ALLMÄNNINGENS tragedi!

summary[1]

Allt som är gratis ….!

Allt som är gratis överutnyttjas t.ex. att dumpa CO2 ohämmat i atmosfären. Voila! ALLMÄNNINGENS tragedi i sin prydno! Eller annorlunda uttryckt: DU skitar ner någon annan betalar notan! Fram tills nu har denna anomali /motsägelse  även gällt CO2! MEN nu ser det ut som att det får räcka …..!

David mot Goliat!

Den peruanske bonden Saul Luciano Lliuya kräver det stora tyska kraftbolaget RWE på skadestånd i en stämningsansökan inlämnad till lokala domstolen i Essen tisdagen den 23 november. Han anklagar RWE för att utsätta hans egendom och hela hans by Huaraz i peruanska Anderna för en naturkatastrof!

Vad handlar det om?

Lucianos egendom och hela byn hotas av att smältvatten  från Andernas glaciärer. Byn är belägen på 3000 meters höjd ca 1500 meter nedanför Palcacocha-sjön. Vattennivån i sjön  ökar ständigt till följd av smältvattnet och de naturliga fördämningarna riskerar att brista. En eventuell flodvåg skulle utplåna hela byn och dess 50000 invånare. De peruanska myndigheterna har också bedömt risken för en naturkatastrof som hög.

RWE?!

Varför just RWE? Jo, det tyska kraftbolaget är en av världens största enskilda utsläppare av CO2 med ca 0,5 % av de globala utsläppen på sitt samvete och därmed starkt bidragande till smältande glaciärer bl.a. i Anderna! I den aktuella stämningen har RWE ålagts att bekosta förebyggande åtgärder vid Palcacocha för att undanröja risken för en naturkatastrof. Skadeståndsbeloppet mot RWE motsvarar deras andel av de totala globala utsläppen.

Sensmoral!

Det är första gången som den här typen av klimatmål testas skarpt i domstol d.v.s. att den som drabbas av den globala uppvärmningens konsekvenser väcker talan mot stora utsläppare i en helt annan världsdel.  MEN vi kan förvänta oss mycket mer av samma vara i framtiden! Var så säkra!

Ett annat exempel!

Ett av världens största oljebolag Exxon har kommit i skottgluggen för att ha undanhållit information om fossila bränslens klimatpåverkan samtidigt som man har sponsrat flera aktörer med stora summor  för att i media och andra sammanhang förneka att den globala uppvärmningen ens existerar. Interna rapporter kring fossila bränslens klimatpåverkan skall ha varit kända inom Exxon ända sedan 1977. Just nu förbereds ett mål i staten New York mot Exxon på initiativ från deras överåklagare Eric Schneiderman. I ett amerikanskt perspektiv kan detta jämföras med tidigare stat versus tobaksindustrin, som blev dyrt, mycket dyrt!

 

VARNINGSTEXT på macken!

Gas-Nozzle-in-Hand-1024x779[1]

Vancouver först i världen!

Vancouver i British Columbia i västra Kanada har som första stad i världen antagit en lag som tillåter varningstexter på bränslepumparna! Jfr tobak och spritdrycker! Idén kommer från en Toronto-baserad grupp ”Our Horizon” . Deras talesperson, Robert Shirkey, menar att vi vanligtvis tankar rent slentrianmässigt  samtidigt som vi pekar ut bensinbolagen som stora miljöbovar utan att tänka på att det är vi konsumenter som står för efterfrågan! TÄNKVÄRT! Läs mer om hur mycket ”1 liter” betyder och om att var och en av oss faktiskt kan hjälpa till att ändra på nuvarande system! Läs på http://climateforlife.se/visste-du-att-2/. YOU CAN DO IT!

Budskapet!

OBS! Budskapet är inte att DU skall köra ifrån macken när DU ser dessa s.k. stickers utan DU skall snarare få en tankeställare! Det skall anknyta till klimatfrågan i ett större perspektiv, men samtidigt ge DIG värdefulla tips genom hänvisning till en sajt med information (WeCanDoBetter.Me).  Ambitionen är att introducera idén över hela Nordamerika, sedan vidare till Europa etc. Robert Shirkey menar att  det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att sprida budskapet om klimatfrågan och samtidigt få en stor konkret påverkan!

Några exempel!

Label-Asthma-300x300[1]

Label-Caribou-300x300[1]

Label-Ocean-Acidification-300x300[1]

 

VISSTE DU ATT ….!

1 liter diesel/bensin gör stor skillnad!

Visste DU att energin i 1 liter bensin/diesel ger upphov till en växthuseffekt  som är 40 miljoner ggr större än det transportarbete den utför för dig och bilen här och nu!  DU läste rätt! Hur hänger detta ihop? Jo, merparten av CO2:n i avgaserna stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år! CO2:n lägger sig som ett lock och förhindrar värmeutstrålning från Jorden.  Det handlar alltså om den långa tid som locket ligger kvar.

GreenhouseEffect[1]

Obalans i systemet!

Om man skärskådar figuren ovan så finner man att instrålning och utstrålning är i balans.  D.v.s. 343 W/m2 flödar in i i form av solinstrålning och samma mängd flödar ut i form av reflekterad solinstrålning och värmestrålning!  MEN detta är bara i teorin! I själva verket är det obalans i systemet! Det flaggar på 1-2 W/m2 i praktiken! Det låter inte så mycket , men det handlar om stora energimängder!

Ofattbart stora energimängder!

En obalans på 1-2 W/m2 mellan jordens in-och utflöden av energi motsvarar energin i 400000 Hiroshimabomber per dygn. Jordens yta är ju stor, ca 500 miljoner kvadratkilometer, och 1-2 w på varje kvadratmeter ger alltså enorma energimängder! Sådana stora tal är svåra att ta till sig och relatera till. MEN konsekvenserna är lättare att förstå! Kolla grafen nedan som visar temperaturvariationerna på Jorden de senaste 12000 åren! OCH ”nu” sedan vi började använda fossila bränslen på allvar stiger kurvan rakt upp!

Global uppvärmning 12000 år

Sensmoral!

Vad lär vi oss av detta? Den första lärdomen är att vi alla, utan att vi tänker på det, är med och bidrar till den globala uppvärmningen på olika sätt, inte minst genom transporter! Den andra lärdomen är en känsla av hopplöshet! Jag menar vad kan DU och jag göra? Vi är ju fast i ett system som i stor utsträckning bygger på fossila transporter! Rätt! MEN …!

MEN nuvarande system är inte hugget i sten!

Om alla tar små steg i rätt riktning hela tiden så går det att ändra på! Till exempel: DU kan planera resandet och välja resalternativ utifrån ett klimatperspektiv utan att ge avkall på komfort. DU kan lägga in klimataspekten nästa gång DU skall byta bil. DU kan köra klimatanpassat! Du kan fråga DIG om jag egentligen behöver en egen bil. Den står ju ändå stilla i genomsnitt mer ån 90 % av tiden! Sa någon något om resursslöseri? Etc, etc, etc!

Politisk ambition!

Det finns också en väldigt tydlig politisk ambition att ändra på systemet. Inom EU sänker man successivt utsläppskraven avseende både CO2 och kväveoxider för nya bilar (glöm VW deras fatala och ödesdigra ”misstag” kommer aldrig mer att upprepas)!  Vad gäller CO2 innebär EU:s nya krav en skärpning från dagens 120 gram CO2 per km till 95 gram f.o.m. 2021. F.o.m. 2025 skärps kraven ytterligare till någonstans mellan 68 och 78 gram CO2 per km. I det svenska perspektivet finns det också en väldigt tydlig politisk ambition över partigränserna att ändra på systemet och göra transportsektorn till 80 % oberoende av fossila bränslen redan till 2035!

PARIS! – Flera tankar i huvudet ….!

Svår situation!

Paris och Frankrike befinner sig i en mycket svår situation till följd av terrorattackerna den 13 november. Den första spontana tanken som dyker upp i huvudet är medkänsla med de drabbade och deras familjer och hela franska folket. De andra tankarna som dyker upp är snarare ett antal frågor! VAD HÄNDER NU? VEM ELLER VILKA ÄR ANSVARIGA? HUR GÅR VI VIDARE? Frankrikes president Hollande och världens ledare har samstämmigt proklamerat att ett öppet demokratiskt samhälle kan inte ge vika för terrorn! I praktiken betyder detta att på ett värdigt sätt visa hänsyn till de drabbade och successivt gå vidare utan att ge avkall på det normalt livet!

Klimatförhandlingarna i Paris!

En del har undrat över hur det nu blir med klimatförhandlingarna i Paris. Åsa Romson har fått berättigad kritik för att det var en av hennes första reaktioner på Twitter! Redan dagen efter attackerna på lördagen den 14 november bekräftade, som väntat,  både Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius och FN:s talesperson, Nick Butall, att klimatmötet kommer att hållas som planerat. Alla andra besked hade varit att ge upp för terrorn! Klimatrörelsen världen över är ju i hög grad en rörelse för fred och rättvisa! Idag måndagen den 16 november hölls en tyst minut mellan 1100 -1101 för offren i Frankrike!

1508545_10208078997723271_2456689117521055038_n[1]

 

 

 

 

 

VISSTE DU ATT ….!

shutterstock_33361513[1]

160 000 liter i sekunden!

Visste DU att vi gör av med 160 000 liter råolja i sekunden? Den globala uppvärmningen på hittills ca 1 grad har skett under de senaste 100 åren d. v. s. sedan vi på allvar började använda  fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Utvinning av olja påbörjades i liten skala på 1850-talet i USA. Sedan dess har oljeutvinningen ökat från några 100 tusen fat per dygn i början på 1900-talet (1 fat är ca 150 liter) till 90 miljoner fat per dygn i våra dagar.

IAEA tror inte på vetenskapen!

Enligt IAEA:S (International Energy Agency) senaste World Energy Outlook 2015 kommer ökningen att fortsätta till över 100 miljoner fat per dygn till 2040 framförallt beroende på en ökande efterfrågan i Kina, Indien och övriga utvecklingsländer. VERKAR inte som IAEA tror på vetenskapens slutsatser att 2/3 av kända fossiltillgångar måste stanna i marken om vi skall klara 2 gradersmålet!!!  ELLER så räknar man blint med att allt skall fortsätta som tidigare och bortser från människans självbevarelsedrift och inneboende innovationskraft! Jag vet inte! MEN här ligger minst en hund begraven!

OBAMA! – Sista spiken och proppen ur!

AP_993064956015-1024x683[1]

Obama dömer ut Keystone XL

I fredags morse den 6 november 2015 blev det klart! Nu är det definitivt ! USA säger nej till Keystone XL! Efter 6 års turer i olika statliga och federala instanser säger State Departement genom John Kerry och slutligen president Obama nej till oljepipelinen från Alberta i Kanada , 300 mil genom USA till Mexikanska gulfen för raffinering av skifferolja och vidare export till världsmarknaden. Kanadensiska Trans Canada, som är huvudman för ledningen, har in i det sista försökt att skjuta upp tillståndshanteringen inom State Departement för att rulla över det definitiva beslutet till nästa  Washington-administration 2016.  Men, som sagt, förgäves!

Varför är detta så viktigt?

Förutom själva utsläppsfrågan, ledningen skulle transportera ”tar sands oil” s.k. skifferolja i topp vad gäller CO2-utsläpp, så får fredagens beslut ses som en viktig symbolhandling.  Presidenten och State Departement hänvisar i beslutet till att ett eventuellt godkännande skulle undergräva USA:s roll som ledare och tongivande nation i klimatomställningen. BRA Obama! Det krävs mod för att ta obekväma beslut (kan inte låta bli att jämföra med Löfven-regeringens hittills tafatta hantering av Vattenfalls brunkol i Tyskland)! Vidare hänvisas till att ledningen inte gagnar amerikanska intressen varken ur energiförsörjningssynpunkt eller för att skapa jobb.

Keystone XL i ett ”fossilt” perspektiv!

Ledningen skulle ha transporterat ca 1 miljon fat olja per dygn, vilket kan jämföras med nuvarande globala oljeproduktion på ca 90 miljoner fat per dygn. Och den aktuella mängden skifferolja skulle ge CO2-utsläpp på ca 200 miljoner ton CO2 per år. d.v.s. ungefär 3 ggr Sveriges utsläpp (dock inte inräknat Vattenfalls utsläpp i Tyskland). Keystone XL handlar således om en relativt liten mängd olja med resulterande utsläpp långtifrån de totala globala utsläppen på 35 miljarder ton CO2 per år. MEN …….!

Proppen ur?!

MEN här handlar det istället om en kraftig signal till omvärlden att det krävs konkreta ekonomiska uppoffringar idag för att klara det av FN uppställda 2-gradersmålet imorgon. Beslutet innebär, förutom att den aktuella mängden skifferolja kommer att stanna kvar i marken och att ett antal miljarder dollar redan är investerade i nu värdelös infrastruktur, en tydlig markering till fossilindustrin att ribban för risk har höjts avsevärt.

Betydande värden står på spel!

Ur ett vetenskapligt perspektiv har det varit känt länge att 2/3-delar av idag kända fossiltillgångar måste stanna kvar i marken. Ingen inom industrin eller politiken har hittills tagit detta vetenskapligt, välgrundade faktum på allvar. Nu har Obama visat vägen och i handling visat att politiken klarar av att ta ansvar för de tuffa besluten. Läs mer om Obama och hans modiga inrikespolitiska avvägningar på http://climateforlife.se/obama-kor-anda-in-i-kaklet/. I konsten att visa politiskt mod är han dock i gott sällskap med Angela Merkel. Läs mer om Angela Merkel på http://climateforlife.se/en-markesdag-for-tyskland-och-angela-merkel/! SÅ!!! PARIS here we come!!! Obama! Angela! Let´s do it!

BREAKING NEWS! – FN dribblar med siffrorna!

DESINFORMATION på hög nivå!!!

I fredags tillkännagav UNFCCC:s (United Nations Framework Convention of Climate Change) generalsekreterare Christiania Figueres att med inlämnade bidrag, INDC:s, för minskning av växthusgaser till 2030 är ”vi” på spåret mot 2,7 grader till sekelskiftet. Media runtom uppfattade detta som mycket positivt och att vi nu kommer att klara 2 grader med lite ytterligare ansträngningar.

En hund begraven!

DET är bara det att här ligger en hund begraven. Media har övertolkat Figueres uttalande! I själva verket är vi på väg mot 3, 5 grader! Kolla kurvorna nedan!

graphical-summary-1024x785[1]

Hur hänger detta ihop?

Jo!  Figueres uttalande bygger på en hel del antaganden om vad som skall hända efter 2030 t.ex att utsläppsminskningarna skall fortsätta minst i samma takt . Sådant kallas för önsketänkande! Eller vad sägs om en väldigt jordnära liknelse! Säg att jag bestämmer mig idag för att gå ner 5 kg på 6 månader. Fantastiskt! Då är jag ju riktig slimmad om 1 år om jag fortsätter i samma takt! Hör ni hur orimligt det låter! Jag har ju inte ens börjat min viktsminskning! Läs mer på: http://thinkprogress.org/climate/2015/11/03/3718146/misleading-un-report-confuses-media-paris-climate-talks/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cptop3

 

MILSTOLPE! – FN:s gröna fonder betalar ut!

Paycheck 200 miljoner dollar!

I förra veckan togs det första beslutet av GCF (FN:s Green Carbon Fund) att finansiera projekt i fattiga länder. Pengarna skall bl.a. gå till avloppsanläggningar på Fiji och Maldiverna, våtmarker i Peru etc. Totalt berörs 8 st projekt i olika länder! VAD betyder detta? Jo,  det betyder en viktig milstolpe för GCF i och med att organisationen/fonden nu har börjat bli operativ! Pengarna i sig är ingen större hit!

Den rika världen måste skärpa sig!

Redan på COP 15 i Köpenhamn 2009 beslutades att bilda FN:s gröna fonder, GCF.  Fonden skall finansiera utbyggnaden av hållbara system i FN:s fattiga länder motsvarande 100 miljarder dollar per år f.o.m 2020. HUR har det gått? Inte så bra, tyvärr! Hittills innehåller fonden endast 10 miljarder dollar totalt sett! I sanning ett skralt resultat på de sex åren sedan 2009! NOTERA att samtidigt subventioneras fossilindustrin med 500 miljarder dollar per år! Så GCF:s slutmål om 100 miljarder dollar per år är trots allt inte en fantasisumma!

GCF blir den stora knäckfrågan i Paris!

Redan nu , 1 månad innan de avgörande klimatförhandlingarna i Paris skall påbörjas, kan man förutse att finansieringen av FN:s gröna fonder kommer att bli en av de stora knäckfrågorna. Många av utvecklingsländernas inlämnade klimatbidrag (INDC:s lika med Intended Nationally Determined Contributions) är villkorade till att gälla då och endast då finansieringen av deras utveckling mot hållbarhet kommer att fungera. Observera att det handlar inte om utpressning utan om högst rimliga krav på de fattiga ländernas tillväxt i balans med Jordens ändliga resurser.

HUGGSEXA och/eller CHICKEN RACE!

I de kommande klimatförhandlingarna krävs verkligen ORDNING OCH REDA i samtalen och mötena om hur GCF skall fungera! Risken finns att förhandlingarna utvecklar sig till en HUGGSEXA mellan de länder som beböver finansiering och ett CHICKEN RACE mellan de länder som skall bidraga till finansieringen!!!  MEN för förhandlarna gäller det att besinna sig! Det som står på spel är antingen världen till vänster (mindre än 2 grader) eller världen till höger (större än 4 grader)!

SPM2a-638x264[1]