Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

Heja G7! – Goda nyheter …!

Stor bukett …!

På G7-ländernas möte i Berlin i slutet på förra veckan presenterades en stor bukett med goda nyheter! G7, lika med USA, Kanada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien, enades om att göra elförsörjningen CO2-fri till senast 2035. ( Anm. Utfasning av kolkraften till 2030 fanns med i det första förslaget till slutdokument, men ströks tyvärr på begäran av USA och Japan). OBS! Ramen i överenskommelsen utesluter också kraftverk baserade på naturgas, vilket får anses vara en radikal omsvängning i den hittills förda politiken vad gäller naturgas.

Dessutom …!

Dessutom kom man överens om (1) att fossila drivmedel för transportsektorn till övervägande del skall fasas ut till senast 2030, (2) att subventioner till fossilindustrin skall fasas ut till 2025, (3) att finansiering av fossilprojekt i andra länder skall fasas ut redan i år 2022 och (4) att trots kriget i Ukraina och diskuterade/beslutade begränsningar av importen av fossila bränslen från Ryssland så skall FN:s temperaturmål 1,5 grader innehållas , vilket i praktiken betyder en kraftig satsning på förnybara energikällor! HEJA G7!!!

G7 sätter tonen för övriga världen vad gäller ett snarast stopp på fossila bränslen! Anm. Med på konferensen i Berlin var även företrädare för Indonesien, som för närvarande håller ordförandeskapet för det ännu större ekonomiska kollektivet G20, d.v.s. ett kollektiv som innehåller både industri- och utvecklingsländer!

Australien! – Ännu ett val för klimatet …!

Dags igen …!

I lördags den 21 maj var det dags igen! När Australiens labourparti med Anthony Albanese i spetsen vann en jordskredsseger över den sittande konservativa koalitionen med premiärminister Scott Morrison i spetsen var det åter ett parlamentsval där klimatet fällde avgörandet! Det är andra gången nu på kort tid efter det att president Macron i Frankrike för en knapp månad sedan tog hem valet på klimatfrågan! Under valkampanjen lovade Anthony Albanese att Australien i stort sett (43 %) skall halvera Australiens CO2-utsläpp till 2030 jämfört med 2005 års nivå och förvandla Australien till en grön supermakt!

Klimatförnekaren …!

Under hans företrädare Scott Morrisons 4 år vid makten har det i praktiken inte hänt någonting vad gäller att minska utsläppen trots löften i Paris-avtalet om minskning av utsläppen med 26 % till 2030. Utsläppen ligger idag på samma nivå som år 2000! Tvärtom så har Scott Morrison mer eller mindre framstått som en klimatförnekare utan konkreta mål i klimatpolitiken och som försvarare av fortsatt kolkraft och kolexport. Anm. Australien är världens största kolexportör och har världens högsta CO2-utsläpp per capita till följd av sin stora egna kolanvändning.

Stark kritik …!

På senaste COP26 mötet i Glasgow förra året fick Scott Morrison också stark kritik av övriga länder inom Paris-avtalet för att inte ställa upp några nya och skärpta utsläppsmål till 2030. Dessutom vägrade han tillsammans med andra kolanvändare som USA, Kina och Indien att skriva på ett dussintals andra länders löfte om att snarast fasa ut kolkraften.

Klent försvar …!

Under Scott Morrisons tid som premiärminister har hans administration till varje pris försvarat Australien roll som världens största kolexportör med argument som ”så länge våra kunder köper så levererar vi” eller ”om inte vi levererar så är det någon annan som levererar”. Argumenten är ihåliga sett ur perspektivet att det handlar om av överlevnaden för planeten Jorden! Det är exakt samma argument som de stora oljebolagen kör med! Nota Bene! På en överhettad planet blir allt tal om att bryta eller inte bryta mer kol respektive att pumpa eller inte pumpa upp mer råolja fullständigt meningslöst!

Vinner på klimatet …!

Vänstern och unga …!

Emmanuel Macrons linjetal den 16 april i Marseille efter första valomgången gjorde susen! I linjetalet lockade han över vänsterväljare och unga från första valomgången från vänsterns Jean-Luc Melenchon (22 %) och från Miljöpartiets Yannik Jadot (4,6%) med sin gröna politik. Den framstår som antiversionen av Marine Le Pens politik lika med att gå ur Paris-avtalet (!) och riva redan befintliga ca 8000 vindkraftverk! Macrons gröna framtidsplan handlar i korthet om att Frankrike skall bli CO2-neutralt till 2050 genom hårdare statlig styrning för att åstadkomma fossilfrihet i energin, gröna transporter, hållbar konsumtion, effektivare byggnader och skyddad biodiversitet.

(1) Hårdare statlig styrning …!

Vägen mot CO2-neutralitet till 2050 skall åstadkommas genom en hårdare statlig styrning administrerad av ett miljödirektorat direkt under premiärministern.

(2) Fossilfri energi …!

Fossilfri energi skall realiseras genom en energimix 50/50 mellan kärnkraft och förnyelsebart bl.a. genom 6 nya s.k. EPR2-reaktorer, kraftig satsning på havsbaserad vindkraft (med en sammanlagd effekt på 40 GW lika med 5000-10000 vindkraftverk) och en tiodubbling av nuvarande solkraft.

(3) Gröna transporter …!

För att göra transporterna gröna satsar man på att ge ekonomiskt stöd till elbilar i form av statliga räntefria billån och ett statligt leasingprojekt riktat mot låginkomsttagare, att anlägga laddplatser vid alla rastplatser längs motorvägarna, att konvertera all kollektivtrafik till el- och vätgasdrift , att bygga ut nya järnvägslinjer för nattåg och att satsa på flyg med låg klimatpåverkan m.m.

(4) Hållbar konsumtion …!

För att åstadkomma en hållbar konsumtion satsar man på en kraftig reglering av konsumtionsmönstret genom att skolor, sjukhus och företags matsalar måste använda 50 % ekologiska, hållbara livsmedel till senast 2024, genom förbud för textilhandeln att slänga det som inte säljs, genom att livsmedelshandeln måste halvera svinnet inom 3 år, genom att 20 % av alla livsmedel måste säljas i lösvikt till senast 2030, genom förbud mot all reklam för fossil energi inklusive bensin och diesel m.m.

(5) Effektiva byggnader …!

Inom byggnader och bostäder satsar man på en mix av stimulanser och reglering för att att effektivisera energianvändningen baserat på att renovera 700000 bostäder per år, att införa förbud mot naturgas för uppvärmning vid nybyggnad, att ge stimulanser till luftvärmepumpar, att införa krav på solceller för kommersiella byggnader med takyta större än 500 m2 vid ny- och ombyggnad m.m.

(6) Skyddad biodiversitet …!

För att skydda biodiversiteten satsar man på att minst 30 % av Frankrikes yta till lands och till havs inte skall exploateras, att som första land i världen inte bidra till avskogningen i andra länder till senast 2030, att återplantera 45000 hektar skog innan 2030, att plantera 140 miljoner träd, två per fransman, innan 2030 m.m.

SENSMORAL …

Sensmoralen i det här fallet blir att Frankrike, som första land i världen, har visat att man numera kan vinna val på klimatet. Emmanuel Macrons linjetal i Marseille den 16 april bäddade för valsegern en dryg vecka senare söndagen den 24 april. Låt oss hoppas att detta exempel kan ingjuta mod i politikersamfundet världen över. Hittills ha man duckat för klimakrisen och prioriterat mer kortsiktiga och för den egna positionen mer gynnsamma frågor. FN, genom Antonio Guterres, har nyligen varnat för denna tendens i samband med IPCC.s senaste klimatrapport! Läs mer på http://climateforlife.se/fn-larmar/

Big Oil lämnar Putin …!

BP, Shell och Exxon …!

De privata oljejättarna BP, Shell och Exxon lämnar nu Ryssland. Till följd av både sanktioner och politiskt tryck på hemmaplan har de stora oljejättarna valt/tvingats att sälja av sina investeringar i rysk olja och naturgas. BP sålde sin andel , ca 20 %, i Rosneft för 2 veckor sedan, vilket innebär ekonomiska förluster för BP i form av avskrivningar på 25 miljarder dollar. Shell och Exxon följde snabbt BP:s exempel och gjorde sig också av med sina ryska intressen i både olja och naturgas!

Putin tappar …!

Enligt bedömare, bl.a. Christof Rühl tidigare chefsekonom hos BP och idag expert på Center on Global Energy Policy, betyder Big Oils avsked till Putin inget för Rysslands export på kort sikt, såvida inte västvärlden slutar köpa. MEN på medellång sikt kan avhoppen bli mycket kännbara för Rysslands olje- och gasproduktion. Anm. Sedan Big Oils avhopp har dock både USA och EU beslutat/signalerat att dra ner på köpen från Ryssland.

Kompetens försvinner …!

Med Big Oils avhopp tappar man sina partners sedan årtionden tillbaka. De västliga oljejättarna med sina experter och sin teknologi ligger till stor del bakom att Ryssland idag är en stormakt inom fossila bränslen. Nota bene! Ryssland är världens tredje producent av fossila bränslen motsvarande ca 10 % av världens oljeproduktion och ca 15 % av dess naturgas!

Lockdown för kolet …!

Sol och vind har konkurrerat ut Australiens största kolkraftverk ”Eraring” i New South Wales enligt ägaren Origin Energy!

I Australien …!

Energiföretaget Origin Energy meddelade i förra veckan att man stänger kolkraftveket ”Eraring” i New South Wales, redan 2025 d.v.s. 7 år tidigare än planerat! Kraftverket är Australiens största kolkraftverk på 2880 MW, effektmässigt motsvarande ca tre stora kärnkraftverk! OBS! Verkligheten har nu hunnit ikapp kolet även i Australien, en av världens största kolanvändare och kolexportörer! Enligt Origin Energys CEO, Frank Calabria, går det inte att konkurrera med sol och vind i kombination med olika lagringsmöjligheter längre!

Tagna på sängen …!

Den federala regeringen med premiärminister Scott Morrison och energiminister Angus Taylor i spetsen har blivit tagna på sängen av kraften i det förnyelsebara! De beklagar Origins beslut, men måste nu, efter att ha skyddat kolet i det längsta, se sanningen i vitögat! Nota bene! Även de australiska energiföretagen EnergyAustralia och AGL har aviserat nedläggning av kolet tidigare än planerat! Renewables! Here we Come!!!

Marshallplan för sol i USA …!

Enorm utvecklingspotential …!

Enligt en färsk rapport, Solar Futures Study, från USA:s energidepartement, DoE (Departement of Energy), är en dekarbonisering av USA:s energisystem till 2050 fullt realistiskt! OBS! Hälften av all el skulle i så fall komma från solen! Idag handlar det endast om en andel på 3%. DoE bedömer således att solen har en enorm utvecklingspotential i USA! Det handlar varken mer eller mindre om en Marshallplan för solen i USA! (Anm. George Marshall, utrikesminister i USA under president Harry Truman, tog initiativ till finansiering av den gigantiska återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget därav begreppet Marshallplan).

Bidens tuffa mål …!

Bakgrunden till rapporten är Bidenadministrationens förslag till tuffa mål för klimatomställningen! Man har satt upp målet att halvera CO2-utsläppen till 2030 i förhållande till 2005 års nivå respektive att elförsörjningen skall vara helt baserad på förnyelsebar energi redan till 2035. Rapporten Solar Futures Study kan i sammanhanget ses som en konkret plan för hur de uppställda målen skall kunna uppnås.

Solenergin exploderar …!

Enligt rapporten måste dagens utbyggnadstakt för solenergi på 15 GW/år (15000 MW installerad soleffekt per år) fördubblas de närmaste 4 åren och därefter fördubblas ytterligare en gång till 60 GW per år under de följande åren fram till 2030. Utbyggnadstakten måste sedan bibehållas fram till 2035 och ytterligare ökas fram till 2050 beroende på vilken ambitionsgrad man väljer i planen. Bildlig talat kan man säga att solenergin exploderar!

Stora tal …!

För att kunna relatera till de stora talen kan som en jämförelse nämnas att den totalt installerade vattenkraften i Sverige ligger på ca 16000 MW d.v.s. lika med USA:s i dagsläget årliga utbyggnadstakt av solenergi, en utbyggnadstakt som således enligt planen skall fyrfaldigas (!) fram till 2030!

Elektrifiering av samhället …!

Parallellt med ökningen av installerad soleffekt ingår också i planen en ökad utbyggnad av andra förnyelsebara alternativ, främst vindkraft, och olika former av energilagringslösningar. Förutsatt att man väljer den högre ambitionsgraden kommer USA:s energisystem att bli helt dekarboniserat till 2050, vilket innebär en bredare elektrifiering av det amerikanska samhället. Den innebär i sin tur en kraftig utbyggnad av elsystemet, i stort sett en fördubbling, för elektrifiering av slutförbrukare som byggnader, transporter och industrins processer.

Haken …?

Allt detta låter ju för bra för att vara sant! NEJ, faktiskt inte! Alla fysiska parametrar och konsekvenser som klimat , ekonomi, sysselsättning, tillväxt etc pekar entydigt på ett ”GO” för planen! Haken eller hindret handlar snarare om politik och de sedan länge infekterade motsättningarna i den amerikanska kongressen, inte minst inom klimatpolitiken!

Politiska regleringar …!

Det bör noteras att utan politiska regleringar och stimulanser går en fullständig dekarbonisering av USA:s energisystem inte att genomföra. Det gäller följaktligen för president Biden och demokraterna att lotsa igenom de planerade infrastruktur- och klimatsatsningarna på hisnande 3500 miljarder dollar i kongressen för att komma igång med omställningen

Utan reglering …!

I sammanhanget bör det ändå påpekas att enligt rapporten kan omställningen komma en bit på vägen lika med 50 % mot de uppställda målen utan reglering d.v.s. enbart baserat på marknadskrafterna och förutsedda teknologiska framsteg!

Moroten …?

Vilket är moroten för att kongressen skall släppa igenom de planerade infrastruktur- och klimatsatsningarna? Det korta svaret! Planeten Jorden! Det kan noteras att USA är världens efter Kina överlägset största utsläppare av koldioxid räknat i absoluta tal! Räknar per capita är man den utan jämförelse överlägset största! Med sina stora utsläpp är USA således ett av de största hoten mot livsbetingelserna på planeten Jorden. USA:s omställning är nödvändig egentligen oavsett vilka uppoffringar som måste göras!!!

Det bästa av allt …!

MEN det bästa av allt! Tillväxtmässigt och inte minst rent ekonomiskt överstiger fördelarna med planen flerfaldigt de uppoffringar som behöver göras! Ökade kostnader för en påtvingad ersättning av USA:s befintliga fossilbaserade energisystem uppvägs med minst en faktor 5 av att man undviker ökade samhällskostnader till följd av klimatkatastrofer, havsnivåhöjning, migration, hälsoeffekter etc . Dessutom skapas en för USA och övriga världen stilbildande industriell tillväxt inom sektorn förnyelsebara energialternativ!

Alla vinnare …!

Summa summarum! ALLA blir vinnare på att USA genomför sin Marshallplan för solen! USA har genom planen en uppenbar chans att ta ledningen i klimatomställningen och bli föregångare för resten av världen!

Upprop i Norge – ”Rösta rätt” …!

Inför Stortingsvalet …!

Inför Stortingsvalet i Norge den 13 september tog 33 av Norges mest kända författare under förra veckan initiativ till ett klimatupprop ”Rösta rätt” via tidningen Verdens Gang . Författarna skriver! ”Som författare arbetar vi med att skapa berättelser. Men den allra viktigaste berättelsen är den vi skapar tillsammans under de närmaste tio åren: Sanningen om hur det ska gå för oss människor nu när vi står öga mot öga med natur- och klimatkrisen”! Författarna menar i klartext att norska folket skall rösta på det parti eller de partier som har modet att förändra Norges roll som oljeexportör genom att stoppa fortsatt oljeexploatering framförallt i känsliga havsområden som Arktis! HEJA!

Följetongen Keystone XL …!

Äntligen slut …!

Följetongen Keystone XL lika med oljepipelinen från kanadensiska Alberta genom hela USA ner till Texas och mexikanska golfen är äntligen slut? NU har de ansvariga aktörerna för ledningen och oljetransporten, Trans Canada Energy Corporation och kanadensiska delstaten Alberta, äntligen kastat in handduken och gett vika för våldsamma protester, människorättsorganisationer, medborgarinitiativ och Joe Biden! Anm. USA:s president Joe Biden tog som ett av sina första beslut efter sitt inträde som president beslutet att upphäva Trumps tillstånd att fortsätta med utbyggnaden av denna gigantiska oljeledning.

Keystone XL …!

Pipelinen skulle i färdigt skick transportera ca 1 miljon fat olja per dygn från Alberta till Texas för raffinering och vidare export till världsmarknaden! En miljon fat olja per dygn (1 fat=150 l) är en ansenlig mängd olja! Mängden motsvarar 1 % av av den dygnsvisa globala förbrukningen av olja på ca 100 miljoner fat olja. Den aktuella oljan är dessutom av den värsta sorten utvunnen ur tjärsand i Alberta. Den är mer eller mindre att likna med flytande asfalt!

Långdragen process …!

Protesterna mot Keystone XL har pågått i flera år och pipelinen är till vissa delar redan på plats. F.d. president Obama stoppade utbyggnaden av ledningen som ett av sina sista beslut som president 2015! Läs mer på http://climateforlife.se/obama-sista-spiken-och-proppen-ur/. Under Trumps presidentperiod återinfördes tillståndet och utbyggnaden fortsatte! Förhoppningsvis har nu Joe Biden och huvudmännen Trans Canada och delstaten Alberta slagit in sista spiken i kistan!

Klimatet dubbelt så dyrt – varje år …!

Klimatkrisen …!

Enligt en ny undersökning av det schweiziska försäkringsföretaget Swiss Re är klimatfrågan det överlägset enskilt största långsiktiga hotet mot världsekonomin under innevarande sekel. Undersökningen visar att om världens länder inte skärper sina nuvarande klimatmål så passerar vi Paris-avtalets översta gräns 2 grader redan 2050 med förödande ekonomiska konsekvenser som följd. För G7-länderna handlar det om hisnande belopp! En minskning av BNP med 8.5 % varje år f.o.m. 2050!

Två pandemier varje år …!

Enligt undersökningen uppstår de enorma ekonomiska konsekvenserna genom allmän förstörelse till följd av extremväder, behov av anpassning i form av fysiska skydd m.m. till följd av havsnivåhöjning, bekämpning av hungersnöd och svält, omhändertagande av en massiv migration m.m. Den framräknade minskningen av BNP på 8,5 % för G7-länderna är dubbelt så mycket som minskningen av BNP för G7 under det första pandemiåret 2020/2021! OBS! Enligt Swiss Re blir således de ekonomiska konsekvenserna för G7 till följd av ett förändrat klimat som om det inträffar två pandemier varje år f.om. 2050! HUGHAAA!

Mycket hårdare …!

I undersökningen finns det dock länder som kommer att drabbas mycket hårdare än G7! För Indien t.ex. kommer Swiss Re fram till ökade kostnader motsvarande en minskning av BNP på uppemot 25 %, Australien 12,5 %, Sydkorea 10 %, Filippinerna 35 % (!) etc. Det säger sig självt att denna nivå på ekonomiska konsekvenser till följd av nuvarande takt i klimatförändringarna inte är acceptabel för någon – för den enskilda individen, för politikersamfundet eller för näringslivet!

Även sociala aspekter …!

Förutom de ekonomiska konsekvenserna tillkommer de sociala aspekterna! Det enormt mänskliga lidande som kommer att följa på en sådan ekonomisk utveckling går inte att värdera i pengar och kommer självfallet att vara helt oacceptabla!

Tajming ..!

Swiss Re:s larmrapport, som lyser RED ALERT lång väg, tajmades väl med G7-ländernas möte i Cornwall, England i förra veckan. I ett gemensamt uttalande efter mötet sade G7 att man står bakom flera länders och regioners hittillsvarande klimatlöften om klimatneutralitet till 2050. På kort sikt var dock det allra viktigaste i uttalandet att man ställer sig bakom att de rika länderna skall finansiera utvecklingsländernas klimatomställning. Enligt Paris-avtalet skall detta ske med 100 miljarder dollar per år f.om. 2020! Det blir upp till bevis vid FN:s kommande klimatmöte COP26 i Glasgow senare i år!

Good Old Britannia regerar …!

Pressar företagen …!

På Världsmiljödagen förra lördagen den 5 juni passade premiärminister Boris Johnson på att sätta press på företagen i Storbritannien! Regeringen tillkännagav då att företagen inte skall få deltaga i Storbritanniens offentliga upphandlingar om man inte förbinder sig till att bli klimatneutrala till 2050! Dessutom måste berörda företag presentera en tydlig och trovärdig reduktionsplan före september i år! HEJA Good Old Britannia!

Medveten strategi …!

Beslutet är en medveten strategi från Johnsons sida! I spåren av Brexit vill han demonstrera landets självständighet! Han vill profilera Storbritannien som ledare i klimatfrågan i Europa! Som ytterligare ett exempel på detta kan noteras att Storbritannien går betydligt snabbare fram än EU för att nå klimatneutralitet till 2050! I förhållande till 1990 års nivå skall Storbritannien minska sina CO2-utsläpp med 68 % till 2030 och med 78 % till 2035! För EU gäller än så länge målet att minska med minst 55 % till 2030. Plan efter 2030 saknas! HEJA Good Old Britannia!