Målet mot svenska staten…!

Tar rygg …!

Nu tar svenska ungdomar, genom det s.k. Auroramålet, rygg på Frankrike och Nederländerna, i vilka länder de unga tillsammans med miljörörelser har vunnit i rättsprocesser (läs mer på http://climateforlife.se/larmsignaler-i-frankrike/ ) för att politiken gör för lite åt klimatet. Enligt talespersoner för Auroramålet kommer man att åberopa lagstiftning som Barnkonventionen, som säger att staten är skyldig att säkra barns rätt till liv och utveckling, men även delar av Klimatlagen och Europa-konventionen. Just nu håller man på att förbereda målet tillsammans med juridisk expertis för att lämna in stämningsansökan senare i år.

B-laget …!

Den som med viss rätt tänker ”Sweden! – Sweden of all countries” (för att citera en f.d. klimatförnekande president) har både rätt och fel! Jo, det stämmer visserligen att Sverige ofta nämns som en förebild i klimatomställningen, men sanningen är att alla länder just nu spelar i B-laget. Alla länder gör för lite! Enligt revisionsbolaget PWC:s rapport nyligen om det internationella klimatläget så måste minskningen av CO2-utsläppen minska 5-falt (!) för att vi skall nå klimatmålen enligt Paris-avtalet. Läs mer på http://climateforlife.se/klimatet-femdubbling-kravs/

Enligt PWC:s rapport måste minskningen av CO2-utsläppen ökas från nuvarande 2,4 % per år till 11,7 % per år d.v.s. med en faktor 5!

USA är tillbaka …!

Milstolpe …!

Fredagen den 19 februari är en viktig milstolpe för klimatet! Då kom USA formellt tillbaka till Paris-avtalet! Efter en kort parentes på ca 3 månader, då USA var ute ur avtalet, är man tillbaka! Man tar nu ledningen i det internationella klimatarbetet! John Kerry kommer att som internationellt klimatsändebud leda arbetet för USA:s räkning. I denna nya anda har USA också bjudit in de stora utsläppsländerna till ett internationellt klimatmöte redan till den 22 april. USA kommer då bl.a. att presentera sina nya klimatmål s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions ), vilka enligt Paris-avtalet skall lämnas vid FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow senare i år.

Klimatet – Femdubbling krävs …!

För långsamt …!

Enligt en ny rapport från det internationella revisionsbolaget PWC så går minskningen av de globala klimatutsläppen alldeles för långsamt med hänsyn till Paris-avtalet. Johan Jacobsson, hållbarhetsexpert på PWC, säger att koldioxidintensitetens (CO2-utsläpp kontra BNP) nuvarande minskningstakt på 2,4 % per år behöver ökas med en faktor 5 till 11,7 % per år för att uppvärmningen skall hållas inom 1,5 grader. Rapporten förväntas vara en av många under detta år som säger samma sak! Red alert! OBS! Larmsignalerna är viktiga budskap för att preparera världens politiker och makthavare inför FN-mötet COP 26 i Glasgow senare i år.

Havets Tesla …!

Snart på marknaden …!

Fritidsbåtar för eldrift från det svenska företaget Xshore är snart på marknaden! Bakom innovationen står entreprenören Konrad Bergström tidigare grundare av Zound Industries med högtalare och hörlurar i portföljen. De första exemplaren i serieproduktion levererades i september 2020. Under 2021 siktar man på 100 st med en vision på 1000 per år om fyra år. Succétrenden för eltransporter fortsätter! På land, i luften till havs!

Tesla …!

Förebilden för Xshore är Tesla d.v.s. mobilitet med hög digitaliseringsnivå och bra prestanda. En Tesla fast på sjön! En ”Xfaktor” på sjön från Xshore med ledorden utsläppsfritt, snabbt, räckvidd, ljudlöst, inget oljespill och hållbara material, säger företagets VD Jenny Keisu! Prislapp för dagens premiumbåt ligger på 2,5 miljoner SEK, men kommer att minska i takt med volymen, enligt Jenny Keisu!

En avvägd elektrifiering av samhället är tillsammans med att vuxenvärlden lyssnar på barnens rop på hjälp en del av nycklarna till att rädda planeten Jorden!

Accelererande havsnivåer…!

All kustnära urbanisering befinner sig i farozonen till följd av accelererande ökning av havsnivåerna!

Går fort …!

Havsnivåerna ökar i allt snabbare takt. Sambandet mellan den globala uppvärmningen och ökande havsnivåer är väl känt. Landisar vid polerna liksom Jordens glaciärer smälter. Det som oroar mest är kanske att det sker snabbare och snabbare. Ser man till statistiken kan man konstatera att ökningen av havsnivån är uppemot 21-24 centimeter dm sedan 1880. MEN notera att hela en tredjedel av denna ökning har skett på de senaste 2-3 decennierna. Alltså en accelererande ökning!

Skenande spiral …!

Orsaken är att vi befinner oss än så länge i en skenande spiral! Vi har trots alla larmsignaler fortsatt att släppa ut växthusgaser i ökande eller oförminskad takt! Dessutom har den ökande temperaturen inneburit ostoppbara förstärkningseffekter som töande permafrost, vilket frigör växthusgaser, och s.k. albedoeffekt lika med uppvärmning till följd av mindre reflexion av inkommande solstrålning från polerna när snötäcke och is försvinner.

Ostoppbart …!

Varken albedoeffekten eller permafrosten kan vi göra något åt, då dessa fenomen handlar om s.k. sekundära effekter till följd av ökande temperaturer. OCH temperaturen kommer att fortsätta att stiga! Det är bara fråga om med hur mycket!

Vår enda chans …!

MEN vi har fortfarande en chans att påverka den negativa utvecklingen genom att drastiskt minska CO2-utsläppen! Världens forskare har sedan ett par år tillbaka i IPCC-rapporter (Intergovernmental Panel of Climate Change) hävdat att vi globalt sett måste halvera CO2-utsläppen varje decennium fram till 2050 för att hålla oss inom en global uppvärmning på under 2 grader! MEN! Oj vad det går trögt! Tiden håller på att rinna ut!

Till alla! Det är hög tid att göra skillnad då vi befinner oss i en skenande spiral!

Flyga med el …!

4-motorigt eldrivet, svenskt flygplan för 19 passagerare på marknaden redan 2026!

Svensk innovation …!

Svenska Heart Aerospace, vinnare av 2020 års E-Prize i kategorin hållbara transporter, har knäckt koden för passagerarflyg med el. Allt handlar om drivlinan, där man anser sig vara världsledande. Deras plan döpt till ES-19, ett fyrmotorigt propellerplan för 19 passagerare, är inriktat på inrikes kortdistansflygningar. Enligt konstruktören och innovatören Anders Forslund är planet, förutom huvudfokuset att vara utsläppsfritt, både billigare att köpa och flyga jämfört med konventionellt flyg. Han berättar att kostnaden för en motor till ES-19 ligger på ca 300000 SEK medan en motsvarande jetmotor ligger på 10 miljoner SEK. Det bästa av allt! På marknaden redan 2026! HEJA Heart Aerospace!!!

Larmsignaler i Frankrike …!

Klimatförändringar i realtid i Frankrike när värmeböljan under 2019 tog död på delar av skogsbeståndet genom uttorkning!

Red alert No 1 …!

Enligt en rapport från franska väderlekstjänsten ”Météo France” med exklusivitet publicerad i tidningen ”Le Monde” i måndags kan Frankrike komma att drabbas av chockartade temperaturer i slutet av seklet! Om inget drastiskt görs för att minska CO2-utsläppen kan temperaturerna efter 2070 stiga i genomsnitt med 3,9 grader och i topparna på sommaren med 6 grader! Klimatförändringarna märks dock redan i realtid! Frankrike har drabbats hårt av svåra och långvariga värmeböljar med temperaturtoppar över 50 grader! Dessa värmeböljor lär ju vara en västanfläkt om medeltemperaturen tillåts stiga till 3,9 grader! HUGHAAA!

Red alert No 2 …!

En ytterligare larmsignal i Frankrike kom i veckan i onsdags när förvaltningsdomstolen i Paris konstaterade att franska staten gör för lite för att uppfylla Paris-avtalet. Utsläppsminskningarna hittills är för små för att uppnå Frankrikes mål att jämfört med 1990 minska med 40 % till 2030 respektive bli klimatneutrala till 2050. Processen har kallats ”L’Affaire du siecle” (århundradets juridiska process) och får anses som historisk där folket, i det här fallet fyra olika miljöorganisationer plus över 2 miljoner franska medborgare i ett upprop, kan vinna en klimattvist över en stat! ”Vive Madame Justice”

Fru Justitia regerar och är på det franska folkets sida vad gäller att rädda klimatet och döma franska staten till bot och bättring!

Årets WEF – Ny ekonomisk världsordning …?

Davos via bildskärm …!

Hur många uppmärksammade årets World Economic Forum (WEF) i förra veckan i Davos? Nej, just det! Inte många! Normalt sett vallfärdar världsledare, företagsledare, lobbyister, journalister m.fl. till den lilla schweiziska alporten. Borta var av naturliga skäl alla inflygande privatjets och limousiner för vidare färd mot konferensen! Kvar var bara det blå skimret från bildskärmarna på årets virtuella möte! Kan WEF bli sig likt igen? Nej, knappast! ”Lex Corona” kommer sannolikt att förändra framtiden även för WEF!

Konferensen …!

Vad gäller innehållet i konferensen var det fokus på ekonomi i kölvattnet av coronapandemin och konsekvenserna som följd av detta. 225 miljoner jobb har hittills gått förlorade! Klaus Schwab, grundaren av WEF (1971), och tech-entreprenören Marc Bienoff, grundare av it-koncernen Salesforce, propagerade båda starkt för en ny ekonomisk världsordning! Intressentkapitalism! I ett sådant nytt ekonomiskt system handlar det inte bara om att tillfredsställa aktieägarna intressen, a lá Milton Friedmans filosofi, utan även om att också tillfredsställa alla andra intressenter såsom kunder, anställda och samhället i stort. OBS! Lex Corona kan komma att förändra inte bara WEF utan hela den ekonomiska världsordningen! Klaus Schwab kallar det ” The Great Reset” i sin nya bok!

Greta Thunberg …!

Även språkröret för världens ungdomar vad gäller klimatet, Greta Thunberg, var med via länk. Hon riktade skarp kritik mot deltagarna på WEF! Hon lät meddela med emfas: ”Vi ungdomar förstår att världsekonomin är komplex och att allting inte kan ändras över en natt! MEN! Ni har ju haft över tre decennier på er och det har bara blivit bla, bla, bla….”!