UPPROP inför 2018!

Ropar på hjälp …!

Climate for Life ropar på hjälp och bjuder i gengäld  här på ett antal förslag till nyårslöften, som alla handlar om att bli PLANETSKÖTARE under 2018!

(1) Prioritera …!

IDÉ till nyårslöfte! PRIORITERA! Prioritera klimatfrågan och ge den en skjuts framåt i dina tankar under 2018! VISSTE du t.ex. att vi i västvärlden måste sänka vårt CO2-avtryck rejält för att skapa utrymme för de fattiga länderna och deras ekonomiska utveckling? I Sverige t.ex. är våra genomsnittliga utsläpp 8 ton CO2 per person och år. Vi måste ner till 1-2 ton per person och år för att den ”globala ekvationen” skall gå ihop!

(2) Prata …!

IDÉ till nyårslöfte! PRATA! Gör något som är bra för klimatet varje dag under 2018! VISSTE du att den mest självklara åtgärden också är den enklaste att utföra! Att prata!  Var aktiv och prata om klimatet varje dag med DINA nära och kära, på arbetet, på bussen etc. Det handlar om en folkrörelse! Alla måste hjälpas åt! Alla måste ta små steg i rätt riktning hela tiden!

(3) Lära ..!

IDÉ till nyårslöfte! LÄRA! Ta reda på mer om klimatfrågan än vad DU redan vet! VISSTE du t.ex. att Jordens medeltemperatur redan har ökat med drygt 1 grad under de senaste 100 åren efter att ha varit ”stabil” dessförinnan i över 10000 år!

(4) Reflektera …!

IDÉ till nyårslöfte! REFLEKTERA!  Reflektera över din konsumtion av varor och tjänster! VISSTE du att en bra väg mot hållbar konsumtion är att utgå från de ”5 R:en” (1) Refuse, (2) Reduce, (3) Reuse, (4) Recycle och (5) Rot! Observera att Recycle/Återvinning kommer långt ner på listan! OCH att Rot/Skräp kommer allra sist!

(5) Lyssna …!

IDÉ till nyårslöfte! LYSSNA! Lyssna noga på våra politiker under valåret 2018 och låt klimatfrågan få extra tyngd i ditt val! VISSTE du att det råder borgfred i politikersverige om klimatet?  F.o.m 1 januari 2018 gäller en partiöverskridande klimatöverenskommelse! Den säger att vi skall vara koldioxidneutrala till senast 2045, att den s.k  klimatlagen skall gälla oavsett regering och styra regeringens arbete enligt en 4-årig handlingsplan och att regeringens agerande skall granskas av en oberoende kommitté varje år.

(6) Sprida ….!

IDÉ till nyårslöfte! SPRIDA!  Sprid Climate for Life:s inlägg i dina nätverk under 2018!  På webben, på Facebook, på Instagram och på LinkedIn!  VISSTE du att klockan  är ”fem i tolv”?  Vi är på god väg att missa 2-gradersmålet och gå mot en global uppvärmning på 3-4 grader!!!  Snälla!!! Bli PLANETSKÖTARE under 2018!!! Enkelt!!!  Sprid Climate for Life:s inlägg vidare!!!

 

 

Mr Bond delar ut julklappar!!!

Mr Bond …!

Mr Bond, Nils A Bond, ser tillbaka på året som gått med fokus på klimatet! Han delar här ut både hårda (han dissar!) och mjuka (han hissar!) julklappar!

Först hårda …!

(1) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)! Får en hård julklapp för att ni även i år på klimatmötet i Bonn skjuter de viktiga frågorna framför er såsom hur de rika länderna skall finansiera de fattiga länderna och hur s.k. INDC:S (Intended Nationally Determined Contributions) skall realiseras d.v.s. genomförande av varje lands klimatlöfte!

(2) Donald Trump! Får en hård för beslutet i juli att hoppa av Paris-avtalet och för att han fortsätter att montera ner allt som den tidigare Obama-administrationen byggde upp för att skydda miljön och rädda klimatet!

(3) Sveriges politiker! Får en hård kollektivt för att både ni inom den rödgröna regeringen och ni i den borgerliga alliansen gör partipolitik av klimatfrågan! OBS! Löven o Co och Kristersson o Co! Klimatfrågan är gränsöverskridande  och är varken vänster eller höger! Skärpning! Klimatlagen som ni kom överens om ifjor skall nu verkställas! Inget mer partitjäbbel!!!

(4) Norge! Får en hård för att ni fortsätter att spela ett dubbelspel vad gäller oljan! Å ena sidan divesterar ni enorma summor (300 miljarder NOK) från oljefonden i form av försäljning av värdepapper baserade på fossila bränslen! Å andra sidan pumpar ni upp olja för glatta livet ur Nordsjön och skäms inte för att sälja nya exploateringslicenser i känsliga Arktis och er del av Barendts hav! Fy! Hur långt kan man gå för att rädda den sista norska kronan på klimatets bekostnad!

Mjuka …!

(1) Donald Trump! Får också en mjuk för att du fortsätter att vara Tjalle Tvärvigg i klimatfrågan! Ditt motstånd och förnekelse av både vetenskap och konsekvenser enar alla oss andra! Du blundar och vi ser och agerar! I år har vi ju sett flera bevis på konsekvenser av  klimatförändringarna såsom orkaner i Florida och i den karibiska övärlden (Harvey, Irma, Maria m.fl), skogsbränder i Kalifornien och inte minst all pågående migration, uppemot 100 miljoner på flykt, till följd av direkta och indirekta konsekvenser av klimatförändringarna!

(2) Alla entreprenörer inom ny energi! Får en extramjuk för att ni har satt igång en revolution inom vind, sol, batteritillverkning, energieffektivisering etc. Idag byggs det minst 3 stora vindkraftverk och installeras minst 30000 solceller VARJE TIMME! OCH 90 % av alla nyinvesteringar inom energiförsörjningen fram till 2040 kommer att gå till förnyelsebara akternativ!

(3) Alla vardagshjältar! Ingen nämnd ingen glömd! Får en extraextramjuk  för allt det arbete och all den passion ni lägger ner för att lyfta fram klimatfrågan som en av de stora ödesfrågorna i vår tid! Bra jobbat alla ni som arbetar för förändringarför att uppfylla 2-gradersmålet i er yrkesroll, inom ideella organisationer och inte minst i vardagen! OCH tack för att ni lever som ni lär och är förebilder för en ständigt växande folkrörelse i klimatfrågorna!

Climate for Life …!

Climate for Life och Mr Bond önskar er alla trogna läsare på webben, facebook och instagram under året en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Macron tar befälet!

Emmanuel Macron tar befälet!

One Planet Summit …!

Under förra veckan samlade Frankrikes president Emmanuel Macron över 2000 deltagare i Paris under parollen ”One Planet Summit” för att snabba upp finansieringen av klimatomställningen!  Mötet som pågick i 3 dagar  kan sammanfattas av följande 3 i topp ”highlights”!

(1) Paris en finansmetropol …!

Macron lyckades att sätta Paris och Frankrike på världskartan som metropolen för grön finansiering. Huvudfokus för Macron var att visa  att om man ändrar på penningströmmarna d.v.s. genom  att divestera (ta bort) från fossilt och investera i grönt istället så kommer klimatfrågan att ta fart!

(2) Världsbanken abdikerar …!

Världsbanken, som tillsammans med FN var medarrangörer av mötet, tillkännagav redan på öppningdagen  att man kommer att upphöra med att finansiera olje- och gasprojekt efter 2019. Världsbanken har hittills varit en stor aktör på den internationella arenan vad gäller fossila projekt. MEN nu abdikerar man alltså! Världsbanken har  tidigare tagit motsvarande beslut vad gäller kol! Bankens nya policy bedöms få en stor inverkan på andra investerare, såväl publika som privata!

(3) Paris en forskningsmetropol …!?

Emmanuel Macron demonstrerade också forskningens betydelse för förändringar inom klimatområdet genom att dela ut stipendier till 18 st forskare, som alla flytt sina hemländer till följd av förföljelse och bristande tillit till forskningens betydelse. 13 st av dessa forskare kommer från USA. Flytten till Frankrike är ett resultat  av Macrons tidigare erbjudande till forskare i USA i samband med att USA hoppade av Paris-avtalet.

King Coal på fallrepet …!

Brunkol – En levande död!

Ödets timma …!

Ödets timma närmar sig för kolet! Enligt en nyligen släppt rapport från den engelska analysfirman Carbon Tracker visar 54 % av Europas kolkraftverk negativa resultat! OCH redan 2030 kommer 95 % av Europas kolkraft att gå med förlust!

Tyskland störst …!

Tyskland har med sina 50000 MW installerad kolkraft (ca 100 stora kolkraftverk) den största andelen kolkraft i Europa. Carbon Tracker ger dessutom tyska politiker en saftig karamell att suga på! Nämligen! Genom att lägga ner all kolkraft till 2030 kan det tyska samhället undvika förluster på 10 miljarder euro!

Energibolagen kämpar emot …!

Framförallt drabbar förlusterna de stora tyska energibolagen RWE, EON och EnBW, men även indirekt det tyska samhället! Carbon Trackers rapport  har inte hunnit slå igenom så de tyska energibolagen fortsätter än så länge sin kamp för att hålla fast vid kolkraften.  Bl.a. utkämpar man en bitter kamp kring höjda CO2-avgifter! NU har man dock inte bara majoriteten av den tyska politiken emot sig (CDU/CSU och SPD vill avveckla till senast 2040)! UTAN i vågskålen ligger även kalla men dock röda ekonomiska siffror!

Energibolagen och kolet kan inte vinna …

King Coal kan aldrig vinna denna kamp i Europa eller någon annanstans. För det första börjar det gå upp för allt fler politiska makthavare att om Paris-avtalet skall kunna uppfyllas så måste merparten av idag kända koltillgångar stanna i marken. För övrigt var det just analysfirman Carbon Tracker som lanserade denna slutsats. Att kolet måste stanna i marken har bara på några år fått stort genomslag globalt! För det andra kan f.d. president Clinton citeras: It´s the economy stupid! Faktum är att nyinvestering av sol och vind nu börjar bli billigare än redan idriftvarande kolkraft på flera håll! Det är alltså rena ”Ebberöds bank” att fortsätta med kolkraften! OCH kurvorna måste vända NU!!!

 

 

Vive la France …!

Paris 12 december 2015!

One Planet ….!

Frankrikes president Emmanuel Macron öppnar idag, på 2-årsdagen av Paris-avtalet, ett nytt klimatmöte, ”One Planet Summit”, i utkanten av Paris i ett eventcentrum längs Seine i distriktet Boulogne-Billancourt med ca 2000 deltagare bestående av  världens ledare och representanter för näringsliv och organisationer.

Macron tar täten …!

Macron har i flera sammanhang visat att han vill ta ett stort ansvar för att Paris-avtalets mål skall uppfyllas. Hans välkända apell ”Make our world great again!” har ju en helt annan innebörd än president Trumps egoistiska  ”Make America great again”!

Finansiering i fokus ….!

Huvudfokus för ”One Planet Summit” är hur finansieringsfrågorna i Paris-avtalet skall lösas. Enligt avtalet skall världens rika länder bidra till finansieringen av de fattiga ländernas klimatomställning. Konkret innebär det att f.o.m. 2020 skall de rika länderna avsätta 100 miljarder dollar per år (!) till  FN:S klimatfond GCF (Green Carbon Fund) för stöd till de fattiga länderna.

Knäckfråga ….!

Förutom själva huvudfrågan, d.v.s. hur mycker respektive land åtar sig att minska sina CO2-utsläpp genom s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined  Contributions), är finansiering den stora knäckfrågan. Denna fråga har varit i luften ända sedan klimatmötet i Köpenhamn 2009 på COP15. OOOPS …! Den har alltså varit på bordet i hela 8 år!

Många dimensioner … !

Finansieringsfrågan är komplex och innehåller många dimensioner som ännu, efter 8 år, inte har lösts! Hur mycket skall respektive av de rika länderna bidra med?  Hur skall pengarna fördelas mellan de fattiga länderna? Hur skall administrationen gå till?  Hur skall  utvecklingsländer med relativt stark ekonomi som Kina, Indien och några länder till  hanteras i förhållande till de flesta av Afrikas betydligt fattigare länder? Hur tar man hänsyn till att vissa av de rika länderna har svarat för relativt sett (per capita) stora CO2-utsläpp? Hur hanterar man USA? Etc, etc.

Vive la France …! …!

JA! Frågorna är många och det är bara att hålla tummarna för att Emmanuel Macron och Frankrike lyckas  lösa upp några av de värsta knutarna på ”One Planet Summit” under de 3 kommande dagarna i Paris, Boulogne-Billancourt! HEJA Macron! Han sätter fingret på att planeten Jorden är allas vårt gemensamma hem! Låt oss alla bli PLANETSKÖTARE!

Statoil lämnar oljan …!

Börjar lämna fossilt …!

Statoil, Norges olje- och gasexploatör, inser att oddsen är emot de fossila bränslena. Nu satsar man stort lika med100 miljarder NOK till 2030! Man satsar framförallt på vind, men även på sol!

Världens största ….!

Statoil planerar att bygga världens största havsbaserade vindkraftpark. Det handlar om en utbyggnad med 300 megastora vindkraftverk på den brittiska delen av Doggers bankar. Totaleffekten kommer att uppgå till 3600 MW (motsvarar 5-10 stora kolkraftverk eller 3 stora kärnkraftverk).

Brittiska marknaden …!

Den producerade energin räcker till 3,5 miljoner hushåll d.v.s till betydligt fler än Norges ca 2,4 miljoner hushåll. Hela produktionen kommer dock att erbjudas till brittiska kunder, där efterfrågan på förnyelsebar el är betydligt större!

Norges oljedilemma …!

Norges statsbudget  är starkt beroende av exploatering av fossila bränslen (45 % av exporten är oljeinkomster) samtidigt som man har satt upp målet att var koldioxidneutrala till 2030! HALLÅ! Hur hänger denna ekvation ihop? Läs mer om Norges dubbelmoral på http://climateforlife.se/just-en-snygg-norgehistoria/

Oljepanik …!

Förutom att Statoil nu börjar lämna oljan har på senare tid oljepanik utbrutit i Norge! Man dumpar olje- och gasaktier från oljefonden motsvarande 300 miljarder NOK, man säljer oljelicenser för exploatering av naturkänsliga områden i Arktis och man har dragits inför domstol av ungdomar för att bryta mot paragraf 112 i grundlagen. Allt detta handlar om att rädda det som räddas kan!!! ELLER mer cyniskt! Sug ut varenda krona ur oljan oavsett hur det påverkar det globala 2-gradersmålet!

 

Folket reser sig …!

Folket reser sig!

Stater/företag inför domstol …!

Vi har den peruanske bonden som har stämt, det tyska energibolaget RWE, en av världens största utsläppare av CO2, för att bolaget sätter hans by i Peru på spel! Vi har ungdomar i Norge som tillsammans med Greenpeace stämmer norska staten för att äventyra deras framtid genom att släppa loss oljeborrning i Arktis! Vi har amerikanska ungdomar som under parollen #YouthvGov drar Vita Huset inför domstol!

Blir prejudikat …!

Den gemensamma nämnaren i samtliga fall är att om den kärande får rätt kommer utfallet att bli prejudicerande och öppna upp för mängder av liknande fall!  FOLKET RESER SIG!!!

(1) Den peruanske bonden …!

Den peruanske bonden, Saul Luciano Lliuya, hävdar att RWE är medansvarigt för att hans by, Huaraz, belägen i peruanska Anderna nedanför en bergssjö, som hela tiden fylls på av smältande glaciärer, riskerar att utsättas för en tsunami om sjöns naturliga fördämningar brister. RWE ensamt släpper ut 0,5 % av de globala CO2-utsläppen (4 ggr Sveriges totala utsläpp)!

Avslag i första instans …!

Hans klagan avslogs i första instans 2016 av den lokala domstolen i Essen, RWE:s hemvist. Ärendet togs då upp i den regionala domstolen i Hamm. Saul Luciano Lliuya har nu vunnit en delseger genom att domstolen i Hamm nyligen meddelade att klagan är välgrundad och att parterna ombeds att återkomma med kompletterande bevisning för deras respektive sak!

(2) Norska staten vs ungdomar ….!

Norska staten har stämts av ungdomar representerade av organsationen ”Natur och Ungdom” tillsammans med Greenpeace. Stämningsansökan lämnades in i oktober 2016. Den går ut på att Norges planer på att öppna upp för oljeborrning i norska Arktis bryter mot paragraf 112 i grundlagen. Paragraf 112 säger att ”staten skall värna om naturen och miljön för framtida generationer”. Rättegången påbörjades nyligen i november i år och pågick i ca 10 dagar.  Dom bedöms falla inom 12 veckor.

(3) Vita Huset vs ungdomar …!

Den 5 februari 2018 får Trump och Vita Huset försvara sig för att ha brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att den federala regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö för nuvarande och kommande generationer. Enligt de unga, ett 20-tal ungdomar på mellan 9 och 21 år under parollen ”#YouthvGov”, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag. läs mer på http://climateforlife.se/vita-huset-infor-domstol/

Häpnadsväckande! – Huvudet i sanden!!!

Enkät om framtiden …!

Analys- och konsultföretaget Accenture har i sin rapport Energimarknaden 2016 redovisat resultatet av sin enkät till 30 st svenska energiföretag, både privata och offentliga, om hur man rangordnar de 25 viktigaste framtidsfrågorna.

Huvudet i sanden …!

På 1:a plats kom hur man skall kunna tjäna pengar på att inte förändra sig!!! D.v.s. hur skall dom krama ur de sista kronorna ur befintlig infrastruktur, alltså ur nuvarande i viss mån förlegade produktionsanläggningar och elnät! På 2:a plats kom skatter! Först på 11:e plats kom övergången till förnyelsebara energikällor! Långt ner kom också av ”energisamfundet” omvittnade (!?)  framtidsfrågor som kundnöjdhet (18:e), energitjänster (18:e) och digitalisering allra sist på 25:e plats! Snacka om att stoppa huvudet i sanden!

Betalat dyrt ….!

En del stora produktionsinriktade energibolag som svenska Vattenfall och tyska Eon och RWE har alla fått svälja den bittra kalken av stora ekomomiska förluster till följd av trögrörlighet och bristande framtidsvisioner. Vattenfall, d.v.s. i praktiken vi skattebetalare, har fått ta förluster uppemot 160 miljarder SEK de senaste 5 åren. De nämnda tre bolagen har dock alla ändrat sin strategi för att möta en framtida förändrad energimarknad antingen genom att dela upp verksamheten mellan ”gammal” och ”ny” verksamhet eller genom att sälja av ”gammal” verksamhet ( läs Vattenfall och försäljningen av den tyska brunkolen).

Slutsats ….!

MEN på det hela taget visar ju Accentures enkät att trögrörligheten och bristen på framtidsvisioner består.  Resultatet rimmar mycket dåligt med intentionerna i det av världssamfundet accepterade övergripande målet att begränsa den globala uppvärmningen  till under 2 grader. Detta mål innebär i praktiken att vi måste lämna gamla strukturer och vara nästintill 100 % förnybara till senast 2050! Man kan med fog undra över om de 30 företagen enligt enkäten, dock med vissa undantag, ”satt och sov på den lektion” då den globala uppvärmningen avhandlades!!!