EU vässar klorna i elbilsracet …!

Var sjätte mil …!

EU-parlamentet beslutade i förra veckan att det till 2026 (!) skall finnas laddstationer var sjätte mil längs de stora vägarna i Europa och till 2028 vätgasstationer var tionde mil! Enligt föredraganden Ismail Erzug (SPD) är detta nödvändigt för att EU skall kunna uppnå sitt klimatmål d.v.s. att minska CO2-utsläppen med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå! I praktiken betyder beslutet en revolution vad gäller antalet offentliga laddstationer! Som exempel kan tas Tyskland! Där skall antalet laddstationer i urbana miljöer öka från idag ca 70000 st till ca 1 miljon 2030! Parlamentets beslut skall nu förhandlas och detaljeras i en lagtext i förhandlingar med respektive EU-land. Elbilsracet fortsätter!

Rolls-Royce med i elbilsracet …!

Spectre …!

Rolls-Royce introducerar under 2024 första versionen – Spectre – av sina kommande elbilar! NU har alltså även världens ultralyxmärke Rolls-Royce gått med i racet! Företaget kommer att gå helt över till elbilar senast 2030! Moderföretaget BMW, som ligger långt framme i konverteringen till el, kan förmodas ha tryckt på! Spectre kommer att få en räckvidd på 520 km, batterikapacitet på 120 kWh och 0-100 km/tim på 4,5 sek. Prislapp? 4-5 miljoner SEK!

Rim och reson för el …!

Ingen verklighetsförankring …!

Det politiska spelet kring hur Sverige skall klara sin del av Paris-avtalet respektive tillfredsställa industrins och transportsektorns behov av ny, grön el saknar helt enkelt verklighetsförankring. Elektrifieringen av industrin i norra Sverige i form av ersättning av kol och koks i ståltillverkningen med grön vätgas, ny el till batteritillverkning och ny el för omställning av transportsektorn kräver uppemot 100 TWh ny el redan till 2030! D.V.S. redan om 8 år!!! Läs mer om industrin i norra Sverige och dess ökade elbehov på http://climateforlife.se/svenskt-stal-biter/! Hemläxa för Sveriges nya regering! Generalplan för el efterlyses!!!

Rim och reson …!

Den politiska hanteringen av elförsörjningen hittills saknar helt rim och reson! Det historiskt sett dramatiskt ökade elbehovet från nuvarande ca 150 TWh till 250-300 TWh på kort tid (2030) hanteras som om det vore en ren blockpolitisk fråga! FEL! Det politiska maktspelet måste snarast brytas upp! Frågan kan inte längre få tillåtas handla om vem som skall ha makten i Sveriges riksdag eller om vilket parti som har den ”bästa” klimat- och energipolitiken! Nota bene! Frågan om Sveriges framtida elförsörjning handlar i mångt och mycket istället om delar av svensk exportindustris överlevnad och framgång på en globalt konkurrensutsatt marknad!

Till Sveriges nye statsminister …!

I samband med regeringstillträdet har DU nämnt nyckelord som samsyn och ödmjukhet inför uppgiften. DU har också lyft fram att vissa framtida tunga frågor såsom anslutningen till Nato och utrikespolitiken är viktiga att hantera partiöverskridande! Snälla! Lägg även till behovet av att snabbt elektrifiera industrin och transportsektorn! Att bara ropa kärnkraft som svar på alla frågor eller som förra regeringen ropa havsbaserad kärnkraft är som att ropa i öknen d.v.s rakt ut i tomheten! Ingen hör er!

Stora krav …!

Den, i historiska mått mätt, extremt snabba utbyggnaden av det svenska elsystemet ställer stora krav på regeringen inklusive dess myndigheter! Man måste ta ledartröjan och genom lämplig reglering skapa stabila förutsättningar för näringslivet så att berörda aktörer är beredda att ta nödvändiga risker, både finansiellt och resursmässigt, för att klara av utbyggnaden av ny nätinfrastruktur respektive ny elproduktion.

Även partipolitiken …!

Även den svenska inrikespolitiken i sin helhet d.v.s., oavsett parti eller block, måste ta sitt ansvar och tona ner retoriken, framförallt vad gäller låsningar kring enskilda kraftslag, som används som tillhygge i debatten, vare sig det nu gäller havsbaserad vindkraft eller kärnkraft . Det politiska etablissemanget måste nu ta sig samman, se sanningen i vitögat och ställa sig frågan: ”Vilka teknologier står till buds för att bygga ut det svenska elsystemet för näringslivets och transportsektorns behov av el till 2030”!

Vi befinner oss i en akut klimatkris och kortsiktig parti- och blockpolitik får inte äventyra levnadsvillkoren för våra barn, barnbarn och kommande generationer!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som om DU befinner DIG långt ifrån den politiska maktens korridorer! NEJ! DU kan påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp att klimatet inte har en egen filosofi utan handlar om ren vetenskap och att det därför är orimligt att klimatet skall få ge vika för politiskt maktspel! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Solen till elområde 4 …!

OX2 …!

Den börsnoterade, svenska energiutvecklaren inom vind- och solkraft OX2 storsatsar nu på solcellsparker i södra Sverige och elområde 4! Enligt företagets VD Paul Stormoen har OX2 adderat över 600 MW solkraft (effektmässigt som ett medelstort kärnkraftverk, men energimässigt endast ca en åttondel) till sin projektportfölj bara under de senaste 6 månaderna! 600 MW på 6 månader är en bra början! Anm Det man måste komma ihåg i sammanhanget är att solkraften i första hand ger ett energitillskott och att den måste kombineras med olika typer av lagringslösningar för att kunna räknas in som ett effekttillskott, vilket lyckligtvis en hel energivärld är på god väg att lösa! HEJA OX2!

Taxonomin till EU-domstolen …!

Österrike överklagar …!

Regeringen i Österrike överklagar EU-parlamentets beslut från i somras att kärnkraft och naturgas skall räknas som hållbara inom ramen för EU:s s.k. taxonomi. (Anm. EU:s nya riktlinjer för vilka produkter och företag som kan betraktas som hållbara syftar till att vägleda kapital- och finansmarknaderna mot hållbara investeringar). Att kärnkraft och naturgas skall finnas med på denna lista betraktas av flera EU-länder, miljöorganisationer m.fl. som en stor plump i protokollet! Österrike har nu blivit budbärare för missnöjet och ger EU-parlamentet bakläxa!

Klimatet får ge vika …!

Klimatet har tyvärr fått ge vika för kortsiktiga ekonomiska och politiska intressen! Läs mer på http://climateforlife.se/eu-och-taxonomin-sommarens-lagvattenmarke/! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft den 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det efter Putins pågående energikrig mot Ukraina och Europa nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara!

Österrike åberopar …!

Österrike åberopar såväl juridiska som framförallt reella invändningar mot att såväl kärnkraft som naturgas skall ingå i taxonomin. I definitionen av hållbarhet enligt taxonomin står det fritt översatt: ”För att produkter och tjänster skall kunna betraktas som hållbara får de inte vara förknippade med risken för stora miljöproblem vare sig vid användningen eller vid störningar och olyckor”. Österrike menar att varken kärnkraft eller naturgas kan uppfylla denna definition.

Kärnkraften …!

Österrike hävdar att kärnkraften är förknippad med okalkylerbara risker och hänvisar till de tidigare olyckorna i Tjernobyl och Fukushima, men lyfter även fram Putins pågående energikrig och bombningarna av Ukrainas kärnkraftanläggningar där landets största anläggning Zaporizjzja är hårt utsatt. Den har flera gånger blivit av med sin elförsörjning och därmed sin förmåga att kontrollera anläggningens säkerhet!

Naturgasen …!

Att naturgasen inte är hållbar varken vid sin användning (Anm. Naturgas är ju ett fossilt bränsle och genererar CO2 vid förbränning) eller med tanke på olycksrisker och störningar i en känslig infrastruktur är uppenbart inte minst efter det aktuella attentatet mot gasledningarna Nordstream 1 och 2 och Putins skruvande på gaskranarna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som om DU som enskild individ är långt ifrån händelsernas centrum i detta sammanhang, men DU kan indirekt påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp problematiken med att klimatet alltför ofta får ge vika i politiken till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Revanschen …!

Självförsörjande och cirkulära …!

Polarbröd har kommit tillbaka efter den stora branden i anläggningen i Älvsbyn i augusti 2020! Deras produkter finns åter på hyllorna! Företaget skall vara fullt tillbaka i Sverige och Norge i slutet av innevarande år , enligt VD Karin Bodin. Alltsedan hon som 11-åring upplevde det radioaktiva molnet från Tjernobyl i norra Sverige sitter hållbarhet och miljö djupt i Karin Bodin, ägare i 5:e generationen! Redan 2014 satsade företaget, via bolaget Polarkraft, på egen vindkraft och är idag självförsörjande på el – med råge! I de nya målen efter återkomsten och revanschen ingår också att man skall bli helt cirkulära d.v.s. jobba med hållbarheten både i leverantörs- och brukarkedjan! HEJA Polarbröd! Läs mer på http://climateforlife.se/polarbrod-ljuset-fran-norr/

Svenska banker finansierar Norges oljehyckleri …!

SEB, Nordea och Swedbank …!

Sedan juli 2020 har SEB, Nordea och Swedbank lånat ut 43 miljarder SEK för att finansiera Norges oljeprospektering i Arktis enligt en undersökning av Fair Finance Guide! Här pratar vi om ett gigantiskt dubbelfel! Dels så spär bankerna på klimatkrisen och dels så bidrar man till att sätta igång en tung industri med mycket stora miljörisker i ett stycke helt orörd natur! På sina hemsidor lyfter bankerna fram sina klimatlöften, men verkligheten är tvärtom! Det handlar istället om att de är klimatsabotörer! SKÄMS!!!

Norges oljehyckleri …!

År 2016 blev Norge det första industrialiserade landet i världen att skriva under Paris-avtalet, som strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samma år (!) öppnade man upp ett helt nytt område i Barents hav/Arktis för prospektering av olja. Ett tiotal internationella fossilbolag fick licenser att borra, bland dem svenska Lundin Energy. Logiken? Den finns inte!

Skyller ifrån sig …!

Alla aktörer alltifrån oljestater, som Norge, till oljebolag, raffinaderier och finansiärer skyller ifrån sig genom att flytta fram ansvaret för klimatutsläppen längre fram i kedjan! Till användarna! ”Så länge det finns en marknad så prospekterar och säljer vi till sista droppen”! ”Om inte vi gör det så tar någon annan vår plats”! Så lyder de tunna officiella argumenten! I själva verket handlar det om ignorans och ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande på bekostnad av levnadsvillkoren för kommande generationer!

Norge, Arktis och oljan …!

För sex år sedan stämde miljöorganisationerna Greenpeace och Natur og Ungdom norska staten. Planerna på att borra efter mer olja i Arktis ansågs bryta mot den norska grundlagens skrivningar om att skydda människor och miljö. Efter att ha förlorat i Norges högsta domstol ligger fallet nu hos Europadomstolen. Sedan man öppnade upp Barents hav för prospektering 2016 har nya oljefält hunnit tillkomma som ”Johan Castberg” (tas i drift nästa år) och ”Wisting”, världens nordligaste oljefält, är på gång (byggbeslut i Stortinget våren 2023)! Området kring ”Wisting”, inte långt från polarisen, kallas ”Norges lilla regnskog” på grund av sin unika biologiska mångfald. Det ligger också nära naturreservatet Björnön där några av världens största fågelkolonier finns och man bland annat kan hitta lunnefågel.

DU …?

Vad kan du göra!? Det kan synas som om att DU är långt från händelsernas centrum! MEN DU är bara ett knapptryck från DIN bank! Mejla och reagera på deras klimatsabotage! DU kan också ta upp bankernas och oljeaktörernas agerande i DINA sociala nätverk – på jobbet, i familjen, i bekantskapskretsen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Coop med solen och hållbarhet i fokus …!

Sveriges största …!

Coop är på väg att bygga en av Sveriges största solcellsanläggningar i samband med sin nya varuterminal i Eskilstuna. Det handlar om 38000 m2 takyta som skall täckas av 14400 solcellspaneler för 50 % av elbehovet. Anläggningen tas i drift under januari 2023 d.v.s. ett år innan den nya varuterminalen kan tas i drift 2024. OBS! Coop ställer också höga krav på lågt koldioxidavtryck och hållbarhet i leverantörskedjan! Panelerna tillverkas i Norge, Tyskland och USA med en energimix med relativt litet koldioxidavtryck jämfört med t.ex. i Asien och 25 % av kiseln i panelerna är från återvunnet material! HEJA Coop!