Ladda ner

Här kan DU kostnadsfritt ladda ner dokument, bilder, affischer, klimattips m.m. som stödjer DIN ambition att bli en ”ClimateDoer by CFL”. Nerladdat material kan fritt användas både för eget bruk och för att profilera DIN roll som en ClimateDoer för ett drägligt klimat, ”climate for life”, för kommande generationer.

Ladda ner!

  1. Dokument, ”Snabbspår till en kunskapsplattform”, om kunskaper och sammanhang i klimatfrågan d.v.s. om orsak och verkan vad gäller den globala uppvärmningen. Länk, https://www.dropbox.com/scl/fi/7vn3muevheag4me2ynfsq/CFL-Kunskapsplattform.pdf?dl=0&rlkey=rkl8mo9m3lgltjn73auq48vxp……
  1. Affisch, ”Vårt klimatlöfte till våra barn, barnbarn och kommande generationer”, om vad vi lovar i rollen som ClimateDoer och vår filosofi för hantering av klimatfrågan i vardagen. Kan med fördel exponeras i hemmet  för ständig påminnelse s.k. nudging. Länk, https://www.dropbox.com/s/d2eujwk6hwr1jcp/CFL-Klimatl%C3%B6fte.pdf?dl=0
  1. Affisch, ”Vi är DOERS”, om CFL:s modell i fem steg för att bli en ambassadör och förebild för smarta val i klimatfrågan. Kan med fördel exponeras på olika sätt för utökning av intressegruppen ”ClimateDoer by CFL”. Länk, https://www.dropbox.com/scl/fi/los6ylpot447ykz4l4rrw/CFL-Vi-r-DOERS.pdf?dl=0&rlkey=j3fkuf146y66pga5f34cslezl….
  1. Klimattips, ”Mr Bond installerar solceller”, om processen att installera solceller i DITT hem steg för steg från idé till färdig anläggning. Länk, https://www.dropbox.com/scl/fi/sdppp8yyhiqa82ubu4tr8/CFL-Mr-Bond-installerar-solceller.pdf?dl=0&rlkey=kpfr6sk0vatttrim8mmo079ja…
  1. Klimattips, ”Mr Bond köper elbil”, om processen att ersätta fossilbilen och gå över till elbil. Länk, https://www.dropbox.com/scl/fi/88cf208ex2hukwhgbtbms/CFL-Mr-Bond-k-per-elbil.pdf?dl=0&rlkey=445olkz9bp1b67t2khd22drhx…
  1. Bild, ”<2 grader by CFL”, en symbol för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader med stöd av CFL. Kan med fördel användas som skärmsläckare för ständig påminnelse s.k. nudging.  Länk, https://www.dropbox.com/scl/fi/zgezprpskvdori3r6hb33/IMG_4940.JPG?dl=0&rlkey=d9nvedodg83qn4guarab5tznr…
  1. Dokument, ”10 myter om klimatfrågan” om hur Mr Bond avlivar de vanligaste myterna om klimatfrågan. Länk, https://www.dropbox.com/scl/fi/h0t2o9m2lwerp6omc356o/CFL-10-myter-om-klimatet.pdf?rlkey=wkim3ucf0lmfrpx7h8uyvcz8n&dl=0

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You can do it!