300 TWh, bedöms öka mest lika med 6-faldigt till 2030 och 25-faldigt till 2050 (41 % globalt)! Vindkraften, f.n. 2100 TWh, bedöms öka 4-faldigt till 2030 och 10-faldigt till 2050 (31 % globalt)! Anm. Kärnkraften bedöms öka något i absoluta tal, men minska i relativa tal från f.n. 9 % till 8 % 2050! Förnyelsebart såklart!

Världen blir grönare …!

Det gröna racet …!

Sol och vind rusar! Enligt nyhetsbyrån BNEF (Bloomberg New Energy Finance) i augusti har de globala investeringarna i sol och vind under det första halvåret 2023 uppgått till 358 miljarder dollar! En ökning med 22 % jämfört med motsvarande period 2022! Över två tredjedelar av investeringarna, där små- och storskalig sol dominerar, faller på Kina med USA och Tyskland som tvåa och trea! Utvecklingen är mycket glädjande sett i det korta perspektivet! MEN enligt BNEF är det inte tillräckligt i det längre perspektivet! Om vi skall följa FN:s mål om klimatneutralitet till 2050 behöver investeringarna ligga på nästan det dubbla! Tendensen från 2022 är dock mycket glädjande och hoppingivande! Det gröna tåget är i ordentlig rullning!

USA-exemplet …!

USA:s president Joe Biden tillkännagav den 11 maj sin s.k. ”Power Plant Plan” och de nya EPA-regler som kommer att gälla för att göra elkraftproduktionen fossilfri till ca 2035! Huvudbudskapet är att använda, sol, vind, koldioxidinfångning CCS (Carbon Capture System) och vätgas (balanskraft) för att göra dagens kol- och naturgasbaserade kraft fossilfri! Läs mer om USA:s väg till en fossilfri elkraftproduktion redan till 2035 (!) http://climateforlife.se/usa-elektrifierar/

Till Sveriges riksdag …!

Reflexion! USA-exemplet visar att det existerar olika alternativ till fossilfria koncept för den framtida elproduktionen där den kraftigt växande förnyelsebara kraften kan balanseras av flera planerbara alternativ utöver kärnkraft! Sett i ett svenskt perspektiv vore influenser från USA-exemplet välgörande för att lösa upp nuvarande låsningar! Den svenska politiska debatten om den framtida elproduktionen har ju tyvärr hamnat i ett limboläge där vindkraft ställs mot kärnkraft. Ny kärnkraft är dessutom dessvärre ej tillgänglig förrän om tidigast 10-15 år!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Bidens ”Power Plant Plan” eller den svenska politiska energidebatten, men DU kan icke desto mindre påverka! Genom att driva opinion i dina nätverk kan du öppna ögonen på folk i din omgivning och lyfta fram att det finns flera alternativ till att kombinera förnyelsebar kraft med planerbar, vilket USA-exemplet och likaledes Tyskland (vätgas) tydligt visar! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimaeDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Sommarens sista tips – nr 10 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren hittills har Climate for Life tipsat om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer sommarens sista tips – tips nr 10! Mr Bond! Kolla och låt dig inspireras av hur Climate for Lifes egen ClimateDoer, Mr Bond – Nils A Bond gör! Vad Mr Bond gör kan DU göra! Han hoppas kunna inspirera DIG till att bli en DOER – en ”ClimateDoer by CFL”! Läs mer på länken, http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bond/!

Sommartips nr 9 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren tipsar Climate for Life om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer tips nr 9! Verkstad! Hur får jag alla CFL:s tips till att bli ”verkstad”? Här kommer vår femstegsmodell! ”PRIORITERA-PRATA-LÄRA-REFLEKTERA-AGERA lika med att prioritera klimatfrågan i vardagen, prata om klimatfrågan med andra, lära mer om klimatfrågan, reflektera med ökade intryck och insikter och agera både genom att göra egna åtgärder och påverka andra”! Skriv ner det och klistra upp på kylskåpsdörren tillsammans med den lapp du skrev om klimatlöftet i sommartips nr 3! S.k. ”nudging är en stark kraft! Läs mer om din väg till att bli en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Sommartips nr 8 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren tipsar Climate for Life om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer tips nr 8! Kalibrera kompassen! Det är inte ovanligt att din positionering och ditt engagemang i klimatfrågan styrs av yttre omständigheter såsom av politiskt parti, din yrkesroll, din familj, din bekantskapskrets och t.o.m. ditt kön! GLÖM DET! Klimatet har ingen politisk filosofi, ingenting med din omgivning att göra och ännu mindre med ditt kön! Klimatet och dess konsekvenser är lika för alla! CO2-utsläppen måste ner supersnabbt! Så! Lita istället på din inre kompass! Läs mer om din väg till att bli en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !