Är det så här …!

Klimatkatastrof i Libyen …!

Klimatförändringarna låg bakom översvämningskatastrofen i Libyen för en dryg vecka sedan där två dammar brast i spåren av en våldsam cyklon och skyfall! Enligt en analys av klimatorganisationen World Weather Attribution var händelsen 50 gånger mer sannolik till följd av det förändrade klimatet! I analysen konstateras också att lidandet skulle ha kunnat förmildrats avsevärt med bättre byggnader och underhåll av infrastrukturen! Är det så här vi vill ha det?

Även Sverige …

En vecka senare drabbades Sverige också av klimatförändringarna genom ett jordskred på E6 vid Stenungsund, dock i en helt annan omfattning av skador och mänskligt lidande än i Libyen! En del av E6 med anslutande infrastruktur bara försvann och bokstavligen drev iväg ett 50-tal meter till följd av instabilitet i underliggande lerlager. Den senaste tidens skyfall i området och därmed klimatförändringarna antas enligt de första bedömningarna var en del av förklaringen till det inträffade!

Orsak och verkan …!

Hur kommer klimatförändringarna in i bilden? Enkelt uttryckt innebär en varmare värld på land och i hav frekventare och intensivare extremväder, skogsbränder etc. Notera att i år har världshaven varit rekordvarma och medeltemperaturen i världshaven slagit rekord på löpande band! I mars, en månad där temperaturen brukar toppa för året, slogs nytt rekord med 20,96 grader! Temperaturen har dock ej fallit tillbaka som normalt utan den ligger fortfarande kring 21 grader eller t.o.m. över nu i början på september. Professor Samantha Burgess vid EU:s klimattjänst Copernicus uttrycker en befogad oro över utvecklingen! Kolla kurvorna!

Ren fysik …!

Steget från ett varmare hav till cykloner och skyfall handlar om ren fysik! Ett varmare hav innebär en större avdunstning till atmosfären, som ger densamma mer energi och mer vatten! De över haven uppladdade väderfenomenen rör sig dessutom också långsammare över land med ökande temperatur i atmosfären! En synnerligen olycklig kombination! Resultatet blir de ihållande skyfall och cykloner som vi nu sett i Libyen och tidigare i augusti i Grekland! OBS! Temperaturen i Medelhavet är 5-6 grader varmare än normalt! Den extremt kraftiga cyklonen över Libyen, en s.k. Medicane (Mediterranean hurricane), har klassats som en tropisk cyklon, vilket är ytterst ovanligt kring Medelhavet! Med dagens klimat kring Medelhavet inträffar det rent sannolikhetsmässigt en gång per 300-600 år!

Du …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån cykloner både i Grekland och i Libyen, men så är icke fallet! Vi i norr bidrar alla genom våra utsläpp till klimatförändringarna, dessutom betydligt mer per capita än i Grekland, Libyen och i andra länder längre söderut! Konsekvenserna kan dock se olika ut beroende på var man befinner sig! Det ironiska är att dessa blir större ju längre söderut du kommer trots att bidragen där är mindre! Jordskredet i Stenungsund är därför en västanfläkt, förlåt uttrycket, av cyklonen i Libyen med över 11000 döda och tusentals fortfarande saknade! Så bli en ClimateDoer och se över dina utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Volvo – Inga dieselbilar …!

F.o.m. 2024 …!

På klimatveckan i New York i förra veckan meddelade Volvo att företaget kommer att sluta med att tillverka dieselbilar redan i början av nästa år, 2024! Enligt Volvo Cars VD Jim Rowan är detta ett led i företagets plan att produktionen skall vara helt elektrifierad till 2030! Han säger att bara för 4 år sedan var merparten av försäljningen dieselbilar, men nu 2023 är majoriteten av försäljningen i Europa bilar med någon form av eldrift! En dramatisk förändring av marknaden! Elbilsracet fortsätter! Heja Volvo!

På tal om …!

VISSTE DU …?

VISSTE DU att ”Forskningen”, FN:s klimatpanel IPCC, IEA (International Energy Agency) m.fl. har upprepade gånger varnat för att olja, kol och gas måste stanna i marken om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader enligt Parisavtalet? VISSTE DU att olje- och gasindustrin gör precis tvärtom! Enligt den senaste rapporten från tankesmedjan Oil Change fortsätter alla länder (ett 20-tal) med betydande olje- och gastillgångar obehindrat sin expansion med USA i spetsen. VISSTE DU att att vårt grannland Norge till hör de fem största syndarna d.v.s. ligger i samma liga som USA, Kanada, Storbritannien och Australien! VISSTE DU att Oil Change dessutom utnämner Norge till ”planetförstörarnas klimathycklare” till följd av landets något schizofrena inställning till klimatet d.v.s. att ivrigt slå sig för bröstet för klimatåtgärder innanför landets gränser, men strunta helt i det globala perspektivet!

Fru Justitia …!

Då varken forskningen, FN eller regeringar rår på oljebolagen så finns det en aktör, Fru Justitia, som jobbar för högtryck! Nyligen lämnade Kalifornien in en stämningsansökan mot oljebolagen Exxon Mobil, Shell, Conocophillips, BP och Chevron. Kalifornien anklagar dessa oljebolag för att ha fört statens ca 40 miljoner konsumenter bakom ljuset! Bolagen har under decennier känt till oljans och gasens konsekvenser för klimatet, men förtigit och hemlighållet denna kunskap! Exxon t.ex. har i åratal vägrat att lämna ut hemliga handlingar av detta slag till åklagare bl.a. i Massachusetts. Läs mer om att Exxons dubbelspel inte håller längre på http://climateforlife.se/exxon-kan-inte-morka-langre/ !

De aktuella oljebolagen Exxon Mobil, Shell, Conocophillips, BP och Chevron har under de senaste ca 10 åren jagats av Fru Justitia över hela USA, förutom av Kalifornien av andra stater som Massachusetts, New York State m.fl. och av större städer som San Fransisco, Los Angeles, New York City m.fl.!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de stora oljebolagen och blundande regeringar, men så är icke fallet! Som enskild person kan DU självfallet tänka till en extra gång i samband med dina transporter i vardagen! Men DU kan också sprida budskapet att olje- och gasindustrin ignorerar alla varningar! DU kan på så sätt bidra till att bilda opinion mot oljebolag och blundande regeringar! Så bli en ClimateDoer genom att tänka till vid transporter i vardagen och sprida budskapet om planetförstörarna! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Rätt pris …???

NEJ – Fel pris …!!!

Under sommaren gjorde en tysk matvarukedja, 2150 st Penny-butiker, ett kostnadsexperiment med sina kunder! Under en veckas tid prissattes ett nio-tal produkter med hänsyn till deras miljöpåverkan! Produkter såsom wienerkorv, mozzarella, hårdost etc blev då nästan dubbelt så dyra! Universiteten i Nurnberg och Greifswald gjorde miljöberäkningarna med hänsyn till klimatutsläpp, markanvändning, vattenförbrukning och hälsa. Att kött- och mejeriprodukter ligger högt i den tillfälligt miljöanpassade prislistan är föga förvånande! Experimentet signalerade klart och tydligt till Penny-kedjans kunder att animalie- och mejeriprodukter tillhör de stora klimatbovarna! En tankeställare för alla! Läs mer om klimatbovarnas Big Five på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

I USA – Unik klimatdom …!

Fru Justitia igen…!

I delstaten Montana i USA avkunnades nyligen (augusti) en unik klimatdom mot den republikanska delstatsregeringen till förmån för de unga! Målet handlade om de ungas konstitutionella rätt till hälsa och miljö i en framtid hotad av klimatförändringarna. De unga, 16 ungdomar i en ålder av 5-22 år, företräddes av den ideella advokatfirman ”Our Childrens Trust”. Dess talesperson Julia Olsson konstaterar: För första gången i USA:s historia har en domstol i dag fattat beslut i ett mål om att regeringen kränkt barns konstitutionella rättigheter genom lagar och åtgärder som främjar fossila bränslen, ignorerar klimatförändringarna och utsätter unga människor för oproportionerligt stora risker.

Domen …!

En avgörande omständighet för att domen utföll till förmån för de unga är skrivningarna i Montanas miljölagstiftning! I den framgår det uttryckligen att dess tillståndsgivande myndigheter FÖRBJUDS att ta hänsyn till klimateffekterna när man handlägger tillståndsärenden där olje-, gas- och kolbolags produktion skall avgöras! HALLÅ! Vilken planet lever man på i Montana???

Aurora …!

I Sverige pågår just nu ett parallellfall där ungdomar har stämt svenska staten för att man inte gör tillräckligt för att uppnå klimatmålen och därmed trygga deras framtid! Läs mer på http://climateforlife.se/aurora-malet-gar-vidare/! Regeringen företräds i detta fall av justitiekanslern, som i sitt yttrande nyligen avvisade ungdomarnas klagan! Möjligen något lättvindigt! Han hänvisade till att maktdelningsprincipen i Sverige ger domstolar begränsad rätt att bestämma över Riksdag och Regering. MEN justitiekanslern förefaller osäker kring denna princip!

Till HD …!

Han rekommenderar därför ungdomarna att gå vidare till HD för prövning av den aktuella maktdelningsprincipen innan själva sakfrågan tas upp i domstolarna! Justitiekanslern förefaller ha gjort bedömningen att Sveriges författning sannolikt inte är rimlig i denna fråga och i detta sammanhang! OBS! I liknande mål i Tyskland, Frankrike, Belgien och Nederländerna har ungdomarna fått rätt!

Reflexion …!

OBS! Det finns bara två vägar som ungdomar kan gå för att påverka klimatet! Aktivism eller juridiken! Skälet är enkelt! Ungdomar har i regel varken maktpositioner eller andra plattformar för att direkt påverka samhällsutvecklingen! De har självfallet alla skäl i världen att rädda planeten Jorden från att hamna i kaos! Det handlar om ren självbevarelsedrift! Nota bene! Vuxenvärlden har hittills under decennier misslyckats med att stoppa den globala uppvärmningen! Den bara fortsätter!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både juridiken och ungdomarnas aktivism, men så är icke fallet! Många av oss har både barn och barnbarn! Så sprid budskapet att ungdomarna bara har två vägar till att påverka – aktivism och juridiken! Bli inte indignerad om DU skulle råka komma i vägen för deras aktivism utan visa snarare förståelse! Det gäller ju kommande generationers framtid! Bli istället en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Vill DU veta mer om hur DU blir en ClimateDoer gå in på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Frankrike utmanar teko …!

Bidrag och regler …!

Teko-industrin i Frankrike utmanas både av staten och konsumenterna! (1) F.o.m. oktober lockas konsumenterna att laga sina kläder genom ett reparationsbidrag istället för att köpa nytt! OBS! 700000 ton kläder hamnar på soptipparna runtom i Frankrike varje år! (2) F.o.m. 1 januari 2024 införs nya krav på teko-industrin där varje plagg måst förses med en miljödeklaration! Deklarationen skall innehålla information om CO2-utsläpp, vattenförbrukning, kemikalieanvändning, innehåll av mikroplaster, innehålla av återvunna textilier etc i hela tillverkningskedjan från råmaterial till färdig produkt! SENSMORAL! Den allmänna konsumtionen bl.a. ”fast fashion” är en av de fem största klimatbovarna, de fem s.k. Big Five, och franska staten/regeringen visar genom dessa åtgärder prov på en bred klimatinsikt genom att också lägga in beteendet hos medborgarna i sin klimatpolitik! Något för Sverige!?

Världen blir grönare …!

Det gröna racet …!

Sol och vind rusar! Enligt nyhetsbyrån BNEF (Bloomberg New Energy Finance) i augusti har de globala investeringarna i sol och vind under det första halvåret 2023 uppgått till 358 miljarder dollar! En ökning med 22 % jämfört med motsvarande period 2022! Över två tredjedelar av investeringarna, där små- och storskalig sol dominerar, faller på Kina med USA och Tyskland som tvåa och trea! Utvecklingen är mycket glädjande sett i det korta perspektivet! MEN enligt BNEF är det inte tillräckligt i det längre perspektivet! Om vi skall följa FN:s mål om klimatneutralitet till 2050 behöver investeringarna ligga på nästan det dubbla! Tendensen från 2022 är dock mycket glädjande och hoppingivande! Det gröna tåget är i ordentlig rullning!

USA-exemplet …!

USA:s president Joe Biden tillkännagav den 11 maj sin s.k. ”Power Plant Plan” och de nya EPA-regler som kommer att gälla för att göra elkraftproduktionen fossilfri till ca 2035! Huvudbudskapet är att använda, sol, vind, koldioxidinfångning CCS (Carbon Capture System) och vätgas (balanskraft) för att göra dagens kol- och naturgasbaserade kraft fossilfri! Läs mer om USA:s väg till en fossilfri elkraftproduktion redan till 2035 (!) http://climateforlife.se/usa-elektrifierar/

Till Sveriges riksdag …!

Reflexion! USA-exemplet visar att det existerar olika alternativ till fossilfria koncept för den framtida elproduktionen där den kraftigt växande förnyelsebara kraften kan balanseras av flera planerbara alternativ utöver kärnkraft! Sett i ett svenskt perspektiv vore influenser från USA-exemplet välgörande för att lösa upp nuvarande låsningar! Den svenska politiska debatten om den framtida elproduktionen har ju tyvärr hamnat i ett limboläge där vindkraft ställs mot kärnkraft. Ny kärnkraft är dessutom dessvärre ej tillgänglig förrän om tidigast 10-15 år!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Bidens ”Power Plant Plan” eller den svenska politiska energidebatten, men DU kan icke desto mindre påverka! Genom att driva opinion i dina nätverk kan du öppna ögonen på folk i din omgivning och lyfta fram att det finns flera alternativ till att kombinera förnyelsebar kraft med planerbar, vilket USA-exemplet och likaledes Tyskland (vätgas) tydligt visar! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimaeDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Fransk TV i framkant om …!

Klimat och väder …!

Fransk ”public service”-TV har via kanalerna France 2 och France 3 valt att lägga sig i framkant i vädernyheterna! Numera handlar det inte bara om sol och regn imorgon utan om hur klimat och väder hänger ihop! D.v.s. hur klimatförändringarna påverkar vädret. Vädernyheterna, förr en halv minut , har fyrdubblats till två (!) minuter! De heter nu ”météo climat” (fritt översatt: klimat- och väderjournalen)! Tittarna ges också möjlighet att ställa frågor till experter, vilket har bedömts nödvändigt med hänsyn till den stora oron för klimatet hos allmänheten! OBS! Detta är public service när den är som bäst! Något för SVT? Klimatförändringarna berör ju oss alla! Vive la France!

Sommarens sista tips – nr 10 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren hittills har Climate for Life tipsat om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer sommarens sista tips – tips nr 10! Mr Bond! Kolla och låt dig inspireras av hur Climate for Lifes egen ClimateDoer, Mr Bond – Nils A Bond gör! Vad Mr Bond gör kan DU göra! Han hoppas kunna inspirera DIG till att bli en DOER – en ”ClimateDoer by CFL”! Läs mer på länken, http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bond/!